2012-09-18

До г-н Иван Иванов - кмет на община Севлиево - 5400Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================

18 Септември 2012 г.

До г-н Иван Иванов -
кмет на община Севлиево - 5400


            Уважаеми господи Кмете,
            Тук приложено Ви изпращам копие от моето писмо от 16 Август до Управителя на МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ ЕООД Севлиево.

            Правя това, тъй като предполагам, че спрямо него Вие притежавате известна ръководна и контролна държавническа (а може би и политическа) власт и евентуално бихте могли да го информирате и убедите,
            че е бил длъжен и че все още е длъжен да удовлетвори моето искане да ми даде копие от визираната в писмото ми медицинска документация относно лечението и смъртта на посоченото в документацията лице.

            Впрочем, уважаеми господин Кмете, ще споделя с Вас естественото си професионално мнение, че със своя отказ да ми даде копие от исканата документация
            Управителят на болницата
            не само се самодемаскира като съучастник във веригата от голямо множество престъпления, чието разследване аз целя да постигна,
            но и се самодемаскира като престъпно зависим агент на онези,
            които са били оперативно планирали и обезпечили
            не само ситуацията на попадането в болницата на визиранато лице,
             но и ситуацията, при която са се опитали да извършат и друг вид престъпна дейност, а именно политически мотивирано елиминационно престъпно оперативно мероприятие спрямо друго лице.

            Надявам се, господин Кмете, да получа в разумен срок Вашето становище.
            Като Ви благодаря за вниманието, Ви пожелавам успешна служебна дейност и спокоен личен живот!
18 Септември 2012 г.                                          Янко Янков: . . . . . . . . . . .

Няма коментари:

Публикуване на коментар