2013-07-16

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 598Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен чле//н (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
15 Юли 2013 г.                                                                                                      

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 598


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България
и до всички чуждестранни информационни агенции в България
относно:
престъпния отказ на българската прокуратура да разследва
МНОГОКРАТНИТЕ ЗАПЛАХИ и
последвалото ги
ОСАКАТЯВАЩО ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ,
извършено върху мен
на 29 Декември 1995 г.,  
по повод и във връзка с което досега съм предявил
голямо множество официални искания за разследване,
по които въобще
не е извършено легитимно разследване
и не ми е даден легитимен отговор

--------------------------------------------
От приложените от мен доказателства е видно, че в офиса на Главния прокурор и Върховната касационна прокуратура
по ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС
ЗАПЛАХИТЕ И
ПОКУШЕНИЕТО
съм регистрирал ОФИЦИАЛНИ ТЕКСТОВЕ със следните дати по години:
            на 04 Октомври 1994 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 11 Ноември 1994 г.  - описание на ситуацията и заплахите;
            на 29 Март 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 15 Май 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 26 Юни 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 04 Септември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 25 Септември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 28 Септември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 03 Октомври 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 04 Октомври 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 07 Декември 1995 г. - описание на ситуацията и заплахите;
            на 29 Декември 1995 г. – съставен от дежурен следовател КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЕ;
            на 29-31 Декември 1995 г. - медицинска епикриза за получена на същия ден „ФРАКТУРА ХУМЕРИ ДЕК. МУЛТИФРАГМЕНТОЗА. КОНТУЗИО ТОРАЦИС ДЕК.“

            на 29 Февруари 1996 г. – текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;
            на 05 Март 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;
            на 06 Март 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;
            на 07 Март 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;
            на 29 Април 1996 г.,
            на 06 Май 1996 г.,
            на 10 Май 1996 г.,
            на 10 Май 1996 г. - друг текст на същата дата;
            на 11 Май 1996 г.,
            на 23 Май 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;
            на 28 Май 1996 г. - текст, публикуван от БТА, пресслужба „Куриер“;
            на 22 Май 1996 г.- писмо на отдел „Следствен“ на Главна прокуратура до Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура;
            на 28 Май 1996 г. -
            на 02 Август 1996 г.,
            на 16 Февруари 1998 г.,
            на 13 Август 1998 г.,
            на 14 Август 1998 г.,
            на 05 Декември 1998 г.,
            на 06 Декември 1998 г.,
            на 10 Декември 1998 г.,
            на 06 Август 1999 г.,
            на 13 Октомври 2001 г.,
            на 31 Август 2006 г.,
            на 20 Септември 2006 г.,
            на 30 Януари 2007 г.,
            на 06 Февруари 2007 г.,
            на 09 Май 2011 г. – „Всички карти на масата – две“, вх. рег. № 36770 / 09.05.2011 г.;
            на 17 Октомври 2011 г. - „Всички карти на масата – 57“, вх. рег. № 8231 / 17.10.2011 г.;
            на 20 Октомври 2011 г. - „Всички карти на масата – 60“, вх. рег. № 15132  / 21.10.2011 г.;
            на 04 Ноември 2011 г. - „Всички карти на масата – 75“, вх. рег. № 36770 / 03.11.2011 г.;
            на 08 Декември 2011 г. - „Всички карти на масата – 107“, вх. рег. № 36770 / 14.12.2011 г.;
            на 18 Април 2013 г. - „Всички карти на масата – 552“, вх. рег. № 3307 / 19.04.2013 г.

---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е СЕДМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече СЕДЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
15 Юли 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар