2010-08-30

СЪДИЯ ИЛИ ЖРИЦА НА ЧЕРВЕНИЯ ФЕНЕР Е ПОЛИНА ЯКИМОВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД НА СОФИЯ-ГРАД?

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

30 август 2010 г.

До Административен съд-София-град

ул. „Георг Вашингтон” №17, 1000 София

І-во отделение, 15 състав, Адм. д. № 2745 /2008 г. -

ченгеджийско-мафиотската курва и проститутка

Полина Якимова, изпълняваща длъжността

Съдия“-докладчик по делото

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правнорелевантно гледище – вж.: Съдия или жрица на Червения фенер е Полина Якимова от Административния съд София-град?”,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/blog-post_30.html

*************

Ваша ченгеджийско-мафиотска високоблагородна „съдийска“ курвенско-проститутска чест,

Като обръщам Вашето височайше внимание върху съвкупността от фактите,

че още на 08 май 2008 г. съм предявил Иск, по повод и във връзка с който по Ваше „благоволение“ е било образувано посоченото административно дело;

че после, В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС на Вашите „високоблагородни“ сутеньори от специалните служби на държавата и от структурите на българския клан на руската Червена Мафия,

Вие и Вашите високопоставени колеги от проститутския вертеп на Върховния административен съд

предприехте специална стратегия на обезсмислящо и унищожително процедурно замотаване на делото;

че СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ ВЕЧЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА НЯКАКВО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО КАЗУСА,

до което, обаче, аз нямам никакъв информационен достъп и за което не съм получил никакво съобщение;

че чрез тази Ваша курвенско-проститутска стратегия Вие се опитвате да блокирате и да провалите моята възможност да използувам процедурата пред Европейския съд в Стразбург

(където, впрочем, по традиция като български „съдии“ винаги са действували и продължават да действуват Ваши долнопробни, но високопоставени колеги от българския клан на руската Червена мафия!!!);

с настоящите написани и подписани от мен официални правнорелевантни редове ясно и категорично обръщам Вашето височайше ченгеджийско-мафиотско курвенско-проститутско внимание върху обстоятелството,

ЧЕ НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ (и копия от официалните „съдийски“ актове) ОТНОСНО ХОДА И СЪСТОЯНИЕТО НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

30 август 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар