2010-10-28

НЯМА ТАКАВА ПАРТИЯ! (2-ABCDEFGHI)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

28 Октомври 2010 г.

До: Върховния касационен съд,

Търговска колегия, Второ търговско отделение,

Дело 497/2010 г.,

„Съдии” Росица Ковачева, Лидия Иванова и Емилия Василева

Първа особена забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Няма такава партия! (2-АBCDEFGHI): http://iankov.blogspot.com/2010/10/2-abcdefghi.html.

На същите електронни адреси можете да прочетете и предишните мои официални писмени искови и други правнорелевантни волеизявления, които са депозирани към настоящето съдебно дело.

Втора особена забележка:

На 14 Юни 2010 г. получих датирано на 03.06.2010 г. „Съобщение“ и копие от датирано на същия ден „Определение №55 от 03.06.2010 г.”.

В отговор на това още същия ден – 14 Юни 2010 г. – депозирах и регистрирах в офиса на Върховния касационен съд т. нар. „Жалба за отмяна на „Определение“ по посоченото касационно дело“, която има вх. рег. № 5663/14.06.2010 г.

Обръщам специално внимание върху факта, че ГЛАВНИЯТ АКЦЕНТ НА ТАЗИ „Жалба“ СЕ СЪДЪРЖА В СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:

„Получих „Съобщение” и копие от „Определение №55 от 03.06.2010 г.”, издадено от посочените по-горе изпълняващи съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски кучки, и в законоустановения срок го обжалвам пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд“;

Уточнявам, че правя това не защото разчитам на т. нар. „добросъвестност” и т. нар. „правосъобразност” на съдиите от другите състави на Върховния касационен съд, а защото имам категоричното намерение да „извървя” необходимия процедурен път, след което да предоставя делото на вниманието на европейските и на световните правозащитни и други институции, както и на европейската и на световната общественост.

И най-вече правя това, защото съм категорично убеден, че рано или късно ще се появят строги и надеждни правни механизми, които ще потърсят отговорност

не само от престъпните терористически формирования, наречени БКП и БСП,

но и от престъпните комунистически и посткомунистически мафиотски кръгове и отделни личности,

както и от т. нар. „съдии“, които бидейки вербовъчно, икономически и хомосексуално зависими от БКП, БСП, българския клан на руската Червена мафия,

както и от техните правителствени и други институционални формирования,

обезпечават фалшива легитимност и безотговорност за господарите и сутеньорите си.

С настоящата ЖАЛБА се обръщам към институцията на българския Върховен касационен съд с категоричното искане и настояване да бъде постановена отмяна на посочения престъпен псевдоправен акт на визираните изпълняващи съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски пачаври.

Тъй като съм категорично убеден, че и другите съдии от Върховния касационен съд са същите пачаври (по степен, „качество” и йерархия) и не разчитам, че те ще постановят такова решение, все пак пледирам да постановят своето каквото и да е решение във възможно най-кратък и приемлив срок, за да ми разчистят пътя да продължа процедурата пред европейските и световните институции.“

Трета особена забележка:

Специално държа именно тук да обърна внимание на обстоятелството,

че още преди около двадесет години

съм имал удоволствието публично да заявя (както в печатните медии, така и в политическата си документалистика, така и в научните си изследвания),

че извършените през 90-те години т. нар. „политически промени

въобще не са засегнали статуса на Червената армия,

тъй като тя, без да променя своя тотално високопоставен и ръководен статус се е трансформирала в Червена мафия;

при което, същностно или принципно променен е единствено статусът на държавата,

която както по-рано (по времето на Червената армия),

така и сега (по времето на Червената мафия)

си е останала структурна съставна част от ченгеджийско-мафиотското формирование;

като, обаче, ДНЕС, след „политическите промени“ от 90-те години,

йерархичният статус на държавата е същностно променен,

КАТО докато по-рано държавата е заемала най-високопоставена йерархична позиция в структурата на Червената армия,

то сега тя вече е получила статуса на най-ниско йерархичната съставна част от визираната структура на Червената мафия;

в резултат на което дори и редовите участници от структурата на организираната проституция се ползуват от много по-висок йерархичен и морален статус

от този на държавата и нейните лидери и нейните специфични държавни служители;

при което, освен това,

макар и съдиите и прокурорите да имат формалния ПУБЛИЧЕН статус на „държавни служители“,

в същото време те имат фактическия СЕКРЕТЕН статус на мафиотски функционални служители,

позиционирани към по-високопоставения ранг на проститутките;

което именно обстоятелство обяснява и факта, че след 90-те години „държавните мъже“ от Правителството

фактически винаги са били и продължават да бъдат много по-нископоставени от „обществените жени“ и „педерунгелите“ от Прокуратурата и Съда.

Четвърта особена забележка:

Така, действувайки именно в своето посочено по-горе „качество“ (!!! ???)

„Съдиите” Росица Ковачева, Лидия Иванова и Емилия Василева

на 14.06.2010 г. ОТНОВО СА МИ ИЗПРАТИЛИ „Съобщение“ и „Препис“ от „Определение №55“,

а на 15.06.2010 г., отново са поискали от мен да внеса т. нар. „държавна такса“ за разглеждане на делото.

Пета особена забележка:

В отговор на всичко това на 21 Юни 2010 г. написах специално изложение, предназначено да бъде регистрирано в регистрационния офис на Върховния касационен съд,

но ... на път именно към този офис,

точно пред Съдебната палата, точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата, около 15 часа, двама действуващи като улични банди служители на ДАНС ме нападнаха, със железен предмет счупиха рамото ми на пет места, аз попаднах в болницата за бърза медицинска помощ, и поради това обстоятелство

въпросното мое специално изложение едва няколко дни по-късно е било изпратено на адреса на Касационния съд с препоръчана поща с обратна разписка (известие за доставяне),

за което обстоятелство разполагам както с надлежната разписка, така и с надлежното известие за доставяне (което доставяне е било извършено на 24.06.2010 г.).

Държа изрично и ясно тук и сега да подчертая, че във визираното мое официално писмо от 21 (24) Юни 2010 г. се съдържа следният пределно ясно написан текст:

По повод и във връзка с така даденото ми „съдийско” указание, декларирам следното правнорелевантно волеизявление:

Първо: препотвърждавам текста, визиран на стр.5 от моето аналогично искане, направено преди три месеци (на 24 март 2010 г.), в който текст съм заявил, че по силата на вече посочените обстоятелства

както ръководеният от мен Съюз на юристите демократи в България,

така и ръководената от мен Партия Либерален Конгрес,

СА ЛИШЕНИ ОТ АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ, БИТОВИ, И ПРОЧЕЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ, ПОРАДИ КОЕТО НЕ РАЗПОЛАГАТ С АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА,

с които да удовлетворяват изискването за внасяне на т. нар. „държавна такса” за получаването на „правосъдие”, каквото (поради самия характер на престъпния политически режим в България по същество не е възможно!!!) несъмнено въобще няма да бъде получено, а таксата само ще отиде, за да обезпечава луксозния бит на ченгеджиско-мафиотските „съдии”- слуги на режима.

Второ: С НАСТОЯЩИТЕ РЕДОВЕ ПЛЕДИРАМ ЗА ИЗДАВАНЕТО

по отношение както на ръководения от мен Съюз на юристите демократи в България, така и на ръководената от мен Партия Либерален Конгрес

НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕ ПРИ ТОЗИ ИМЕННО БЕЗТАКСОВ КОНТЕКСТ.

При това обръщам внимание върху нормативното Правово изискване за забрана за отказ от правосъдие поради имуществена невъзможност за заплащане на дължимата държавна такса.

Трето: уточнявам, че ако „почитаемиятВърховен касационен съд пожелае да му бъдат дадени или посочени доказателства

както относно истинността на съдържанието на по-горе заявената моя декларация,

така и относно причините за въпросното нулево имуществено и финансово състояние на тези две обществени организации,

то желанието му ЩЕ БЪДЕ НЕ САМО УДОВЛЕТВОРЕНО, НО И ПРЕЗАДОВОЛЕНО

чрез посочване на изключително голям брой прокурорски и други преписки по повод и във връзка с това,

че офисите и имуществата на тези две ръководени от мен обществени организации

са били обект на многобройни погроми,

извършени именно от лица, които са агентурно ръководени от специалните служби на Мафията и на държавата,

КОИТО ЛИЦА И СЛУЖБИ ОТ СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ДНЕС ВИНАГИ СА БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА ПРЕСТЪПНО ОБВЪРЗАНИ ИМЕННО С ПРЕСТЪПНИТЕ ТЕРОРИСТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИ БКП И БСП.

Шеста особена забележка:

Държа изрично и ясно да декларирам,

че ОТ МОМЕНТА НА ПОЛУЧАВАНЕТО ОТ Върховния касационен съд на визираното мое официално писмо,

ДОСЕГА (до днес) СА СЕ ИЗМИНАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ,

през което време НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво съобщение относно хода на съдебната процедура,

НО И не съм могъл да осъществя какъвто и да е досег (достъп) до визираното дело.

Държа изрично и ясно да декларирам,

че за да се опитам все пак да оставя накакви следи към въпросното НЕДОСТЪПНО ЗА МЕН КАСАЦИОННО ДЕЛО

САМО ПРЕДИ ДВА ДНИ, НА 26 ОКТОМВРИ,

ПЛАТИХ СПЕЦИАЛНА ДЪРЖАВНА ТАКСА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕПИС

ОТ ВЕЧЕ ОТДАВНА ИЗВЕСТНОТО МИ „Определение № 55“,

което беше единственият НАЛИЧЕН документ,

до който ми бе позволен достъп.

Седма особена И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА забележка:

Декларирам своето НЕПРЕКЛОННО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ, съдържащо недвусмислено ясното

ИСКАНЕ ДА ПОЛУЧА съобщение относно хода на касационната процедура и копие (препис) от поредния „съдийски“ акт.

28 Октомври 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар