2010-08-29

ДАНС - ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО-8

Address for letters:

Янко Николов Янков -

гражданин на Европейския съюз

ЕГН 44 08 13 32 28

Единствен валиден адрес за връчване на съдебна документация:

1172 София, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

30 август 2010

До: Административен съд - София-град

І-во отделение, 5-ти състав, Адм. дело № 6113 / 2008,

Владимир Николов,

ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел,

изпълняващ длъжността Съдия”-Докладчик по делото

ул. „Георг Вашингтон” №17

1000 София

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 8


http://iankov.blogspot.com/2010/08/8.html

Първо:

На 16 (20-ти) октомври 2008 г. предявих и регистрирах СЪДЕБЕН Иск срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя СЪДЕБЕН Иск съм посочил ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, свързани

както с персоналното назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС),

така и с подбора и назначаването на целия кадрови състав на Агенцията, повече от 50% от който състав са именно лица със зловещо престъпно минало като бивши дългогодишни служители на зловещата комунистическа Държавна сигурност.

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при „съдия”-докладчик Владимир Николов,

след което въпросният изпълняващ съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел (и естествено, ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка),

предприе стратегия на обезсмислящо замотаване на делото, при и по повод на което досега съм депозирал своите писмени правни гледища, имащи следните дати:

14 ноември 2008 г.,

05 декември 2008 г.,

16 декември 2008 г.,

02 (07) май 2009 г.,

23 февруари 2010 г., и

07 юни 2010 г.

ВЪПРЕКИ КОЕТО, ОБАЧЕ, ДО ДНЕС

не само не съм получавал абсолютно никакви съобщения относно развитието на съдебния процес,

НО И НЕ МИ Е ВЪЗМОЖНО ДА ОТКРИЯ КАКВИТО И ДА СА СЛЕДИ ОТ и да получа какъвто и да е достъп ДО ВЪПРОСНОТО СЪДЕБНО ДЕЛО -

което, несъмнено, противно на законите на физиката, но в пълно съответствие със законите на ченгеджийско-мафиотската власт на Новата Империя на Злото, най-вероятно ИЛИ просто е „изчезнало”, „преминало в небитието”,

ИЛИ СЕ НАМИРА В СФЕРАТА НА СПЕЦИАЛНО ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАВЕЩИ НЕВЪЗМОЖЕН МОЯ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА НА ТОВА ДЕЛО, за да бъде по този начин обезпечена съдебната безотговорност на престъпниците.

Второ:

С настоящите написани и подписани от мен редове изрично, ясно и категорично обръщам внимание

на изпълняващия съдийска длъжност ченгеджийско-мафиотски травестит и педерунгел (и естествено, ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка) - първоинстанционен съдия”-докладчик по делото Владимир Николов,

че НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ХОДА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС.

30 август 2010 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар