2013-06-28

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 586Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
28 Юни 2013 г.                                                                                                      


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 586


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 16399 / 07, II
Към: Главен прокурор, рег. №17088 – 07.10.2007 г.;
Към: „Всички карти на масата ...“, 84 / 13(16).11.2011г.
Относно:
Извършвана от прокурори престъпна дейност,  
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на десетки или дори СТОТИЦИ хиляди съдебни преписки и дела,
която престъпна дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастие и укривателство на престъпниците,
както и на техно противоправно фактическо амнистиране или помилване.
-------------
Също така към:
Към: ВКП №38257/06
Относно:
Българският посткомунистически геноцид
Прокурорска преписка в досегашен обем ПОВЕЧЕ ОТ 1700
(ХИЛЯДА И СЕДЕМСТОТИН) страници,
надлежно регистрирани в
офиса на Главния прокурор на България и
офиса на Прокурора при Международния наказателен съд, Хага, Холандия
Към:
Преписка на ВКП № 4459  / 2007, ІІ-1 ###  № 6414;   6419;  4584;  25707  / 2007;  
Преписка на ВКП № 11512  / 2007 ###  № 8370  / 2008;
Преписка на Софийска градска прокуратура  № 9316  / 2009;
ВКП № 13285 / 2010 г.–ІІ-1 / 13.12.2010 г.;
---
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!
27-А / 17.09.2011 г., ВКП 14281/19.09.2011;
---
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата!
61-А /, ВКП 13285 / 21(24).10.2011 г.;
---
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
514 / 27.06.2012 г., ВКП 25707/ 06.ІІ.;
---
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
563 / 02 (07).05.2013 г., ВКП 14281 / 07.05.2013
---
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
568 / 30.05.2013 г., ВКП 38257/ 06 ----- 30.05.2013

-------------


І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ИЗТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.
         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.


ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху фактите и  обстоятелствата, свързани с

         Първо:
извършвана от прокурори престъпна дейност,  
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на десетки или дори СТОТИЦИ хиляди съдебни преписки и дела,
която престъпна дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастие и укривателство на престъпниците,
както и на техно противоправно фактическо амнистиране или помилване.

         Второ:
наличие на организирана и системно провеждана
от всички досегашни
посткомунистически български правителства
зловеща практика
на държавен тероризъм, евгеника,
социално-икономически геноцид,
социално-медицински и медикаментозен геноцид,
образователно-професионален геноцид,
пенсионен геноцид,
извънсъдебни убийства
и множество други форми на геноцидно
и терористично насилие
над и изтребление на гражданите на България.

-------------

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вие, разбира се, сте ноторно известен като
            рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
            при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“, (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);

            и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно,
ще имате нови основания за отговорност.

            Проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че от горепосочената прокурорска преписка е видно, че
            още на 07 Октомври 2007 г.
ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО съм записал следното:
     „За пореден път обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че в България са налице неимоверно голям брой доказателства за драстични престъпления, извършени от септември 1944 г. до наши дни, извършители на които са (както за най-отдавнашните, така и за най-новите - все още живи) понастоящем наказателноотговорни функционери на политическата и държавната власт.

     За пореден път обръщам вашето внимание и върху обстоятелството, че през посочения период във всички сфери и етажи на властта са действували и действуват специални превъзходно организирани и функциониращи механизми, обезпечаващи както самото извършване на въпросните престъпления, така и пълната безотговорност за техните организатори и изпълнители.

     За пореден път обръщам вашето внимание и върху обстоятелството, че всичките така извършени престъпления са представлявали деяния, осъществени в очевидно и драстично нарушение на официално обявените като легитимни правни принципи и норми, и че безотговорността за тях е била осъществявана изключително чрез извършването на друг тип престъпна дейност – престъпната укривателска и оневинително-антиправосъдна дейност на държавните служители от системата на МВР, Прокуратурата и Съда.

     В частност, във връзка с това обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че тази именно укривателска и оневинителна дейност на тези държавни органи е осъществявана включително и чрез издаването на официални противоправни  правнорелевантни актове, които подлежат на задължително наказателно-правосъдно разследване.
---
     Само преди няколко дни, на 05 Октомври 2007 г., редица медии (агенция „Фокус”, БН Радио - програма „Хоризонт”, и почти всички останали медии) съобщиха:
     1) че по време на проведена в София конференция на Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, в присъствието на Посланика на САЩ, Президента, Главния прокурор, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, е бил изнесен Доклад относно трафика на жени;
     2) че съгласно Доклада  всяка година около 10 000 (десет хиляди!!!) български жени и млади (включително непълнолетни) момичета стават жертва на трафик с цел сексуална експлоатация;
     3) целта на конференцията е била да бъде направен опит за противопоставяне на изработения от правителствените и парламентарните слуги на Мафията законопроект за узаконяване на проституцията.

     Много добре е известно, че т. нар. „трафик на жени”, макар и да е наричан „Новото робство на ХХІ век”, всъщност е една от формите на трафика на хора, и е феномен, юридическата същност на който има съвсем малко допирни точки до класическото робство, особено робството в Древна Гърция и Древен Рим.
     Наистина, както при древното европейско робство, така и при съвременния трафик на хора главната цел е използуването им като машина за печелене на пари, но ... разликата във фактическия личен статус, формите и степените на експлоатацията е такава, че
    почти всички съвременни българи могат само да завиждат на древноевропейските роби, които така или иначе, за разлика от днешните посткомунистически българи, са разполагали с реално действуваща обществена и държавно-правна система за защита.

     А що се отнася до жените (включително и българските), озовали се в Европа в резултат на трафик, за тях с пълна сила важат думите на Рафаел Рен, който свидетелствува, че в цялата си практика на разследващ журналист не е имал нито един случай да говори с проституираща жена, която да е била дошла във Франция с идеята именно  за да проституира; и че в абсолютно всички известни на него случаи пристигналите в Европа жени имат съвсем други идеи относно работата, за която са дошли.

     Много добре е известно, че трафикът на жени от България с цел тяхната сексуална експлоатация в чужбина се поддържа и обезпечава от изключително добре организирана база или система за такава експлоатация вътре в страната;
     и че в най-дълбоката основа на тази обезпеченост е именно държавата.

     Във връзка с това специално внимание заслужава фактът, че например непълнолетните деца, обитаващи дома за сираци (сиропиталището) край град Берковица
     не само са били подложени на ежедневно насилие от възпитателите,
     не само са били принудени от обстоятелствата да използуват проституцията като средство за ежедневно посрещане на нуждите си от битово оцеляване,
     но дори самите възпитатели са ги водели (отвеждали) в специални частни домове, където са били принуждавани да проституират. (вж.: http://www.socialniprava.info/article1620.html, понеделник 30-ти октомври 2006).

     Специално внимание заслужава и фактът, че съгласно данните, установени от Хамбургския институт за международна икономика,
     почти половината (48%) от българките, станали жертва на трафик с цел проституция, са малолетни и непълнолетни, тоест – деца. (вж.: четвъртък, 25-ти ноември 2004, http://www.socialniprava.info/article862.html).

     Особено специално внимание, обаче, заслужават фактът, публично оповестен от журналистката Светослава Банчева в бр. 2897 от 21 април 2007 г. (събота) на в-к „Монитор” (вж. също: http://big.bg/modules/news/article.php?storyid=44705).

     В този журналистически материал за първи път в България е дадена публичност на признанието на притежател на публичен дом в София, който откровено и нагло завявява:
     Плащам по 15 бона месечно на СДВР и никой не ми закача бардаците” – такова е и заглавието на публикацията.
     Нека все пак уточним, че „15 бона” означава „15 хиляди”, а СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи”.
     Нека, също така, изрично обърнем внимание върху следните факти:
     1) че повечето от момичетата са от провинцията, че те „спят и дори живеят в клуба, в който работят”;
     2) че собствениците на такива „клубове” в София са десетина души, които съвсем не са случайни хора;
     3) че собствениците на тези „клубове” взаимно си продават и препродават момчетата, момичетата и жените, които използуват като проститутки, и че след като бъдат купени от новия  собственик, проститутките не разполагат с абсолютно никаква възможност да се освободят и да бягат, и че са длъжни да изпълняват абсолютно всичко, което се иска от тях;
     4) че в тези „клубове” се предлага „всичко, което се търси – гейове, малолетни, ако искат да ги бият - каквото щат да ги правят”;
     5) че „проститутки се поръчват от всякакви мъже, сред които има известни личности, депутати, съдии, ...”;
     6) че приходите от един публичен дом с около 7-8 жени са около 50 000 (петдесет хиляди) лева месечно,  от които, след като се приспаднат разходите (включително и тези за всички нива от йерархията на полицията), остават чисти около 30 хиляди;
     7) че въобще не е вярно твърдението, че склоняването към проституция вече не се прави с насилие”, и че „никой от насилените не смее да се оплаче, а и няма смисъл, защото после много ще съжалява”, тъй като за всичко е платено на точния човек; тоест, с този пункт от „медийната изповед” на сутеньора става пределно ясно, че именно
     „точният човек” от системата на държавната власт е този, който обезпечава пълната безотговорност за сутеньорите и пълната беззащитност на жертвите.
---
     ваше престъпно нискойерархично държавновластническо главно-прокурорско слугинско величие на българския посткомунистически мафиотски режим,
     Моето категорично и ясно изразено мнение е, че в така посочената съвкупност от факти и обстоятелства се съдържа всичко, което дава основание
     да разпоредите да бъде образувано специално разследване за геноцид върху българското население.
---
     ваше престъпно нискойерархично държавновластническо главно-прокурорско слугинско величие на българския посткомунистически мафиотски режим,
     Както вече много добре знаете, само преди няколко дни, на 02 октомври, съм регистрирал в канцеларията на Главния прокурор изложение, имащо вх. Рег. № 17088/2007, с което съм поискал да разпоредите
     да бъде образувано разследване срещу специалните държавни (правителствени) служби при МВР;
     които, бидейки ръководени от генерали, които са единствените в България специалисти по т. нар. „Оперативна психология”, провеждат специални т. нар. „психологически операции”,
      с които целят да постигнат т. нар.
      политическа и гражданска смърт
      на онези все още живи политически затворници на комунистическия режим,
      които и днес продължават да се съпротивляват на античовешкия мафиотски държавно-властнически режим,
      на който вие преданно служите като Главен прокурор.

     Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че напук на вашата стратегия, насочена към това - всичко, което попада във вашите канцеларии, да замине за „Бермудския триъгълник”,
     специално онова, което аз пиша и депозирам (регистрирам) при вас, винаги бива публикувано в документалните ми книги и в недостъпните за мафиотски контрол електронни медии, където се радва на голям публичен интерес.
     Във връзка с това специално и нарочно ви посочвам материала, озаглавен
     Гейокрация, геноцид, специални служби и психиатрия”, който е публикуван на следните електронни адреси:

http://iankov.blogspot.com/2007/10/blog-post.html;

     Обръщам вашето внимание и върху обстоятелството, че така посочените специални служби също са нискойерархично изпълнителско звено, при това не толкова от структурата на държавните институции, колкото от структурата на българския клан на руската Червена мафия;
     и че така посочените стратегически психологически операции се провеждат съвсем не единствено върху бившите политически затворници, а върху цялото българско население, където крайната цел също така е постигане на политическа и гражданска смърт” на мнозинството  български граждани.

     Разбира се, не е сега времето и не е тук мястото да привеждам своите научнообосновани аргументи и доказателства в подкрепа на така изявената теза, но именно сега е времето и именно тук е мястото да поискам от вас да разпоредите да бъде извършено прецизно разследване, основано именно върху така изявената от мен теза.
     И като начален изходен пункт на това разследване препоръчвам да послужи експертната информация, която е публикувана на 02 октомври 2007 г. в редица български и чуждестранни медии, от които посочвам само две медии (виж:  http://dnes.dir.bg/2007/10/02/news2170460.html;  http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=184836) .

     Така, в посочения информационен източник се казва, че в столичната общинска Стратегия за психично здраве е залегнала статистически документираната информация,
     че в момента 25% (тоест – една четвърт) от населението на град София страда от документално установени психически и неврологични заболявания, които са довели или ще доведат до трайно намалена или напълно загубена работоспособност.

     Държа изрично и ясно да подчертая, че съм категорично убеден, че ако бъдат разпитани като експерти, всички водещи специалисти ще бъдат напълно единодушни в извода и тезата:
     първо, че така посоченото „здравословно” състояние на жителите на София съвсем не е и не би могло да бъде резултат на фактори, отнасящи се към наследствената или лично-виновната сфера на болния; и
     второ, че главните фактори, довели до този зловещ резултат, се коренят именно в провежданата от всички посткомунистически правителства практика на държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически геноцид, социално-медицински и медикаментозен геноцид, образователно-професионален геноцид, пенсионен геноцид, извънсъдебни убийства и други форми на геноцидно и  терористично насилие и изтребление над и на гражданите на България.
(... ... ... ... ... ... ... )
     И накрая, нека се позова на едно (направено само преди няколко часове) изказване на един от най-високопоставените парламентарни слуги на българския клан на руската Червена Мафия.
     Само минути, след като от ефира на БН Радио - Програма „Неделя 150” прозвучаха думите, информационната агенция „Фокус” (http://www.focus-news.net/?id=f7521, 07 октомври 2007 г., 11:45 часа) разпространи пълния текст на изказването на
     Николай Свинаров - председател на   Комисията по Вътрешна сигурност и обществен ред в българския Парламент.
     В това интервю, след като с уводни думи бе отбелязано, че още от 1994 г. пред всяко правителство стоят като неизменни някакви си макроикономически параметри, Николай Свинаров изрично каза следните думи:
     За мен, аз съм си позволявал да го формулирам съвсем свободно, за мен това е ГЕНОЦИД по отношение на българските пенсионери и всички социално слаби в страната.
     Тези макроикономически параметри, ако не се променят по някакъв начин, ние нямаме шанс бързо да се изравним със стандарт с държавите от Европейския съюз.” (...) „Ами не е тайна, че българските пенсионери, над 2 млн. души, живеят в изключително тежка ситуация. Според мен те живеят на прага на оцеляването като “ХУМАНОИДИ”, ако щете да приемем този термин. Аз лично не мога да си представя, имам родители пенсионери, знам какво може да се закупи с пенсиите, които са определяни по погрешен начин, с погрешни критерии...”.

     Николай Свинаров, разбира се, макар и много добре да знае истинската причина, все пак пропусна да каже, че въпросните „неизменни макроикономически параметри” са установени именно от българския клан на руската Червена мафия; и че по своята най-дълбока същност тези параметри представляват „степента на свирепата терористично-геноцидна колониална и собствена експлоатация на българското население”.“


ІІІ.
            Също така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че от горепосочената прокурорска преписка е видно, че
            ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПО-КЪСНО,
       на 13-16 Ноември 2011 г.,
       отново съм посочил визираните факти и съм уточнил, че до този момент въобще не ми е отговорено и съм поискал да ми бъде отговорено;

            при това на 16 Ноември 2011 г. изрично и пределно ясно съм написал следното:
       ДО ДНЕС ПРОКУРАТУРАТА НЕ МИ Е ДАЛА (ПРЕДОСТАВИЛА) АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР НА МОЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,
       И ЧЕ ОЧЕВИДНО В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ
       ПРОКУРАТУРАТА СЕ Е ПОСТАРАЛА ДА ОСИГУРИ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПЪЛНА И АБСОЛЮТНА БЕЗОТГОВОРНОСТ.“

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ НА РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съотвентите институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
28 Юни 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар