2009-11-03

МАСКАРАДЪТ "КОНСТИТУЦИЯ 1991 Г."


През цялата дейност на Парламента депутатите инстинктивно показваха най-голема дезинтересираност и досада при обсъждането на текстовете на „Конституцията” – всеко техно обсъждане се извършваше в почти празна заседателна зала, почти без каквито и да са дискусии, без да става дума за законен кворум на заседанията, и без да прави впечатление на когото и да е, че при всеко гласуване (не чрез вдигане на ръка, а чрез специални компютърни карти, поставяни в специални електронни устройства) всеки намиращ се в залата депутат, подобно на „тъкач-стахановец”, гласуваше едновременно най-малко с пет-шест карти. Веднъж-два пъти телевизията излъчи неколко кадри за тази авангардна парламентарна практина, но тя не направи особено впечатление нито на великите народни представители, нито на „обществеността”; в същото време „обществеността” се впечатляваше само от онова, за което медиите й казваха, че трябва да се впечатлява или да протестира.

Член 143, ал.4 от „Конституцията на Народна Република България” постановява, че поправките в нея влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник”. Съгласно стария текст на тази „Конституция” обнародването на актовете на Парламента става с указ на Държавния съвет, а според новите й текстове – с указ на Президента.

Друг легитимен ред за обнародване на актовете на Парламента няма.

А това означава, че за да влезе в законна сила и за да е легитимна, приетата от Парламента Конституция трябва да бъде обнародвана именно чрез Указ на Президента, и че всякакъв друг начин ще повлече правната последица, наречена „нелегитимност” на новия и оставяне в законна сила на стария, дотогава действуващ, правен акт.

Само че т. нар. „Конституция на Република Българияне е обнародвана съгласно регламентацията на законодателството.

Нейният текст наистина, все пак, „се е появил” на страниците на предвидения за целта Държавен вестник”, но не като „обнародване, а като „публикация.

Което е станало в бр.56 от 13 юли 1991 г. на „Държавен вестник”, но не по силата на Указ на Президента Желю Желев, а с „Разпореждане на Председателя на Великото Народно събрание” Николай Тодоров, който въобще не е имал необходимите за това законови пълномощия. Строго погледнато, Директорът на „Държавен вестник не е имал право да изпълни разпореждането на Председателя на Великото Народно събрание за обнародване в официалния раздел на вестника на текста на т. нар. „Конституция”; той, разбира се, все пак е бил могъл да обнародва този текст, но по реда на обявите, публикувани (обнародвани) в неофициалния раздел на вестника.

Анализът на нормативните актове разкрива, че не само Председателят на Парламента, но и самият Парламент немат право да издават „Разпореждане”, тъй като „разпореждането” всъщност е „Указ”, а издаването на такъв правен нормативен акт е в сферата на правомощията единствено на Президента.

Наистина, в текста на „Новата Конституция” е включен т. нар. „Параграф 9”, съдържащ „Преходни и заключителни разпоредби”, съгласно изричния текст на които задължение именно на Председателая на Парламента е да обнародва „Конституцията”.

Само че за да влезе в законна сила, този текст трябва да премине по легитимната законова процедура, т. е. да е обнародван (естествено заедно със самия текст на Конституцията!) с Указ на Президента.

Само след такова именно обнародване този „Параграф 9” (ситуация, превъзходно описана от Джоузеф Хелър в неговия знаменит бестселър Параграф 22”) може да влезе в сила и да даде легитимно основание на Председателя на Парламента да обнародва Конституцията.

Правната последица на тази „Хелърова ситуация” е, че т. нар. „Конституция на Република България” всъщност е само едно нямащо никаква правна сила литературно съчинение - а всеки, който се позовава на нейните текстове, може да се позове със същия правен ефект и на текстове от Корана, романа на Достоевски “Бесове или телефонния указател на Угърчин или на което и да е друго населено место.

Впрочем, както вече многократно сме обръщали внимание на това, трагедията на българската народностна (а не национална!) съдба винаги е произтичала от проявлението на вечните поведенчески импулси, обуславящи попадането именно в такива ситуации, и генетично кодираната неспособност за излизане от тях.


(Откъс от монографията на проф. Янко Янков-Вельовски "Легитимните основи на политическата власт в България").

2 коментара:

 1. България – в Системна криза. На държавата, обществото, нацията.
  Кризата в системата на държавата – следствие възприемане многопартийната демокрация в късният и исторически стадий. И поради замяна тоталитарната система вместо с демокрация с олигархия.

  Олигархичната власт употреби многопартийната система и демократичното начало. Използването политически партии за инструмент на олигархията при проникването в парламента и правителството, компрометира парламентарната форма на демокрация.
  Подсъзнателно гражданите отговориха подобаващо – дистанцираха се от политическата система на прехода. Преустановиха членуването в партии, плащането на членски внос, ходенето на избори. Партиец, депутат, политик, станаха обидни думи.

  Разпадът на партийно-идеологическата система премина в разпад на националната политическа система. От там – на партийно-идеологическата държавност в България.
  Днес скромно малцинство крепи „олигархичната демокрация”. Хората масово не ползват основното си политическо право – правото си на държавна власт. Въпреки пропагандата, че да гласуваш, независимо от съществуващата политическа система, било граждански дълг.
  Държавата се задъхва от бягството на хората от нея. Изникна дилемата: или българските граждани не се граждани на Република България, или Република България не е държава на българските граждани.

  ОтговорИзтриване
 2. Трудно ми е да го приема , това можели такива глупави хора , без да мислят да правят политика на България и да ни докарват до там, че днес ние да търсим другаде прехраната си на всякъде а можеше да сме си в нашата родина България. Там където ни е мястото .

  ОтговорИзтриване