2017-12-05

(05 Декември 2017 г.), До Йорданка Асенова Фандъкова – официален Кмет на Столичната община, но фактически Мутренско-Мафиотска метреса, обезпечаваща върху територията на София престъпната дейност на ръководения от Бойко Борисов Мутренско-Мафиотски политически режим и в частност – върху територията на Район „Изгрев” и студентския град – престъпната дейност на Метренско-Мафиотския клан Тагарински, София 1000 ул."Московска" № 33


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

05 Декември 2017 г.

 

            До Йорданка Асенова Фандъкова официален Кмет на Столичната община, но фактически

            Мутренско-Мафиотска метреса, обезпечаваща върху територията на София престъпната дейност на ръководения от Бойко Борисов Мутренско-Мафиотски политически режим и в частност – върху територията на Район „Изгрев” и студентския град  – престъпната дейност на Метренско-Мафиотския клан Тагарински, София 1000 ул."Московска" № 33

 

            До Район „Изгрев” при Столичната община

            1113 - София, ул.Атанас Далчев №12

 

            Припомням ви, че при вас до сега ВЕЧЕ надлежно са депозирани ТОЧНО ДЕСЕТ (10) акуратни искания, по които въобще не сте дали НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР,

            и че това е моето 11-то (единадесето) официално искане

       ОТНОСТО систематичната интензивна перманентна престъпна дейност, извършена и непрестанно извършваща се в продължение на много години

 

       ДИРЕКТНО от абсолютно нелегитимно институционализирания като т. нар. Домоуправител Румен Манонов, бивш криминален престъпник, ИЗВЪРШВАЛ И ИЗВЪРШВАЩ НАСИЛНИЧЕСКИ ОСАКАТЯВАЩИ ПОСЕГАТЕЛСТВА (който, впрочем, е и син на извършвал поръчвоки изтезания и убийства високопоставен абсолютно неграмотен офицер от комунистическата ДС!!!),

         непосредствено подчинен и директно оперативно ръководен от т. н. „мафиотски клан Тагарински”,

         начело със живеещият в същият блок № 4, Главен секретар на Техническия университет

         Валентин Иванов Димитров, известен, впрочем, като роден брат на добре известният в близкото минало

         Марио Иванов Тагарински, (който до скоро живееше в същия блок), масон, политик, Министър на държавната администрация в правителството на Иван Костов, Народен представител в 37-то (СДС), 38-то (СДС), 39-то (ОДС), 40-то (ОДС) и 41-то Народно събрание (РЗС), за когото се счита, че е един от малцината, които стоят начело на т. нар. „имотна мафия” по Черноморието;

 

            на който именно мафиотски клан още през 90-те години, по времето на „Мултигруп” и „МултиИнтернешънъл”, е било възложено

            НЕ САМО извършването на скандално известната т. нар. престъпност в Студентския град,

            НО И контролирането, обезвреждането и смачкването на импулсите за човешко достойнство на живеещите в 120 (сто и двадесет) апартаменти в блока хора, повечето от които са били и са високоавторитетни професори в университетите на Студентския град (част от които, впрочем, многократно са били подлагани на увреждащи, включително и със средна телесна повреда, нападения!!!).

 

  Разполагам с абсолютно точна информация, за която, впрочем, отдавна надлежно съм поискал разследване от Министъра на вътрешните работи и от Главния прокурор,

              че в Специалния отдел при Министерството на вътрешните работи съществува СПЕЦИАЛНО строго секретно безсрочно оперативно мероприятие, озаглавено „Шестият етаж”,

           формулирано като стратегия за превръщане на моето и на членовете на семейството ми ежедневие в непрестанно бойно поле с ежедневна опасност не само за здравето, но и за посегателства върху живота на членовете на семейството ми.

 

            Впрочем, обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че разполагам с публично известна (оповестена) информация, че в Столичната община преди време официално е било разисквано състоянието на т. нар. Престъпност в Студентския град,

         НО ЧЕ ПОРАДИ МАФИОТСКАТА ОБВЪРЗАНОСТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНАТА, ПО СЪЩЕСТВО НЕ СА БИЛИ ВЗЕТИ НИКАКВИ МЕРКИ за предотвратяване на тази престъпност.

 

            В контекста на това,

       тъй като здравето и живота на членовете на семейството ми са СИСТЕМАТИЧНО ДИРЕКТНО ЗАСТРАШЕНИ ОТ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА,

       КОИТО СИСТЕМАТИЧНО ОРГАНИЗИРВАТ ВСЕВЪЗМОЖНИ РУТИННИ ИЛИ ЕКСТРЕМНИ ПРОВОКАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, извършвани от зависими от тех лица, живеещи както в същия жилищен блок, така и другаде, 

         настоявам да получа копия от цялостната документацията по досегашното разискване по така визираните казуси.

05 Декември 2017 г.                                    Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  ..  . .

& Край на документа  

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар