2010-08-09

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-2АB

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

09 август 2010 г.

Чрез:

г-н В. Димитров –

Директор на ОДМВР

3400 гр. Монтана

Към Преписка № 16756 / 2010 г.

по описа на ОД МВР Монтана

Предварително уточнение:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!–2AB”,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/2.html

*******

Уважаеми господин Директор,

Получих Вашето имащо рег. № 21613 и датирано на 04.08.2010 г. изключително коректно писмо и Ви благодаря!

От Вашето писмо узнах, че Районният прокурор е бил издал две постановления, при което в нарушение на принципите и на нормите на българското и на европейското право въобще не е бил благоволил да ме уведоми по надлежния ред.

Предвид на тази именно особеност на „наличния документооборот”, в контекста на Вашето искане да изразя своето правнорелевантно становище („писмено обяснение”) тук и сега ми се налага да изразя становщето си относно адресираното именно до Вас прокурорско разпореждане.

І.

Преди всичко, уважаеми господин Директор, ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗРИЧНО ПОЗОВАВАНЕ НА ТОЗИ ФАКТ, за да няма недоразумение, неправилно или тенденциозно тълкуване на същия факт, следва да уточня нещо доста съществено.

По време на предишното такова събитие специалистите по криминалистика, дактилоскопия и прочее, бяха имали абсолютно неограничената възможност да надникнат във всеки кът на дома ми, за да търсят пръстови отпечатъци и други артефакти и белези, които са нужни за съответните издирвателни действия.

Както, разбира се, много добре знаете, ТОВА БЕ СТАНАЛО ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА, през което време (без да изразявам какъвто и да е упрек за виновност към Вашите специалисти), ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НЕ БЯХА ОТКРИТИ.

Разбира се, напълно резонен е въпросът: „Защо в продължение на две години и половина специалистите от МВР-Монтана не са открили извършителите на престъплението?”.

Обръщам Вашето внимание, уважаеми господин Директор, върху факта, че още по времето на т. нар. „Кръгла маса” и Велико Народно събрание през 1990 г., в които аз участвувах непосредствено и активно, публично изразих професионалното си диагностично и прогностично гледище,

че Червената армия се е трансформирала в Червена мафия,

при което е запазила своето надобществено и наддържавно йерархическо структуриране, поради което обстоятелство

цялата държавна власт (Народно събрание, Президент, Премиер, Министри, включително и полицията) имат конструктивния статус на нискойерархичен структурен компонент от Мафията

(при това стоящ много по-ниско не само йерархично, но и морално дори и от клана на проститутките!!!)

и имат предназначението да обезпечават безотговорността на престъпленията на Мафията;

което обстоятелство, разбира се, не пречи в системата на властта да участвуват и хора, които, макар и не винаги ефективно, се стараят да запазват личното си достойнство.

Уверявам Ви, уважаеми господин Директор, че лично познавам голям брой такива (стараещи се да запазят достойнството си) хора, включително и от системата на ведомството, което Вие ръководите.

С риск да злепоставя източниците си, ще Ви кажа, уважаеми господин Директор, че разполагам с автентична информация,

че още през януари 2008 г. Ваши служители са били предприели серия от множество т. нар. „амбициозни остри издирвателни действия сред криминалния контенгент

и че след около една година и половина тяхното вербално изразено лично пред самия мен мнение е било,

че деянието не е било извършено от лица от действуващия върху територията на видинската и монтанската област криминален контингент.

На второ место, уважаеми господин Директор, обръщам Вашето внимание върху факта, че въпросното покушение (на 11.06.2010 г.) върху моя имот е било извършено по едно и също време и по един и същи начин (при един и същ криминален почерк!!!) заедно с покушението върху имота на съседката баба Дона. Където би трябвало Вашите специалисти да са били снели пръстови отпечатъци и да ги използуват по аналогия и по съвкупност по казуса с покушението на моя имот.

Доколкото зная, обаче, там те дори и не са пожелали да извършат такива процесуално-издирвателни дейности!!!.

Който факт, ако наистина е такъв, има изключително важно правнорелевантно значение и силата на доказателство за посочената по-горе моя теза.

Така че евентуалният полицейски или прокурорски опит да бъде внушено, че Вашите специалисти не разполагат с възможност да открият престъпниците именно поради моето „виновно” поведение, изразяващо се в това, че не съм ги допуснал да вилнеят в дома ми под предлог че търсят следи и белези, които биха индивидуализирали престъпниците, би бил неудачен опит.

При това, надявам се, че Вашите специалисти по криминалистика и дактилоскопия са Ви докладвали, че когато ги посрещнах пред дома ми ,аз изрично им казах, че вътре в къщата са влизали по-големи специалисти от тях, поради което техното влизане би било безполезно; и че доказателство за това е неудачно завършилото издирване по повод предишното покушение над имота ми.

На трето место, уважаеми господин Директор, бих искал да Ви уверя, че не мога да се отърва от подозрението, че съвсем не е бил случаен фактът, че в регионалния Бюлетин на МВР въобще не бе отразен както фактът на покушението върху моя имот, така и фактът на покушението върху имота на съседката баба Дона.

ІІ.

Уверявам Ви, Уважаеми господин Директор, че през цялата ми ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ЮРИСТ, винаги съм се стараел да се отнасям снизходително към дейността на районните прокурори;

и че доказателство за това са моите неимеворно умерени реакции спрямо (към) ИМАЩИТЕ ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ КАЗУС постановителните актове,

издадени от прокурор Георги Т. Георгиев (Постановление от 14.03.2005 г. и Постановление от 26.09.2009 г.),

прокурор Емил Александров (Постановление от 02.04.2008 г. и Писмо до Върховната касационна прокуратура от 03.06.2008 г.) и

прокурор Камелия Цветкова (Постановление от 19.09.2008 г.).

Сега, макар и да разполагам само с Вашата интерпретация на двете постановления, които е бил издал прокурор Никола Ставрев, устоновявам, че

ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ РАЙОННИ ПРОКУРОРИ ПО АБСОЛЮТНО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН СА ДЕМОНСТРИРАЛИ ФАКТА,

ЧЕ ГЛАВНИЯТ ВОДЕЩ ФАКТОР И КРИТЕРИЙ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИГОДНОСТ,

КОЙТО Е ДЕЙСТВУВАЛ ПРИ ТЕХНОТО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОКУРОРСКИТЕ ИМ ДЛЪЖНОСТИ,

Е БИЛ ИМЕННО ТЕХНИЯТ ВИСОК ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕТЕНИЗЪМ И ИДИОТИЗЪМ.

И че категорично доказателство за това е фактът,

че от фактическия състав, с който те са разполагали като надлежно фиксиран в материалите по преписката, ВИНАГИ И ПО НЕДВЕСМИСЛЕНО ЯСЕН НАЧИН е било видно,

ЧЕ В АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ СЛУЧАИ НА ПОКУШЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТА МИ (както върху стопанските сгради, така и върху жилищната сграда)

ЦЕЛТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НИКОГА НЕ Е БИЛА „ДА ОТНЕМАТ (откраднат) ВЕЩИ”,

ЧЕ ВСЯКО ЕДНО ОТ ВИЗИРАНИТЕ ДЕЯНИЯ ВИНАГИ Е ИМАЛО

КАКТО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНИЯ ХАРАКТЕР НА СТРОГО СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА И НОСЕЩО СЕМАНТИЧНОТО ПОСЛАНИЕ, ЧЕ МОЯТ ДОМ НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ МОЯ КРЕПОСТ,

ТАКА И НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНИЯ ХАРАКТЕР НА:

***престъпно нарушение на гарантираната от чл. 33 на Конституцията неприкосновеност на жилището;

***престъпно нарушение на гарантираната от чл. 32 от Конституцията неприкосновеност на личния живот и личния суверенитет на гражданите;

***престъпен секретен оглед и престъпно секретно претърсване;

***ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, изразяващ се в поставянето на многобройни увреждащи здравето и живота субстанции (ядрени и радиационни субстанции, биологично активни патогенни агенти - бактерии, вируси, гъбички, токсини и прочее).

Впрочем, Уважаеми господин Директор, от визираните материали е пределно ясно видно, че

ВИСОКИЯТ НЕСЪМНЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕТЕНИЗЪМ И ИДИОТИЗЪМ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПРОКУРОРИ

ВИНАГИ Е ИМАЛ И ИМА ХАРАКТЕРА

НА ИДЕАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОФИЦИАЛНО ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО ПРИКРИТИЕ КАКТО НА САМИЯ ХАРАКТЕР НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ, ТАКА И НА САМИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ.

ІІІ.

Уважаеми господин Директор,

Моля Ви да приемете моето искрено извинение за това, че по силата на обстоятелствата именно на Вас се е паднала тежката задача да се опитате да се докоснете до кретенско-идиотските мозъци на прокурорите, като се опитате да им обясните,

ЧЕ АЗ КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО ИЗРАЗЕНО НЕ ПРИЕМАМ (ОТКАЗВАМ ДА ПРИЕМА) ТЕХНАТА ВЕЩНО-ОТНЕМАТЕЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КАЗУСА

И ЧЕ СЧИТАМ, ЧЕ ТАЗИ ТЕХНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА ОБСЛУЖИ БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ МАФИЯТА И ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА.

09 август 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар