2012-09-10

Отворено писмо до 18 посолства с искане за съдействие за УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 10 Септември 2012 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
10 Септември 2012 г.

Отворено писмо до 18 посолства с искане
за съдействие за
УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 
10 Септември 2012 г.

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София

Европейската комисия в България
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

-------------
Информационно копие
До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
бул. „Витоша” № 2, 1000 София
ВКП вх. №3704 /2012 г. ІІ

До Бойко Борисов –
Министър-Председатал на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст.
Припомням, че съгласно чл. 105 от Конституцията
Премиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. №4379/2003-2012 г.

-------------


            Ваши Превъзходителства,
            За пореден път и в контекста на Стокхолмската програма
            Ви припомням, че през 80-те години, по времето на обезпечения от СССР (Първия  Съветски Съюз) класически комунистически режим в България, посещавах повечето от тук визираните западни посолства в София с устни и писмени искания за дипломатическа закрила от престъпните посегателства на органите на българската държавна власт върху мен и членовете на семейството ми и на фамилията ми.
            В отговор на тези мои напълно легитимни действия бях противоправно арестуван, осъден и в продължение на шест години престоях в българските затвори при кошмарни и изключително жестоки условия и ежедневни интензивни репресивни третирания,  
            а през това време членовете на семейството и на фамилията ми бяха подложени на специален, тотален, далекобоен, интензивен и
            политически мотивиран широкоспектърен геноциден терор,
         в резултат на който бе обезпечена смъртта на баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

            Само няколко месеци след освобождаването ми от затвора поради пълното изтърпяване на наложената ми присъда, Върховният съд ме призна за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от Закона доказателства, а Президиумът на Българската академия на науките призна за противоправно и репресивно уволнението ми от престижната ми научна работа.

            Оттогава досега не съм спирал да настоявам за наказателна и за репараторна отговорност за (на) виновните физически лица и за репараторна отговорност на Държавата,
            а в отговор на тези мои напълно легитимни действия оттогава досега, вече повече от двадесет (20) години,
            обезпеченият от „Втория Съветски Съюзнов български, още по-жестоко перверзен ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим
            не е спирал да подлага мен и членове на новото ми семейство на още по-жесток и по-перверзен вид репресии, несъмнено разкриващи характера на систематично провеждана геноцидна стратегия от класически и от съвременен тип.

            Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху факта, че последната серия мои официални искания за Правосъдие е озаглавена
            Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции“,
            като в тази серия    към сегашния момент са конкретно посочени и описани параметрите на повече от 500 (петстотин)           престъпни актове, извършени от държавната власт от 1971 г. до днес.
            Впрочем, точните факти и параметри на визираните престъпни актове са обстоятелствено описани не толкова от мен, колкото от самите престъпници в съответните документални масиви, съставени от Специалните служби, от Прокуратурата и от Съда.

            С настоящето мое поредно отворено писмо до Вас, Ваши Превъзходителства,
         настоятелно Ви призовавам да проявите ясно изразена ангажираност
         относно необходимостта от спешно официално разкриване на истината и налагане на наказателна и репараторна отговрост
         относно изключително многообразната политически мотивирана широкоспектърна геноцидна престъпна дейност,
         извършвана от българските специални служби, от държавните институции и свързаните с тех виновно действуващи индивидуални лица;
         която престъпна геноцидна дейност от 70-те години до днес, включително и днес,
         е извършвана и продължава да бъде интензивно извършвана
         спрямо всичките мои близки фамилни роднини и членове на предишното и на новото ми семейство.

            В частност с настоящето мое поредно отворено писмо до Вас, Ваши Превъзходителства,
         настоятелно Ви призовавам да проявите ясно изразена ангажираност относно необходимостта от спешно официално разкриване на съдържанието на абсолютно всички
         архивни и актуални секретни и всякакъв друг вид документално-информационни масиви
         на българските специални служби от 70-те години до днес, включително и днес;
         при което да бъдат разкрити имената и дейността
         на всички лица, които по един или друг начин са участвували и участвуват в престъпната политически мотивирана геноцидна дейност на специалните служби;
         при което всеки от тези лица да получи и да понесе предвидената в нормите на Правото наказателна и репараторна отговорност.
         Надявам се „политическата коректност“ да не Ви мотивира към съучастие в деянията на гореспоменатите престъпници.
10 Септември 2012 г.                                                          Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар