2010-12-05

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 2ABCDЕ

Address for letters:

Янко Николов Янков –

единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

06 Декември 2010 г.

Съдебно дело:

До:Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17, 1000 София

адм. д. № 6516 / 2009,

Второ административно отделение, 37-ми състав,

съдия”-докладчик Славина Владова

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст - вж.: ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ - 2АBCDE”,

http://iankov.blogspot.com/2010/12/2abcd.html

*************

Второ предварително уточнение:

Обръщам специално внимание върху факта, че в текста на моята надлежно депозирана на 14.06.2010 г. Частна жалба

изрично съм посочил, че на 20 Май 2010 г. съм депозирал по надлежния ред специално изложение, в което съм посочил, че едно лице, професионален високопоставен хабилитиран юрист, който е и кадрови офицер от бившите и от сегашните специални служби, „добронамерено“ ме е предупредило, че

АКО ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ТЪРСЯ ПРАВАТА СИ ПРЕД СЪДИЛИЩАТА, СПРЯМО МЕН ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ СПЕЦИАЛНИ РЕПРЕСИВНИ АКЦИИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

и че тъй като аз не съм се вслушал в предупреждението, на 10 Юни 2010 г. вече е извършено семантично покушение върху имота ми в родното ми село; което е доказателство, че специалните служби на българската държава и на Мафията ИЗПОЛЗУВАТ МЕТОДИТЕ НА ШАНТАЖА И НАСИЛИЕТО, ЗА ДА осъществят синхронно обезпечаване на безотговорността за своята престъпна дейност.

В контекста на това съм длъжен да уточня,

че тъй като отново не се вслушах в „добронамерените предупреждения“ и на 14 Юни 2010 г. внесох „Частна жалба“ по настоящето дело

на 21 юни 2010 г.

ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИ ЛИЦА МЕ НАПАДНАХА в присъствието на голямо множество хора и точно до (непосредствено пред) охранителните видеокамери на Съдебната палата в София,

С ЕДИН-ЕДИНСТВЕН УДАР С КЪС БОЕН ЖЕЛЕЗЕН ПРЪТ (ТРЪБА) СЧУПИХА ДЯСНОТО МИ РАМО НА ПЕТ ПАРЧЕТА,

И ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРОКУРАТУРАТА Е НАДЛЕЖНО СЕЗИРАНА (както от високопоставен прокурор, така и от мен, така и от медиите, така и от множество граждански лица),

ДО ДНЕС НЕ Е ПРЕДПРИЕТО АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКУШЕНИЕТО, именно защото престъплението (ПОКУШЕНИЕТО) има характера на специално оперативно мероприятие, извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби на българската държава;

поне за мен е очевидно, че в случая дейците са целели да ме ударят по главата и да ме убият, но само благодарение на случайността аз съм мръднал главата си с 3-4 см, и така убийството ми е било „заменено“ с осакатяване.

С други думи:

Уточнявам, че въпросното ПОКУШЕНИЕ е неразривно свързано с факта, че както по настоящето дело, така и по още много други такива, аз продължавам да търся правата си пред българските И ЕВРОПЕЙСКИТЕ съдебни институции И С ТОВА ЗАСТРАШАВАМ БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА.

*************

Първо уточнение по съществото на казуса:

На 14. 06. 2010 г. депозирах в регистрационния офис на Административния съд София град т. нар. Частна жалба, входящият регистрационен номер на която е 11698 / 14.06.2010 г.

ПОСЛЕ - ОТТОГАВА ДО ДНЕС -

НЕ САМО НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО СЪОБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ПРОЦЕСА,

НО И НЕ МОГА ДА ПОЛУЧА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО САМАТА ПАПКА НА ДЕЛОТО;

ДОРИ НЕЩО ПОВЕЧЕ – ПРИ ЕДНО ОТ ПОСЕЩЕНИЯТА МИ В СГРАДАТА НА СЪДА С ЦЕЛ ДА ПОЛУЧА НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО

СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ДА БЪДА ВЪВЛЕЧЕН В ПРОВОКАТИВНИ ОТНОШЕНИЯ И САМО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТНИЯ СИ ОПИТ В ТОЗИ АСПЕКТ УСПЯХ ДА СЕ ИЗМЪКНА БЕЗПОСЛЕДСТВЕНО.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

Така, предвид на горната констатация,

с настоящето мое официално писмено волеизявление

ОБИНЯВАМ ТУК ВИЗИРАНИЯ съдия”-докладчик Славина Владова

В ТОВА, ЧЕ в интерес на престъпниците от специалните служби на държавата и на Мафията

провежда стратегия, чрез която се опитва да блокира и да провали моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург.

Обръщам внимание върху факта, че

С ОГЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРАВОТО МИ ДА БЪДА НАДЛЕЖНО ИНФОРМИРАН, ЗА ДА МОГА ДА ВЗЕМА АДЕКВАТНО ПРАВОЗАЩИТНО ОТНОШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО

НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ и копия от официалните „съдийски“ актове ОТНОСНО ХОДА И СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

06 Декември 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар