2017-12-04

(04 Декември 2017 г.), Втори персонален Меморандум До г-н Генерал Румен Радев – Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

04 Декември  2017 г.

 

Втори персонален Меморандум

            До г-н Генерал Румен Радев Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

 

І.

            Господин Президент, в контекста на тук приложеният, взет от приложението към надлежно официално регистрираното във Вашият офис (94-00-268(9), 09.05.2017 г.) мое т. нар. „Тридесет и осмо (38-мо) официално отворено писмо”, датирано и регистрирано на 09 Май 2017 г.  

Ви питам:

Вие българин и български гражданин ли сте?

Вие Президент на България и на българските граждани, ли сте?

Вие в България ли живеете и знаете ли как се живее в България?

Знаете ли и защо това е така?

Вие марионетен съучастник в престъпната дейност на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ли сте?

 

Вие знаете ли, че до 28-ми Септември т. г. в офиса на Президентството са надлежно регистрирани точно 63 (шестдесет и три)

мои т. нар. „официални отворени писма”

в които са поставени на Вашето Президентско внимание точно

63 отделни т. нар. сложно съставни казуси

по които Вие като официално длъжностно лице

сте бил длъжен да се произнесете, но не сте се произнесъл по абсолютно нито едно от тех;

с които Ваши отделни 63 деяния Вие, всъщност, сте извършил точно 63 т. нар. „престъпления по служба”?

 

Вие предумишлено ли или непредумишлено сте извършил тези престъпления по служба?

 

Вие давате ли си ясна сметка че с тези деяния сте увредил не само лично моите права и интереси, но и правата и интересите на всичките пострадали лица, които са посочени във визираните казуси?

 

При това Вие давате ли си ясна сметка в чии престъпен интерес и престъпна полза са визираните Ваши деяния?

 

 

ІІ.

Тук и сега надложно Ви припомням като Ви цитирам една малка част от визираният текст:


(... ... ... ...)

              „И тъй като така посочената ситуация на пълна безотговорност за злодеянията съвсем не е единичен или частен случай, а е ЗЛОВЕЩА ЗАКОНОМЕРНОСТ НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИЗМА, ако не за всички държави от Съветската Империя на Злото, то поне за България, КЪДЕТО ДНЕС, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК СЛЕД КАМУФЛАЖНО-БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

           НЕ Е ПОЛУЧИЛА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ (от Септември 1944 г. до края 1989 г.);

              Дори нещо повече – в резултат на перверзно-престъпното широкоспектърно „внимание” на новите (НЕОкомунистическите) секретни служби

              абсолютно всички все още живи жертви на класическия комунизъм

              и техните семейно и фамилно възходящи или низходящи близки хора

              са „получили” и „получават” статуса на абсолютно мизерното икономическо състояние, на абсолютно пълната политическа, социална, битова и най-вече юридическа елиминираност,

              както и абсолютно пълната елиминираност от сферата на здравословното състояние, и, разбира се – бързата елиминираност

от сферата на Живота и бързото „заселване” в гробищата.

 

              Дори нещо още повече – докато по-рано, по времето на класическия ИНТЕРнационален съветски комунизъм геноцидът в България така или иначе беше ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАН И ПО СЪЩЕСТВО СЕЛЕКТИВЕН и фактически бе прилаган ПОЧТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО (единствено) спрямо обявените за „врагове на народа” няколко стотици хиляди души;

              то след политическите промени в България от 1989 г. ДО ДНЕС жертвите  

              на ИНТЕР- и ТРАНС-националния,  НЕОкомунистически, НЕОлиберален, НЕОколониален, ГЕОикономически, ГЕОполитически, БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ, КОНЦЛАГЕРЕН РЕЖИМ

              са несъизмеримо колосално по-големи:

 

              ***ДНЕС смъртността в България има тотално  Концлагерен характер.

              *Доскоро България официално бе на 10-то място в света по смъртност на населението, а според последните официални статистически данни през 2015 и 2016 г. България вече е на ВТОРО  място в света (след южноафриканското Кралство Лесото) И ИНТЕНЗИВНО СЕ Е УСТРЕМИЛА КЪМ ПЪРВОТО;

              *Според Националния статистически институт смъртността е около 110-112 хиляди души на година, а раждаемостта е 62 000, а това означава, че България има най-големия отрицателен естествен прираст в света, което е дори по-страшно от високата смъртност;

              *Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165;

              *България е на трето място в света по застарялост на населението – средната възраст на българските граждани се изчислява на 41,4 години;

              *Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост;

              *Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;

              *Ако в България през 1942 г. е имало 10 500 училища, то през 2000 г. вече са 3491, а през 2016 г. училищата са 2456;

              *България се топи с 220 души на ден, с 9 души на час;

              *Така наречената „Здравна каса ВЕЧЕ официално е заявила, че няма да плаща и е престанала да плаща за лечение на хора, които, макар и да са здравно осигурени, според нейната преценка няма да живеят дълго; ИЛИ по-точно – за които господарите на престъпната държавна власт СА ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ СЪДБАТА ИМ ДА НЕ ЖИВЕЯТ ДЪЛГО, А ИЗЖИВЕНИЯТ КРАТЪК ЖИВОТ ДА Е АБСОЛЮТНО НЕКАЧЕСТВЕН И ТОТАЛНО МИЗЕРЕН;

              *Раковите болници режат и осакатяват здрави жени като през Средновековието;

              *Хиляди млади българи са отвлечени и изкормени за резервни части“ за платежоспособни български и най-вече чуждестранни „нуждаещи се” да живеят по-дълго;

              *Напълно ПЛАНОМЕРНО България е пред прага на национална онкологична катастрофа.

 

              ***ДНЕС отделно от нормалната смъртност в България са геноцидно умъртвени повече от 2,5 милиона души, а други 2,5 милиона, уж доброволно и за техна собствена „транспортна” сметка, но фактически геноцидно, са депортирани в европейски и други емигрантски трудови гета;

 

              ***ДНЕСс само 7-8 (седем-осем) процента от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар. „свободен”, но всъщност мафиотски, икономически обмен”, и това са изключително „лица” произлизащи от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит, при което именно тези „лица” притежават или владеят  97% от т. нар. „национално богатство”;

 

              ***ДНЕС всички останали, около 92% от населението разполагат със „Свободата” да организират и ръководят параметрите и условията на своя „домашен” икономически и политически концлагер или затвор и да вегитират в полуживо битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч КАКТО от (под) официалните изисквания на класическото Римско Право относно задълженията на робовладелците към робите, ТАКА И от (под) официалните нормативни изисквания на ЕС относно жизнения минимум на домашните животни;

 

              ***ДНЕС само 2% от българските граждани притежават повече от 50% (половината) от всичките парични спестявания в българската банкова система;

 

              ***ДНЕС все още липсва пълна и адекватна официална информация, но на специалистите е пределно ясно, че всичките ДЪРЖАВНИ ЗАЕМИ, КРЕДИТИ И ДЪЛГОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ на комунистическите и особено на НЕО)комунистическите правителства са били и са подчинени на главната цел получените парични суми на практика да бъдат ПРЕСТЪПНО разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове,

              при което в крайна сметка погасяването на задълженията да бъде осъществено чрез още по-интензивно тотално ограбване на гражданите и на националните (държавните) ценности и така българските граждани и България да бъдат ТОТАЛНО ОГРАБЕНИ и да бъдат поставени в пълно безизходно положение (състояние);

 

              ***ДНЕС, въпреки Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен българския клан на Съветската КГБ – ДС фактически е пълният и абсолютен господар на абсолютно всички икономически, политически, държавно-властови и прочее сфери;

 

              ***ДНЕС минимум 95% от персоналния състав на Прокуратурата, Съда и Адвокатурата са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани както с престъпната дейност на комунистическата ДС, така и с престъпната дейност на новите специални служби, така и с престъпната дейност на българския клан на ИНТЕРнационалната и ТРАНСнационалната банкстерска и мафиотска корпоративност;

 

              ***ДНЕС, все повече и повече се налага категоричният извод, че така нареченият „посткомунизъм” съвсем не е нещо, намиращо се „извън територията”, „извън сферата” на комунизма, а е ЕТАП ИЛИ СТАДИИ от трансмутационните процеси, протичащи вътре в самият комунизъм;

              и че ДНЕС МНОГО ПО-АКТУАЛНО Е ОСЪЖДАНЕТО НА ПОСТКОМУНИЗМА,

              чиито функционери са не само максимално дълбоко генетично свързани с класическият комунизъм,

              не само са тотално водеща сила на обществената, политическата, икономическата и държавно-управленската сфера,

              НО И злодеянията на които са не по-малко жестоки и не по-малко перверзни от злодеянията на техните предшественици.”

 

 

ІІІ.

            Спите ли спокойно, господин Президент?

            Впрочем, буден ли сте когато не спите?

            Всъщност, специално съм се поинтересувал и превъзходно зная, че като военен генерал Вие сте се проявил и проявявал като изключително Достоен Генерал.

            Поне според мен, за съжаление, до сега Вие не сте дал абсолютно нито един факт за аналогично достойнство КАТО ПРЕЗИДЕНТ.

            Та, питам Ви:

„Защо до сега не сте използвал абсолютно нито една

от юридическите и фактическите възможности,

с които сте разполагал и разполагате,

и защо

НЕ СЕ ОПИТАТЕ ДА СЪЧЕТАЕТЕ

РЕАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ГЕНЕРАЛА

С ЮРИДИЧЕСКИ И ФАКТИЧЕСКИ ДОПУСТИМОТО И ВЪЗМОЖНОТО

ДОСТОЙНСТВО НА ПРЕЗИДЕНТА?

04 Декември 2017 г.                                                        Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар