2010-10-15

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-АВСD

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

15 Октомври 2010 г.

До г-н Волен Сидеров - председател на Комисията

за контрол на ДАНС в Народното събрание

Народно събрание на Република България

пл. „Народно събрание” № 2, 1169 (1000) София

Е-mail: infocenter@parliament.bg

Към писмото ми (изпратено с препоръчана поща):

От 15 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВС

До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Е-mail: primeminister@government.bg

Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2009 г.

Към писмата ми (изпратени с препоръчана поща):

От 08 юли 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83

От 24 юли 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-А

От 03 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВ

От 15 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВС

До г-н Цветан Г. Цветанов - Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” № 29, 1000 София

Към писмото ми (изпратено с препоръчана поща):

От 15 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВС

До д-р Стефан Константинов - Министър на здравеопазването

площад „Света Неделя” № 5, 1000 София

Е-mail: press@mh.government

Към писмата ми (изпратени с препоръчана поща):

От 08 юли 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83

От 24 юли 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-А

От 03 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВ

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към писмата ми (изпратени с препоръчана поща):

От 08 юли 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83

От 24 юли 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-А

От 03 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВ

От 15 август 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-83-АВC

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

*******

Първо предварително уточнение:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Искам отговорност на държавата за причинените вреди! - ABCD,

http://iankov.blogspot.com/2010/10/d.html

*******

Второ предварително уточнение:

Настоящето официално писмено изложение е ПЕТОТО ПОРЕД И ИМА ХАРАКТЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРАВНОРЕЛЕВАНТНА АРГУМЕНТАЦИЯ КЪМ МОИТЕ ОФИЦИАЛНО ДЕПОЗИРАНИ ИЗЛОЖЕНИЯ, ИМАЩИ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДАТИ И ИЗХОДЯЩИ ИНДЕКСИ.

В моите предишни писмени изложения съм обосновал тезата,

че от 1975 г. досега специалните тайни служби на българската държава са извършили против мен и членовете на моето семейство

повече от 160 (сто и шестдесет) престъпления,

шест от които са със смъртен изход,

по повод на и във връзка с които досега съм депозирал пред Главния прокурор повече от 500 искания за разследване,

но че до днес не сме получили абсолютно никакво правосъдие.

Посочил съм, също така, че:

след серия от „надлежни” „уведомявания” или „предупреждения”, целящи да ме мотивират да спра да търся правата си пред съдилищата, пред държавните административни институции и пред европейските и международните институции,

на 21 юни т. г. (2010) две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха, със железен предмет (нунчаку – nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета,

и въпреки че прокуратурата е сезирана не само от електронните медии, но и лично и официално от един високопоставен прокурор (който бе направил приятелско посещение при мен в болницата), както и от редица граждански ангажирани авторитетни личности,

не е предприето абсолютно нищо именно защото

ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ИМА ХАРАКТЕРА НА СПЕЦИАЛНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ,

извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби,

И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА Червената мафия;

Посочил съм, също така, че СЪВКУПНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА МИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СЧИТАМ, ЧЕ ЦЕЛТА НА ПОКУШЕНИЕТО ОТ 21 ЮНИ 2010 Г. Е БИЛА ДА МЕ УДАРЯТ ПО ГЛАВАТА И ДА МЕ УБИЯТ,

НО ЧЕ ЕДИНСТВЕНО МОЕТО БЪРЗО ИНСТИНКТИВНО ОТМЕСТВАНЕ НА ГЛАВАТА С ТРИ-ЧЕТИРИ САНТИМЕТРИ Е ОТКЛОНИЛО УДАРА ВЪРХУ РАМОТО,

И ПО ТОЗИ ИМЕННО НАЧИН

УБИЙСТВОТО Е БИЛО СЛУЧАЙНО „ЗАМЕНЕНО” С ОСАКАТЯВАНЕ.

*******

Трето предварително уточнение:

ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ГОВОРЯТ ЗА НАЛИЧИЕТО НА СТРОГО СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА МАФИЯТА И НА ДЪРЖАВАТА,

НАЛОЖИТЕЛНО Е ТУК И СЕГА

ДА ПРОДЪЛЖА ДА ПРЕДЯВЯВАМ СВОИТЕ ПРАВНОРЕЛЕВАНТНИ АРГУМЕНТИ И ПРЕТЕНЦИИ, КОИТО, ПОНЕ DE JURE, СА МИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО, ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО И ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

*******

ПЕТО

ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ПО СЪЩЕСТВОТО НА КАЗУСА:

Обръщам специално внимание върху обстоятелството,

че описаните в предишните ми изложения факти и формулираната аргументация по същество е много добре известна на адресатите, които, обаче,

ДО ДНЕС - ВЕЧЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ -

В ПРЕСТЪПНО НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА

И В НЕДУПУСТИМА УСЛУГА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА

не само не са направили абсолютно нищо за изясняването И РЕШАВАНЕТО на казуса,

но и не са ми отговорили с нито един ред.

Впрочем, фактът, че досега не съм получил никакъв отговор от Министерството на здравеопазването, до известна степен си обяснявам със съображението, че това Министерство доста отдавна носи традиционната слава и авторитет на същински гинеколариум (gynaecolarium; тъй като там мнозина са п...., и това е единственият критерий за професионална пригодност); в контекста на събитията от последната седмица все пак си позволявам да имам крехката надежда, че Парламентът е налучкал благоразумния модус като само преди една седмица, на 06 октомври, е взел сугестивно многозначителното решение на длъжността „Министър“ да бъде назначен гинеколог (gynaecolog). Така, в контекста на тези правителствени промени си позволявам да се надявам, че гинеколариумът ще успее да влезе в що-годе нормален цикъл, и че най-после ще ми бъде изпратен някакъв отговор.

Тъй като, обаче, не съм получил никакъв отговор и от Правителството, чийто шеф е ноторно известен Мачо, от тази гледна точка ми е малко трудно да проумея каква точно би могла да бъде правилната диагноза на функциожналните дефекти на тамошния соматичен цикъл, и не съм напълно уверен дали и Правителството се нуждае от шеф гинеколог.

Що се отнася до обстоятелството, че не съм получил никакъв отговор и от Прокуратурата, чийто шеф е ноторно известен гейократ, не бих се наел да доразвивам така представената по-горе медикалистична гледна точка и да се опитвам да търся медикалистично решение за тамошните проблеми.

Така или иначе, за пореден ПЕТИ ПЪТ заявявам претенциите си на гражданин на България и на Европейския съюз, с които настоявам

ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА ИЗНЕСЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ НОРМАТИВНИТЕ И ПРИНЦИПНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВОРЕПЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО,

И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР.

Обръщам вашето внимание върху обостоятелството, че фактът,

че вече са изтекли ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ от престъпното събитие и от вашето надлежно сезиране за това събитие,

и че вие все още не сте предприели никакви правосъобразни мерки за решаването на казуса

има характера на БРУТАЛНО НАРУШАВАНЕ НА НОРМИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

15 Октомври 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар