2013-06-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 585Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
27 Юни 2013 г.                                                                                                      


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 585


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП 16399 / 07, II
Към: Главен прокурор, рег. № 17088 – 07.10.2007 г.;
Към: „Всички карти на масата ...“, 84 / 13(16).11.2011г.

Относно:
Извършвана от прокурори престъпна дейност,  
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на десетки или дори СТОТИЦИ хиляди съдебни преписки и дела,
която престъпна дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастие и укривателство на престъпниците,
както и на техно противоправно фактическо амнистиране или помилване.


І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ИЗТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър, който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.
         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.


ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху фактите и  обстоятелствата, свързани с

извършвана от прокурори престъпна дейност,  
изразяваща се в предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на десетки или дори СТОТИЦИ хиляди съдебни преписки и дела,
която престъпна дейност има характера
не само на отказ от правосъдие,
но и на фактическо съучастничество и укривателство на престъпниците,
както и на техно противоправно фактическо амнистиране или помилване.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вие, разбира се, сте ноторно известен като рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
            при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“, (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);

            и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
            рано или късно ще Ви се наложи да смените
         даването на указания
         с даване на показания;
            а това означава, че ако сега,
            включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност на прокурори Вие не действувате коректно и правосъобразно, ще имате нови основания за отговорност.
            Проблемът, разбира се си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че от горепосочената прокурорска преписка е видно, че
            още на 07 Октомври 2007 г.
ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО съм записал следното:
     1) Само преди няколко дни, на 04 октомври, медиите (вж. напр.: БН Радио -  програма „Хоризонт”) съобщиха, че при представянето пред Парламентарната комисия на доклада си Главният прокурор е уведомил депутатите,
     че Прокуратурата е прекратила 12 000 (дванадесет хиляди) дела,
     при което се е позовала на аргумента за „изтекла давност”.
     От медиите така и не ми стана ясно как са реагирали депутатите, но напълно очевидно и разбираемо е, че просто не са реагирали и са приели информацията „за сведение”.
     Позволявам си да мисля, обаче, че „на запад от Загреб” едно такъва събитие просто е невъзможно – както поради хиляди или милиони отделни причини, така и поради една генерална и принципна причина, на които тук и сега няма да се спирам.

     Ще обърна вашето внимание върху това, че по своята най-дълбока същност изявлението на Главния прокурор означава, че той признава, че е
     амнистирал или помилвал 12 хиляди престъпници
     и допълнително е наказал 12 хиляди невинни жертви на престъпления;
     при това е извършил „помилването” в пълно и най-драстично престъпно нарушение на Правото и Закона,
     тъй като аргументът за „изтекла давност” просто е манипулативно измислен и преведен на обикновен език означава, че жертвите на престъплението просто не са се интересували от правата си, и че ако не е било така, то прокуратурата несъмнено е щяла да привлече към съдебна отговорност всичките тези 12 хиляди пресътпници.
     А истината, естествено, съвсем не е такава!!!

     2) Специално внимание заслужава информацията, която заместник-главният прокурор Валери Първанов е съобщил по време на семинар на 02 юни 2007 г. (вж.: Dnevnik/bg), и според която при проверка в районната прокуратура на град Варна било установено, че
     ОТ 2000 ДО 2007 Г. СА БИЛИ УКРИТИ ПОВЕЧЕ ОТ 7 000 (седем хиляди) ДЕЛА; И ЧЕ ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО СА С ИЗТЕКЛА ДАВНОСТ, ЩЕ БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ.
     А преведено на обикновен език това означава:
     а) че в нарушение на закона тези дела не са били водени в регистрите по задължителния за това начин;
     б) че по тях въобще не е работено и че нито един от пострадалите фактически не е имал никаква възможност да защити правата си, защото на него просто устно са му казвали, че такова събитие (престъпление) въобще не е имало; и
     в) че накрая виновен за всичко е пострадалият (жертвата на престъплението), който е бил толкова немарлив към защитата на правата си, че въобще не се е интересувал от тях, поради което именно е допуснал да изтече предвидената от закона давност, и че именно по вина на жертвата на престъплението вече не може да бъде търсена отговорност от престъпниците.
     На всичкото отгоре, от посочената проверка ставало ясно, че отделно от това по отношение на всички така или иначе нормално картотекирани (т. е. НЕУКРИТИ) дела през същия период повече от половината от делата също така били с изтекла давност и подлежали на прекратяване – естествено, пак по вина на пострадалите жертви на престъплението!!!

     3) Специално внимание заслужава и информацията, съобщена от журналистката Доротея Дачкова във в-к „Сега” и електронните медии (вж.: http://bulgaria.actualno.com/news_117344.html; http://www.epochtimes-bg.com/2007-01/2007-08-13_04.htm),
съгласно която информация
     само през първите шест месеци на 2007 г. Прокуратурата е прекратила с аргумента за „изтекла давност” точно 22 164 (двадесет и две хиляди, сто шейсет и четири) досъдебни дела; и че
     съгласно изрично и ясно изразеното мнение на журналистката чрез своя отказ от правосъдие прокуратурата е встъпила като съучастник и укривател на престъпниците, на които е обезпечила амнистия или помилване. 
     Освен това същата журналистка съобщава, че през миналата 2006 г. Прокуратурата е спряла производството (дейността си) по 762 809 (седемстотин шейсет и две хиляди и осемстотин и девет!!!) дела, които били оставени за по-късно прекратяване поради изтекла давност.
     Журналистката подчертава, че според направени пред нея изявления на висши магистрати
     България е една от страните с най-много прокурори на глава от населението,
     и че благодарение на тези именно прокурори „черната статистика скоро ще спре да прави впечатление на други, освен на жертвите на престъпленията”.

     4) Специално внимание заслужава и въпросът относно своеобразните „наказания”, налагани „на прощаване” с прокурорите, които са виновни за така посочените по-горе „изтичания на давността” и фактическото оневиняване на престъпниците.
     Става въпрос за това, че прокурорите, които биват признати за виновни за така посоченото престъпно деяние,
     веднага „се засрамват и подават оставка”, при което
     веднага получават т. нар. „обезщетение за прослужени години”, равняващо се на 20 (двадесет) заплати,
     общата сума на които е около 40 (четиридесет) хиляди лева;
     при което следва да бъде отбелязано, че заплатата на един прокурор е най-малко три-четири пъти по-голяма от заплатата на професора, при който той едва е успял да си вземе съответния изпит,
     и е най-малко осем-десет пъти по-голяма от минималната заплата или приходна сума, с която разполагат около 80% от българското население.
     И още нещо – много добре е известно, че същите тези прокурори много време далеч преди „позорното напускане на службата” съвсем не са били пропуснали да осребрят услугата, която са направили, чрез съответния благодарствен жест от страна на „покрития” престъпник.
     И като връх или капак на всичкото това, съвсем наскоро след „позорното напускане на службата”, този прокурор постъпва на работа в частната фирма на някои от оневинените от него високопоставени в структурата на Мафията престъпници, а някои прокурори дори отново постъпват на прокурорска работа, и то в по-висшите етажи на Прокуратурата.“

            Също така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че от горепосочената прокурорска преписка е видно, че
            ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПО-КЪСНО,
       на 13-16 Ноември 2011 г.,
       отново съм посочил визираните факти и съм уточнил, че до този момент въобще не ми е отговорено и съм поискал да ми бъде отговорено;

            при това на 16 Ноември 2011 г. изрично и пределно ясно съм написал следното:
       ДО ДНЕС ПРОКУРАТУРАТА НЕ МИ Е ДАЛА (ПРЕДОСТАВИЛА) АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР НА МОЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,
       И ЧЕ ОЧЕВИДНО В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ
       ПРОКУРАТУРАТА СЕ Е ПОСТАРАЛА ДА ОСИГУРИ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПЪЛНА И АБСОЛЮТНА БЕЗОТГОВОРНОСТ.“


ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ срещу виновните прокурори,
            при което същите не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съотвентите институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
27 Юни 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар