2010-12-05

МАРГАРИТА ПОПОВА И ПОЛИНА ЯКИМОВА - ЖРИЦИ НА ЧЕРВЕНИЯ ФЕНЕР

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

06 Декември 2010 г.

До Маргарита Попова – Министър на правосъдието

на поредното Правителство на престъпния български

ченгеджийско-мафиотски политически режим

Министерство на правосъдието,

ул. „Славянска” № 1, 1040 София

До Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” №17, 1000 София

І-во отделение, 15 състав, Адм. д. № 2745 /2008 г. -

ченгеджийско-мафиотската хетера и наложница

Полина Якимова, изпълняваща длъжността

Съдия“-докладчик по делото

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правнорелевантно гледище – вж.: Маргарита Попова и Полина Якимова – жрици на Червения фенер?”, http://iankov.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

*************

Първо уточнение ПО СЪЩЕСТВОТО НА КАЗУСА:

На 08 Май 2008 г. регистрирах в Административния съд София-град

Иск срещу

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, пл. „Александър Батенберг” № 1, кабинет № 308, 1000 София и така бе образувало

Адм. д. № 2745 /2008 г., І-во отделение, 15 състав, при „Съдия“-докладчик по делото Полина Якимова,

при репараторна цена на Иска 30 000 000 (тридесет милиона) лева,

за нанесени ми по престъпен начин вреди.

Впоследствие, в изпълнение на престъпната воля на специалните служби на Правителството и на Червената Мафия

визираната изпълняваща съдийска длъжност

ченгеджийско-мафиотската хетера и наложница Полина Якимова,

както и имащите същия нравствен статус и същата принадлежност към Ченгеджийницата и към Червената мафия изпълняващи съдийска длъжност във Върховния административен съд Ваня Пунева, Йовка Дражева, Таня Куцарова, Вената Марковска

направиха всичко възможно да осуетят и не допуснат разглеждането на делото по същество в открито съдебно заседание,

поради което на 30 Април 2009 г. предявих т. нар. „Касационна жалба“,

след което ПАПКАТА С ТАКА ВИЗИРАНОТО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО ПРОСТО ИЗЧЕЗНА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО КАКТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД, ТАКА И ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

И ОТГОГАВА ДО ДНЕС АЗ НЕ САМО

НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ТОВА ДЕЛО,

НО И НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ НИКАКВО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

*************

Второ уточнение ПО СЪЩЕСТВОТО НА КАЗУСА:

След многократни лични посещения във визираните деловодства

и след поредната констатация за липсата на делото

и за невъзможността да се запозная със съдържащата се в делото документация относно хода на съдебния процес;

И НАЙ-ВЕЧЕ СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ ДВА ОПИТИ ДА БЪДА ВЪВЛЕЧЕН В ПРОВОКАТИВНИ ОТНОШЕНИЯ И СКАНДАЛИ ПРЕД НАМИРАЩИТЕ СЕ В ОФИСА СЛУЧАЙНИ ИЛИ НАРОЧНИ СВИДЕТЕЛИ,

ПРОУМЯХ, ЧЕ ПО-НАТАТЪШНИТЕ МИ ПОСЕЩЕНИЯ ВЪВ ВЪПРОСНИЯ ДЕЛОВОДЕН ОФИС КРИЯТ ПРОВОКАТИВНИ ОПАСНОСТИ, В КОИТО КАТЕГОРИЧНО НЕ ЖЕЛАЯ ДА СЕ ЗАМЕСВАМ.

Така, предвид на горната констатация,

На 30 Август 2010 г. написах и изпратих с препоръчана поща мое официално писмено искане, адресирано до визираната Полина Якимова,

с което писмо официално обвиних същата персона в това,

че в интерес на престъпниците от специалните служби на държавата и на Мафията

тя провежда стратегия, чрез която се опитва да блокира и да провали моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург.

Обръщам внимание върху факта, че последното изречение на посоченото мое писмо от 30 Август 2010 г. гласи следното:

НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ (и копия от официалните „съдийски“ актове) ОТНОСНО ХОДА И СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.“

Обръщам внимание и върху факта, че

ОТТОГАВА ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВО СЪОБЩЕНИЕ

И ЧЕ ДНЕС ПРЕПОТВЪРЖДАВАМ КАТЕГОРИЧНОТО СИ ОФИЦИАЛНО ИСКАНЕ

ДА МИ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ ОТ ПРАВНОРЕЛЕВАНТНИТЕ АКТОВЕ, ПО КОИТО ДА МОГА ДА ВЗЕМА ПРАВОЗАЩИТНО ОТНОШЕНИЕ.

06 Декември 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар