2010-12-05

НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-ABCDEFGHIJ)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

06 Декември 2010 г.

До: Върховния касационен съд,

Търговска колегия, Второ търговско отделение,

Дело 497/2010 г.,

„Съдии” Росица Ковачева, Лидия Иванова и Емилия Василева

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА и АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Няма такава партия! (2-АBCDEFGHIJ) - http://iankov.blogspot.com/2010/12/2-abcdefghij.html.

На същите електронни адреси можете да прочетете и предишните мои официални писмени искови и други правнорелевантни волеизявления, които са депозирани към настоящето съдебно дело.

*************

Първо уточнение

по съществото на казуса:

Дълбокоуважаеми именуеми Росица Ковачева, Лидия Иванова и Емилия Василева и

изпълняващи Върховна „съдийска“ длъжност

ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници -

както много добре ви е известно, на 14 Юни 2010 г. съм получил изпратеното от вас т. нар. „Определение № 55 от 03.06.2010 г.“ -

след което, в съответствие с вашето височайше указание още същия ден, на 14 Юни 2010 г., съм депозирал в регистрационната служба на ВКС имащата вх.№5663 / 14.06.2010 г. т.нар. „Жалба“, ИЗПРАТЕНА ЧРЕЗ ВАС до „друг тричленен състав на Търговската колегия“.

*************

Второ уточнение

по съществото на казуса:

После, вие, действувайки в качеството си на класически хетери и наложници на Ченгеджийницата и на Мафията,

под предлог и зад прикритието на извършването на допълнителни правни действия, които е трябвало да извършите преди това (още с първото си съобщение до мен), но не сте го били извършили,

отново сте ми изпратили копие от същото това определение, и аз съм го получил рано сутринта на 21.06.2010 г.;

след което още същия ден, на 21 Юни 2010 г. написах специално изложение, предназначено да бъде регистрирано в регистрационния офис на Върховния касационен съд,

но ... на път именно към този офис,

точно пред Съдебната палата, точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата, около 15 часа, двама действуващи като улични банди служители на ДАНС ме нападнаха, със железен предмет счупиха рамото ми на пет места, аз попаднах в болницата за бърза медицинска помощ, и поради това обстоятелство

въпросното мое специално изложение едва няколко дни по-късно е било изпратено на адреса на Касационния съд с препоръчана поща с обратна разписка (известие за доставяне),

за което обстоятелство разполагам както с надлежната разписка, така и с надлежното известие за доставяне (което доставяне е било извършено на 24.06.2010 г.).

Държа изрично и ясно тук и сега да подчертая, че във визираното мое официално писмо от 21 (24) Юни 2010 г. се съдържа следният пределно ясно написан текст:

„По повод и във връзка с така даденото ми „съдийско” указание, декларирам следното правнорелевантно волеизявление:

Първо: препотвърждавам текста, визиран на стр.5 от моето аналогично искане, направено преди три месеци (на 24 март 2010 г.), в който текст съм заявил, че по силата на вече посочените обстоятелства

както ръководеният от мен Съюз на юристите демократи в България,

така и ръководената от мен Партия Либерален Конгрес,

СА ЛИШЕНИ ОТ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ, БИТОВИ, И ПРОЧЕЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ РАЗПОЛАГАТ С АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА,

с които да удовлетворяват изискването за внасяне на т. нар. „държавна такса” за получаването на „правосъдие”, каквото (поради самия характер на престъпния политически режим в България по същество не е възможно!!!) несъмнено въобще няма да бъде получено, а таксата само ще отиде, за да обезпечава луксозния бит на ченгеджиско-мафиотските „съдии”- слуги на режима.

Второ: С НАСТОЯЩИТЕ РЕДОВЕ ПЛЕДИРАМ ЗА ИЗДАВАНЕТО

по отношение както на ръководения от мен Съюз на юристите демократи в България, така и на ръководената от мен Партия Либерален Конгрес

НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕ ПРИ ТОЗИ ИМЕННО БЕЗТАКСОВ КОНТЕКСТ.

При това обръщам внимание върху нормативното Правово изискване за забрана за отказ от правосъдие поради имуществена невъзможност за заплащане на дължимата държавна такса.

Трето: уточнявам, че ако „почитаемиятВърховен касационен съд пожелае да му бъдат дадени или посочени доказателства

както относно истинността на съдържанието на по-горе заявената моя декларация,

така и относно причините за въпросното нулево имуществено и финансово състояние на тези две обществени организации,

то желанието му ЩЕ БЪДЕ НЕ САМО УДОВЛЕТВОРЕНО, НО И ПРЕЗАДОВОЛЕНО

чрез посочване на изключително голям брой прокурорски и други преписки по повод и във връзка с това,

че офисите и имуществата на тези две ръководени от мен обществени организации

са били обект на многобройни погроми,

извършени именно от лица, които са агентурно ръководени от специалните служби на Мафията и на държавата,

КОИТО ЛИЦА И СЛУЖБИ ОТ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС ВИНАГИ СА БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА ПРЕСТЪПНО ОБВЪРЗАНИ ИМЕННО С ПРЕСТЪПНИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИ БКП И БСП."

*************

Трето уточнение

по съществото на казуса:

Тъй като не получих абсолютно никакви съобщения относно хода на съдебния процес,

на 28 Октомври 2010 г. депозирах в регистрационния офис на ВКС адресирано до вас писмено изложение, в което изрично и пределно ясно съм написал, че до онзи момент

НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво съобщение относно хода на съдебната процедура,

НО И не съм могъл да осъществя какъвто и да е досег (достъп) до визираното дело.

След което изрично съм декларирал своето НЕПРЕКЛОННО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ, съдържащо недвусмислено ясното ИСКАНЕ ДА ПОЛУЧА съобщение относно хода на касационната процедура и копие (препис) от поредния „съдийски“ акт.

*************

Четвърто уточнение

по съществото на казуса:

Тъй като, дълбокоуважаеми изпълняваща Върховна „съдийска“ длъжност ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници,

ОТ МОМЕНТА НА ДЕПОЗИРАНЕТО ПРЕД ВАС НА МОЯТА ЖАЛБА, АДРЕСИРАНА ДО ДРУГ ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ НА Търговската колегия

ДО ДНЕС СА СЕ ИЗМИНАЛИ ТОЧНО ШЕСТ МЕСЕЦИ (половин година)

И ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ АЗ НЕ САМО НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС,

НО И НЕ МОГА ДА ПОЛУЧА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА НА СЪДЕБНОТО ДЕЛО,

НО И ДОРИ НЕЩО ПОВЕЧЕ –

ПРИ ЕДНО ОТ ПОСЕЩЕНИЯТА МИ В СГРАДАТА НА СЪДА С ЦЕЛ ДА ПОЛУЧА НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО

СТАНАХ ОБЕКТ НА ОПИТ ДА БЪДА ВЪВЛЕЧЕН В ПРОВОКАТИВНИ ОТНОШЕНИЯ, И САМО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТНИЯ СИ ОПИТ В ТОЗИ АСПЕКТ УСПЯХ ДА СЕ ИЗМЪКНА БЕЗПОСЛЕДСТВЕНО.

С НАСТОЯЩЕТО МОЕ ОФИЦИАЛНО ПРАВНОРЕЛЕВАНТНО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ВАС

ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ВИ ОБВИНЯВАМ

В ТОВА, ЧЕ в интерес на престъпниците от специалните служби на държавата и на Мафията

ВИЕ ПРОВЕЖДАТЕ СТРАТЕГИЯ,

чрез която се опитвате да блокирате и да провалите моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург.

В контекста на това обръщам внимание върху факта, че

С ОГЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРАВОТО МИ ДА БЪДА НАДЛЕЖНО ИНФОРМИРАН, ЗА ДА МОГА ДА ВЗЕМА АДЕКВАТНО ПРАВОЗАЩИТНО ОТНОШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО,

НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ и копия от официалните „съдийски“ актове ОТНОСНО ХОДА И СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

06 Декември 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар