2010-08-03

ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-АВ

>

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

03 август 2010 г.

До г-н Бойко М. Борисов - Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

Е-mail: primeminister@government.bg

Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2009 г.

До проф. д-р Анна-Мария Борисова - Министър на здравеопазването

площад „Света Неделя” № 5, 1000 София

Е-mail: press@mh.government

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединени Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

*******

Първо предварително уточнение:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.:

Искам отговорност на държавата за причинените вреди! - AB,

http://iankov.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

*******

Второ предварително уточнение:

Настоящето официално писмено изложение е ТРЕТО ПОРЕД И ИМА ХАРАКТЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРАВНОРЕЛЕВАНТНА АРГУМЕНТАЦИЯ КЪМ МОИТЕ ОФИЦИАЛНО ДЕПОЗИРАНИ ПРЕД ВСИЧКИТЕ ВАС ИЗЛОЖЕНИЯ, датирани на 08 юли 2010 г. и на 24 юли и имащи изходящ индекс LPC-Euro-Just-83 и LPC-Euro-Just-83-А.

В моите предишни писмени изложения съм обосновал тезата, че от 1975 г. досега специалните тайни служби на българската държава са извършили против мен и членовете на моето семейство повече от 160 (сто и шестдесет) престъпления, шест от които са със смъртен изход, по повод на и във връзка с които досега съм депозирал пред Главния прокурор повече от 460 искания за разследване, но че до днес не сме получили абсолютно никакво правосъдие.

Посочил съм, също така, че:

Þслед серия от „надлежни” „уведомявания” или „предупреждения”, целящи да ме мотивират да спра да търся правата си пред съдилищата, пред държавните административни институции и пред европейските и международните институции,

Þна 10-ти юни 2010 г. върху жилището ми в моето родно село е било осъществено ПОКУШЕНИЕ, имащо не само недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО заплашително и предупредително ПОСЛАНИЕ, НО И ХАРАКТЕРА НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, извършен именно от СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА и на МАФИЯТА,

а на 21 юни с. г. две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха, със железен предмет счупиха рамото ми на пет парчета, и въпреки че прокуратурата е сезирана не само от електронните медии, но и лично и официално от един високопоставен прокурор (който бе направил приятелско посещение при мен в болницата), не е предприето абсолютно нищо именно защото ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ИМА ХАРАКТЕРА НА СПЕЦИАЛНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ, извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби, И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА Червената мафия;

Посочил съм, също така, че, ЧЕ СЪВКУПНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА МИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА СЧИТАМ, ЧЕ ЦЕЛТА НА ПОКУШЕНИЕТО ОТ 21 ЮНИ 2010 Г. Е БИЛА ДА МЕ УДАРЯТ ПО ГЛАВАТА И ДА МЕ УБИЯТ, НО ЧЕ ЕДИНСТВЕНО МОЕТО ИНСТИНКТИВНО ОТМЕСТВАНЕ НА ГЛАВАТА С ТРИ-ЧЕТИРИ САНТИМЕТРИ Е ОТКЛОНИЛО УДАРА ВЪРХУ РАМОТО И ПО ТОЗИ ИМЕННО НАЧИН УБИЙСТВОТО Е БИЛО СЛУЧАЙНО „ЗАМЕНЕНО” С ОСАКАТЯВАНЕ.

*******

Трето предварително уточнение:

В моите предишни писмени изложения съм посочил, че

че АЗ СЪМ ЗДРАВОСЛОВНО ОСИГУРЕН ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖАНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 40 (четиридесет) ГОДИНИ, ПРЕЗ КОЕТО ВРЕМЕ СЪМ ВЛИЗАЛ В БОЛНИЦА САМО ЧЕТИРИ ПЪТИ, И ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ СЪМ ПОЛЗУВАЛ БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 (двадесет) ДНИ.

Също така съм обосновал предявеното от мен към Правителството искане да изчисли,

от една страна - ОБЩИЯ ПАРИЧЕН ИЗРАЗ НА МОЯ ВЛОГ В ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ,

а от друга страна - НАПРАВЕНИТЕ ЗА МЕН РАЗХОДИ - И ДА ОПРЕДЕЛИ ОБЩИЯ ПАРИЧЕН РАЗМЕР ИЛИ ИЗРАЗ НА МОЯ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ВЛОГ.

*******

Четвърто предварително уточнение:

ТЪЙ КАТО ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ГОВОРЯТ ЗА НАЛИЧИЕТО НА СТРОГО СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА МАФИЯТА И НА ДЪРЖАВАТА,

НАЛОЖИТЕЛНО Е ТУК И СЕГА

ДА ПРОДЪЛЖА ДА ПРЕДЯВЯВАМ СВОИТЕ ПРАВНОРЕЛЕВАНТНИ АРГУМЕНТИ И ПРЕТЕНЦИИ, КОИТО, ПОНЕ DE JURE, СА МИ ГАРАНТИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО И ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО.

*******

ТРЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ПО СЪЩЕСТВОТО НА КАЗУСА:

Тъй като в текста на предоставената ми „Епикриза” изрично е записано, че „Пациентът има подписана декларация за информирано съгласие”,

Тъй като поради неизвестни на мен нормативни или други (на т. нар. „ненормативна фактическа практика”) причини АЗ НЕ ПРИТЕЖАВАМ КОПИЕ ОТ ВИЗИРАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ,

Тъй като НЯМАМ АБСОЛЮТНОНИКАКЪВ СПОМЕН

КАКТО ОТНОСНО ФАКТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ИНФОРМИРАНЕ”,

ТАКА И ОТНОСНО ФАКТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „СЪГЛАСИЕ”,

ТАКА И ОТНОСНО ФАКТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ПОДПИСВАНЕ”,

С настоящите редове предявявам искането да ми бъде изпратено по пощата копие от визираната декларация; уточнявам, че това искане го предявявам не само към визираните тук адресати на моето изложение,

но и лично към Изпълнителния директор на болницата „Пирогов” Д. Радовенски, на когото също така изпращам копие от настоящия текст.

*******

ЧЕТВЪРТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ПО СЪЩЕСТВОТО НА КАЗУСА:

Считам за ноторно известна истина това,

че всички посткомунистически български правителства са били и продължават да са нискойерархична съставна част от структурата на българския клан на руската Червена мафия,

и че по силата на това обстоятелство

всички държавни институции и лидерствуващи личности

йерархически стоят много по-нископоставено от клановете на оръжейната, енергийната, наркотичната и проститутската мафии и, разбира се, много по-нископоставено

от МЕДИЦИНСКАТА и ФАРМАЦЕВТИЧНАТА мафии.

Считам за несъмнено доказателство в това отношение и факта, че

МАКАР И ДА СЪМ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАН В ПРОДЪЛЖАНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК,

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА МЕ ПОДЛОЖИ НА НАГЪЛ РЕКЕТ

С ИСКАНЕТО ДА ЗАПЛАТЯ НЕИМОВЕРНО ВИСОКА СУМА,

ЗА ДА ПОЛУЧА ПОЛАГАЩОТО МИ СЕ ЗДРАВНООБЕЗПЕЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ.

В КОНТЕКСТА НА ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО, СЧИТАМ ЗА НЕОБХОДИМО ДА ПОЛУЧА ОТГОВОР ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

КЪДЕ СА ПАРИТЕ, КОИТО СЪМ ВНАСЯЛ В ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК –

ДАЛИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА МАФИЯТА, КОЯТО ИМЕННО ОБЕЗПЕЧАВА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА ПОРЕДНОТО БУТАФОРНО ПРАВИТЕЛСТВО?”.

В контекста на този въпрос е наложително да посоча, че:

На 29 и 30 юни т. г. всички български медии разпространиха информацията, че Председателят на съсловната организация Български лекарски съюз д-р Цветан Райчинов публично е оповестил факта, че

САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА, 2009 Г.,

ОТ ЗДРАВНАТА КАСА (НЗОК) СА ИЗЧЕЗНАЛИ И НАПЪЛНО ЛИПСВАТ ПОЛОВИН МИЛИАРД ЛЕВА,

или по-точно казано – 455 милиона лева.

Съгласно въпросната информация през 2009 г. приходите в касата на НЗОК са били в размер на 2,4 милиарда лива, разходите са били в размер на 1,7 милиарда лева, а останалата сума липсва и заедно с нея липсват и каквито и да са даннии къде са отишли тези пари.

*******

НАСТОЯВАМ ЗА ПРЕЦЕЗЕН АНАЛИЗ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПРАВНОРЕЛЕВАНТНИ ФАКТИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ МОИ ИСКАНИЯ!!!

03 август 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар