2013-06-26

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 584Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
26 Юни 2013 г.                                                                                                      


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 584


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП 3307 / - 2013
„Всички карти на масата ...“,
564 / 06(07).05.2013г.,
571 / 08(10).06.2013 г.,
581 / 21 (22).06.2013 г.

Отворено писмо (четвърто по ред) до
Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България
Относно:
Политически нелегитимна и юридически престъпна дейност,
извършвана от Президента Плевнелиев
и ръководените от него държавни институции и институционални лица,
както и от лица, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг,

която дейност налага необходимостта
НЕ САМО ОТ  незабавна оставка,
НО И ОТ прецизно прокурорско разследване
И ОТ обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност


І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ ИЗТЕЧЕ ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър, който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.
         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт.
Така, тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху фактите и  обстоятелствата, свързани с
политически нелегитимна и юридически престъпна дейност,
извършвана от Президента Плевнелиев
и ръководените от него държавни институции и институционални лица,
както и от лица, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг,
която дейност налага необходимостта
НЕ САМО ОТ  незабавна оставка,
НО И ОТ прецизно прокурорско разследване
И ОТ обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност.

ЗА ЦЕЛТА ТУК ПРИЛАГАМ КОПИЯ ОТ
26 (двадесе и шест) страници документация.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Вие, разбира се, сте ноторно известен като рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
            при това по нелегитимен (т. е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“, (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);

            и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
            рано или късно ще Ви се наложи да смените
         даването на указания
         с даване на показания;
            а това означава, че ако сега,
            включително и по повод и във връзка с престъпната дейност на Президента Плевнелиев
            Вие не действувате коректно и правосъобразно, ще имате нови основания за отговорност.
            Проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

            Така, в контекста на това обръщам Вашето височайше внимание върху факта или обстоятелството,
        че това е моето вече четвърто официално писмено изложение по визираната тема,  
        както и че общият обем от предоставената от мен документация вече надхвърля 350 (триста и петдесет) страници.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съотвентите институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
26 Юни 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар