2013-08-18

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 630Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
25 Август 2013 г.                                                                                                   

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 630


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването  
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---  
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Ноември и регистрирано на 18 Ноември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 88“,
вх. рег. № ВКП № 13285  / 2010, ІІ   ----    18.11.2011;
с. 1-42;
Уточнение:
            В тази папка е надлежно приложено копие от мое искане за разследване, адресирпано до Заместник-главния прокурор Камен Ситнилски,
датирано на 14 Февруари 2009 г.
и индексирано (от мен) с обозначението LPC-Euro-Just-52, по което именно съм бил поискал да бъде извършено разследване, но такова не е било извършено, и  по този именно повод
на 17, респективно на 18 Ноември 2011 г.,
съм направил ново искане за разследване.


            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 04 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 590“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013   ----    04.07.2013;
с. 43-54.
Уточнение:
         В тази папка е посочено, че на 12 (13) Юни 2011 г. надлежно съм регистрирал в офиса на ВКП текст, озаглавен „Всички карти на масата ... 11“, вх. рег. № 4063 / 10, VІ, ---- 13.06.2011 г., с който съм поискал разследване, но такова не е било извършено.      

Тук и сега обединявам двата казуса и посочвам, че става дума за това, че
по един и същи повод -
а именно престъпните съображения на специалните служби -
съдия Богдана Желявска
и
Заместник-главният прокурор Камен Ситнилски
са действували като агент-провокатори на специалните мафиотско-държавни служби
и са извършили престъпна дейност.

*** *** *** *** *** *** ***
tst
LPC-Euro-Just-52
14 Февруари 2009 г.

Информационно уточнение:
Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/2009/02/2.html

Заглавие: „Отговорност за престъпленията на ДАНС-2!”


До Камен Ситнилски –
Заместник-главен прокурор,
отговарящ за досъдебното производство
бул. „Витоша” № 2, 1000 София

До техни Превъзходителства Посланиците,
акредитирани в България от държавите -
членове на Европейския съюз,
Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 
(на пощенските и E-mail-адресите)

І.
     През януари миналата (2008-ма) година
     аз и членовете на семейството ми се завърнахме от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания, където имахме официални срещи със съответните представители на държавната власт, на които предоставихме голямо количество документация, обосноваваща нашата теза, че:
     първо, официалната българска държавна власт е нискойерархичен структурен компонент от българския клан на руската Червена мафия;
     второ, всичките български официални държавни органи и институции, включително Прокуратурата и Съдът, имат функцията да обезпечават както самото извършване на престъпната дейност на Мафията, така и безотговорността за извършените престъпления;
     трето, аз и членовете на моето семейство сме подложени на систематични оперативни мероприятия и престъпни посегателства, извършвани както директно от съответните структури на Мафията, така и от техните слуги от специалните служби на българската държава, и в частност от специалните служби на Министерството на вътрешните работи.

ІІ.
     Вие вече сте сезирани относно това,
     че само няколко дни след нашето завръщане специалните служби на МВР
    и преди всичко обществено добре известната със своята престъпна дейност т. нар. ДАНС (Държавна агенция „Национална сигурност”)
    е провела против мен и семейството ми
    престъпно по своята същност оперативно мероприятие,
    изразяващо се във взломно проникване в жилището ни в село Крисурица, община Монтана, и извършване вътре в жилището на множество отделни престъпни действия.

     Разбира се,
     ние с Вас, г-н Ситнилски, се познаваме лично вече от почти половин век време,
     и е излишно да Ви казвам, че не съм аз наивникът, който би повярвал,
     че Прокуратурата ще предприеме необходимите законосъобразни действия за преследване на престъпниците;
     но и Вие сам много добре знаете,
     че не съм аз този, който ще се примири с факта,
     че в България специалните служби на МВР и Прокуратурата са нискойиерархични структурни звена на българския клан на руската Червена мафия.

ІІІ.
     Тук и сега ще опиша фактите и обстоятелствата, свързани с друго
престъпно оперативно мероприятие против мен и членовете на семейството ми,
    извършено от ДАНС
    именно в контекста на нашето политическо посещение в Швейцария, Франция и Испания.

ІV.
     На 25 февруари 2008 г. в гражданското отделение на Софийския градски съд се е било състояло съдебно заседение по дело,
     по което едната от страните ме е била посочила за свидетел,
     но по което никой, по абсолютно никакъв начин
     не ме е бил уведомил и поканил или призовал да се явя като свидетел.

     Съдия по делото е била Богдана Желявска,
     ноторно известна като любовница на Председателя на Софийския градски съд Светлин Михайлов,
     който пък е ноторно известен като корумпиран съдия
     (в медиите са изнесени факти, съгласно които той е бил взел триста хиляди левове подкуп, за да придаде съдебна легитимност на нелегитимното избиране на Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи).

     Освен това лично аз разполагам със сведения,
     че както въпросната съдийка,
     така и въпросният съдия
     са действуващи агенти на подчинените на Мафията държавни специални служби.

     Така, в констативната част на Протокола от съдебното заседание по гражданско дело № 2383 по описа за 2005 г., І-3 състав,
     проведено на 25 февруари 2008 г. и Председателствувано от Богдана Желявска
     е записано, че 
     не се явява свидетелят Янков, нередовно призован”;
     след което, в разпоредителната част в Протокола е записано:
     Свидетелят Янко Янков да бъде призован чрез органите на МВР”.

     Отделно от това посочената съдия Б. Желявска е оформила и имащия статуса на специален документ, наречен „Препис-извлечение”,
     в който документ изрично и ясно е записала разпоредителната съдийска воля
     Свидетелят Янко Янков да бъде призован чрез органите на МВР”.

V.
     Върху основата на така издаденото съдийско разпореждане се случи следното:
     първо, в контекста на преднамерено създадена сред съседите ми полускандална публичност,
     бях посетен от т. нар. „квартален” или „районен” полицейски инспектор на МВР,
     на когото бях принуден да обяснявам, че полицията, макар и да има правото да ме арестува (ако има за какво),
     няма абсолютно никакво право да ми връчва призовки по граждански дела;
     а той, от своя страна,
     почти скандално настояваше аз да се подчиня
     и да се разпиша като получател на призовката,
     тъй като съм бил длъжен безусловно да се подчинявам на всичките съдийски разпореждания и на всичките полицейски разпореждания.

     второ, след като той си замина,
     на другия ден
     в контекста на същата публична, уж елегантна, но достатъчно напрегната скандалност,
     върху основата на така посоченото абсолютно противозаконно съдийско разпореждане,
     пред жилището ми застанаха четирима въоръжени в пълно бойно снаряжение полицаи;
     двама от тях застанаха пред  вратата  на апартамента ми,
     а другите двама – на няколко метри от тях в изходната част на коридора (до стълбището и до асансьора),
     с което пределно ясно, очевидно и дори демонстративно бе показано на мен, на членовете на семейството ми и на съседите,
     че аз съм обект на специално въоръжено оперативно мероприятие на службите на МВР;

     трето, на всичко отгоре
     вторите двама полицаи не само бяха в пълно бойно снаряжение,
     но и бяха с камуфлажни бойни маски (т. нар. качулки) на главата;

     четвърто, внушението на цялата тази полицейска демонстрация на сила,
     всъщност, съвсем не целеше да ме принудят да подпиша призовката –
     което, както схванах, тях дори въобще не ги интересуваше,
     а беше именно да бъде извършена тежко въоръжена силова демострация,
     целяща да ме сплаши,
     да сплаши членовете на смейството ми и
     да бъде показано пред съседите в жилищния блок,
     че аз съм престъпник
     и като такъв съм обект на силови оперативни мероприятия на тежко въоръжени полицейски служители от специалните части на МВР.

VІ.
     Тъй като счетох, че въпросното разпореждане на въпросната Богдана Желявска
     има характера на недопустимо нарушаване на моите права,
     на 08 май 2008 г. предявих пред Административния съд София-град съдебен иск,
     и така бе образувано административно дело № 2875, І административно отделение, 13-ти състав,  съдия-докладчик Петя Стоилова.

     Благоволете да отбележите:
     делото бе по повод и във връзка с противозаконното разпореждане на съдията Богдана Желявска;
     в Иска си изрично и ясно съм посочил, че:

     Първо, считам, че така изразената в посочените документи съдийска воля представлява противоправна и противозаконна воля, нарушаваща и нарушила моите законни права и интереси;

     Второ, че в задължителните за изпълнение от съдиите процесуални правни норми по изричен, ясен и категоричен начин са посочени както редът за призоваването на свидетелите, така и органите, изпълняващи функциите по призоваването; че както от смисъла, така и от изричния текст на тези процесуални норми е видно,
     че тези норми имат т. нар. алгоритмичен характер,
     което означава, че съдът няма правото да пристъпва към следваща визирана в закона хипотеза,
     ако преди това не е изчерпал която и да е от предишните хипотези;
     че казано на език, който е достъчно понятен за примитивния  мозък на един поръчков мафиотски съдия
     това означава, че съдът не е имал право да разпорежда да бъде осъществено призоваване
     чрез органите на МВР,
     ако преди това не е бил осъществил по изчерпателен начин посочените в закона други форми на призоваване.

     Трето, че държа изрично и ясно да отбележа:
     ***че именно аз съм инициаторът за призоваването ми като свидетел, и че моето изрично, ясно и категорично желание да свидетелствувам по посоченото дело е било нотариално заявено още на 11 май 2006 г.;
     ***че през изтеклите две години нито веднъж не съм бил призован от съда;
     ***че през тези две години аз и членовете на семейството ми сме отсъствували от страната само три месеци;
     ***че във входа на жилището ни винаги е имало и има портиер-охранител, който никога не ме е уведомявал да съм бил търсен за връчване на призовка;
     ***че в жилището ми винаги и по всяко време на денонощието е имало и има човек-член на семейството ми, на когото никога не е била връчвана никаква призовка;
     ***че на фона на всичките тези факти и обстоятелства
     въпросното властническо съдийско разпореждане за призоваване чрез органите на МВР
     може да бъде разглеждано не само като обикновено съдийско нарушение на българските закони,
     но и като имащо характера на добре познатото още от комунистическото време т. нар. противозаконно съдийско обезпечаване на оперативно мероприятие на контролираните от Червената мафия специални държавни служби.

VІІ.
     Категорично и ясно обръщам внимание на Прокуратурата,
     че в случая въобще не предявявам към нея претенцията да се занимава със съдията,
     и че в случая моята пределно ясна теза е,
     че съдията Богдана Желявска е действувала като агент-провокатор на ДАНС,
     и че настоявам пред Прокуратурата с
     искане да образува разследване именно срещу ДАНС,
     които са били използували въпросната съдийка като свой агент-провокатор.

     Категорично и ясно обвинявам българската държавна специална служба ДАНС като организатор и фактически извършител на въпросното престъпно поведение на въпросната съдийка.

     Категорично и ясно
     обвинявам българската държавна специална служба ДАНС
     в това, че тя е била осъществила въпросното престъпно оперативно мероприятие именно като наказателна мярка
     и като предупреждение към мен и членовете на семейството ми
     заради нашето политическо поведение в Швейцария, Франция и Испания,
     където сме разказали за престъпната дейност на българската държава,
     действуваща като структурен компонент от българския клан на руската Червена мафия.

     Настоявам за законосъобразно разследване на посочената престъпна дейност на ДАНС!
14 Февруари 2009 г.                            Янко Н. Янков“
tst
         От намиращата се в регистрационната служба на Върховната касационна прокуратура документация е видно, че
         на 13.06.2011 г. съм регистрирал
         искане за разследване на извършено срещу мен престъпление
         и искане за предоставяне на копия от намираща се в Прокуратурата документация, до която имам право на достъп, но до която (в престъпен интерес на престъпниците) въобще не ми е бил даден абсолютно никакъв достъп.
         Впрочем, текстът на това мое искане е публикуван в Интернет на следния електронен адрес: 2011-06-12 ,

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 11-А (Единадесет-А) , http://iankov.blogspot.com/2011/06/11_12.html.


         От посочения текст е видно, че
         на 10 Юни 2011 г. съм бил арестуван
         и принудително отведен в Столичната дирекция на МВР,
         където разследващият полицай (полицейски следовател) Чавдар Георгиев ме уведоми, че
         по нареждане на Заместник-главен прокурор (Камен Ситнилски)
         съм призован да бъда разпитан като свидетел по дело,
         по което, всъщност,
         трябва да бъда разпитан като обвиняем,
         тъй като в мое официално искане за разследване, адресирано лично до
Заместник-главния прокурор Камен Ситнилски,
         съм набедил в престъпление съдиите Светлин Михайлов и Богдана Желявска.

         Уточнявам, че само преди няколко дни съвсем случайно срещнах на улицата Камен Ситнилски, който енергично отрече да има каквото и да е отношение към визирания казус.
         Откровено казано, ВЪОБЩЕ НЕ МУ ПОВЯРВАХ, но се разбрахме да му предостявя текста на казуса.

*************
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите да бъдат извършени
НОВИ, ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно престъпната дейност на Камен Ситнилски, свързана със следния, тук накратко изложен (описан) казус.

            На 12 (13) Юни 2011 г. надлежно съм регистрирар в офиса на Върховната касационна прокуратура текст, който има следните регистрационни белези: „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата! – 11-А (Eдинадесет-А), вх. рег. № 4063 / 10, VІ – 13.06.2011 г.“.

            Същият текст е публикуван и в моя личен сайт на следния електронен адрес:

            В частност във визирания (състоящ се от 17 страници) текст се съдържат и следните редове:
„Първо уточнение по съществото на казуса:
       Преди един ден, на 10 Юни 2011 г., петък, към 13 часа и 30 минути по обяд, на вратата на жилището ми се позвъни и двама униформени и в пълно бойно снаряжение полицаи ми казаха, че имат издадено от прокурор Постановление за моето принудително отвеждане в Трето Районно управление на МВР за разпит като „свидетел“.
         Поисках да ми бъде дадено копие от Постановлението, но ми казаха, че такова ще ми бъде дадено там, в Трето районно управление на МВР;
         това, разбира се, е АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО
         и аз имах пълното право да откажа да се подчиня,
         но прецених,
         че точно този елемент от техната стратегия и тактика е предвиден
         именно с цел да бъда предизвикан да направя отказ,
         и така те да имат формалния  мотив или повод да извикат цяла полицейска армия за „подкрепление“,
         и при добре режисиран публичен скандал
         да приложат върху мен насилие,
         обосновано като „предизвикано по моя вина поради неподчинение на легитимен орган на властта, изпълняващ легитимно прокурорско Постановление“;
         все пак полицаите ми показаха документ, озаглавен „Справка“, в който бе записано, че има такова Постановление за моето принудително отвеждане за разпит като „свидетел“, но копие от този документ също така въобще не ми бе дадено.
         Разбира се, на излизане от жилищния блок, ПРЕД ОЧИТЕ НА СЪСЕДИТЕ строго беше спазено изискването за отвеждане на арестанти, като аз се намирах плътно между двамата полицаи.
         Вместо в Трето районно управление на МВР, обаче, аз бях отведен в Първо Районно управление на МВР, къдено бях „настанен“ в намираща се на първия етаж обширна „стая“ с решетки на прозорците, и в продължение на повече от 40 (четиредесет) минути плътно до мен се намираше единият от двамата въоръжени полицаи.
         По едно време другият полицай влезе и ми показа
         копие от Постановление, което, обаче, бе издадено НЕ ОТ ПРОКУРОР,
         а от някакъв „разследващ полицай“,
         и поискаха от мен да се разпиша, че съм запознат със съдържанието на „Постановлението“;
         отказах да подпиша,
         като заявих, че съгласно европейското и българското Право на мен трябва да ми бъде дадено копие от това Постановление, което копие трябва да остане при мен като абсолютно неподлежащ на изземване документ, тъй като този вид актове подлежат на последващо обжалване относно техната юридическа и фактическа основателност.
         Към 14 часа и 30 минути бях изведен от тази сграда и под охраната на ЧЕТИРИМА ВЪОРЪЖЕНИ ПОЛИЦАИ, единият от които шофираше колата,
         към около 15 часа бях отведен
         НЕ В ТРЕТО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР, както предварително ми бе казано,
         А В СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА МВР, НАМИРАЩА СЕ непосредствено до площад „Възраждане“.

*************
Второ уточнение по съществото на казуса:
         По силата на професионалния и обществения ми статус зная,
         че на целия последен етаж на точно тази сграда се намира изключително обширен и модерно обзаведен секретен офис на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС),
         входът за който е позициониран точно срещу стълбището и точно до асансьора,
         като за разлика от всички останали врати в тази сграда, които са построени така, че бравата на врата се намира вляво,
         то бравата на тази (разбира се – блиндирана) врата е позиционирана вдясно и е електронна.
         Макар и че съвсем неслучайно споменавам този „дизайнерски щрих“, обръщам специално внимание на следните факти и обстоятелства:
         нито едно от провежданите спрямо „редовите граждани“ оперативни мероприятия на ДАНС не се осъществява в самия офис на тази служба, а всичките се провеждат в офиса (кабинета) на някои от служителите, почти всички от които, включително и т.нар. юристи, имат военно образование и са завършили Академията на МВР;
         точно в тази сграда и точно в кабинетите на такива служители са били „призовавани“ или принудително отвеждани
         ЗА ВРАЗУМЯВАНЕ ЧРЕЗ РАЗПИТА ИМ КАТО „свидетели“
         повечето от онези „граждани“, които имат „неблагоразумиетода си „въобразяват“, че в България съществува феноменът „Право“ и проявяват упоритостта да настояват за спазване на техните гарантирани от Закона права;
         точно тази сграда е една от трите намиращи се в София полицейски сгради, в които се осъществява и онова, което лаконично, но пределно ясно и категорично, е описано в едно от интервютата на бившия Министър на вътрешните ралботи и бивш Председетел на Народното събрание Йордан Соколов.
(... ... ... ... ... ... ...)
-------------
         Впрочем, ноторно известно е
         КАКТО че в България са извършени повече от триста (300) поръчкови убийства и почти още толкова безследни изчезвания,
         ТАКА И че почти никой от близките не проявява интензивен интерес към разследване на казусите.
         Според „добре информирани източници“,
         този ефект се постига именно след проведен  именно в тази сграда „разпит като свидетел“ .
-------------
*************
Трето уточнение по съществото на казуса:
         Когато пристигнахме в тази сграда, полицаите ме отведоха в кабинета на
         разследващия полицаи Чавдар Георгиев, който ме уводоми,
         че по нареждане на заместник-главен прокурор (чието име не успях да науча)
         съм призован да бъда разпитан като „свидетел“ относно това,
         че „неизвестно лице“ (най-вероятно аз) е било извършило
         престъпление, като е НАБЕДИЛО в престъпление съдията Светлин Михайлов.
         Впрочем, в медиите отдавна е публикувана информацията, че визираният съдия е ноторно известен като корумпиран съдия, който, между другото, е взел триста хиляди левове подкуп, за да придаде съдебна легитимност на нелегитимното избиране на Главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи.
         Така или иначе,
         АЗ ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО
         ОТКАЗАХ ДА УЧАСТВУВАМ В ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИЯ ФАРС,
         НАРЕЧЕН „разпит на свидетел“,
         разследващият полицай стриктно състави протокол,
         който бе  подписан от някакво девойче, което удостовери, че е свидетел на факта, че аз отказвам да разговарям с разследващия полицай.
*************
Четвърто уточнение по съществото на казуса:
         На онзи заместник-главен прокурор, който е бил постановил образуването на въпросното разследване и моето принудително отвеждане за разпит като „свидетел
         препоръчвам да изостави характерния за „меките китки“ ПРИНЦИП НА КУРВЕКТНОСТТА, който принцип, очевидно, е така дълбоко присъщ на неговата психологическа поведенческа характеристика,
         и да приеме ПРИНЦИПА НА КОРЕКТНОСТТА, В СЪОТВЕСТВИЕ С КОЙТО ДА ПОСТАНОВИ МОЕТО ПРИВЛИЧАНЕ КАТО ОБВИНЯЕМ, А НЕ КАТО СВИДЕТЕЛ.

         Тук и сега няма да се спирам на факта, че цялата тази мърлява история Е „ИНТЕЛЕКТУАЛНО ТВОРЕНИЕ“ НА „ГЕНИАЛНИТЕ УМОВЕ“ ОТ ДАНС,
         чийто агенти, очевидно, са както визираният съдия, така и визираният заместник-главен прокурор,
         и целта на което „творение“ е била под предлог за извършване на разследване да бъде извършено компрометиране на моята личност.

       Така или иначе ясно, изрично и категорично
       НАСТОЯВАМ
       КАКТО ДА МИ БЪДЕ ОТПРАВЕНО ОБВИНЕНИЕ ПО ВИЗИРАНОТО СЛЕДСТВЕНО ПОЛИЦЕЙСКО ПРОИЗВОДСТВО,
       ТАКА И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН НЕ САМО ДОСТЪП, НО И ПЪЛЕН ПАКЕТ КСЕРОКС-КОПИЯ ОТ ВСИЧКИТЕ НАЛИЧНИ В ПАПКАТА НА ТОВА СЛЕДСТВИЕ ДОКУМЕНТИ.
Раздел ІІІ
Заключително уточнение по съществото на казуса:
         Към всичките тук визирани адресати на настоящето изложение заявявам, че
       настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!“
***

ІІІ.
         Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
         Това бе част, при това ОСНОВНАТА или ВОДЕЩАТА част, от визирания текст.
         Както вече съм посочил, пълният текст е надлежно регистриран във ВКП и е публикуван в Интернет на моя личен сайт.
         Тук и сега предстои да направя само ЧЕТИРИ уточнения:

         Първо: в така нареченото „Второ уточнение по съществото на казуса“ съм посочил, че „По силата на професионалния и обществения ми статус зная, че на целия последен етаж на точно тази сграда се намира изключително обширен и модерно обзаведен секретен офис на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), входът за който е позициониран точно срещу стълбището и точно до асансьора, като за разлика от всички останали врати в тази сграда, които са построени така, че бравата на вратата се намира вляво, то бравата на тази (разбира се – блиндирана) врата е позиционирана вдясно и е електронна.“.
         Тук и сега уточнявам, че наистина това нещо го знаех предварително (не съм длъжен да посочвам източниците си на тази информация), НО истина е и това, че
         полицаите, които ме отведоха в тази сграда
         първо ме отведоха точно пред вратата на визирания секретен офис на ДАНС, 
         и тъй като при позвъняването никой не им отвори вратата,  
         те се обадиха по телефоните, и
         едва след това ме отведоха в офиса на визирания разследващ полицай Чавдар Георгиев.
         И точно тази наистина „неволна“ или пределно глупава грешка на редовите полицаи бе ефективно професионално използувана от мен, 
         като аз я споменах на разследващия полицай Чавдар Георгиев и изрично и пределно ясно му казах, че в конкретния случай с мен той действува като престъпник, прикриващ престъпленията на престъпниците от ДАНС.
         Истината е, че той силно се смути и ... дискретно жестикулационно ми даде да разбера, че в момента аз съм обект на провокативен видеозапис.

         Второ: след визираната по-горе набързо приключила наша „официална срещаразследващият полицаи Чавдар Георгиев
         лично ме изпрати до изхода на сградата и
         там пределно ясно ми каза и ми даде възможността да разбера няколко изключително важни за мен неща:
         Þче разпореждането за моето арестуване е било направено лично от Заместник-главния прокурор Камен Ситнилски;
         Þче в операцията е участвувал прокурорът Спартак Дочев;
         Þче действително става дума за секретна операция на „ДАНС;
         Þче истинската и дълбоко прикрита цел на моето арестуване е била свързана с целта да бъда провокативно замотан с кризисни ситуации, които да бъдат използувани за това аз да бъда ПРЕДЕЛНО ИНТЕНЗИВНО СПЛАШЕН ЗА ЖИВОТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, и то така, че да спра да настоявам за разследвания на извършените против мен и моите близки престъпления.  

         Трето: че, всъщност, непосредствената цел на операцията е свързана с моите разкрития относно това:
         Þче преди време някакъв мой високопоставен приятел ме е бил предупредил, че срещу мен и срещу членовоте на семейството ми се подготвя атентат и убийство, и ми е препоръчал да замина някъде по света за няколко месеци;
     Þче аз, Янко Николов Янков, действително съм бил със семейството си няколко месеци в неизвестни на специалните служби държави,
     където съм разказал за това отправено ми предупреждение и
     изрично съм посочил името на лицето, което ме е предупредило за подготвяното убийство, и че този именно факт е официално регистриран (записан) в документацията на службите на тези две държави;
      Þче през това време действително е бил убит човек, който се е казвал Янко Николов Янков, но това е бил кметът на град Елин-Пелин;
      Þче по някаква си
         изключително подозрителна случайност,
         аз, Янко Николов Янков, и визираният (убитият) Янко Николов Янков
         живеем на един и същ адрес  
         НЕ САМО в един и същ жилищен блок,
         НО ДОРИ И НА ЕДИН И СЪЩ ЕТАЖ,  
         И НА ВСИЧКО ОТГОРЕ -  в съседни (разположени един срещу друг!!!) апартаменти.

         Четвърто: че, специалните служби са притеснени от ДВЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
         Þче НЯКОЙ МЕ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДИЛ НЯКОЛКО МЕСЕЦИ ПРЕДИ УБИЙСТВОТО, и
         Þче само няколко дни след убийството на единия Янко Николов Янков в броя на в-к „Поглед“ от 15 Януари 2007 г.
         главният редактор на вестника Валери Найденов
         е бил обезпечил отпечатването на статия,
         в която е било споменато за съществуващата странна взаимовръзка между двете лица с еднакви три идентифициращи ги имена,
         при което е било споменато или намекнато, че
         МВР работи по шест версии за убийството на единия,
         но никога няма да разследва седмата версия – връзката между единия Янко Николов Янков и другия Янко Николов Янков.
(--- --- --- )
04 Юли 2013 г.                                                     Янко Н. Янков“*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
25 Август 2013 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар