2017-12-05

(05 Декември 2017 г.), Двадесет и осми Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – високопоставен престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

05 Декември 2017 г.

 

Двадесет и осми Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическивисокопоставен  престъпник, извършващ специализирани полицейски престъпления по служба,

            както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

 

І.

            Преди всичко изрично и пределно ясно заявявам:

            (01)че съгласно приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1096 от 1996 г., и Резолюция 1481 от 2006 г. без надлежното разследване и репариране на извършените нарушения на човешките права, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ;

            (02)че задълбочено научно съм проучвал, високо експертно познавам и зная правно-релевантните факти и обстоятелства

            КАКТО ОТНОСНО Трибуналното Правосъдие в Европа, когато са действали с Кладата, Бесилото и Гилотината,

            ТАКА И ОТНОСНО престъпленията на класическите и на нео-пост-класическите престъпни дейци в България и в Европа от 1944 г. до днес, включително и днес, и съм абсолютно категоричен, че

          в сравнение с онези престъпници,

          ДНЕШНИТЕ (СЕГАШНИТЕ) ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И НАЙ-ВЕЧЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ

          СА НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИ ЧУДОВИЩА,

          на които би им било твърде малко да бъдат публично изгаряни, обесени или гилотинирани, и че СПРАВЕДЛИВОСТТА би изисквала те да бъдат публично живи драни.

          (03)че абсолютно категоричен съм, че ако у нас Трибуналното Правосъдие БЪДЕ ВЪЗМОЖНО ще трябва да се започне от (с)

          премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и тук визирания Министър на вътрешните работи,

          И ПРОЦЕДУРАТА ДА ПРОДЪЛЖИ И ДА ОБХВАНЕ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ПРЕМИЕРИ, ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ И МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

          и, разбира се, банкери, съдии и прокурори.

 

 

ІІ.

            Също така изрично и пределно ясно заявявам, че

            настоявам да получа В НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТДЕЛЕН ОБСТОЕН, ФАКТОСЪОБРАЗЕН И ПРАВОСЪОБРАЗЕН (т.е Легитимен) отговор по повод и във връзка с АБСОЛЮТНО ВСЯКО ОТДЕЛНО мое официално регистрирано искане

            до предишните Министри на вътрешните работи,

            както и до тук визирания министър, КАКТО по другите отделни серии на моите изявления ТАКА И ПО ДОСЕГАШНИТЕ МИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ТУК ВИЗИРАНАТА МОЯ ЕПИСТОЛАРНА СЕРИЯ.

    (Впрочем, ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ МОИ ОФИЦИАЛНИ ЛЕГИТИМНИ ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР).

            Обръщам внимание на факта, че съм предявил ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни конкретни фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания и за разкриване на документалните масиви

            КАКТО ЗА голямо множество отделни конкретни престъпни дейци, които са функционирали като ангажирани с престъпната дейност на комунистическата и на посткомунистическата българска държавна власт,  

            ТАКА И ЗА голямо множество отделни конкретни т. нар. „оперативни мероприятия” срещу отделни конкретни жертви на престъпленията, които са били подлагани на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства

            КАКТО от специалните служби на класическата комунистическа държавна власт, действуващи като изпълнители на възложеният им СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ от населението на България,

ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ от специалните служби на глобалистичната държавна власт след бутафорните политически промени от 1989-1990 г., включително и до наши дни, включително и до днес, включително И ДНЕС,

действуващи като изпълнители на възложеният им ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД ВЪРХУ ПОВЕЧЕ от 90% (деветдесет процента) от населението на България.

 

ІІІ.

            Към тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно предявявам ИСКАНЕТО ДА МИ ОТГОВОРИ на въпроса:

            Защо той като отскоро назначен Министър на вътрешните работи ВЕДНАГА недвусмислено ясно даде да се разбере и да се знае, че ПРОДЪЛЖАВА да прави абсолютно същото, което от Септември 1944 г. до днес са правели всичките предишни министри на вътрешните работи, а именно:

            ***ТОТАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО на НОВИ зловещи престъпни деяния;

            ***ПРИКРИВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА престъпна дейност; и

            ***ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ и за техните, възползували се от облагите от престъпната им дейност институционални и биологични наследници?

 

            На тук визираният Министър на вътрешните работи изрично и пределно ясно заявявам, че:

            ***Без да броя т. нар. „ежедневни правонарушения” по поддържането на  престъпното функциониране на политическия режим и като преброявам съвсем не всички т. нар. престъпления, а само т. нар. сложно съставни престъпления,

            съм установил, че извършените такива

         САМО спрямо мен и семейно и фамилно свързаните с мен лица СА НЯКОЛКО ХИЛЯДИ;

 

            ***Поради това в името и в памет на болките и страданията на мъртвите и на все още живите мой семейно и фамилно близки хора, както и на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора, чиито казуси акуратно са посочени от мен пред надлежните институции,

            в съответствие и в изпълнение на принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото

            НЕ САМО СЪМ ПРИЗОВАЛ И ПРИВОЗАВАМ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ като проклиням до пето поколение всички институционално ангажирани престъпни дейци,

            включително и тук визирания Министър на вътрешните работи,

            НО И НЕ СЪМ СПИРАЛ И НЯМА ДА СПРА

            ДА ТЪРСЯ ЗЕМНОТО ЧОВЕШКО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ОБЛАГИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

 

ІV.

            В частност, по тук визираният АКТУАЛЕН казус се позовавам на:

            *несъмнено обемистата прецизна архивна документация на българския клан на съветската КГБ – Държавна сигурност;

            *несъмнено не по-малко обемистата прецизна архивна и актуална документация на българския клан на специалните служби на ИНТЕР- и ТРАНС-националния политически режим на установения след Малтенските споразумания от 1989 г. Нов Световен Ред;

            *и, разбира се, в частност, и на категорично ясните ми многогодишни наблюдения и спомени относно

Тодор Колев Кавалджиев,

         Роден е на 26 Януари 1934 г. в село Главан, Старозагорско. Заради опит за възстановяване на Съюза на земеделската младеж (СЗМ) през 1952 г. е осъден и в продължение на 11 години е престоял в затворите и в концлагера в Белене.

         През 1966-1970 г. следва и завършва икономика в Свищов, след което завършва и специалността „Счетоводна отчетност” и до 1990 г. е работил като организатор-проектант, икономист и счетоводител.

         През 1989 г. участвува във възстановяването на БЗНС „Никола Петков”, през 1990-1991 г. е народен представител във Великото Народно събрание. Бил е и Главен секретар на Постоянното присъствие на БЗНС „Никола Петков”.

През периода от 22 Януари 1997 г. до 22 Януари 2002 г. е Вицепрезидент на Република България.

 

         С него се познаваме лично от 1990 г.

         Така, тук и сега, официално заявявам, че при срещите ни с него той ми е разказал множество факти и обстоятелства относно зловещите оперативни мероприятия на комунистическата ДС

         не само лично срещу самият него, но и най-вече срещу членовете на семейството му и срещу неговите фамилно най-близки хора.

 

            Впрочем, същият многократно ми е казвал, че категорично е констатирал, че не само самият той, но и всички негови близки хора са били и са обекти на специалното перверзно-шантажно стратегическо и оперативно внимание на специалните държавни и мафиотски служби

след бутафорните политически промени от 1989-1990 г. ДО НАШИ ДНИ.

 

Нещо повече – при мое и на политическия затворник Ангел Грънчаров от Ботевград посещение във Вицепрезидентския офис Тодор Кавалджиев изрично и пределно ясно ни каза,

че както лично самият той,

така и неговите най-близки хора

са обекти на постоянно следене (наблюдение) и на манипулативни и шантажни оперативни мероприятия от специалните служби

дори и в момента в качеството му на Вицепрезидент на България.

 

         Всъщност, както аз, така и Ангел Грънчаров многократно сме давали публичност на един казус по който сме търсели Правосъдие, по повод и във връзка с който казус и двамата сме писали до всички възможни държавни институции и по повод на който

по искане на специалните служби

Вицепрезидента Тодор Кавалджиев бе поканил на специална среща Ангел Грънчаров,

на която среща, обаче, Ангел предпочете да не отиде сам, а ме покани мен в качеството ми на негов адвокат.

 

         Поводът бе казус, при който мой бивш студент, работещ като следовател в Националната Следствена служба официално ми е казал и е изразил готовност да потвърди думите си ПРЕД ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕД ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА.

 

         Ставаше въпрос за това, че БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА КАКВИТО И ДА СА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

НА ТОЗИ СЛЕДОВАТЕЛ МУ Е БИЛО РАЗПОРЕДЕНО

ЛИЧНО ОТ ГЕНЕРАЛ АТАНАС АТАНАСОВ

ДА ОБРАЗУВА СЛЕДСТВЕНО ДЕЛО СРЕЩУ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

КАТО ГО ОБВИНИ

ЗА ЕСКАЛИРАЩО ПРОПОВЯДВАНЕ НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ, РАСОВИ И ФАШИСТКИ ИДЕОЛОГИИ

И ЗА ПРЕСТЪПНИ ПРИЗИВИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ЛЕГИТИМНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ;

 

при което да му предложи пълно оневиняване в замяна на което Ангел да заяви, че е извършвал тези деяния

като без да осъзнава това че е бил подстрекаван от политическия затворник проф. Ганчо Савов и от мен, Янко Янков.

 

            Та, по повод и във връзка с тази среща, Вицепрезидента бе силно изненадан когато ме видя мен заедно с Ангел и след кратък разговор в кабинета му ни покани да продължим разговора в коридора,

         където ни каза, че именно от специалните служби са били поискали от него той да покани Ангел на разговор в кабинета си,

         който разговор да бъде „дискретно” записан;

         като по време на разговора да се появи високопоставен служител от специалните служби, който да предложи на Ангел да направи исканите разкаяния и да посочи кои са подстрекателите му,

         при което Вицепрезидента да встъпи като гарант на споразумението за оневиняването на Ангел.

 

         Така, тук и сега,

         както с оглед на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО-ПОСТ-комунистическите специални служби,

         насочена специално срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата и на фамилиите на т. нар. „знакови обекти” („знакови личности”), подложени на стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на репресиране;

 

         така и с оглед на ПРАВОСЪДНОТО ПРИЛАГАНЕ на специфично Правните Принципи и Норми относно отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система,

         които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност насочена специално към (срещу)

         ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата на репресираните лица,

            НАСТОЯВАМ ДА МИ БЪДАТ ДАДЕНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, в която са отразени както принципно препоръчваните, допустимите и приетите „на въоръжение” методи и средства, така и конкретните отделни оперативни мероприя, които са прилагани спрямо така визираните лица.

 

            Впрочем, като изрично и пределно ясно посочвам както каталога на Националната и на Университетската (на СУ) библиотека, така и електронния адрес на моята т. нар. „Библиография (Списък на книгите)” виж: http://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html ,

            тук и сега изрично посочвам, че в частност интересът ми към всичките досега фокусирани документални масиви в тук посочените отделни искания за достъп до архивната документация на МВР

            Е МОТИВИРАН включително и по повод и във връзка със строго научните ми изследвания

       ОТНОСНО МЕХАНИЗМИТЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА РЕПРЕСИВНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ

       И НЕО-ПОСТ-КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТВЯНИТЕ ЗА ПЕЧАТ следни книги:

            ***Янко Янков, „Психология на политиката” (ISBN – 978-954-8550-38-3);

            ***Янко Янков, „Увод в биопсихографското потретиране” (на политическите и криминалните дейци и най-вече на дейците на престъпния политически и полицейски репресивен апарат) (ISBN – 978-954-8550-72-4).

 

V.

            Така, по повод и във връзка с всичкото това настоявам да получа копия от цялостната документация на Министерството на вътрешните работи относно така визираната казусна съвкупност.

Отделно от това настоявам да ДА ПОЛУЧА официалното становище на тук визираният Министър на вътрешните работи.

05 Декември 2017 г.                                                                        Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар