2013-06-04

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 569Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
04 Юни 2013 г.                                                                                                      

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 569

До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална длъжност на 21 Декември 2012),
Ad hoc Европейски Прокурор за България
(встъпил във фактическа длъжност на 16 Април 2013),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към
„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните служби!“,
ВКП № 4866 /// 26.04.2011 г.

І.
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, а с това поне за мен ВЕЧЕ са отпаднали всичките онези високи принципни съображения, които, както знаете, официално и писмено съм изтъквал, за да провеждам спрямо Вас стратегията на АПРИОРНА ЛИЧНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УВАЖИТЕЛНОСТ и на обезпечаване на напълно достатъчно начално или „стартово“ време, необходимо да се ориентирате в конкретната световна, европейска и българска ситуация и СВОБОДНО И ПО СЪВЕСТ да решите с кого да бъдете – с Правото или с Мафията.
            Всъщност, вече би трябвало да Ви е пределно ясно, че през цялата си почти половинвековна дейност на юрист аз интензивно съм изтъквал тезата,
че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
И ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНЕЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ
относто характера на Вашето лично и институционално поведение.

         Така, ДНЕС НЕСЪМНЕНО ИМАМ ВСИЧКИТЕ НЕОБХОДИМИ МИ ФОРМАЛНИ И СЪЩНОСТНИ ОСНОВАНИЯ ДА ИЗОСТАВЯ „ЛАСКАВИЯ“ СТИЛ НА ДОСЕГАШНИТЕ МИ ИЗЛОЖЕНИЯ И ДА ПРЕДПРИЕМА ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
в контекста на което
ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат фактите относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.
            В частност,
            КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
            ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!

*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            От по-горе визираната прокурорска преписка „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните служби!“ ВКП № 4866 /// 26.04.2011 г. е видно, че:
            на 20 Май 2010 г. съм регистрирал в приемния офис на Премиера Бойко Борисов официален текст (вх. № 4379/20.05.2010), в който съм посочил, че директорът на Института за правни науки при БАН, който е кадрови офицер от бившите и сегашните специални служби, официално ме е уведомил, че ако продължавам да търся правата си, спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби;
            на 18 Юни 2010 г. съм датирал и на 18, на 20 и на 21 Юни съм регистрирал в приемните офиси на Премиера Бойко Борисов и на Главния прокурор Борис Велчев, и съм изпратил по препоръчаната поща писмо до Вицепремиера и Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов специален текст, в който съм посочил, че след моя категоричен отказ да се съобразя с предупрежданието, на 10-11 Юни 2010 г. в в родното ми село в наследствения ми имот и къща е било извършено ВЗЛОМНО ПОКУШЕНИЕ, ИМАЩО ХАРАКТЕР НА СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ, имащо значението „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!“;
            ►по същото време (Май-Юни) 2010 г. специалните служби (ДАНС) и службите на МВР са били провели множество оперативни мероприятия, имащи характера на „СУГЕСТИВНО-ШАНТАЖНИ мотивационни разговори“ с голямо множество мои приятели, колеги и съседи, целящи да бъдат събрани компрометиращи ме факти и обстоятелства, за да бъда представен като представляващ терористична заплаха;
            ►на 21 Юни 2010 г. посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в центъра на София, при това НЕ САМО в присъствието на голямо множество хора, НО И ТОЧНО пред охранителните видеокамери на Палатата, и с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку - nunchaku), очевидно целейки да ме ударят по главата ме удариха по рамото, което бе счупено на пет парчета;
            след като попаднах в болницата за бърза медицинска помощ „Пирогов“ се съгласиха да ме оперират едва след като:
                        *екип на телевизия СКАТ ме посети в болницата и излъчи специален репортаж, озаглавен „Нападение и побой над проф. Янко Янков“;
                        *журналистически екип на една германска телевизия ми се обади по телефона и заяви желанието си да ме посети в болницата и да отрази събитието;
                        *двама заместник-председатели на Парламента (юрист, мой бивш студент и негов политически колега-лекар, председател на комисията по здравеопазването) лично се обадили по телефона на Директора на болницата Димитър Раденовски, за да „ходатайствуват“ да бъда опериран.

*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            От по-горе визираната прокурорска преписка е видно, също така, че
            след оперирането ми съм бил предприемал множество настойчиви процедури за разследване
            КАКТО НА факта на нападението и осакатяването ми,
            ТАКА И НА факта на серията престъпни поведенчески актове на лекарите от болницата, обезпечавани от самия Директор Димитър Раденовски,
            ПРИ КОЕТО ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ ОБВИНЯВАЛ ИМЕННО ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.

            От по-горе визираната прокурорска преписка е видно също така, че
            ДО ДНЕС ПРОКУРОРСКИТЕ ФЕЛАЦИОНИСТИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА
            ПО СЪЩЕСТВО КАТЕГОРИЧНО СА ОТКАЗВАЛИ ДА ИЗВЪРШАТ КАКВОТО И ДА Е ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ.

            От по-горе визираната прокурорска преписка е видно също така, че
            ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ ОБВИНЯВАЛ И ОБВИНЯВАМ КАТО ОБЕЗПЕЧИТЕЛИ
            КАКТО НА НАПАДЕНИЕТО,
            ТАКА И НА ДРАСТИЧНОТО ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ ОТ БОЛНИЦАТА
            ИМЕННО
            Премиера Бойко Бирисов и
            Министъра на вътрешнтите работи Цветан Цветанов.

            От по-горе визираната прокурорска преписка е видно, също така, че
            към визираното мое от 26 Април 2011 г. ОБОБЩЕНО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ съм приложил ПОСВЕТЕНА НА КАЗУСА 142 (сто четиредесет и две) страници документация,
            В КОНТЕКСТА НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ НА КОЯТО ДОКУМЕНТАЦИЯ изрично и пределно ясно съм
            обвинил като непосредствени извършители именно специалните служби,
            и като обезпечители на безотговорността на извършителите
            именно Премиера Борисов и Министър Цветанов,
            КАКТО И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ ПРОКУРАТУРАТА.

            От по-горе визираната прокурорска преписка е видно, също така, че ВПОСЛЕДСТВИЕ,
            на 15 (17) Юни 2011 г.
            чрез проакурорска преписка №1713/2011 г. на прокурор Красимир Кожухаров
            СЪМ РЕГИСТРИРАЛ ПРЕПИСКА ВЪВ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОНА ПРОКУРАТУРА,
            ПО КОЯТО ПРЕПИСКА ДО ДЕН-ДНЕШЕН НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

*************
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като впоследствие в официалното публично пространство се появиха голямо множество доказателства за престъпна дейност, извършвана не просто в същата болница, а именно от и под ръководството на същото онова лице – директора Димитър Раденовски, от които публично известни доказателства е видно, че същият е бил свързан както с Мафията, така и със специалните служби,
            Тук и сега приложено представям 27 (двадесет и седем) страници
            И НАСТОЯВАМ
         СЪЩИТЕ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАСИВ ПО КАЗУСА,   
         ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
         И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
         СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на Националната следствена служба прецизно да извърши легитимните процедури  
         и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
         Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
Приложение: съгласно текста.
04 Юни 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар