2013-07-02

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 588Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
01 Юли 2013 г.                                                                                                      

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 588


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП № 3307 /
Относно:
казус № 1 относно:
престъпна дейност,
извършвана от Камен Ситнилски,
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ИЗТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и  обстоятелствата, свързани с
казуси № 1 и № 2 относно:
престъпна дейност, извършвана от Камен Ситнилски,

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелсдтвото, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;
            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно,
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря, която се е възползувала от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите, които Вие сте нанесъл на обектите на престъпната Ви дейност и на техните деца.

            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
            Преди повече от три месеци, на 20 Март т.г., надлежно съм регистрирал текст, депозиран в офиса на Върховната касационна прокуратура, който има рег. № 3307/2013 г. и дата 20.03.2013 г.;
            и че същият текст е надлежно регистриран и в офиса на Висшия съдебен съвет, където има вх. рег. № 94-00-290 и дата 20.03.2013 г.

            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега ще цитирам само една извадка от визирания текст,
която извадка има отношение към казуса Камен Ситнилски.

         Господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
         Превъзходно знаете, че с Вас се познаваме от много, много отдавна – като студенти сме били в един курс на Юридическия факултет и дори сме били приятели; при това, струва ми се, че по онова време приятелството ни е било искрено и високо взаимно уважително, основано изключително върху общото ни уважение и преклонение към Знанието, и най-вече към Правото и Справедливостта. Поне така си мисля...
         Разбира се, превъзходно знаете, че не съм забравил, че после, през 80-те и началото на 90-те години, в продължение на почти десет години, Вие бехте не просто прокурор, а
прокурор в Главна прокуратура,
при това в тогавашния
отдел по изпълнение на наказанията,
(с акцент върху осъждането и изпълнението на наказанията върху малолетните и непълнолетните)
който именно отдел
беше главното ударно звено на кръвожадната Държавна сигурност по обезпечаването и реализирането
НЕ ТОЛКОВА ПО ТЕХНОЛОГИЯТА
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЪРТНИТЕ ПРИСЪДИ,
КОЛКОТО ИМЕННО ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО
НА „БИОЛОГИЧНИЯ МАТЕРИАЛ“
ЗА НЕЛЕГАЛНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ТРАФИК
С БИОЛОГИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ (взети от живи и мъртви)
И НАЙ-ВЕЧЕ С ОРГАНИТЕ
НА РАЗФАСОВАНИТЕ ТРУПОВЕ,
И ОСВЕН ТОВА, разбира се, бе и
главното ударно звено на ДС
по изпълнението на специалните репресии и убийствата на непокорните затворници,
и най-вече на политически затворници.

         Разбира се, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски, Вие превъзходно знаете, че
         точно аз съм този, който още преди четвърт век бе започнал да тръби, че
         Нито един прокурор, който знае как се изпълняват смъртни присъди у нас, не е останал читав
         (интервю на Виолета Желязкова във в-к „168 часа“ от 12 май 1992 г.) - 

Виж: 2007-08-20, ИНФАРКТИ УБИВАТ МЛАДИ И ЗДРАВИ ПРОКУРОРИ ,

Виж: 2007-07-21, ЗЕЛЕНОТО ЧУДОВИЩЕ ОТ УБО (1),

Виж: 2007-07-27, ЗЕЛЕНОТО ЧУДОВИЩЕ ОТ УБО (2),


         Разбира се, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски, Вие превъзходно знаете, че през всичкото това време мен никога не ме е напускала мисълта да търся отговор на въпроса:
Защо, въпреки пределно ясната стратегия
на босовете на „тъмните сили“ да се отървават от съучастниците във визираната престъпна дейност,
все пак Вие сте единственият
(поне моята констатация е такава!),
който не само е жив и здрав,
но дори и днес е прокурор именно в Главната прокуратура?“.

         Разбира се, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски, Вие превъзходно знаете, че
         точно по същото време, когато Вие сте се занимавал с горепосочената дейност,
         аз бех не просто напълно бездоказателствено и невинно осъден,
         но и в затвора бех поставен при изключително жестоки и кошмарни условия на изпълнение на наложеното ми наказание;

         и че точно тогава завеждащият сектора прокурор Петър Дончев, за да обезпечи оперативното мероприятие на ДС по подготвянето на моето убийство в затвора, бе написал на баща ми писмо (№645.86.ХІ/13.02.1986 г.), в което изрично и пределно ясно е записал, че
         в затвора не моят живот и здраве са застрашени, а че с невъздържаността си и липсата на елементарна дисциплина аз представлявам опасност за живота и здравето на околните;

         а като се има предвид, че в официалната ми затворническа характеристика изрично е записано, че поради моята злостна престъпна антидържавна същност и поради юридическите съвети, които съм им давал, дори и най-закоравелите криминални затворници са ме считали за свой тартор и винаги са се отнасяли към мен с изключително висок респект и ужажение,

         то очевидно е, че при/в отдела, в който Вие, г-н Ситнилски, сте работел по онова време и сте обезпечавал престъпните мероприятия на ДС,
         е имало документация, съгласно която аз представлявам опасност съвсем не за затворниците, а за надзирателите,
         на които именно в определен момент ДС е имала план да възложи да ме убият, като се позоват на такава опасност.
Впрочем, точно този документ
винаги ми е давал и ми дава правото
с гордост да заявявам,
че аз не съм репресиран,
а съм репресирващ репресиращите!

         Благоволете да отбележите, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски, че съвсем неслучайно Ви споменавам този факт –
         давам Ви възможност да се защитите от моето обвинение, като обосновете тезата, че не аз съм бил жертвата, а Вие сте бил жертвата!
***
         Впрочем, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски, с настоящето ми официално писмо до Вас целя нещо много по-важно.
         Така или иначе пътят на България към съвременните цивилизационни и правни ценности е неизбежен, а това означава и че рано или късно и отговорността на извършителите за извършените от тех престъпления ще е неизбежна.
         Наказателната отговорност, разбира се, е лична и не обхваща кръга на неучаствувалите в дейността наследници на престъпника.
         Вие, обаче, несъмнено професионално знаете, че
в цивилизования свят
съществува не само деликтна,
но и репараторна отговорност
от ползувателите на облагите
от извършените престъпления,
при която наследниците на дадено
наказателно-отговорно лице
носят репараторна отговорност
пред наследниците
на жертвите на престъплението.

Така, примерно,
докато аз бех в затвора като абсолютно невинно осъден и моят син е бил пряка и косвена жертва на специалните репресивни методи и мероприятия,
то в същото това време именно
заради Вашето пряко или косвено участие в тези мероприятия
Вашите деца са се ползували от системата на специалното икономическо, образователно и статусно облагодетелствуване.
Дори нещо повече –
днес Вашият син е професионално институционализиран като джелатин в престъпната мафиотска структура ДАНС,
а Вашата дъщеря е съдия – т. е. агентурно лице на Червената Мафия, внедрено в Системата на Правосъдието, за да прави същото, което и Вие правите вече в продължение на почти половин век -
обезпечаване на безнаказаност за високопоставените престъпници.“
***

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            в контекста на горния текст съм формулирал тук визирания
            Казус № 1
            тъй като въобще не ми е отговорено от нито един от ТРИТЕ адресати – ВКП, ВСС и визираното лице Камен Ситнилски -  
            тук и сега настоявам да бъде извършена проверка
            дали липсата на отговор е правосъобразно,  и
            ако не е правосъобразно,
            визираните лица да получат онова, което им се полага поради неразследване на казуса по същество и поради неотговаряне на заинтересованото лице – т. е. на мен.

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
уведомявам Ви, че предстои да депозирам пред Вас ОЩЕ НЯКОЛКО
казуси относно
престъпна дейност,
извършвана от Камен Ситнилски,
и че за всички казуси настоявам да получа правосъобразен отговор!

V.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ НА РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съотвентите институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
01 Юли 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар