2017-12-29

(20 Декември 2017 г.), Тридесет и пети Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

20 Декември 2017 г.

 

Тридесет и пети Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен  престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно заявявам:

            (01)че съгласно приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г. без надлежното разследване и репариране на извършените нарушения на човешките права, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ;

            (02)че задълбочено научно съм проучвал, високо експертно познавам и зная правно-релевантните факти и обстоятелства

            КАКТО ОТНОСНО Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с Кладата, Бесилото и Гилотината,

            ТАКА И ОТНОСНО престъпленията на класическите и на нео-пост-класическите престъпни дейци в България и в Европа от 1944 г. до днес, включително и днес, и съм абсолютно категоричен, че

          в сравнение с онези престъпници, ДНЕШНИТЕ (СЕГАШНИТЕ) ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ СА НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИ ЧУДОВИЩА,

          на които би им било твърде малко да бъдат публично изгаряни, обесени или гилотинирани, и че СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала те да бъдат публично живи драни.

          (03)че абсолютно категоричен съм, че ако у нас Трибуналното Правосъдие БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ще трябва да се започне от (с)

          премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и тук визирания Министър на вътрешните работи,

          И ПРОЦЕДУРАТА ДА ПРОДЪЛЖИ И ДА ОБХВАНЕ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ПРЕМИЕРИ, ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ И МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

          и, разбира се, банкери, съдии и прокурори.

 

ІІ.

            Също така изрично и пределно ясно заявявам, че

            настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане

            до предишните Министри на вътрешните работи,

            както и до тук визирания министър, КАКТО по другите отделни серии на моите изявления ТАКА И ПО ДОСЕГАШНИТЕ МИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ТУК ВИЗИРАНАТА МОЯ ЕПИСТОЛАРНА СЕРИЯ.

    (Впрочем, ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ МОИ ОФИЦИАЛНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР).

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

            КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС,

действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

 

ІІІ.

            Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

            Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

            ***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

            ***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

            ***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

 

            На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на  престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления,

            съм установил, че извършените такива САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            ***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

            в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

            включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

            НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

            ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

 

ІV.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на:

            *несъмнено обемистата прецизна архивна документация на българския клан на съветската КГБ – Държавна сигурност;

            *несъмнено не по-малко обемистата прецизна архивна и актуална документация на българския клан на специалните служби на ИНТЕР- и ТРАНС-националния политически режим на установения след Малтенските споразумания от 1989 г. Нов Световен (Глобалистичен Нео(Пост)комунистически) Ред;

            *и, разбира се, в частност, и на категорично ясните ми многогодишни наблюдения и спомени относно

Емил Александров

Бивш старши научен сътрудник в Института по науките за държавата и правото при БАН, доцент, преподавател в Юридическия факултет на СУ,

дипломат, Първи заместник на Людмила Живкова,

началник на 14-ти отдел

в Първо Главно управление на Държавна сигурност

(за опазване от криминално разграбване и разпродажба по света на археологическото наследство),

дългогодишен затворник по времето на комунистическия режим

 

         Лично се запознахме с Емил Александров след като аз спечелих конкурс и постъпих на работа в Института по науките за държавата и правото при БАН и асистент в Юридическия факултет на Софийския университет, където той беше утвърден авторитетен научен изследовател и преподавател.

 

         После, когато той вече беше осъден и беше в затвора и когато аз бех арестуван и бех в килиите на Главно следствено управление при ДС той изненадващо за мен бе въведен в клията при мен за „доразследване” по неговото дело,

            но ... още в първите минути ми направи няколко изключително дискретни жестове, с които настойчиво и пределно ясно ми даде да разбера, че е изпратен при мен „на разузнаване” и че е нужно да внимавам какво говоря, и че в килията има записващи видео и аудио устройства.

 

         По време на моето и неговото пребиваване в Софийския централен затвор той ми даде да прочета както обвинителният акт, така и присъдата, и сме водели голямо множество прецизни разговори;

 

            а след това, вече в продължение на много години, аз сам съм извършвал ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО събиране и анализи на фактите и обстоятелствата относно

                         извършвани спрямо множество т. нар. „знакови личности”

                        престъпления на българския клан на КГБ както по времето на класическия комунизъм, така и през последният четвърт век,

 

         при което специално относно Емил Александров узнах и установих следното:

         ***че неговата дейност относно опазването на българските археологически ценности е била поставила под сериозна заплаха прецизно организираната престъпна дейност, извършвана от изключително високопоставени личности от ДС,

         които са се занимавали с криминални археологически разкопки, при които част от откритите предмети са били присвоявани от тех в личните им колекции, а друга част са били продавани по света чрез прецизно организирани механизми и подставени лица;

 

         ***че официалното следствено и съдебно обвинение срещу него за крупно присвояване на имущества и злоупотреба с власт е имало и има измислен манипулативен характер, при което,

         за да го мотивират и да го принудят да се признае за виновен и така фактически да се откаже от прецизно разследване на фактите и обстоятелствата и така да облекчи господарите от ДС и комунистическия елит да се отърват от него и неговият контрол върху престъпната търговия с археологическите ценности на България,

       той е бил интензивно заплашен, че ако не се съгласи да се признае за виновен, единственото негово дете, дъщеря му,

       ще бъде подложена на жестоки издевателства и после ще бъде убита

       чрез манипулативно инсцениране на множество варианти на нейна уж лична патологична мотивираност за различни форми на самоосакатяване и за самоубийство;  

 

         ***че включително и в публичното медийно пространство внезапната смърт на Емил Александров е предизвикала изрични и ясни официално изявени становища, че тя е дело на „тъмни сили”;

 

         ***че както преди, така и по време на пребиваването му в затвора, така и след освобождаването му,

         НЕ САМО не са съществували абсолютно никакви факти и основания, доказващи каквато и да е негова имуществена и икономическа задоволеност,

         НО И че той фактически е живял доста скромно или дори мизерно в единственото жилище, което, всъщност, е било закупено от баща му;

 

         ***че „джентълменското споразумение” между него и държавната власт (ДС), по силита на което

         той е бил поел тежеста да се признае за виновен като извършител на нещо, които не е бил извърършил,

         а държавната власт (ДС) е била поела задължението да не посяга върху живота и съдбата на неговата дъщеря,

         НЕ Е БИЛО ИЗПЪЛНЕНО (СПАЗЕНО);

 

         ***че както още по времето на неговото пребиваване в затвора, така и след това, неговата дъщеря, която е била дипломиран филолог и анторитетен преподавател, е била подложена както от комунистическата ДС, така и от посткомунистическите специални служби

         КАКТО НА ДИРЕКТНО СИЛОВИ (НАСИЛНИЧЕСКИ),

         ТАКА И НА СТРОГО СЕКРЕТНО ИЗПЪЛНЕНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,

         НАСОЧЕНИ КЪМ ПРИЛАГАНЕТО НА ХИМИЧЕСКИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ, МЕДИКАМЕНТАЗНИ И ДРУГИ СУБСТАНЦИИ,

         ПРЕДИЗВИКВАЩИ ТОТАЛЕН СРИВ И ПОДМЯНА НА НЕЙНАТА НАЙ-ДЪЛБОКА ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ И САМОЛИЧНОСТ,

         В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО ТЯ Е БИЛА ПРИНУДЕНА ДА ПРЕМИНЕ ПРЕЗ ХОРМОНАЛНА И ОПЕРАЦИОННА ТЕРАПИЯ ЗА СМЯНА НА ПОЛА И ЗА СМЯНА НА ЛИЧНОТО СИ ИМЕ ОТ АНИ В АНЧО.

 

            Впрочем, все пак, тук и сега, в контекста на тук визираните чудовищни строго секретни оперативни мероприятия на комунистическите и на не(опост)комунистическите специални служби спрямо неговата дъщеря,

            изрично и ясно подчертавам, че този тип тук приложени мероприятия все пак от гледището на комунистическата хуманност са били оценявани като „високо-хуманен жест” към „своя провинил се другар”,

            докато спрямо така наречените „отявлени врагове” безжалостно и масово са били прилагани голямо множество широкоспектърни мероприятия в диапазона

            от директното брутално убийство

            до секретното прилагане на смъртоносната продукция на действуващите както преди, така и най-вече след бутафорните политически промени няколко специални лаборатории и специални хирургически оперативни центрове.

 

 

V.

         Така, тук и сега,

         както с оглед на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

         ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу

         НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

         КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности,

поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство,

       са характеризирани от специалните служби

       като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

       и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране;

 

         Тази практика на ВЪТРЕШНО-ДЪРЖАВНО ШИРОКОСПЕКТЪРНО РУТИННО И ЕКСТРЕМНО ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ФАМИЛИИТЕ НА „ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ” ВОДИ СВОЕТО НАЧАЛО ОТ ВРМЕТО НА СТАЛИНИЗМА В СССР И СТРАНИТЕ ОТ СЪВЕТСКАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО И

            ИМА НЕСЪМНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ЕФЕКТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА,

            ВОДЕНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

         така и с оглед на ПРАВОСЪДНОТО ПРИЛАГАНЕ на специфично Правните Принципи и Норми относно отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност насочена специално към (срещу)

         ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата на репресираните лица,

            НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, в която са отразени както принципно препоръчваните, допустимите и приетите „на въоръжение” методи и средства, така и конкретните отделни оперативни мероприя, които са прилагани спрямо така визираните лица.

 

            Впрочем, като изрично и пределно ясно посочвам както каталога на Националната и на Университетската (на СУ) библиотека, така и електронния адрес на моята т. нар. „Библиография (Списък на книгите)” виж: http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html ,

            тук и сега изрично посочвам, че в частност интересът ми към всичките досега фокусирани документални масиви в тук посочените отделни искания за достъп до архивната документация на МВР

  Е МОТИВИРАН включително и по повод и във връзка със строго научните ми изследвания ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО-ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЯНИТЕ ЗА ПЕЧАТ следни книги:

            ***Янко Янков, Българският демократичен геноцид. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, Том 6, Том 7, ISBN: 978-619-7008-01-2;

            ***Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, ISBN: 978-954-8550-73-4;

            ***Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, ISBN 978-954-8550-98-7;

            ***Янко Янков, Политическият мениджмънт, ISBN: 978-954-8550-85-7;

            ***Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, ISBN: 978-954-8550-41-3;

            ***Янко Янков, „Психология на политиката” (ISBN – 978-954-8550-38-3);

            ***Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, ISBN: 978-954-8550-17-8;

            ***Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, ISBN: 978-954-8550-56-7;

            ***Янко Янков, „Увод в биопсихографското потретиране” (на политическите и криминалните дейци и най-вече на дейците на престъпния политически и полицейски репресивен апарат) (ISBN – 978-954-8550-72-4).

 

.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност.

Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

20 Декември 2017 г.                                                                        Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар