2012-09-02

Отворено писмо до 18 посолства с искане за съдействие за УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 03 Септември 2012 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
03 Септември 2012 г.

Отворено писмо до 18 посолства с искане
за съдействие за
УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 
03 Септември 2012 г.

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков”  № 54, 1000 (1504) София

Европейската комисия в България
ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

Федерална конституционна Република
Съединените американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

-------------
Информационно копие
До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
бул. „Витоша” № 2, 1000 София
ВКП вх. №3704 /2012 г. ІІ

До Бойко Борисов –
Министър-Председатал на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 

Съгласно чл. 105 от Конституцията Бойко Борисов
е длъжен да ръководи и осъществява вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което едно от неговите
най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава спазването (зачитането)
на правата на българските граждани,
включително и техната защита
от престъпните посегателства
на ръководените и контролираните
от самия него специални служби.

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. №4379/2003-2012 г.

Първо:
            Ваши Превъзходителства,
            Само преди няколко седмици, в самия разгар на т. нар. „лятна трудова ваканция“,  лицето Александър Йорданов Александров е бил поканен или призован в сградата на ДАНС, където изрично е бил разпитван относно
сведенията и информацията,
с които разполага относно извършваната
в България, Македония и Косово
престъпна дейност на лицето Янко Николов Янков“,
т. е. това съм аз.

            Кой е Александър Йорданов Александров?
            Той е български политик и дипломат, доктор на филологическите науки, литературен историк и критик, доцент в Института за литература при БАН.
Роден е през 1952 г. във Варна. По време на „политическите промени“ през 1989-1990 г. е участник в създаването на „опозиционнияСъюз на демократичните сили (СДС) и Националната политическа кръгла маса. Депутат е в Седмото Велико Народно Събрание (1990-1991), Председател на 36-то Народно събрание (1992-1994), депутат в 37-то (1995-1997) и 38-то (1997-2001) Народно събрание; Председател на Радикалдемократическата партия (1993-2000); главен редактор на седмичника за политика и култура „Век 21“ (1990-1998). Извънреден и пълномощен  посланик в Полша, Литва, Латва, Естония и Македония.
            Тъй като когато аз кажа неколко добри думи за некого, те автоматично се превръщат в атестат за неговата неблагонадеждност пред специалните служби,
            за да го компрометирам ще кажа, че за разлика от почти всичките нахъсани от службите фалшиви опозиционери от котилото на СДС, Александър Йорданов абсолютно винаги се е отнасял към мен абсолютно коректно,
            което обстоятелство ми дава основанието да го подозирам за принадлежност към висок човешки морал.

            Какво е ДАНС (Държавна агенция „Национална сигурност”)?
            Съгласно първата страница на официалния електронен сайт на институцията (http://www.dans.bg/ ), това е „специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. // Агенцията е създадена, за да осигури ненамеса във вътрешните работи на българската държава от страна на външни фактори, да предоставя необходимата информация на висшите органи на държавна власт за провеждане на политиката по националната сигурност и вземане на решения в съответствие с националните интереси. // В изпълнение на законовите си функции ДАНС работи с целия инструментариум от оперативноиздирвателни методи и средства. Агенцията непрекъснато развива възможностите си като интегрална част от българската разузнавателна общност, системата за национална сигурност на България и системата за сигурност на демократичната общност от държави-членки на ЕС и НАТО.
-------------
            Според моята вече многократно, изрично, ясно и категорично заявена позиция, макар, че съгласно официално декларираните принципи и норми на ПРАВНАТА СИСТЕМА на България именно Главният прокурор и Министър-Председателят са институционалните държавни субекти, които контролират и са длъжни да контролират дейността на всички държавни специални служби;
            все пак фактически верното е точно обратното:
            ***че именно държавните специални служби са непосредствено функционалният фактор, който тотално контролира механизма на институционализирането и на функционирането на всичките държавни и обществено-политически институции;
            ***че КАКТО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ, ТАКА И ЦЯЛАТА ОФИЦИАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ФАКТИЧЕСКИ СА ПРЕВЪРНАТИ В ТОТАЛНО ЗАВИСИМИ ОТ СЛУЖБИТЕ МАРИОНЕТНИ СУБЕКТИ ОТ ФАРСОВИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВИ ТЕАТЪР;
            ***че ТЪЙ КАТО В БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА УДАРНИЯТ ЮМРУК НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА И НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ, то фактически така наречената „Република България“ не е нищо друго,  освен най-нискойерархично структурно звено на Мафията;
            ***че специално аз, още от времето на 70-те години ДО ДНЕС,  НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕФЕКТИВЕН ПРАВЕН (ЮРИДИЧЕСКИ) КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ СЛУЖБИ И ЗА ЕФЕКТИВНОТО НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции.
-------------
            Впрочем, макар и да не изпитвам и да не храня абсолютно никакви симпатии към Цветан Генчев Цветанов -  (Заместник-Председател на политическата партия ГЕРБ, Заместник Министър-Председател и Министър на Вътрешните работи в Правителството на Бойко Борисов, отговарящ за ДАНС ресорен Вицепремиер)  - тук и сега ще цитирам неговото официално изявление, направено само преди около три месеци, на 13 Май 2012 г., съгласно което Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) е била създадена не от една партия, а само от шест човека; които са били направили това като израз на една от поредните връхни точки на срастването на престъпността с политическата класа; и които са били възложили на тази специализирана държавна структура функцията на престъпна репресивна политическа полиция.
(http://www.cross.bg/1300676, Агенция КРОСС, 13 Май 2012, 18:51;
            Все пак, тук и сега намирам за уместно да попитам:
            *Защо Цветанов все още не е посочил имената на тези шест човека и защо не се е погрижил за техното арестуване?
            *Защо Цветанов не е обяснил „Как точно е било станало възможно и дали все още е възможно точно тези шест човека или други като тях прецизно и точно да проконтролират механизмите на цяла една политическа, правна и държавно-административна система така, че да бъде обезпечено абсолютно безпроблемното гласуване и влизане в сила на противоправните законови норми, регламентиращи дейността на престъпната структура, наречена ДАНС?.
-------------
            Също така намирам за уместно тук и сега да обърна специално внимание на факта, че днес, повече от двадесет години (четвърт век!) след официалните политически промени, 50% (половината) от високопоставените ръководни професионални кадри на престъпната комунистическа Държавна сигурност продължават да са на РЪКОВОДНА служба (работа) в така наречените „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби; и че вторите („новите“) служби в никакъв случай не са с 50% по-малко престъпни, а са си точно толкова престъпни, колкото и първите (класически комунистическите), и политическият режим съвсем не е НЕкомунистически, а е НЕОкомунистическо-ченгеджийско-мафиотски.
-------------
            Също така намирам за уместно тук и сега да обърна специално внимание на факта, че съгласно официално оповестената на 01 Декември 2010 г. информация Сътрудници на Държавна сигурност пълнят ръководните постове и в ДАНС. Според Председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов „кадрите на ДС са намерили добър пристан в агенцията“; общо 157 сътрудници с кариера в Държавна сигурност днес заемат ръководни места в създадената като модерна и отговаряща за сигурността на страната Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това стана ясно от обявената проверка за принадлежност към ДС, извършена от Комисията по досиетата“;             тези специални държавни служби несъмнено са не просто престъпни, а са престъпни в изключително високоопасна степен.


Второ:
            Какво е било съдържанието на разговора между Александър Йорданов и престъпниците от ДАНС?
            За да пиша тези редове, несъмнено разполагам с напълно надеждно правнорелевантно доказателствено средство; но все пак, в съответствие с класиката в литературния шпионски жанр, в която се съдържа много повече истина, отколкото в официалната документация, тук и сега ще разкажа следното:
            ***Когато Александър Йорданов бил попитан за мен, той реагирал, като спонтанно казал „не познавам такъв човек!“. Тъй като престъпниците-ченгета му припомнили, че все пак той и аз сме били активни участници в политическите събития през 1989-1991 г., той казал, че отгогава въобще не ме е виждал и е забравил за моето съществуване.
            ***Когато му казали, че той като посланик в Македония би трябвало да знае, че аз съм посещавал тази страна и оттам съм посещавал и Косово, той отвърнал, че не е бил имал задължението да следи българските граждани, които посещават тези страни (държави), а и македонските и косовските служби не са били имали задължението да го информират в тази насока; и поради това той не знае нищо за това нещо.
            ***Като специалист, превъзходно познаващ литературната класика, Александър Йорданов бил казал, че посланиците не са длъжни да знаят тези неща, и че обикновено градинарите в посолствата са тези, които знаят всичко в сферата на шпионажа; и препоръчал на контрашпионажните ченгета от ДАНС да разпитат градинарите от българските посолства в Македония и Косово.
            ***По повода на това, обаче, ми се налага да го опровергая.
            Тъй като по време на моето пребиваване в столицата на Косово аз и моят приятел и домакин Bashkim Hisari, случайно или преднамерено посетихме една официална институция и там, пак случайно или не, се срещнахме съвсем не с градинаря на българското посолство, а лично с Негово Превъзходителство Боби Боев.
            Впрочем, още като се видяхме стана ясно, че преди много години и аз, и Боби Боев по едно и също време сме работели като научни изследователи в БАН и като преподаватели в Софийския университет, и се познаваме още от тогава.
            При това тъй като изрично и директно го провокирах, в отговор Негово Превъзходителство Боби Боев деликатно ми даде да разбира, че тъй като аз съвсем не съм бил „случаен човек“, съвсем не градинарят, а лично самият той е длъжен да напише доклад за нашата среща, който доклад, впрочем, ще е предназначен съвсем не за Министерството на външните работи.
            При това следва да уточня, че моят приятел и домакин Bashkim Hisari е съвсем не кой да е, а е живата легенда на косовския сектор на Международната Хелзинкска федерация за човешките права (International Helsinki Federation for Human Rights) и е автор на повече от 230 (двеста и тридесет) книги, посветени именно за въпроса за защитата на човешките права.

Трето:
            В контекста на горните факти и обстоятелства питам:
***„Каква е престъпната дейност, която аз съм извършвал в България, Македония и Косово, която именно е налагала необходимостта с мен да се занимават шпионските и контрашпионските български служби и двама високопоставени дипломати?“.

  ***„Дали така визираната дейност на визираните български специални служби има характера на абсолютно недопустима престъпна дейност, погазваща моите права и интересите ми на легитимен български гражданин, неизвършващ абсолютно никаква престъпна дейност и винаги ангажиран единствено с високите изисквания на правосъобразната дейност?“.

Четвърто:
            В контекста на горните факти и обстоятелства настоявам:
       Да бъде извършено прецизно разследване на извършваната от българските специални служби престъпна дейност, засягаща суверенните параметри на моите права и интереси!!!

       Да ми бъде даден пълен (неограничен) достъп до всички информационни масиви, отнасящи се за мен, за членовете на семейството ми, на фамилията ми и на ръководените от мен обществени организации, третирани като обект или субект на вниманието на българските специални служби.

       Да бъдат актуализирани абсолютно всички административни и прокурорски преписки, съдържащи мои изрични искания за разследване на престъпната дейност на българските специални служби,
       жертва на която дейност съм както лично самият аз, членовете на моето семество, членовете на моята фамилия, членовете на моя приятелски кръг и членовете на ръководените от мен обществени организации.
03 Септември 2012 г.                                                          Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар