2010-08-11

СОФИЙСКАТА ВОДА И ГЕНОЦИДЪТ НАД СОФИЯНЦИ

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

================================================================

11 август 2010 г.

Чрез: Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 3592 / 2007 г.

Постановление от 05.08.2010 г.,

Прокурор Моника Малинова

До Апелативна прокуратура

Гр. София

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

Ж А Л Б А

С искане за отмяна на посоченото постановление

*************

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Софийската вода и геноцидът над софиянци,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/blog-post_11.html


І.

ваши престъпни държавно-властнически прокурорски слуги на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,

Вчера (преди един ден) получих копие (екземпляр) от издаденото на 05.08.2010 г. от прокурор Моника Малинова Постановление за отказ да се образува досъдебно производство и В СРОК ОБЖАЛВАМ СЪЩОТО ПРЕД СОФИЙСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА.

Тъй като чрез своя държавно-властнически акт прокурор Моника Малинова по надвусмислено ясен начин е демонстрирала своята категорична принадлежност към кохортата на престъпните прокурорски слуги на господствуващия вече две десетилетия ченгеджийско-мафиотксия политически режим,

БЕЗ ДА РАЗЧИТАМ НА НЯКАКВА ДРУГА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И СЪЩНОСТ НА АПЕЛАТИВНИТЕ ПРОКУРОРИ,

с настоящите редове уточнявам фактите и обстоятелствата, които са били брутално И ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН пренебрегнати в текста на постановителния акт на визирания прокурор.

ІІ.

Преди всичко от текста на Постановлението на прокурора въобще не личи нито датата, нито индивидуализиращия индекс на т. нар. „Жалба”, по повод на която е била образувана прокурорската преписка, а нарушаването на това изискване за индивидуализация на „Жалбата” е било направено от прокурор Моника Малинова

не само С ПРЕСТЪПНИЯ ПРЕДУМИСЪЛ да бъде прикрит фактът, че въпросната „Жалба” е още от 2007 г., и произнасянето по нея е станало едва сега, три години по-късно;

но и С ПРЕСТЪПНИЯ ПРЕДУМИСЪЛ да бъде прикрит фактът, че въпросната „Жалба” е била и е един от елементите на сложна съвкупност от такива изходящи от мен текстове, посветени на същата тема.

ІІІ.

Обръщам вашето внимание върху следните факти:

Първата т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова, има индивидуализиращ индекс LPC-Embassy-020 и дата 10 май 2006 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор, където има вх. № 5484 и дата 11.05.2006 г.;

Втората т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова, има индивидуализиращ индекс LPC-Embassy-034 и дата 02 август 2006 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор (Върховна касационна прокуратура), където има вх. № 5484 и дата 02.08.2006 г.;

Третата т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова, има индивидуализиращ индекс LPC-Embassy-069 и дата 05 март 2007 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор (Върховна касационна прокуратура), където има вх. № 25707 и дата 05.03.2007 г.;

Четвъртата т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова, има индивидуализиращ индекс LPC-Embassy-074 и дата 22 март 2007 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор (Върховна касационна прокуратура), където има вх. № 25707 и дата 22.03.2007 г.;

Петата т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова, има индивидуализиращ индекс LPC-Embassy-083 и дата 26 май 2007 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор (Върховна касационна прокуратура), където има вх. № 25707 и дата 28.05.2007 г.;

Шестата т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова,, има индивидуализиращ индекс LPC-Embassy-084 и дата 21 юни 2007 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор (Върховна касационна прокуратура), където има вх. № 25707 и дата 21.06.2007 г.;

Седмата т. нар. „Жалба” по казуса „Софийска вода”, по която е била длъжна да се произнесе прокурор Моника Малинова, има индивидуализиращ индекс LPC-Euro-Just-16 и дата 25 юни 2007 г. и е била надлежно депозирана в офиса на Главния прокурор (Върховна касационна прокуратура), където има вх. № 25707 и дата 26.06.2007 г.

ІV.

Тъй като, очевидно, именно ВОДЕНА ОТ СВОЯ ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ, насочен към скриване на фактите на престъплението

и към обезпечаване на безотговорстост на престъпниците

визираният прокурор Е ПРЕНЕБРЕГНАЛ ИЗИСКВАНЕТО ДА КОМПЛЕКТОВА В ПЪЛЕН ВИД ПРЕПИСКАТА,

за улеснение ТУК ПРИЛОЖЕНО

ПРЕДОСТАВЯМ КОПИЯ ОТ ВИЗИРАНИТЕ ПО-ГОРЕ МОИ ИСКАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ, СТРАНИЦИТЕ НА КОИТО СА НАДЛЕЖНО НОМЕРИРАНИ ОТ 1 (ЕДНО) ДО 74 (СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ).

V.

Така, ваши престъпни държавно-властнически прокурорски слуги на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим,

С НАСТОЯЩАТА ТАКА НАРЕЧЕНА „ЖАЛБА” ПЛЕДИРАМ ПРЕД ВАС

ДА ОТМЕНИТЕ ПОСОЧЕНОТО ПРОКУРОРСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И ДА РАЗПОРЕДИТЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ПЪЛНА И ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА

НА ВСИЧКИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КОИТО СА ПОСОЧЕНИ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ МОИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО ТОЛЕРИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ НА ПОСОЧЕНАТА ФИРМА.

Приложение: съгласно текста.

11 август 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар