2009-11-08

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (11)Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

09 Ноември 2009 г.

До Маргарита Попова –

Министър на правосъдието

Министерство на правосъдието

ул. „Славянска” № 1, 1040 София

Към: вх. № 94-я-31/ 01.10.2009 г. и вх. № 94-я-31/ 23.10.2009 г.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (11), http://iankov.blogspot.com/2009/11/11.html

*******

Госпожо Министър,

Преди няколко дни получих официално писмо, имащо рег. № 94-Я-31/04.11.2009 г., което е надлежно подписано и подпечатано от Главния експерт при ръководеното от Вас Министерство Ива Коджабашева; съгласно изричния текст на писмото то има характера на отговор на моята „жалба” от 01.10.2009 г.

Веднага изрично и ясно Ви декларирам, че недвусмислено определям (квалифицирам) въпросната персона като високопоставена, но долнопробна престъпна ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка, обслужваща установения преди две десетилетия ченгеджийско-мафиотски политически режим.

Освен това, веднага давам безплатния юридически съвет на въпросната персона, ако счита, че моята квалификация засяга по някакъв начин нейната „чест” (и/или „достойнство”), да заведе съдебно дело против мен и да разчита (както на самото „правосъдие”, така и на своя високопоставен статус) да ме осъди.

Преди всичко, от нейния „отговор” недвусмислено личи, че тя е пренебрегнала следващата моя „жалба”, имаща същия входящ номер и дата 23 октомври 2009 г., за наличието на която тя е била длъжна не само да знае, но и да вземе отношение относно моите аргументи и съображения; тъй като все пак нейният отговор е датиран на 04.11.2009 г., това обстоятелство недвусмислено обосновава тезата, че тя е била длъжна да даде отговор и на двете мои официални писмени изложения, посветени на въпросния – един и същ – казус.

Освен това, от логиката на целостния текст на въпросния „отговор” би следвало аз, в битността ми на гражданско лице, да изкажа своята френетична институционално раболепна благодарност на въпросната високопоставена, но долнопробна престъпна ченгеджийско-мафиотска курва и проститутка относно нейния опит да ме ограмотява в сферата на правните науки и правната практика. Аз, обаче, ще й отговоря (чрез това мое писмо до Вас, госпожо Министър), че както съдиите, прокурорите и следователите (чиято „независимост” тя „обосновава”), така и самата тя имат невероятния късмет да живеят в днешната тотално хуманна към престъпниците епоха, тъй като ако бяха живели по времето на феодалната Османска империя, те щяха да бъдат набучени на кол или от някой войвода, или от самата султанска власт - която, за разлика от днешната, е държала за най-строгото спазване на законите не само от поданиците, но и от съдиите.

Също така, от логиката на целостния текст на въпросния „отговор” би следвало аз да се съглася с нейната курвенско-проституска интерпретация на текстовете на моите изложения до Вас и не само да „осъзная”, че съм бил искал от Вас да се намесите в самата правосъдна дейност на въпносните независими съдии, но и да се разкая заради това мое противоконституционно и противозаконно искане.

Работата, обаче, е в това: че ТАКОВА ИСКАНЕ АЗ НИКОГА ПРЕЗ ЖИВОТА СИ НЕ СЪМ БИЛ ПРЕДЯВЯВАЛ; В КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ БИЛ ПРЕДЯВЯВАЛ; НЕ СЪМ БИЛ НАПРАВИЛ И НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА НАПРАВЯ НИТО СЕГА, НИТО В БЪДЕЩЕ.

Работата е там, че специално от Вас като Министър на правосъдието аз съм искал НЕ ДА НАРУШАВАТЕ ЗАКОНА, а да упражните правомощията, които законът Ви е дал; и които правомощия нито един досегашен министър на правосъдието не е бил упражнил именно защото всички досегашни министри на правосъдието са били и са си останали именно ченгеджийско-мафионски курви и проститутки, обслужващи престъпния ченгеджийско-мафиотски политически режим.

Работата е там, че както всичките съдии, към които българските граждани се обръщат за правосъдие, така и въпросната високопоставена персона във ръководеното от Вас Министерство е отвърнала на моята първоначална и изходна коректност именно с КУРВЕКТНОСТ, т. е. Е ИЗОПАЧИЛА МОЕТО ИСКАНЕ.

Госпожо Министър,

Уверявам Ви, че не съм аз този, който ще се спре пред безумието на българското „правосъдие”; и че не съм аз този, който ще се уплаши от министерски слуги, министри-слуги и прочее.

Много бих искал, обаче, именно Вие да сте този, който ще си направи труда да промени нещата в Правосъдито именно ЧРЕЗ РЕАЛНА ИНСТИТУЦИОНАЛНО-ЗАКОНОСЪОБРАЗНА ДЕЙНОСТ, А НЕ ЧРЕЗ публично театрализиране на данните относно това, че предишният министър (със женско име, но с алтернативна полова принадлежност) е бил дал награда на своята лична секретарка заради това, че тя е била неимоверен специалист по приготвяне на кафе и по еротични масажи.

09 Ноември 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар