2020-12-24

23 Декември 2020 г. 333. Персонален Меморандум, 5560-и Приоритетно актуален казус

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com

Web site: http://iankov.blogspot.com/ ;       Web site: http://iankoiankov.blogspot.com/ ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен)

Видео: http://vbox7.com/collection:708949/

Библиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 103,  стр. 1 2 3 4 5

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName  

=========================================================

23 Декември 2020 г.

 

333. Персонален Меморандум, 5560-и Приоритетно актуален казус

            До членовете на Експертния Съвет при Главния прокурор: ПРОВОКАТИВНО, акуратно и добронамерено ви уведомявам, че вашите официални или конклудентни лични и институционални ВИСОКО-ЕКСПЕРТНИ МНЕНИЯ И ПОЗИЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ТУК ВИЗИРАНИТЕ КАЗУСИ, ще залегнат в съдържанието на моите предстоящи да бъдат публикувани документални книги.

            Във връзка с това официално ще търся отговор на въпросите:

            Какво е за вас Правото: въздигнатата в Закон Воля *на Владетеля, *на Ръководителя на Комунистическата Партия, *на Главатаря на НеоКолониалната Правителствено-Мафиотска Хунта, *ИЛИ НЕЩО ДРУГО?

            На Кого и на Какво служите там, в Бърлогата на Звяра – на Справедливостта и Правото или на Българския клан на НеоКолониалния Нео-Либерално-Глобалистичен конгломерат на Световният Банкстеризъм {Банкерски Гангстеризъм, bankster, banksterism, изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт - „Glass-Steagall Act“}?

            Тези високоавторитетни научни звания и статуси, които имате, ЗА КАКВО СТЕ ГИ ПОЛУЧИЛИ - ЗА ПРЕДАННОСТ КЪМ ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА, ИЛИ ЗА ПРЕДАННОСТ КЪМ ПРЕСТЪПНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ХУНТА???

            До: *проф. д.ю.н. Васил Мръчков; *проф. д-р. Никола Филчев; *проф. д-р Момяна Гунева; *проф. д-р Валери Димитров; *проф. д.ю.н. Георги Митов; *Проф. д.ю.н. Костадин Бобев; *Проф. д-р Христина Балабанова; *Проф. ик.н. Гошо Петков; *Доц. д-р. Ива Пушкарова; *Доц. д-р Маргарита Златарева; *Проф. д-р Габриела Белова; *Гл.ас. д-р Павел Смолички; *Гл. ас. д-р Ивайло Цонков; *Гл. ас. д-р Капка Георгиева; *Валери Първанов; *Славка Славова; *Георги Илиев; *Румен Киров; Е-mail: press@prb.bg;

- - - - - - -

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - -

         До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg ;

- - - - - - -

            До Арменския поп при функциониращия в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско-Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим ;

- - - - - - -

            До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС, множество: ***чужди дипломатически мисии, ***авторитетни световни и европейски институции и личности, ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки.

- - - - - - -

            До Ректора на Пловдивския университет Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен“ 24, 4000, Пловдив, E-mail: rector@uni-plovdiv.bg;

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

             

 

            Преди всичко „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Престъпническо Внимание на факта и обстоятелството, че:

            поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора поправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

            именно в контекста на това обстоятелство фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че

            макар и днес в България Словото и Правото да са напълно неефективни,

            все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма,

ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” – Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

- - - - - - -

            Така, в контекста на тази, вероятно прекалено илюзорна надежда, акуратно уведомявам, че предстои подготвянето и издаването на поне няколко нови електронни и книжни издания, сред които са напр.

***Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 31. До съдружните Главни Директори на Концлагер „България” – Президентите Путин и Тръмп, ЧАСТ ВТОРА, Издателство „Янус”, С., 2020, ххх  стр., ISBN: 978-619-7008-36-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

            Впрочем, акуратно уведомявам тук визираните адресати, че надлежно официално съм регистрирал и получил т. нар. Международни издателски номера (ISBN) за издаването на следните две мои ДОКУМЕНТАЛНИ книги:

***Янко Янков, Престъпната дейност на Главния Прокурор Иван Гешев, Том 1, Издателство „Янус”, С., 2020, ISBN 978-619-7008-45-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

***Янко Янков, Престъпната дейност на Главния Прокурор Иван Гешев, Том 2, Издателство „Янус”, С., 2020, ISBN 978-619-7008-46-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

В тях ще бъдат включени КАКТО (досегашните и следващите!!!) текстове от тук визираната серия „Персонални Меморандуми”, ТАКА И 140 (сто и четиридесет) текста от серията „Казуси”.

            Впрочем, вероятно ще бъде формиран и Том 3!!!

 

ІІ.

            Тук и сега, с оглед тук визирания отделен приоритетно актуален казус акуратно обръщам Вашето внимание на факта, че в моя, датиран на

            20 Декември 2020 г. Тридесети и пети (35-и) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНС-национални СЪДРУЖНИ ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американско-Европейския Концлагер България,

            включително и до До Иван Гешев - официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” №2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

              акуратно съм поискал да бъдат извършени съответните легитимни действия относно престъпната дейност на изключително високопоставения класически комунистически престъпник проф. Васил Мръчков;

              която престъпна дейност е била извършена срещу мен и срещу моите семейно и фамилно близки хора по времето на неговата престъпна дейност като Главен Прокурор.

- - - - - - -

            Тук и сега поставям на Вашето Високопоставено Внимание

ОЩЕ ДВА НОВИ КАЗУСИ,

ПО КОИТО НАСТОЯВАМ ЗА АДЕКВАТНО ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ: 

            Първи Казус: Тъй като преди години, когато с Васил Мръчков сме били академични и университетски „колеги” КАКТО В Института за Правни науки при БАН, ТАКА И В Юридическия факултет при Софийския Университет, ТАКА И  

в Юридическия факултет при Пловдивския Университет. съм констатирал нещо, което всички по онова време го знаеха; а именно, че

            поради неговите несъмнено ВИСОКИ ЗАСЛУГИ КЪМ СТРОГО СЕКРЕТНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДС И НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, това лице е имало изключителен облагодетелсдтвуващ го статус, при който

            е получавало заплата като преподавател, без да е ходело до Пловдив и без да е провеждало лекционни занимания със студентите, при което всичката тази дейност е била вършена от асистента.

            Така, тук и сега, категорично настоявам да бъде извършена съответната легитимна прокурорско-разследваща дейност относно тук визираното мое твърдение.

- - - - - - -

Втори Казус:

Тук и сега относно моето експертно мнение, че включително

и днес, в наши дни, в Пловдивския Университет

се извършва високопоставена, гарантирана и обезпечена от Ректора престъпна дейност,

акуратно прилагам копие от следнит текст:

 

            ДО РЕКТОРА на ПУ „Паисий Хилендарски“ Проф. д-р Румен Младенов

            Копие: Проф. д-р Т. Йовчева – зам.-ректор

            Членовете на ФС на ФМИ

Писмо-заявление

от проф. д.м.н. Георги Тотков – бивш преподавател на ПУ „П. Хилендарски“

(телефон 0887 952 965, ел. поща george.totkov@gmail.com)

            Г-н Ректор,

            След изтичане на срок от едногодишно прекъсване, указан и във Ваши заповеди от края на 2019 г., 3-ма редовни докторанти към кат. „Компютърна информатика“, подадоха молби до Вас за продължаване на обучение в съответната докторантска програма. Молбите на докторантите са подкрепени от мен в качеството ми на научен ръководите, както и от КС на кат. „Компютърна информатика“.

            Ще отбележа, че тримата докторанти - Милен Близнаков, Мария Жекова и Слави Глухов, следва да приключат своето обучение в края на м. февруари 2021 г. Противно на очакванията, на свое заседание от 16.12. 2020 г., след предложение на проф. Рахнев, с почти пълно единодушие ФС на ФМИ не одобри молбите на двама от тримата докторанти.

            Субективността на предложението е прикрита с незаконосъобразен глуповат мотив – научният ръководител (в случая – моя милост) не е на ОТД към Университета, а докторантите нямат втори научен ръководител на ОТД към ПУ (респ. ФМИ). Субективността на решението е очевидна и се доказва елементарно: без разисквания, на предходното заседание на ФС на ФМИ, обучението на един от докторантите (Милен Близнаков – в подобна ситуация, със същия единствен научен ръководител и след 1-годишно прекъсване) се продължава, считано от 1.12.2020 г. (решение, формулирано в т. 18. на Протокол No11/18.11.2020 г.).

            На обстоятелството, че решения на ФС на ФМИ за смяна на научен ръководител на докторант, неподкрепени с предварително обсъждане и решения на съответния КС, са незаконосъобразни, съм обърнал внимание в свое Заявление (без отговор) от 30.6.2020 г. до Вас, зам.-ректора проф. Т. Йовчева и проф. Г. Яхубян (Председател на Университетската комисия по етика и академично единство). Незаконосъобразността на подобни решения са отбелязани и в Становище на адвокат Иво Кемалов (прилагам), в резултат на което не беше допуснато административно „назначаване“ от ФС на ФМИ на втори научен ръководител на 4-ма мои докторанти през м. юли 2020 г.

            Проблемът не се заключава в настоящия (5 месеца по-късно) опит за „прокарване“ на административно решение на базата на същия мотив - отново безпардонно формулиран, но без особено въображение (все пак, за представяне на субективно отношение в законосъобразна форма се изискват и интелектуални качества) и без мисъл за анализ на последствията (например – как ще се определи статусът на докторантите, ако се откаже продължаване на тяхното обучение).

            Г-н Ректор,

            Молбите на докторантите са адресирани до Вас и отговорността за приемане (или не) на законосъобразно решение, е Ваша.

            Обръщам внимание, че в случай на Ваш отказ за възобновяване след едногодишно прекъсване на обучението на двамата редовни докторанти (М. Жекова и Сл. Глухов) в съответната докторантска програма, Ваше задължение ще бъде спешно да решавате още два казуса, касаещи докторанти с неудовлетворени, молби за продължаване на обучение след прекъсване по уважителни причини, а именно – определяне на техния статус (в Регистъра на обучаваните) и прекратяване на съответното държавно финансиране (вкл. за преустановяване на изплащането на полагаеми стипендии, считано от м. декември 2020 г.).

            Изразявам своето скромно мнение, че подобна процедура не е указана в ЗРАСРБ и съответните правилници – в никой от тях не се разглежда хипотезата, че обучението на докторант може и да не бъде възстановено след временно прекъсване по уважителни причини и подаване от него на съответна молба. Нещо повече (това имах предвид като указах по-горе за липсата на мисъл за следствията от предложението до ФС на ФМИ): за да се предприемат каквито и да са административни действия по отношение на М. Жекова и Слави Глухов (вкл. и за осъществяване на идеята за административно определяне на научен ръководител), е необходимо същите да имат статус на действащи докторанти. Последното предполага най-напред да бъдат одобрени техните молби за възобновяване след едногодишно прекъсване на обучение в съответната докторантска програма.

            Г-н Ректор,

            Надявам се че разбирате не само Вашата отговорност за обучението и възпитанието на младите учени, но и неприятното положение, в което са поставени самите докторанти – неустановен статус и очаквани следващи прояви на субективизъм при оценяване на техните постижения. Възникналата ситуация определено е свързана и с нарушаване на етични и академични норми на поведение, за което Ви уведомих и в писмото си от 30.6.2020 г. по подобен повод. В тази връзка, при необходимост, си запазвам правото да обърна внимание относно създалата се ситуация и на Етичната комисия към МОН.

            В качеството си на научен ръководител на двамата докторанти изпращам Заявлението като открито писмо и до членовете на ФС на ФМИ – в голямата си част безкритично подкрепили нелепото и незаконосъобразно предложение и решение.

            Прилагам: 1. Становище на адвокат Иво Кемалов (вх. номер П-863/03.08.2020 г.) относно „проблема“ за научен ръководител на докторанти, който не е на ОТД към Университета.

            21.12.2020 г. Подпис: (проф. д.м.н. Г. Тотков)

- - - - - - -

            В тук визирания казус изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски и съдебни действия относно визираната,

ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ РЕКТОРА на Пловдивския Университет престъпна дейност.

която престъпна дейност при това е

ДЪЛБОКО ЗАДКУЛИСНО ОБЕЗПЕЧЕНА

от Васил Мръчков от позицията му на най-високопоставен член на Експертния Съвет при Главния прокурор.

23 Декември 2020 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар