2010-10-19

ДОКОГА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ СКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ?-3

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

19 Октомври 2010 г., вторник

До г-н Волен Сидеров - председател на Комисията

за контрол на ДАНС в Народното събрание

Народно събрание на Република България

пл. „Народно събрание” № 2, 1169 (1000) София

Е-mail: infocenter@parliament.bg

До Борис Велчев –

внук и син на световноизвестни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към писмата ми (депозирани в приемната на ВКП)

От 01 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78

От 08 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78-А

Рег. вх. № № 3637 ///

До г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София

Към писмата ми (изпратени с препоръчана поща)

От 01 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78

От 08 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78-А

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

Първо предварително уточнение:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите ИНТЕРНЕТ-адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое писмо:

Виж: "ДОКОГА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ СКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ? - 3", http://iankov.blogspot.com/2010/10/3.html.

*******

Второ предварително уточнение:

Настоящето официално писмено изложение по визирания казус е ТРЕТОТО ПОРЕД през тази година

И ИМА ХАРАКТЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРАВНОРЕЛЕВАНТНА АРГУМЕНТАЦИЯ

КЪМ МОИТЕ ОФИЦИАЛНО ДЕПОЗИРАНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, ИМАЩИ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДАТИ И ИЗХОДЯЩИ ИНДЕКСИ.

КАКТО ПРЕДИШНИТЕ, ТАКА И НАСТОЯЩЕТО МОЕ ОФИЦИАЛНО ПИСМЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ МОЯТА ПРЕЦИЗНА ДОКУМЕНТАЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ЛИДЕРСТВУВАЩИ ЛИЧНОСТИ.

За пореден път уточнявам, че

само спрямо мен, спрямо членовете на моето семейство и членовете на моята фамилия

от 70-те години включително и до днес

►са извършени повече от 160 (сто и шестдесет) отделни престъпления,

шест от които са със смъртен изход,

по повод на и във връзка с които досега съм депозирал пред Главния прокурор повече от 500 (петстотин) искания за разследване,

но че досега не сме получили никакво правосъдие;

при което както от Съда, така и от Прокуратурата, така и от МВР категорично отказват да спазват и да изпълняват предписанията на българското и на европейското Право и да извършат каквато и да е правосъобразна дейност срещу извършителите на тези престъпления.

За пореден път уточнявам,

че за да се опитат да ме принудят да спра да настоявам за търсене на отговорност от престъпниците както самият аз, така и моите най-близки роднини,

систематично сме подложени на обезпечени от МВР, Прокуратурата и Съда перверзни оперативни мероприятия, ВСЕКИДНЕВНО поставящи под сериозна заплаха не само нашия икономически и имуществен статус, не само нашето здраве, но и нашия живот,

и един от поредните случаи в това отношение е извършеното против мен на 21 Юни т. г. (2010) покушение (по който конкретен повод съм предявил пред вас отделна процедура).

*******

І.

В моите предишни две писмени изложения съм описал фактите и съм обосновал тезата,

че моят брат Камен Николов Янков

е бил подложен на ИНТЕНЗИВНИ специални строго секретни оперативни мероприятия,

извършвани от специалните служби на българската държава,

които именно мероприятия са целяли да постигнат и действително са постигнали неговата смърт.

В тези две изложения съм посочил и факта, че включително и в наши дни

както офицерите от специалните служби, които имат непосредствена (пряка) лична вина за смъртта на брат ми,

така и онези, които нямат непосредствена лична вина, но изпълняват институционалната стратегия на посткомунистическата мафия и посткомунистическите правителства за обезпечаване на безотговорност за престъпниците,

провеждат оперативни мероприятия, целящи да фалшифицират фактите и обстоятелствата и да обезпечат безотговорност за извършените престъпления.

Уточнявам, впрочем, че текстът на тези две мои писмени изложения, съдържащи искането за достъп до документацията и за отговорност за престъпните дейци, са публикувани в Интернет на следните електронни адреси:

Виж: ДОКОГА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ СКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ?, 2010-03-01, http://iankov.blogspot.com/2010/03/blog-post.html ;

Виж: „ДОКОГА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ СКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ - 2?”, http://iankov.blogspot.com/2010/03/2.html.


Уточнявам, също така, че макар и тези мои гарантирани ми от Правото искания да са на разположение на визираните институции още през месец март т. г. (2010),

ДОСЕГА, ВЕЧЕ СЕДЕМ МЕСЕЦИ,

В ДРАСТИЧНО ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО И НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО,

ВСЕ ОЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР

КАКТО ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

ТАКА И ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

ТАКА И ОТ ПОДЧИНЕНИТЕ НА ТЯХ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ СЛУЖБИ И ЛИЧНОСТИ,

КОЙТО ФАКТ, НЕСЪМНЕНО, ИМА СТОЙНОСТТА НА КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОТИВОПРАВНАТА И ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА И ИНСТИТУЦИИ.

*******

ІІ.

Приложено за г-н Волен Сидеров - Председател на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание

представям 14 (четиринадесет) страници копия от визираните две мои искания за разследване на престъпната дейност на специалните слежби

И ПЛЕДИРАМ ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НАМИРАЩА СЕ В АРХИВИТЕ НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, В КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА ИМЕТО НА МОЯ БРАТ КАМЕН НИКОЛОВ ЯНКОВ,

И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ СЪЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МЕН И НА ПРОКУРАТУРАТА.

*******

ІІІ.

Към Главния прокурор и към Министъра на вътрешните работи предявявам претенцията да спрат да нарушават принципите и нормите на европейското и на българското Право и да извършат визираните в правните предписания правосъобразни правозащитни действия.

Обръщам внимание върху това,

че за пореден път настоявам както за пълен достъп до архивната документация на МВР,

така и за разследване на престъпната дейност на специалните служби на МВР (и на тяхната агентура),

които именно обвинявам като непосредствени (преки) виновници за смъртта на брат ми Камен Николов Янков.

19 Октомври 2010 г., вторник Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар