2021-11-08

22 Октомври 2021 г., Сто и шестнадесети (116-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

Роден в село Клисурица. община Монтана. Приет да следва в Софийския университет, първоначално във Факултета по славянски филологии със специалност „Българска филология“, а по-късно завършва висше образование в Юридическия факултет и се дипломира в специалността „Право“. Като студент по „Право” специализирал „Съдебна Медицина” и „Съдебна Психиатрия”.

Първите си научни разработки и публикации прави още като студент в трети курс, а след дипломирането си спечелва конкурс и започва научната си кариера като изследовател (научен сътрудник) в Института за държавни и правни науки при Българската академия на науките и като преподавател (асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет.

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (Сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска Академия на науките и изкуствата; /// Екс-Декан на Юридическия факултет в Европейския Универсистет в град Призрен, Косово.

Дописен член (член-кореспондент, член-кор) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи. /// Председател на Политическа Партия {ПЛК}, която по негово лично решение е „изведена от функционалност” поради органична несъвместимост с всички други партии и най-вече с политическата система.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com ///// Web site: http://iankov.blogspot.com/// ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ///

Няколко видеозаписи : http://vbox7.com/collection:708949 ///

Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///,

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков:

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Патриотизмът се състои в това да подкрепяш винаги страната си, а правителството – само когато заслужава!Янко Николов Янков –22 Октомври 2021 г., Сто и шестнадесети (116-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум.

- - - - - - -

До Амнести Интернешънъл България @AmnestyBulgaria, Неправителствена организация (НПО), Address: 1 Easton Street, London, WC1X 0DW, UK, E-mail: contactus@amnesty.org ; /////

https://www.facebook.com/AmnestyBulgaria/ ; /////

https://www.facebook.com/AmnestyBulgaria/?ref=page_internal /////

Simren Dhaliwal - simren.dhaliwal@amnesty.org

Nota bene!!! Поръчан от Амнести Интернешънъл, посветен на правозащитната дейност на Янко Николов Янков филм на френската телевизия „TV ARTE G.E.I.E.“, за първи път излъчен на 15. 12. 1999 година (на френски език), http://vbox7.com/play:77aa4e19

- - - - - - -

До Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn, GERMANY, E-mail: bulgaria@dw.com .

До Свободна Европа, службата за България на Radio Free Europe, Софийско Бюро, E-mail: svobodnaevropa@rferl.org ;

До Би Би Си, Русская служба - Почтовая форма; BBC News Russian - Facebook, @bbcnewsrussian , russian@bbc.co.uk ,

До Российский совет по международным делам (РСМД), Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, E-mail: welcome@russiancouncil.ru, Фейсбук - facebook.com/russiancouncil,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Проклиням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация!!!

Проклиням ви защото имам абсолютно всичките необходими легитимни основания да бъда категоричен, че вие използувате Авторитета и Достойнството на Държавите, които са ви акредитирали като Посланици като камуфлажно прикритие, за да слугувате на Престъпният Световен banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall}. Бъдете Проклети до Девето Поколение!!!

Проклиням ви защото точно вие сте непосредствените НАСЛЕДСТВЕНИ И СУБРОГАТИВНИ директни поръчители и обезпечители на престъпната дейност на вилнеещата в България Президентско-Правителствено-Мафиотска Хунта, обезпечаваща и осъществяваща тоталната престъпна дейност на

Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ-ДС/ДАНС Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ днешният Български Селективен и Тотален, Терористичен и Геноциден, Либерално-Глобалистичен КонцЛагерен режим.

Проклиням ви защото лично вие откакто сте акредитирани в България в съответствие с Цивилизационните и Правните Принципи и Норми вие сте получили и получавате от мен голямо множество акуратни мои меморандуми, в които се съдържат конкретни посочвания и описания на съответни престъпления, включително и на перверзно жестоки брутални престъпления;

при което вие съзнателно, преднамерено и целенасочено драстично сте нарушили и нарушавате вашите Задължения (***)да извършите адекватно обективно проучване, (***)да се отграничите от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществите легитимно реагиране.

Всъщност, би трябвало да ви е ноторно известно, че съгласно Цивилизационните и Правните Принципи и Норми липсата на формален официален отговор съвсем не е липса на отговор, а е наличие на конклудентен (т.е. подразбиращ се) откровен отговор, потвърждаващ вашето фактическо приобщаване към лоното на престъпните Сатанински Изчадия.

Впрочем, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, Проклиням ви защото откакто вие сте акредитирани в България и фактически точно вие сте встъпили във функцияна на НЕПОСРЕДСТВЕНИ НАСЛЕДСТВЕНИ И СУБРОГАТИВНИ директни господари, поръчители и обезпечители на цялостната престъпната дейност на вилнеещата в България с модификациите още от 70–те, 80-те и 90-те години до днес, Комуноидна и Либерално-Глобалистично-Мафиотска Хунта

точно аз още през 70-те години ЛЕГИТИМНО ПРАВОЗАЩИНТО-ОФИЦИАЛНО СЕ ОПЪЛЧИХ срещу цялостната тази престъпна дейност.

При това, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, обръщам вашето внимание върху факта, че съвсем, съвсем наскоро, на 21 Септември 2021 г., Сто и трети (103-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум,

официално точно на вас съм предоставил съвсем съкратен вариант на моят съставен в продължение на половин век т. нар. Списък на 5541 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим.

При това, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, акуратно многократно съм ви писал, че

точно вие, точно вашите имена и точно тези мои списъци на казусите за търсене на отговорност,

са били посочени, казани и изтъкнати пред Президента Румен Радев от Почетния Консул на РФ Георги Гергов, и Генерал-Майор Пламен Узунов, член на масонската ложа на Георги Гергов и Съветник на Президента {впрочем, мой бивш студент, изпълнявал още тогава ССОМ насочени срещу мен!!!}, ЗА ДА УБЕДЯТ Президента Румен Радев, който също така е член на масонската ложа на Георги Гергов,

че съществува Секретно Споразумение между Специалните Служби на САЩ и Специалните Служби на РФ

да бъдат ликвидирани всички все още живи политически затворници, които не са се отказали да търсят отговорност за престъпленията

и че трябва да се започне именно чрез камуфлажно прикритото убийство на Янко Николов Янков.

Впрочем, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, дори и да ме ликвидирате, не се надявайте на победа - единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото въплътени в научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които, надявам се,

че би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Бъдете Проклети до Девето Поколение!!! Все пак приканвам ви да се Покаете и да изпълните Задължението си към Истината и Справедливостта!

Впрочем, акуратно ви уведомявам, че винаги съм готов да оттегля и прекратя моята наказателна процедура против вас пред Божието Правосъдие, ако се позовете на съответните легитимни основания.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България {26 септември 2019}, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно обезпечаващ пълна БезОтговорност за прилаганият в България Либерално-Глабалистичен Тероризъм и Геноцид.

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно официално съм се обръщал и дори интензивно лично съм контактувал с някои от Нейните Дипломатически Предшественици в България,

{при това през Март 1984 г. Политическият Секретар на Посолството на САЩ Джоузеф Кийл лично бе посетил моят роден дом в село Клисурица, за да се запознае и разговаря с Майка ми и Баща ми. Веднага след визираното Високопоставено Дипломатическо посещение в родният ми дом бех арестуван, изпратен в концлагер в химическите заводи в Девня до Варна, а после арестуван в Главно следствено управление на ДС {ГСУ ДС} и осъден на 12 години затвор при строг режим!!!},

при което съм посочил, описал и поискал СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси

{Виж: Официален Списък на 5541 т. нар. „Приоритетно-актуални казуси”, които всъщност, са само една съвсем малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим},

при което „в отговор” на всяко мое официално искане за спазване на Цивилизационните и Правните Принципи и Норми винаги съм получавал още по-голямо ожесточение.

Нещо повече - за пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”,

че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим;

при което, също така, пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане. {Виж: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

Така, тук и сега акуратно обръщам вниманието на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа на факта и обстоятелството, че още от момента на нейното встъпване в длъжността на Посланик в България, Тя СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния за (относно) които В ЧАСТНОСТ акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й голямо множество мой Меморандуми.

относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, също така съзнателно, преднамерено и целенасочено драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-Правните си Задължения (***)да извърши адекватно обективно проучване, (***)да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществи легитимно реагиране.

За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

Питам те, Херо Мустафа, това ли беше и това ли е Твоята Съкровена „Американска Мечта” - да използуваш Посланическият си (Дипломатическият си) статус като камуфлажно прикритие и „димна завеса”, за да слугуваш на Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“} като извършваш драстични престъпни нарушения на Цивилизационните и Международно-Правните си Задължения като реално и фактически обезпечаваш БезОтговорност за престъпленията, за (относно) които си надлежно официално информирана???

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното Право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че

когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната, хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 26 септември 2019 Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА САЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността ОБВИНЯВАМ Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ТЕРОРИСТИЧНА И ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Херо Мустафа СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега,

аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада, на който тя престъпно служи (слугува)

ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА Нейно Превъзходителство Херо Мустафа прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Впрочем, Херо Мустафа, ПРИПОМНЯМ ти: Виж: (20 Януари 2021г.), Четиредесет и втори (42-ви) персонален Меморандум. Казус: ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично послание. С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

Виж СЪЩО: (12 Февруари 2021 г.), Четиредесет и трети (43-ти) персонален Меморандум. Казус: ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око и очевино конклудентното „стратегическо и оперативно съгласие” на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично Послание.

С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

Впрочем, още на 10 Февруари 2020 г.), Девети (9-ти) Персонален Меморандум До Главния Прокурор Иван Гешев, ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛНО ДО ЮРИДИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК ПРИ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ И ФЕДЕРАЛЕН ПРОКУРОР ДЖЕСИКА КИМ, 5096-ти Приоритетно актуален казус

официално съм обосновал тезата, че става въпрос за Дейност, извършена от официалният Министър-Председател (Премиер) на три мандатни Правителства на България, генерал от МВР и Въоръжените сили; която дейност

ПЪРВО: се изразява в абсолютно недопустимо нарушение на изискващите безпрекословна уважителност и респект Принципи и Норми на Международното публично Право и в частност на Дипломатическото право; каквото нарушение, поне на мен не ми е известно до сега да е било осъществявано където и да е другаде по света, т.е. дейност, засягаща Националното Достойнство на Държавата и на Дипломатическата Институция на САЩ;

и ВТОРО: дейност, която, освен това, има характера на абсолютно недопудтимо нарушение на Строго Личното Достойнство на гражданското лице госпожа Херо Мустафа.

НО, странно или не, И ЗАЩО ЛИ, до днес нямам никакъв отговор КАКТО ОТ Българският Главен Прокурор, ТАКА И ОТ Посланика на САЩ {госпожа”?!?} Херо Мустафа, ТАКА И ОТ Джесика Ким, която също е адресат на визираният Меморандум.

При това, странно или не, но точно по същото време един друг български любител на същите недопустими екстремни ситуации (Кубрат Пулев) бе направил същото със една американска журналистка (Джени Суши)

и това „събитие” неимеворно силно разтърси не само САЩ, но и Светът, и последваха не само медийни скандали, но и абсолютно легитимни юридически процедури.

Питам те, Херо Мустафа, “Защо ти не защити Националното Достойнство на Държавата и на Дипломатическата Институция на САЩ и собственото си Строго Лично Достойнство?!? И как аз да очаквам от теб като Посланик да защитаваш Моето и на България Достойнство”?!?

Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Джесика Ким, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

***До Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Американския Съдружен Главен Надзирател на Либерално-Глобалистичния Концлагер България относно ефективността на българския екзекуционен концлагерен режим.

Акератно обръщам внимание на факта, че през Октомври т.г. ВЪЗОБНОВИХ И ВЪЗОБНОВЯВАМ моите Меморандумни серии, адресирани до Джесика Ким, които още след нейното акредитиране в България бех предприел с илюзорната надежда, че ще имам шанса да контактувам с един Истински Представител на една от двете най-високо благородни професии в Света – Юридическата Професия {другата е Медицинската},

НО РАЗОЧАРОВАНО ПРЕКЪСНАХ, когато ясно констатирах, че Нейната Съкровена Американска Мечта {American Dream} е тя да използува статуса си на Официален Високопоставен Юрист като камуфлажно прикритие на фактическата си Сатанинска Престъпна Дейност в полза на престъпният модернизиран Нео Либерален Троцкизъм, в полза на Световното ТНК - Транс-Национално Корпоративно Банково Задкулисие - Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“}.

Проклиням те Джесика Ким, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България {15 Януари 2021 г.} , Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно обезпечаващ пълна БезОтговорност за прилаганият в България Либерално-Глабалистичен Тероризъм и Геноцид.

{Уточнение: КГБ е служба, основана на 13 Март 1954 г. и действувала до 03 Декември 1991г. Заменена е от ФСБ {Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ Росси́и)}, която е реорганизирана на 01 Юли 2004 г., а от 12 Май 2008 г. нейн Ръководител е Бортников Александр Васильевич. Както ръководителите на тази Служба, така и Президента абсолютно никога не са се отграничавали, отказвали и отказали от дейността на Либерално-Глобалистичният Конгломерат – ЦРУ и КГБ/ФСБ. Нещо повече – Руската Централна Банка е част от Интегративната структура на Американската Централна Банка.}

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно съм посочил, описал и поискал от Нейните Дипломатически предшественици СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси, при което „в отговор” съм получил още по-голямо ожесточение.

Още от момента на Нейното встъпване в България Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ за (относно) които, В ЧАСТНОСТ, акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й множество мой Меморандуми; относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова,

драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-правните си задължения (***)да извърши адекватно обективно проучване, (***)да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществи легитимно реагиране.

За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че, всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и (както до сега, така и днес) в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАТИЧНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално, включително и в моите Меморандуми, съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната,

хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 15 Януари 2021 г. Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ

НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА РФ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ,

ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността

ОБВИНЯВАМ Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова

В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕВО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега, аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА НП Елеонора Митрофанова прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg; E-mail: welcome@russiancouncil.ru;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Интронизиран Престъпен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Либерално-Глобалистичен Концлагер България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (link sends e-mail);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България. Още от момента на неговото дипломатическо встъпване в България е осъществил НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Великобритания, които

КОНКРЕТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българска Компрадорска Либерално-Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен, Посланик на Конфедерация Швейцария в България. Още от момента на нейното дипломатическо встъпване в България е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Швейцария, които

КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Шипка” № 33, София 1504, E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Лаура Кьовеши, Първи Главен Прокурор на Прокуратурата на Европейския Съюз, ЧРЕЗ: Европейската комисия в България, ул. „Георги С. Раковски“ 124, 1000 Център, София, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu(link sends e-mail) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Виктор Орбан, Министър-Председател на Унгария, ЧРЕЗ: Нейно Превъзходителство г-жа Текла Харангозо, Посланик на Унгария; София 1000, ул. 6-ти септември 57, Email: mission.sof@mfa.gov.hu .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство Румен Радев,

Президент на България, Армейски Генерал; още по времето, когато е работил във Военновъздушната база „Граф Игнатиево” е „станал” ДИСКРЕТЕН ЧЛЕН на легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце Ориент - Пловдив”. Секретен агент на Българските специални служби, както и на поне две чуждестранни такива.

През 1987 г. е завършил Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Долна Митрополия; по време на обучението си за офицер е приет в БКП. През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база „Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по „Стратегически проучвания“.

Фактически той, Президента Румен Радев, е поредната Долнопробна Престъпна Политическа Мадам {политическа хетера и наложница} на отдавна Приватизирания Български, Банкстерско-Глобалистичен, НеоКолониален, Президентски Политически Публичен Дом (Бардак).

Той, Президента Румен Радев Фактически е Високопоставен Обезпечител и Гарант за БезОтговорност за Цялостната Престъпна Дейност на формираният още през 70-те и 80-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ за реализиране на целите на Либерално-Глобалистичния Конгломерат.

Още от момента на неговото встъпване в Правомащията на Президент на България ПО ПРЕСТЪПНАТА ВОЛЯ НА ЗАДКУЛИСНИТЕ СИ ГОСПОДАРИ ПРЕДНАМЕРЕНО, СЪЗНАТЕЛНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО Е ЗАПОЧНАЛ БРУТАЛНО ДА НАРУШАВА ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ и под прикритието на ритуалните си президентски функции да осъществява и е осъществил КОЛОСАЛНА ШИРОКО-СПЕКТЪРНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и е осъществил НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния КАКТО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, ТАКА И ПРЕДИ ТОВА; относно всичките извършители на масови (тотални) и всичките извършители на селективно-специализирани ГЕНОЦИДНИ физически и икономически убийства и всякакви други престъпни посегателства, ИЗВЪРШЕНИ НЕ САМО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, НО И ПРЕДИ ТОВА.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и обезпечава БЕЗОТГОВОРНОСТ КАКТО ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) т. нар. знакови личности, ТАКА И ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) цялостният Български Национален субстрат;

ПРИ КОЕТО Е ОСЪЩЕСТВИЛ СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ И ВЪВ ВСИЧКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПАРАМЕТРИ НА

ЛИЧНО И СПЕЦИАЛНО МОИТЕ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН-ВЕКОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Интегративният Български Клан на функциониращата като Престъпна Държавна Власт Българска Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта.За пореден път те питам Височайши Престъпнико:

Защо ти Престъпнико Румен Радев, още когато аз се появих в твоят Президентски офис и поисках твоята помощ и защита да бъда спасен от престъпните секретни камуфлажно прикрити посегателства на Правителствено-Мафиотската Либерално-Глобалистична Хунта на Премиера Бойко Борисов да бъда убит чрез методите и средствата на камуфлажно прикритите убийства,

ЗАЩО ти веднага интензивно пое върху себе си функцията на ДИРЕКТНИЯТ ВИСОКОПОСТАВЕН УБИЕЦ;

И ПЪРВО именно в офиса на Президентството и после в охраняемият „Заден Двор на Президенствто” в продължение на повече от три часа ме подложи на специални РЕПРЕСИВНИ ДИРЕКТНИ ТРЕТИРАНИЯ;

А СЛЕД ТОВА, ТАКА И КАКТО ПРЕДИ, ДИРЕКТНО И ДЕМОНСТРАТИВНО ОБЕЗПЕЧАВАШЕ И ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ОБЕЗПЕЧАВАШ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за абсолютно всички престъпни посегателства на Специалните Служби на Интегративният Български Клан на Либерално-Глобалистичният Конгломерат ВЪРХУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА???

Защо ти Престъпнико, Румен Радев, до сега, до днес, не си дал абсолютно никакъв отговор (не си ми отговорил) на нито един от моите вече НЯКОЛКО СТОТИЦИ официални Меморандуми до теб

акуратно предоставени ти още от деня на твоето встъпване като Президент на България

и така фактически обезпечаваш пълна високопоставена защита и пълна БезОтговорност за всичките там посочени престъпни посегателства на Българската Правителствено-Мафиотска Либерално-Глобалистичната Хунта върху (срещу) цялостният Български Национален Субстрат?

Проклет да си Престъпнико Румен Радев,

Проклет да си до Седмо (7-мо) Поколение!!!

бул. „Княз Александър Дондуков“ 2, 1000 София , E-mail: priemna@president.bg .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До членовете на поредният нов състав на Президентско-Служебно-Правителствената Хунта, назначена на 16 Септември 2021 г.:

Осъзнавате ли чии ovarium или нещо друго крепите там???

Имате ли представа в каква суброгационна (суброгативна) ситуация сте се включили от момента на вашено институционализиране като членове на Служебно-Правителствената Хунта???

Стефан Янев - служебен министър-председател на Република България;

Гълъб Донев - служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика;

Бойко Рашков - служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;

Атанас Пеканов - служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства;

Валери Белчев - служебен министър на финансите;

Георги Панайотов - служебен министър на отбраната;

Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването;

Виолета Комитова - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;

Николай Денков - служебен министър на образованието и науката;

Светлан Стоев - служебен министър на външните работи;

Янаки Стоилов - служебен министър на правосъдието;

Велислав Минеков - служебен министър на културата;

Асен Личев - служебен министър на околната среда и водите;

Христо Бозуков - служебен министър на земеделието, храните и горите;

Христо Алексиев - служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Даниела Везиева - служебен министър на икономиката;

Андрей Живков - служебен министър на енергетиката;

Стела Балтова - служебен министър на туризма;

Андрей Кузманов - служебен министър на младежта и спорта.

E-mail: primeminister@government.bg ; E-mail: ms_priemna@government.bg . E-mail: ms_register@government.bg ; E-mail: gis@government.bg ; E-mail: pk_spvo@mvr.bg; E-mail: priemna@mvr.bg ; E-mail: press@mvr.bg . E-mail: ras@government.bg; E-mail: Evgeni.Stoyanov@justice.government.bg; E-mail: N.Prodanov@justice.government.bg; E-mail: Dessislava.Ahladova@justice.government.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Раздел Първи {І}

Проклиням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация!!! Бъдете Проклети до Девето Поколоние!!!

Не съм виновен аз, че КАКТО тук визираните адресати, ТАКА и техните институционални предшественици вече много, много години наред НЕИЗМЕННО И СИСТЕМАТИЧНО „показват” (меко казано) ПЪЛНА АМБИВАЛЕНТНА БЕЗПАМЕТНОСТ.

Поради това ПРИПОМНЯМ!!!

Припомням Ви, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК, официално посочените и описаните лично от мен И ПРАВОЗАЩИТНО ЗАЯВЕНИ ПРЕД:  Българските Държавни институции, пред акредитираните в България Чуждестранни Дипломатически Институции, пред множество други официални Чуждестранни и Международно-Правни Институции, пред редица изключително високопоставени Световни Лидери {включително и пред Президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и други}

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ, които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ОРГАНИЗАЦИОННО свързаните с мен лица; срещу (против) други отделни български личности и срещу (против) цялото българско население СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО;

ПРИ КОЕТО САМО акуратно официално легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности СА ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречениПриоритетно актуални казуси, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

До сега НИКАКЪВ официален легитимен отговор!!! Високо поставеното ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на пълна БезОгтоворност на (за) визираната престъпна дейност на Специалните служби Е ОЧЕВИДНА И ДОРИ ОЧЕВАДНА.!!!

Впрочем, все пак Специалните Служби СИСТЕМАТИЧНО И НАЗИДАТЕЛНО ми дават своят конклудентен отговор с факта, че предприемат срещу мен и свързаните с мен лица още по-жестоки ССОМ – Строго Секретни Оперативни Мероприятия.

- - - - - - - - - - - -

Припомням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, Наследствени Съдружни Главни Надзиратели на КонцЛагер България.

В тук визираната документална серия става въпрос за „Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”, образувано ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, И БЛАГОДАРЕНИЕ ВА ВАС ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС, .

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304 на Първи отдел на Шесто управление на ДС: „вербуване на съседите и обкръжението на обекта и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - - - - - - - - - - -

Припомням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, Наследствени Съдружни Главни Надзиратели на КонцЛагер България.

Припомням ви, че съвсем наскоро, НЯКОЛКОКРАТНО ОФИЦИАЛНО СЪМ ПИСАЛ ДО ВАС, ЧЕ своевременно превъзходно узнах и зная, че Престъпният Интегративен Либерално-Глобалистичен Български Клан на КГБ и ЦРУ интензивно работи за осъществяването

на плавен преход (прехвърляне) на престъпното властово функциониране на Бойко Борисов към престъпно директно властово функциониране на Румен Радев.

При което главното съдържание на престъпната дейност Е И ЩЕ Е да бъдат срочно бързо осъществени ССОМ за създаванто на камуфлажно прикрити „естествени събития”,

чрез които да бъдат окончателно отстранени не само от „сцената”, но и от живота, тоест, да бъдат ликвидирани абсолютно всички последни все още живи политически затворници, които все още са мотивирани и не са се отказали да търсят наказателна и репараторна отговронст за престъпленията, извършени от Съдружните действия на създаденият още през 70-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ.

Припомням ви, че изрично и ясно ви писах, че ИМАМ И РАЗПОЛАГАМ С ПОНЕ ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ФАКТИТЕ, които във висока степен ми дават основанието да твърдя, че лично Почетният Консул на РФ Георги Гергов и Генерал-Майор Пламен Узунов, член на масонската ложа на Георги Гергов и Съветник на Президента

са убедили Президента Румен Радев, който също така е член на масонската ложа на Георги Гергов,

че лично новопостъпилият Посланик на РФ НП Елеонора Митрофанова е дала високо-авторитетната си информация, че на най-високо ниво е било постигнато споразумение между специалните служби на РФ и САЩ относно необходимостта да бъдат ликвидирани чрез специални камуфлажно прикрити секретни оперативни мероприятия

всички все още живи български политически затворници, които все още са мотивирани да търсят отговорност за извършените в България от САЩ и СССР/РФ селективни, общо-геноцидни и мафиотско-икономически престъпления;

ПРИ КОЕТО ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО Е БИЛО КАЗАНО, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН ЯНКО ЯНКОВ.

Така, в контекста на това акуратно ви уведомявам, че

ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ УСПЯЛИ ДА МЕ ЛИКВИДИРАТЕ ЧРЕЗ ВАШИТЕ Камуфлажно Прикрити Строго Секретни Оперативни Мероприятия {КПССОМ},

КАКТО тук и сега ТАКА И докато все още съм жив

ЗА ПОРЕДЕН ХИЛЯДОКРАТЕН ПЪТ ПРЕЗ ВЕЧЕ ИЗТЕКЛИЯТ ПОЛОВИН ВЕК

предявавам и ще предявявам моето поредно официалното искане да получа легитимно правосъдие.

- - - - - - - - - - - -

Впрочем, виж: Фейсбук, Янко Николов Янков, Вижте спомените си

Споделено Публично, мои коментар от 8 октомври 2013 г.

Тук и сега съм длъжен да разкажа една случка, която неимоверно дълбоко се е врязала в съзнанието ми и която стотици пъти съм разказвал не само в лекциите пред моите студенти, но и пред всяка възможна за това аудитория или публика, включително и в официалната ми кореспонденция с множество дипломатически представители в България, и която случка е отразена в моите документални книги.

След като в продължение на няколко години комунистическата Държавна сигурност провеждаше срещу мен и моите семейно и фамилно най-близки хора своите „строго секретни“, но все пак пределно ясни и очевидни за самия мен т. нар. „оперативни мероприятия“, репресивно предназначени „за сломяване на волята“ и за „усмиряване и укротяване на разума“,

и след като вече ми беше пределно ясно, че е въпрос на месеци да бъда уволнен от работата ми като Старши научен изследовател в Българската академия на науките (БАН) и като главен асистент в единствения в България по онова време Юридически факултет, пристъпих към стратегията за търсене на т. нар. „дипломатическа защита“,

и първата дипломатическа мисия, която посетих, беше на Великобритания, където – още веднага след влизането ми в сградата - бях посрещнат лично от военното аташе Джон Бак.

След като седнахме и той разгледа паспорта ми и ме попита „-Какво работите?“, аз почти издекламирах официалното наименование на моята т. нар. „щатна длъжност“, а именно „научен изследовател Първа степен в Института по науките за държавата и правото при Българската академия на науките, Единен Център по науките за държавата и правото при БАН и СУ“.

Той, разбира се, ми каза: „-Не разбирам!“.

Тогава, още докато казвах „-Главен асистент в Юридическия факултет на ...“ той изведнъж стана и съвсем официално ритуално застана в класическа военна стойка, отдаде чест с дясната си ръка, удари токове на обувките, поклони се, подаде ми ръка и каза:

„-О! Много се радвам – Вие сте професор адвокат!“.

В смайването си аз, обаче, най-спонтанно се изсмях. Той, още по-смаян от мен, ме попита „-Защо се смеете?“.

Тогава отговорих: „-Защото у нас и двете думи са ругатня!“.

В отговор той отвърна: „-А при нас над Адвоката е само Небето!“.

- - - - - - -

Впрочем, виж: Тази тук визирана фотография е копие, направено от оригинала, който се намира в Следственото дело, по което съм осъден и пребивавах в Затвора в продължение на 6 (шест) години. Оригинала на тази фотография, както и оригиналите на множество други мои лични фотографии, писмени записки, включително и вещи

{множество изключително ценни стари (антикварни) и нови книги, два германски грамофони от 30-те и 40-те години, грамофонни плочи, музикалните инструменти на ПраДядо ми Димитър, Дядо ми Янко и Баща ми Никола, хоругва – т.е фамилно сватбено знаме на Баща ми и Майка ми и множество други вещи!!!},

иззети от дома ни в село Клисурица по време на т. нар. „обиск и изземване” непосредствено след моето арестуване,

които се намират в Следственото и Съдебното дело, по което дело ПРИСЪДАТА официално бе призната от Общото Събрание на Наказателните Колегии при Върховниья Съд за имаща абсолютно престъпен характер, извършен от ДС и другите Държавни институции.

Фейсбук, Вижте спомените си Янко Николов Янков

20 октомври 2019 г. ·

Като млад асистент в единствения в България по онова време ЮФ преподавах политически науки включително и на този студент. С него възнамерявахме той да се кандидатира на депутат, но за съжаление в Михайловград тогава избраха за депутат друг мой студент - Владимир Т. Живков.

Когато ме арестуваха имам присъда включително и заради тази ми дейност. Очевидно е, на на този мой студент съм разяснявал съдържанието на Тезисите на ЦК на БКП.

Акуратно уточнявам, че след бутафорвите политически промени от 90-те години, включително и по времето, когато бех Депутат (Сенатор) във Великото Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента, многократно съм искал да получа (да ми бъдат върнати) всички иззети във връзка с арестуването ми документи и други вещи, НО ВИНАГИ МИ ОТКАЗВАХА.

Тук и сега настоявам пред Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация

ОФИЦИАЛНО ДА ЗАЯВЯТ ТЕХНАТА ЛЕГИТИМНА ПОЗИЦИЯ!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В частност, тук и сега виж: Казуси от №1291 до № 2950

- - - - - - -

1291 - 1411 казус: Под серията с наименование „Отворено писмо „ЦацароМафия“” считано от 02 Март 2014 г. до 01 Февруари 2015 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор Сотир Цацаров точно 121 броя отделни официални прецизно аргументирани фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания на конкретно посочена и описана престъпна дейност.

- - - - - - -

1412 - 1420 казус: Под серията с наименование „Лична протестна нота №1 - №8”, считано от 23 Май 2014 г. до 05 Април 2015 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор Сотир Цацаров точно 8 броя отделни официални прецизно аргументирани фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания на конкретно посочена и описана престъпна дейност.

- - - - - - -

1421 - 1424 казус: Под серията с наименование „Покана №1 - №4”, считано от 24 Юни 2014 г. до 09 Юли 2014 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор Сотир Цацаров точно 4 броя отделни официални прецизно аргументирани фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания на конкретно посочена и описана престъпна дейност.

- - - - - - -

1425 – 1432 казус: Под серията с наименование „За Истината и Правосъдието”, считано от 29 Юли 2014 г. до 23 Април 2015 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор Сотир Цацаров точно 7 броя отделни официални прецизно аргументирани фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания на конкретно посочена и описана престъпна дейност.

- - - - - - -

1433 – 1496 казус: Под серията с наименование „До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България; *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет”

считано от 04 Май 2016 г. до 28 Септември 2017 г. надлежно съм регистрирал в офиса на визираните адресати точно 63 т. нар. официални отворени писма, съдържащи отделни прецизно аргументирани, фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания на конкретно посочена и описана престъпна дейност.

- - - - - - -

1497 казус: „БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА - ПРЕСТЪПЕН КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ – 1”, 14 Март 2011 г., До Главния Прокурор,

- - - - - - -

1498 – 1527 казус: „(2009-07-02), БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНОЦИД 2008-2009 Г”, До Главния Прокурор; Към предишните 28 регистрации: 12 март 2007 г., 16 март 2007 г., 23 март 2007 г., 26 март 2007 г., 27 март 2007 г., 28 март 2007 г., 29 март 2007 г., 10 Април 2007 г., 16 Април 2007 г., 09 Май 2007 г., 18 Май 2007 г., 19 Май 2007 г., 21 Май 2007 г., 26 Май 2007 г., 31 Май 2007 г., 02 Юни 2007 г., 11 Юни 2007 г., 16 Юни 2007 г., 21 Юни 2007 г., 25 Юни 2007 г., 01 Юли 2007 г., 21 Юли 2007 г., 19 Септември 2007 г., 02 Октомври 2007 г., 07 Октомври 2007 г., 08 Юни 2008 г., 29 Юни 2008 г. и 21 Септември 2008 г.; надлежните регистрационни номера са: 4459/2007 г.; 6419/2007 г.; 4584/2007 г.; 25707/2007 г.; 11512/ 2007 г.; 8370/2008 г.

- - - - - - -

1528 казус: „(2010-07-30), БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНОЦИД -2010 Г.-А”, 30 Юли 2010 г., надлежни регистрации – Главен Прокурор и Софийска градска прокуратура,

- - - - - - -

1529 казус: „(2011-03-06), БЪЛГАРСКИЯТ СЪД - ЗАЛОЖНИК НА МАФИЯТА”, 07 Март 2011 г., Чрез: Софийския Районен съд, Първо (І) Гражданско отделение, 39-ти състав, „Съдия“ Светослав Василев гр. д. № 23514/ 2009 г., До: Софийски градски съд;

- - - - - - -

1530 казус: „(2010-11-07), ГДБОП - ПРЕСТЪПЕН СЛУГА НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ?, 08-11 Ноември 2010 г.; ***До Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание; ***До Министър-Председателя на поредното Правителство на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим; ***До Заместник Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи на поредното Правителство на българския ченгеджийско-мафиотски политически режим; ***До изпълняващият длъжността Главен прокурор на България”;

- - - - - - -

1531 казус: „(2014-03-30), ***До Главния прокурор - Отворено писмо 26/01.04.2014. На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност”; ***До Председателя на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание; ***До Председателя на Парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност при 42-то Народно събрание; относно:

***Първо: организирана и системно провеждана от СЕДЕМДЕСЕТТЕ (70-те) години на ХХ век до НАШИ ДНИ от всички досегашни (КОМУНИСТИЧЕСКИ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ) БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНА МНОГОЦЕЛЕВА ПРАКТИКА на престъпно взломно проникване и извършване на престъпна дейност в семейното и фамилното ми жилище, намиращото се в село Клисурица, община Монтана;

***Второ: престъпна дейност, извършвана от прокурорски, полицейски и други институционално-служебни лица, изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на всички мои искания за провеждане на легитимно разследване;

- - - - - - -

1532 казус: „(2010-10-19), ДОКОГА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ СКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ?-3”, 19 Октомври 2010 г., ***До Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание; ***До изпълняващия длъжността Главен прокурор на България; Към писмата ми (депозирани в приемната на ВКП: От 01 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78; От 08 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78-А; ***До Заместник Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи - Към писмата ми (изпратени с препоръчана поща) От 01 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78; От 08 Март 2010 г., изх. индекс LPC-Euro-Just-78-А;

- - - - - - -

1533 казус: „(2010-09-01), ДОКОГА ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ Е ПРЕСТЪПЕН СЛУГА НА ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ?”, 01 септември 2010 г.; ***До Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание; ***До изпълняващият длъжността Главен прокурор на България;

- - - - - - -

1534 казус: „НАСТОЯВАМ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО-4АВC”, 18 Април 2011 г., ***До изпълняващият длъжността Главен прокурор на България, Към: вх. рег. № 13377 / 08 V //от 14.03.2011 г.; (6 стр. изложение плюс 81 стр. приложение – общо 87 стр.), Към: вх. рег. № 13377 / 08 V //от 15.03.2011 г.,

- - - - - - -

1535 казус: „НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ МЕН ПО ВРЕМЕ НА ПРОТИВОЗАКОННОТО МИ ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРА ПРЕЗ 1984-1989 Г.”, 19 Април 2011 г., ***До изпълняващ длъжността Главен прокурор на България, Към: вх. рег. № 1105 // от 25.01.2011 г.; (6 стр. изложение плюс 79 стр. приложение – общо 85 стр.)

- - - - - - -

1536 казус: „(2011-04-18), ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРОКУРАТУРАТА И СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - ПРЕСТЪПНИ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ-1”, 18 Април 2011 г.; ***До изпълняващият длъжността Главен прокурор на България;


1537 казус: „Писмо №LPC-Euro-Just-07/10.04.2007 г., ***До Главния Прокурор; ***До Президента; (2007-08-30), ОТНОСНО:

ПОРЪЧКОВИ УБИЙСТВА В БЪЛГАРИЯ”.

- - - - - - -

1538 казус: „(2010-12-07), ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ - ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПНО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ И ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ – 1”, 07 Декември 2010 г.; ***До: Административния съд София-град; 08 Декември 2010 г.;


1539 казус: „(2010-12-12), ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ - ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПНО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ И ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ-1-А , 13 Декември 2010 г.,; ***Чрез: Административния съд София-град (Вх. Рег. № 23251 / 2010 г.) ***До: Върховния административен съд


1540 казус: „(2010-12-13), ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ - ПОРЕДНОТО ПРЕСТЪПНО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ И ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ-2”, 14 Декември 2010 г.; ***До: Административния съд София-град

--- --- ---

1541 казус: „Обезпечено от ПРЕСТЪПНИТЕ специални служби „СЪБИТИЕ”, т.е. ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ „БУШОНИ” в град Габрово, извършено през Ноември, 2017 г. и през Август 2018 г. имащо характера

КАКТО на легендиран като битов инцидент опит за косвено покушение,

ТАКА И характера на специално семантично послание (т.е. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) за последващо директно ефективно покушение

върху съпругата ми и дъщеря ни.

Надлежни искания за разследване, адресирани до: ***Директора на Областната Дирекция на МВР Габрово; ***Министъра на вътрешните работи; ***Президента на България; ***Районно управление на МВР Габрово; Регистрации – 14 броя: 21(22).11.2017 г.; 07.12.2017 г.; 03.01.2018 г.; 08.01.2018 г.; 24.01.2018 г.; 25.01.2018 г.; 26.01.2018 г.; 09.02.2018 г.; 13.02.2018 г.; 14.02.2018 г.; 11.03.2018 г.; 02.08.2018, 03.08.2018, 07.08.2018;

--- --- ---

1542 казус:Обезпечено от ПРЕСТЪПНИТЕ специални служби разгърнато широкоспектърно многопосочно оперативно мероприятие, КАЗУС „КАМЕРТОН” изпълнявано от т. нар. Тони Бонд, собственик на Детективска агенция и от неговият екип; Надлежнти искания за разследване, адресирани до: ***Директора на областната Дирекция на МВР гр. Пловдив; Регистрации – 7 броя: 01.02.2018 г.; 03.02.2018 г.; 05.02.2018 г.; 07.02.2018 г.; 15.02.2018 г.; 18.06.2018 г.; 15.08.2018 г.;

--- --- ---

1543 казус:АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПЕН БРУТАЛЕН ПУБЛИЧЕН АРЕСТ, извършен на 21 Юни 2017 г.;

Надлежни мои искания за разследване: ***До Председателя на Народното събрание и т. нар. народни представители; ***Президента на България; ***Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; ***Главния Прокурор; ***Министъра на вътрешните работи; ***Омбудсмана на България; ***До членовете на Висшия Адвокатски Съвет; Регистрации: 23.06.2017 г.; 28.06.2017 г.; 30.06.2017 г.;

До днес нито една от тези институции не ми е дала какъвто и да е отговор!

Все пак, на 26 Март 2018 г., в 12 часа 35 минути, районният полицейски инспектор и придружаваща го жена в официална офицерска инспекторска полицейска униформа на МВР ми връчиха постановление на прокурор от СРП, с което моето арестуване и образуваното срещу мен АБСОЛЮТНО ФАЛШИВО наказателно производство са признати за НЕПРАВОМЕРНИ.

Още същият ден, на 26 Март, с препоръчана поща съм изпратил искане ***До Министъра на вътрешните работи; ***До Началника на 01 РПУ-СДВР; и До визираният полицейски инспектор да ми бъде даден отговор на въпроса „Защо това постановление ми е било връчено едва на 26 март, след като ОЩЕ ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦИ, още на 08 Януари, то е било надлежно изпратено, за да ми бъде връчено, НО НЕ МИ Е ВРЪЧЕНО, ЗА ДА МОЖЕ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИТЕ ФАЛШИВИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ МЕН ДА СЛУЖАТ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПИРЯТИЯ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ?”. Уточнявам, че по повод и във връзка с това АБСОБЮТНО ПРЕСТЪПНО МОЕ АРЕСТУВАНЕ са предявени от свидетели надлежни искания за разследване на извършеният от полицията противоправен арест; исканията са адресирани ***до Софийската Районна прокуратура и ***до Инспектората при МВР; *преписка в СРП №26588/2017г; *преписка в СГП №25224/2017 г.; *преписка в АП №6612/2017 г.;

--- --- ---

1544 казус: АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПЕН БРУТАЛЕН АРЕСТ, извършен на 16 Януари 2018 г. по официално устно заявеното (предявено) ми обвинение, че В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕВЕТ (9) МЕСЕЦИ СЪМ СЕ УКРИВАЛ И СЪМ БИЛ ИЗДИРВАН заради извършено от мен престъпление.

АРЕСТЪТ БЕ ИЗВЪРШЕН В ПРИЕМНИЯТ ОФИС НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, където ДВА ИЛИ ДОРИ ТРИ ПЪТИ ВСЯКА СЕДМИЦА ПРЕЗ ТЕЗИ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ, МАКАР И ДА СЪМ СЕ УКРИВАЛ, лично съм влизал в сградата на самото Министерство на вътрешните работи, при това в приемния офис на самият Министър, и съм извършвал надлежна регистрация на поредния мои т. нар. Меморандум с поредно предявено легитимно искане.

След три часа неподвижен престои като окован (привързан) към една пейка (през което време окованата ми в белезниците ръка бе силно подута) бях освободен с устното обяснение, че преди три часа е имало основание за издирване и за арест, но сега основанието било отпаднало; и че тези, които са ме арестували не знаят НИТО какви са били основанията за издирването и за арестуването, НИТО какви са основанията за отпадането на основанията.

Преписки: ***17 Януари 2018 г. До Румен Радев, Президент на България, „Шести персонален Моморандум”; ***18 Януари 2018 г. До Румен Радев, Президент на България, „Седми персонален Меморандум”; ***22 Януари 2018 г. До Валентин Радев, Министър на вътрешните работи, „Четиредесет и първи меморандум”; ***24 Януари 2018 г. До Румен Радев, Президент на България, „Осми персонален Меморандум”.

--- --- ---

1545 казус: Абсолютно престъпна мутренско-мафиотска дейност, осъществена под егидата на правителствената хунта „Борисов, Цацаров, Пеевски”, надлежно описана и посочена в моето т. нар. 56-то официално отворено писмо” от 18 Август 2017 г., регистрирано в офисите на: *Народното събрание”; *Президента на България; *Министър-Председсателя; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи; *Омбудстмана; *Членовете на Висшия адвокатски съвет.

Посочил съм, че: след като на 16 Юни 2017 г. в моето надлежно регистрирано 42-ро официално отворено писмо в частност, изрично и пределно ясно съм поставил въпросите: „Мутра ли е Бойко Борисов? Генерал ли е Бойко Борисов? Съучастник ли е в извършеното на 21 Юни 2010 г. пред охранителните монитори (видеокамери) на Съдебната палата в София престъпно осакатяващо покушение срещу мен?”,

само четири дни след това, на 21 Юни 2017 г., аз БЕХ АРЕСТУВАН В ПРОДЪЛЖГЕНИЕ НА 24 ЧАСА,

без да ми бъде дадена КАКТО т. нар. „Заповед за задържане на лице”, ТАКА И т. нар. „Протокол за обиск на лице”, КАКТО И БЕЗ ДА МИ БЪДЕ КАЗАНО КАКВОТО И ДА Е ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА АРЕСТУВАНЕТО МИ И СЪЩО ТАКА И БЕЗ ДА СЪМ РАЗПИТВАН ЗА КАКВОТО И ДА Е.

В текста на този мои меморандум от 18 Август 2017 г. съм уточнил, че по повод и във връзка с (за) това надлежно съм регистрирал точно 3 (три) официални писма, и това са: ***на 23 Юни; ***на 28 Юни; ***на 30 Юни.

Днес уточнявам, че ДО СЕГА НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ ВСИЧКИТЕ СЕДЕМ НАЙ-ВИСОКОПОСТАВЕНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКИ АДРЕСАТИ ОТНОСНО КАЗУСА.

--- --- ---

1546 казус: Абсолютно престъпна мутренско-мафиотска дейност, осъществена под егидата на правителствената хунта „Борисов, Цацаров, Пеевски”, надлежно описана и посочена в моето т. нар. 54-то официално отворено писмо” от 08 Август 2017 г., регистрирано в офисите на: *Народното събрание”; *Президента на България; *Министър-Председсателя; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи; *Омбудстмана; *Членовете на Висшия адвокатски съвет. Посочил съм, че: настоявам да бъде извършено специално разследване относно съставянето и използуването на конкретно посочени АБСОЛЮТНО ФАЛШИВИ ПРЕСТЪПНИ „документални масиви”, предназначени за БЪДЕЩО компроматно използуване.

--- --- ---

1547 казус: Абсолютно престъпна мутренско-мафиотска дейност, осъществена под егидата на правителствената хунта „Борисов, Цацаров, Пеевски”, надлежно описана и посочена в моето т. нар. 53-то официално отворено писмо” от 01 Август 2017 г., регистрирано в офисите на: *Народното събрание”; *Президента на България; *Министър-Председсателя; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи; *Омбудстмана; *Членовете на Висшия адвокатски съвет.

Става въпрос за престъпен ШАНТАЖ върху дъщеря ми, извършен от ПОЛИЦАЙ ОТ 6-ТО РПУ, И ОТ АНОНИМЕН служител на Столичната Дирекция на вътрешните работи, КАКТО ЧРЕЗ вербални телефонни „призовавания”, ТАКА И ЧРЕЗ изпращането на ПИСМЕНА т. нар. „Призовка” за явяването й за разпит като „Свидетел”, КАКТО БЕЗ ТЯ ДА Е БИЛА СВИДЕТЕЛ НА КАКВОТО И ДА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ТАКА И БЕЗ ДА Е БИЛА НАДЛЕЖНО ЮРИДИЧЕСКИ КОНСТИТУИРАНА КАТО СВИДЕТЕЛ ПО КАКВОТО И ДА Е ДЕЛО.

По същество става въпрос за прилагането на престъпен метод, надлежно посочен и описан от Йордан Соколов, бивш Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Народното събрание, който метод се състои във фалшиво призоваване с цел да бъде използвано доверието или неблагоразумието на визирани от специалните служби т. нар. „знакови лица”, за да бъдат поставени в секретни кошмарни ситуации с цел пречупване на човешкото им Достойнство.

--- --- ---

1548 казус: Абсолютно престъпна мутренско-мафиотска дейност, осъществена под егидата на правителствената хунта „Борисов, Цацаров, Пеевски”, надлежно описана и посочена КАКТО В моето официално писмо от 15 май 2017 г. до Президента и до Министър-Председателя, ТАКА И В в моето т. нар. 40-то официално отворено писмо” от 22 Май 2017 г., регистрирано в офисите на: *Народното събрание”; *Президента на България; *Министър-Председсателя; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи; *Омбудстмана.

Става пърпос за престъпна дейност, извършена по секретно поръчение на специалните служби, изразяващо се в

ИЗВЪРШЕНО БРУТАЛНО ТЕЖКО ОСАКАТЯВАЩО ПОКУШЕНИЕ НАД МОЯ СИН,

което покушение е тривиално камуфлирано прикрито като извършено от осъждани закоравели криминални престъпници и като имащо за цел грабеж.

Всъщност, ГЛАВНАТА ЦЕЛ на това специално оперативно мероприятие на специалните служби, Е:

НЕ САМО И ДОРИ НЕ ТОЛКОВА ОСЪЩЕСТВЕНОТО ОСАКАТЯВАНЕ НА СИНА МИ,

НЕ САМО И ДОРИ НЕ ТОЛКОВА ПОСЛАНИЕ ЗА УСМИРЯВАНЕ, НАСОЧЕНО КЪМ МЕН,

А НАЙ-ВЕЧЕ Е ПОРЕДНОТО ЖЕСТОКО И ПЕРВЕРЗНО СЕМАНТИЧНО ПОСЛАНИЕ ЗА УСМИРЯВАНЕ И ЗА МЪЛЧАНИЕ,

КОЕТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ СЕ ПРИЛАГА СПРЯМО НЕГОВАТА МАЙКА,

ЗА ДА БЪДЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНО НЕЙНОТО ЕВЕНТУАЛНО ВСТЪПВАНЕ КАТО СВИДЕТЕЛ ОТНОСНО ЖЕСТОКАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН И ВСИЧКИТЕ МОИ НАИ БЛИЗКИ ХОРА.

--- --- ---

1549 – 1556 казус: Специално искане за разследване, регистрирано на 26 Септември 2016 г., адресирано до *Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния прокурор; *Министъра на вътрешните работи; относно СЕДЕМ ОТДЕЛНИ КАЗУСИ относно нарушенията на Международния пакт за икономически, социални и културни права, Европейската социална харта и Международната харта за правата на човека.

--- --- ---

1557 казус: Специално искане за разследване, регистрирано на 16 Септември 2016 г., адресирано до *Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния прокурор; *Министъра на вътрешните работи;

относно: високопоставеното правителствено обезпечаване на престъпната дейност на ИМОТНО-ПОЗЕМЛЕНАТА МАФИЯ.

--- --- ---

1558 казус: Специално искане за разследване, регистрирано на 18 Юли 2016 г., адресирано до *Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния прокурор; *Министъра на вътрешните работи; относно: 14 конкретно посочени и описани казуси

относно престъпна дейност извършена от специалните държавни служби ДАНС, НСО, ГДБОП и НРС.

--- --- ---

1559 казус: Специално искане за разследване, регистрирано на 11 Юли 2016 г., адресирано до *Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния прокурор; *Министъра на вътрешните работи;

относно: извършено върху мен осакатяващо (със средна телесна повреда) ПОКУШЕНИЕ.


1560 казус: Специално искане за разследване, регистрирано на 04 Юли 2016 г., адресирано до *Председателя на Народното събрание; *Президента на България; *Министър-Председателя; *Главния прокурор; *Министъра на вътрешните работи;

относно: престъпна дейност, извършена от генерал Божидар А. Антонов, началник на ОУ на ДС Михайловград, в резултат на която са „получили” смъртта си и фактически са били убити баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

- - - - - - -


Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Министъра на вътрешните работи

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

1561 казус: рег. препоръчана поща, 13.04.2018, 61 Меморандум;

1562 казус: рег. препоръчана поща, 14.04.2018, 62 Меморандум;

1563 казус, рег. препоръчана поща, 15.04.2018, 63 Меморандум;

1564 казус, рег. офиса, 16.04.2018, 64 Меморанзум;

1565 казус, рег. офиса, 17.04.2018, 65 Меморандум;

1566 казус, рег. офиса, 18.04.2018, 66 Меморандум;

1567 казус, рег. офиса, 19.04.2018, 67 Меморандум;

1568 казус, рег. офиса, 20.04.2018, 68 Меморандум;

1569 казус, рег. офиса, 08.05.2018, 69 Мемопарнум;

1570 казус, рег. офиса, 09.05.2018, 70 Меморандум;

1571 казус, рег. офиса, 10.05.2018, 71 Меморандум;

1572 казус, рег. офиса, 31.05.2018, 72 Меморандум;

1573 казус, рег. офиса, 21.06.2018, 73 Меморандум;

1574 казус, рег. офиса, 25.06.2018, 74 Меморандум;

1575 кадус, рег. препоръчана поща, 26.06.2018,; 75 Меморандум;

1576 казус, рег. офиса, 27.06.2018, 76 Меморандум;

1577 казус, рег. офиса, 28.06.2018, 77 Меморандум;

1578 казус, рег. офиса, 29.06.2018, 78 Меморандум;

1579 казус, рег. офиса, 02.07.2018, 79 Меморандум;

1580 казус, рег. офиса, 05.07.2018, 80 Меморандум,

1581 казус, рег. офиса, 06.07.2018, 81 Меморандум;

1582 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 82 Меморандум;

1583 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 83 Меморандум;

1584 казус, рег. офиса, 09.07.2018, 84 Меморандум;

1585 казус, рег. офиса, 10.07.2918, 85 Меморандум;

1586 казус, рег. офиса, 10.07.2018, 86 Меморандум,;

1587 казус, рег. офиса, 10.07.2018, 87 Меморандум;

1588 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 88 Меморандум;

1589 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 89 Меморандум;

1590 казус, рег. офиса, 11.07.2018, 90 Меморандум;

1591 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 91 Меморандум;

1592 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 92 Меморандум;

1593 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 93 Меморандум;

1594 казус, рег. офиса, 12.07.2018, 94 Мемоирандум;

1595 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 95 Меморандум;

1596 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 96 Меморандум;

1597 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 97 Меморандум,

1598 козус, рег. офиса, 13.07.2018, 98 Меморандум;

1599 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 99 Меморандум,

1600 казус, рег. офиса, 13.07.2018, 100 Меморандум;

1601 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 101 Меморандум;

1602 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 102 Меморандум;

1603 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 103 Меморандум;

1604 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 104 Меморандум;

1605 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 105 Меморандум,

1606 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 106 Меморандум,;

1607 казус, рег. офиса, 16.07.2018, 107 Меморандум;

1608 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 108 Меморандум;

1609 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 109 Меморандум;

1610 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 110 Меморандум;

1611 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 111 Меморандум;

1612 казус, рег. офиса, 17.07.2018, 112 Меморандум;

1613 казус, рег. офиса, 26.07.2018, 113 меморандум;

1614 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 114 Меморандум;

1615 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 115 Меморандум;

1616 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 116 Меморандум;

1617 казус, рег. препоръчана поща, 27.07.2018, 117 Меморандум;

1618 казус, рег. препоръчана поща, 28.07.2018, 118 Меморандум;

1619 казус, рег. препоръчана поща, 29.07.2018, 119 Меморандум;

1620 казус, рег. препоръчана поща, 31.07.2018, 120 Меморандум;

1621 казус, рег. препоръчана поща, 01.08.2018, 121 Меморандум,

1622 казус, рег. прапоръчана поща, 04.08.2018, 122 Меморандум;

1623 казус, рег. препоръчана поща, 06.08.2018, 123 Меморандум;

1624 казус, рег. препоръчана поща, 07.08.2018, 124 Меморандум,

1625 казус, рег. препоръчана поща, 09.08.2018, 125 Меморандум;

1626 казус, рег. препоръчана поща, 16.09.2018, 126 Меморандум;


- - - - - - -

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Президента на България

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

1627.казус, регистрации: ***04.05.2016 г.;

1628.казус, регистрации: ***17.05.2016 г.;

1629.казус, регистрации: ***27.05.2016 г.;

1630.казус, регистрации: ***13.06.2016 г.;

1631.казус, регистрации: ***20.06.2016 г.;

1632.казус, регистрации: ***21.06.2016 г.;

1633.казус, регистрации: ***23.06.2016 г.;

1634.казус, регистрации: ***27.06.2016 г.;

1635.казус, регистрации: ***04.07.2016 г.;

1636.казус, регистрации: ***11.07.2016 г.;

1637.казус, регистрации: ***18.07.2016 г.;

1638.казус, регистрации: ***20.07.2016 г.;

1639.казус, регистрации: ***22.07.2016 г.;

1640.казус, регистрации: ***25.07.2016 г.;

1641.казус, регистрации: ***28.07.2016 г.;

1642.казус, регистрации: ***01.08.2016 г.;

1643.казус, регистрации: ***03.08.2016 г.;

1644.казус, регистрации: ***05.08.2016 г.;

1645.казус, регистрации: ***08.08.2016 г.;

1646.казус, регистрации: ***10.08.2016 г.;

1647.казус, регистрации: ***12.08.2016 г.;

1648.казус, регистрации: ***15.08.2016 г.;

1649.казус, регистрации: ***17.08.2016 г.;

1650.казус, регистрации: ***19.08.2016 г.;

1651.казус, регистрации: ***22.08.2016 г.;

1652.казус, регистрации: ***24.08.2016 г.;

1653.казус, регистрации: ***26.08.2016 г.;

1654.казус, регистрации: ***29.08.2016 г.;

1655.казус, регистрации: ***01.09.2016 г.;

1656.казус, регистрации: ***07.09.2016 г.;

1657.казус, регистрации: ***09.09.2016 г.;

1658.казус, регистрации: ***12.09.2016 г.;

1659.казус, регистрации: ***14.09.2016 г.;

1660.казус, регистрации: ***16.09.2016 г.;

1661.казус, регистрации: ***19.09.2016 г.;

1662.казус, регистрации: ***26.09.2016 г.;

1663.казус, регистрации: ***19.04.2017 г.;

1664.казус, регистрации: ***09.05.2017 г.;

1665.казус, регистрации: ***11.05.2017 г.;

1666.казус, регистрации: ***22.05.2017 г.;

1667.казус, регистрации: ***25.05.2017 г.;

1668.казус, регистрации: ***16.06.2017 г.;

1669.казус, регистрации: ***20.06.2017 г.;

1670.казус, регистрации: ***23.06.2017 г.;

1671.казус, регистрации: ***28.06.2017 г.;

1672.казус, регистрации: ***30.06.2017 г.;

1673.казус, регистрации: ***03.07.2017 г.;

1674.казус, регистрации: ***05.07.2017 г.;

1675.казус, регистрации: ***10.07.2017 г.;

1676.казус, регистрации: ***12.07.2017 г.;

1677.казус, регистрации: ***17.07.2017 г.;

1678.казус, регистрации: ***24.07.2017 г.;

1679.казус, регистрации: ***01.08.2017 г.;

1680.казус, регистрации: ***08.08.2017 г.;

1681.казус, регистрации: ***15.08.2017 г.;

1682.казус, регистрации: ***18.08.2017 г.;

1683.казус, регистрации: ***21.08.2017 г.;

1684.казус, регистрации: ***01.09.2017 г.;

1685.казус, регистрации: ***04.09.2017 г.;

1686.казус, регистрации: ***07.09.2017 г.;

1687.казус, регистрации: ***11.09.2017 г.;

1688.казус, регистрации: ***19.09.2017 г.;

1689.казус, регистрации: ***28.09.2017 г.;


--- --- ---

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Министър-Председателя (Премиера)

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

1690.казус, 1-во писмо, регистрация *04.05.2016 г.;

1691.казус, 2-во писмо, регистрация*17.05.2016 г.;

1692.казус, 3-то писмо, регистрация*27.05.2016 г.;

1693.казус, 4-то писмо, регистрация*13.06.2016 г.;

1694.казус, 5-то писмо, регистрация*20.06.2016 г.;

1695.казус, 6-то писмо, регистрация*21.06.2016 г.;

1696.казус, 7-мо писмо, регистрация*23.06.2016 г.;

1697.казус, 8-мо писмо, регистрация*27.06.2016 г.;

1698.казус, 9-то писмо, регистрация*04.07.2016 г.;

1699.казус, 10-то писмо, регистрация*11.07.2016 г.;

1700.казус, 11-то писмо, регистрация*18.07.2016 г.;

1701.казус, 12-то писмо, регистрация*20.07.2016 г.;

1702.казус, 13-то писмо, регистрация*22.07.2016 г.;

1703.казус, 14-то писмо, регистрация*25.07.2016 г.;

1704.казус, 15-то писмо, регистрация*28.07.2016 г.;

1705.казус, 16-то писмо, регистрация*01.08.2016 г.;

1706.казус, 17-то писмо, регистрация*03.08.2016 г.;

1707.казус, 18-то писмо, регистрация*05.08.2016 г.;

1708.казус, 19-то писмо, регистрация*08.08.2016 г.;

1709.казус, 20-то писмо, регистрация*10.08.2016 г.;

1710.казус, 21-во писмо, регистрация*12.08.2016 г.;

1711.казус, 22-ро писмо, регистрация*15.08.2016 г.;

1712.казус, 23-то писмо, регистрация*17.08.2016 г.;

1713.казус, 24-то писмо, регистрация*19.08.2016 г.;

1714.казус, 25-то писмо, регистрация*22.08.2016 г.;

1715.казус, 26-то писмо, регистрация*24.08.2016 г.;

1716.казус, 27-мо писмо, регистрация*26.08.2016 г.;

1717.казус, 28-мо писмо, регистрация*29.08.2016 г.;

1718.казус, 29-то писмо, регистрация*01.09.2016 г.;

1719.казус, 30-то писмо, регистрация*07.09.2016 г.;

1720.казус, 31-во писмо, регистрация*09.09.2016 г.;

1721.казус, 32-ро писмо, регистрация*12.09.2016 г.;

1722.казус, 33-то писмо, регистрация*14.09.2016 г.;

1723.казус, 34-то писмо, регистрация*16.09.2016 г.;

1724.казус, 35-то писмо, регистрация*19.09.2016 г.;

1725.казус, 36-то писмо, регистрация*26.09.2016 г.;

1726.казус, 37-мо писмо, регистрация*19.04.2017 г.;

1727.казус, 38-мо писмо, регистрация*09.05.2017 г.;

1728.казус, 39-то писмо, регистрация*11.05.2017 г.;

1729.казус, 40-то писмо, регистрация*22.05.2017 г.;

1730.казус, 41-во писмо, регистрация*25.05.2017 г.;

1731.казус, 42-ро писмо, регистрация*16.06.2017 г.;

1732.казус, 43-то писмо, регистрация*20.06.2017 г.;

1733.казус, 44-то писмо, регистрация*23.06.2017 г.;

1734.казус, 45-то писмо, регистрация*28.06.2017 г.;

1735.казус, 46-то писмо, регистрация*30.06.2017 г.;

1736.казус, 47-мо писмо, регистрация*03.07.2017 г.;

1737.казус, 48-мо писмо, регистрация*05.07.2017 г.;

1738.казус, 49-то писмо, регистрация*10.07.2017 г.;

1739.казус, 50-то писмо, регистрация*12.07.2017 г.;

1740.казус, 51-во писмо, регистрация*17.07.2017 г.;

1741.казус, 52-ро писмо, регистрация*24.07.2017 г.;

1742.казус, 53-то писмо, регистрация*01.08.2017 г.;

1743.казус, 54-то писмо, регистрация*08.08.2017 г.;

1744.казус, 55-то писмо, регистрация*15.08.2017 г.;

1745.казус, 56-то писмо, регистрация*18.08.2017 г.;

1746.казус, 57-мо писмо, регистрация*21.08.2017 г.;

1747.казус, 58-мо писмо, регистрация*01.09.2017 г.;

1748.казус, 59-то писмо, регистрация*04.09.2017 г.;

1749.казус, 60-то писмо, регистрация*07.09.2017 г.;

1750.казус, 61-во писмо, регистрация*11.09.2017 г.;

1751.казус, 62-ро писмо, регистрация*19.09.2017 г.;

1752.казус, 63-то писмо, регистрация*28.09.2017 г.;


--- --- ---

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Главния Прокурор

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

1753.казус, регистрация: ***04.05.2016 г.;

1754.казус, регистрация: ***17.05.2016 г.;

1755.казус, регистрация: ***27.05.2016 г.;

1756.казус, регистрации: ***13.06.2016 г.;

1757.казус, регистрации: ***20.06.2016 г.;

1758.казус, регистрации: ***21.06.2016 г.;

1759.казус, регистрации: ***23.06.2016 г.;

1760.казус, регистрации: ***27.06.2016 г.;

1761.казус, регистрации: ***04.07.2016 г.;

1762.казус, регистрации: ***11.07.2016 г.;

1763.казус, регистрации: ***18.07.2016 г.;

1764.казус, регистрации: ***20.07.2016 г.;

1765.казус, регистрации: ***22.07.2016 г.;

1766.казус, регистрации: ***25.07.2016 г.;

1767.казус, регистрации: ***28.07.2016 г.;

1768.казус, регистрации: ***01.08.2016 г.;

1769.казус, регистрации: ***03.08.2016 г.;

1770.казус, регистрации: ***05.08.2016 г.;

1771.казус, регистрации: ***08.08.2016 г.;

1772.казус, регистрации: ***10.08.2016 г.;

1773.казус, регистрации: ***12.08.2016 г.;

1774.казус, регистрации: ***15.08.2016 г.;

1775.казус, регистрации: ***17.08.2016 г.;

1776.казус, регистрации: ***19.08.2016 г.;

1777.казус, регистрации: ***22.08.2016 г.;

1778.казус, регистрации: ***24.08.2016 г.;

1779.казус, регистрации: ***26.08.2016 г.;

1780.казус, регистрации: ***29.08.2016 г.;

1781.казус, регистрации: ***01.09.2016 г.;

1782.казус, регистрации: ***07.09.2016 г.;

1783.казус, регистрации: ***09.09.2016 г.;

1784.казус, регистрации: ***12.09.2016 г.;

1785.казус, регистрации: ***14.09.2016 г.;

1786.казус, регистрации: ***16.09.2016 г.;

1787.казус, регистрации: ***19.09.2016 г.;

1788.казус, регистрации: ***26.09.2016 г.;

1789.казус, регистрации: ***19.04.2017 г.;

1790.казус, регистрации: ***09.05.2017 г.;

1791.казус, регистрации: ***11.05.2017 г.;

1792.казус, регистрации: ***22.05.2017 г.;

1793.казус, регистрации: ***25.05.2017 г.;

1794.казус, регистрации: ***16.06.2017 г.;

1795.казус, регистрации: ***20.06.2017 г.;

1796.казус, регистрации: ***23.06.2017 г.;

1797.казус, регистрации: ***28.06.2017 г.;

1798.казус, регистрации: ***30.06.2017 г.;

1799.казус, регистрации: ***03.07.2017 г.;

1800.казус, регистрации: ***05.07.2017 г.;

1801.казус, регистрации: ***10.07.2017 г.;

1802.казус, регистрации: ***12.07.2017 г.;

1803.казус, регистрации: ***17.07.2017 г.;

1804.казус, регистрации: ***24.07.2017 г.;

1805.казус, регистрации: ***01.08.2017 г.;

1806.казус, регистрации: ***08.08.2017 г.;

1807.казус, регистрации: ***15.08.2017 г.;

1808.казус, регистрации: ***18.08.2017 г.;

1809.казус, регистрации: ***21.08.2017 г.;

1810.казус, регистрации: ***01.09.2017 г.;

1811.казус, регистрации: ***04.09.2017 г.;

1812.казус, регистрации: ***07.09.2017 г.;

1813.казус, регистрации: ***11.09.2017 г.;

1814.казус, регистрации: ***19.09.2017 г.;

1815.казус, регистрации: ***28.09.2017 г.;


--- --- ---

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Министъра на вътрешните работи

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

1816.казус, 1-во писмо, регистрации: ***04.05.2016 г.;

1817.казус, 2-во писмо, регистрации: ***17.05.2016 г.;

1818.казус, 3-то писмо, регистрации: ***27.05.2016 г.;

1819.казус, 4-то писмо, регистрации: ***13.06.2016 г.;

1820.казус, 5-то писмо, регистрации: ***20.06.2016 г.;

1821.казус, 6-то писмо, регистрации: ***21.06.2016 г.;

1822.казус, 7-мо писмо, регистрации: ***23.06.2016 г.;

1823.казус, 8-мо писмо, регистрации: ***27.06.2016 г.;

1824.казус, 9-то писмо, регистрации: ***04.07.2016 г.;

1825.казус, 10-то писмо, регистрации: ***11.07.2016 г.;

1826.казус, 11-то писмо, регистрации: ***18.07.2016 г.;

1827.казус, 12-то писмо, регистрации: ***20.07.2016 г.;

1828.казус, 13-то писмо, регистрации: ***22.07.2016 г.;

1829.казус, 14-то писмо, регистрации: ***25.07.2016 г.;

1830.казус, 15-то писмо, регистрации: ***28.07.2016 г.;

1831.казус, 16-то писмо, регистрации: ***01.08.2016 г.;

1832.казус, 17-то писмо, регистрации: ***03.08.2016 г.;

1833.казус, 18-то писмо, регистрации: ***05.08.2016 г.;

1834.казус, 19-то писмо, регистрации: ***08.08.2016 г.;

1835.казус, 20-то писмо, регистрации: ***10.08.2016 г.;

1836.казус, 21-во писмо, регистрации: ***12.08.2016 г.;

1837.казус, 22-ро писмо, регистрации: ***15.08.2016 г.;

1838.казус, 23-то писмо, регистрации: ***17.08.2016 г.;

1839.казус, 24-то писмо, регистрации: ***19.08.2016 г.;

1840.казус, 25-то писмо, регистрации: ***22.08.2016 г.;

1841.казус, 26-то писмо, регистрации: ***24.08.2016 г.;

1842.казус, 27-мо писмо, регистрации: ***26.08.2016 г.;

1843.казус, 28-мо писмо, регистрации: ***29.08.2016 г.;

1844.казус, 29-то писмо, регистрации: ***01.09.2016 г.;

1845.казус, 30-то писмо, регистрации: ***07.09.2016 г.;

1846.казус, 31-во писмо, регистрации: ***09.09.2016 г.;

1847.казус, 32-ро писмо, регистрации: ***12.09.2016 г.;

1848.казус, 33-то писмо, регистрации: ***14.09.2016 г.;

1849.казус, 34-то писмо, регистрации: ***16.09.2016 г.;

1850.казус, 35-то писмо, регистрации: ***19.09.2016 г.;

1851.казус, 36-то писмо, регистрации: ***26.09.2016 г.;

1852.казус, 37-мо писмо, регистрации: ***19.04.2017 г.;

1853.казус, 38-мо писмо, регистрации: ***09.05.2017 г.;

1854.казус, 39-то писмо, регистрации: ***11.05.2017 г.;

1855.казус, 40-то писмо, регистрации: ***22.05.2017 г.;

1856.казус, 41-во писмо, регистрации: ***25.05.2017 г.;

1857.казус, 42-ро писмо, регистрации: ***16.06.2017 г.;

1858.казус, 43-то писмо, регистрации: ***20.06.2017 г.;

1859.казус, 44-то писмо, регистрации: ***23.06.2017 г.;

1860.казус, 45-то писмо, регистрации: ***28.06.2017 г.;

1861.казус, 46-то писмо, регистрации: ***30.06.2017 г.;

1862.казус, 47-мо писмо, регистрации: ***03.07.2017 г.;

1863.казус, 48-мо писмо, регистрации: ***05.07.2017 г.;

1864.казус, 49-то писмо, регистрации: ***10.07.2017 г.;

1865.казус, 50-то писмо, регистрации: ***12.07.2017 г.;

1866.казус, 51-во писмо, регистрации: ***17.07.2017 г.;

1867.казус, 52-ро писмо, регистрации: ***24.07.2017 г.;

1868.казус, 53-то писмо, регистрации: ***01.08.2017 г.;

1869.казус, 54-то писмо, регистрации: ***08.08.2017 г.;

1870.казус, 55-то писмо, регистрации: ***15.08.2017 г.;

1871.казус, 56-то писмо, регистрации: ***18.08.2017 г.;

1872.казус, 57-мо писмо, регистрации: ***21.08.2017 г.;

1873.казус, 58-мо писмо, регистрации: ***01.09.2017 г.;

1874.казус, 59-то писмо, регистрации: ***04.09.2017 г.;

1875.казус, 60-то писмо, регистрации: ***07.09.2017 г.;

1876.казус, 61-во писмо, регистрации: ***11.09.2017 г.;

1877.казус, 62-ро писмо, регистрации: ***19.09.2017 г.;

1878.казус, 63-то писмо, регистрации: ***28.09.2017 г.;


--- --- ---

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Омбудсмана на България,

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

1879.казус, 1-во писмо, *04.05.2016 г.;

1880.казус, 2-во писмо, *17.05.2016 г.;

1881.казус, 3-то писмо, *27.05.2016 г.;

1882.казус, 4-то писмо, *13.06.2016 г.;

1883.казус, 5-то писмо, *20.06.2016 г.;

1884.казус, 6-то писмо, *21.06.2016 г.;

1885.казус, 7-мо писмо, *23.06.2016 г.;

1886.казус, 8-мо писмо, *27.06.2016 г.;

1887.казус, 9-то писмо, *04.07.2016 г.;

1888.казус, 10-то писмо, *11.07.2016 г.;

1889.казус, 11-то писмо, *18.07.2016 г.;

1890.казус, 12-то писмо, *20.07.2016 г.;

1891.казус, 13-то писмо, *22.07.2016 г.;

1892.казус, 14-то писмо, *25.07.2016 г.;

1893.казус, 15-то писмо, *28.07.2016 г.;

1894.казус, 16-то писмо, *01.08.2016 г.;

1895.казус, 17-то писмо, *03.08.2016 г.;

1896.казус, 18-то писмо, *05.08.2016 г.;

1897.казус, 19-то писмо, *08.08.2016 г.;

1898.казус, 20-то писмо, *10.08.2016 г.;

1899.казус, 21-во писмо, *12.08.2016 г.;

1900.казус, 22-ро писмо, *15.08.2016 г.;

1901.казус, 23-то писмо, *17.08.2016 г.;

1902.казус, 24-то писмо, *19.08.2016 г.;

1903.казус, 25-то писмо, *22.08.2016 г.;

1904.казус, 26-то писмо, *24.08.2016 г.;

1905.казус, 27-мо писмо, *26.08.2016 г.;

1905.казус, 28-мо писмо, *29.08.2016 г.;

1906.казус, 29-то писмо, *01.09.2016 г.;

1907.казус, 30-то писмо, *07.09.2016 г.;

1908.казус, 31-во писмо, *09.09.2016 г.;

1909.казус, 32-ро писмо, *12.09.2016 г.;

1910.казус, 33-то писмо, *14.09.2016 г.;

1911.казус, 34-то писмо, *16.09.2016 г.;

1912.казус, 35-то писмо, *19.09.2016 г.;

1913.казус, 36-то писмо, *26.09.2016 г.;

1914.казус, 37-мо писмо, *19.04.2017 г.;

1915.казус, 38-мо писмо, *09.05.2017 г.;

1916.казус, 39-то писмо, *11.05.2017 г.;

1917.казус, 40-то писмо, *22.05.2017 г.;

1918.казус, 41-во писмо, *25.05.2017 г.;

1919.казус, 42-ро писмо, *16.06.2017 г.;

1920.казус, 43-то писмо, *20.06.2017 г.;

1921.казус, 44-то писмо, *23.06.2017 г.;

1922.казус, 45-то писмо, *28.06.2017 г.;

1923.казус, 46-то писмо, *30.06.2017 г.;

1924.казус, 47-мо писмо, *03.07.2017 г.;

1925.казус, 48-мо писмо, *05.07.2017 г.;

1926.казус, 49-то писмо, *10.07.2017 г.;

1927.казус, 50-то писмо, *12.07.2017 г.;

1928.казус, 51-во писмо, *17.07.2017 г.;

1929.казус, 52-ро писмо, *24.07.2017 г.;

1930.казус, 53-то писмо, *01.08.2017 г.;

1931.казус, 54-то писмо, *08.08.2017 г.;

1932.казус, 55-то писмо, *15.08.2017 г.;

1933.казус, 56-то писмо, *18.08.2017 г.;

1934.казус, 57-мо писмо, *21.08.2017 г.;

1935.казус, 58-мо писмо, *01.09.2017 г.;

1936.казус, 59-то писмо, *04.09.2017 г.;

1937.казус, 60-то писмо, *07.09.2017 г.;

1938.казус, 61-во писмо, *11.09.2017 г.;

1939.казус, 62-ро писмо, *19.09.2017 г.;

1940.казус, 63-то писмо, *28.09.2017 г.;
- - - - - - -

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от

членовете на Висшия Адвокатски Съвет

чрез тотално игнориране на тук визираните казуси

и фактическо покровителствуване и обезпечаване на безотгворност

на (за) главните престъпни субекти:

Първо предварително уточнение:

Тук визираните казуси акуратно официално поставени на вниманието СПЕЦИАЛНО на членовете на Висшия Адвокатски Съвет ВСЪЩНОСТ са поставени КАТО ПРИБАВЕНИ КЪМ моята т. нар. „серия” „официални отворени писма”

До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); *(06)Омбудсмана на България. *(07)До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет”,

ПРИ КОЕТО специално тук визираните адресати са прибавени едва към 42-рото писмо (16 Юни 2017 г.) и фигурират включително до 63-тото писмо (28 Септември 2017 г.);

Предоставям на СВОБОДНАТА АДВОКАТСКА СЪВЕСТ на същите да приемат, че само и единствено тези 23 писма от всичките 63 имат „статуса” на адресирани до тех; макар че, струва ми се, че съгласно ПОВЕЛЯТА НА КЛАСИЧЕСКАТА АДВОКАТСКА СЪВЕТСТ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ АНГАЖИРАТ И В ИМЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО ДА ПРОЯВЯТ ИНИЦИАТИВАТА ДА ПРОУЧАТ И ПРЕДИШНИТЕ КАЗУСИ.

Второ предварително уточнение:

Тук и сега съм длъжен да разкажа една случка, която неимоверно дълбоко се е врязала в съзнанието ми и която стотици пъти съм разказвал не само в лекциите пред моите студенти, но и пред всяка възможна за това аудитория или публика, включително и в официалната ми кореспонденция с множество дипломатически представители в България, и която случка е отразена в моите документални книги.

След като в продължение на няколко години комунистическата Държавна сигурност провеждаше срещу мен и моите семейно и фамилно най-близки хора своите „строго секретни“, но все пак пределно ясни и очевидни за самия мен т. нар. „оперативни мероприятия“, репресивно предназначени „за сломяване на волята“ и за „усмиряване и укротяване на разума“,

и след като вече ми беше пределно ясно, че е въпрос на месеци да бъда уволнен от работата ми като Старши научен изследовател в Българската академия на науките (БАН) и като главен асистент в единствения в България по онова време Юридически факултет, пристъпих към стратегията за търсене на т. нар. „дипломатическа защита“,

и първата дипломатическа мисия, която посетих, беше на Великобритания, където – още веднага след влизането ми в сградата - бях посрещнат лично от военното аташе Джон Бак.

След като седнахме и той разгледа паспорта ми и ме попита „-Какво работите?“, аз почти издекламирах официалното наименование на моята т. нар. „щатна длъжност“, а именно „научен изследовател Първа степен в Института по науките за държавата и правото при Българската академия на науките, Единен Център по науките за държавата и правото при БАН и СУ“.

Той, разбира се, ми каза: „-Не разбирам!“.

Тогава, още докато казвах „-Главен асистент в Юридическия факултет на ...той изведнъж стана и съвсем официално ритуално застана в класическа военна стойка, отдаде чест с дясната си ръка, удари токове на обувките, поклони се, подаде ми ръка и каза:

„-О! Много се радвам – Вие сте професор адвокат!“.

В смайването си аз, обаче, най-спонтанно се изсмях. Той, още по-смаян от мен, ме попита „-Защо се смеете?“.

Тогава отговорих: „-Защото у нас и двете думи са ругатня!“.

В отговор той отвърна: „-А при нас над Адвоката е само Небето!“.

1941.казус, 42-ро писмо, 12 стр., регистрации: ***16.06.2017 г.;

1942.казус, 43-то писмо, 20 стр., регистрации: ***20.06.2017 г.;

1943.казус, 44-то писмо, 8 стр., регистрации: ***23.06.2017 г.;

1944.казус, 45-то писмо, 7 стр., регистрации: ***28.06.2017 г.;

1945.казус, 46-то писмо, 6 стр., регистрации: ***30.06.2017 г.;

1946.казус, 47-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***03.07.2017 г.;

1947.казус, 48-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***05.07.2017 г.;

1948.казус, 49-то писмо, 7 стр., регистрации: ***10.07.2017 г.;

1949.казус, 50-то писмо, 8 стр., регистрации: ***12.07.2017 г.;

1950.казус, 51-во писмо, 5 стр., регистрации: ***17.07.2017 г.;

1951.казус, 52-ро писмо, 8 стр., регистрации: ***24.07.2017 г.;

1952.казус, 53-то писмо, 10 стр., регистрации: ***01.08.2017 г.;

1953.казус, 54-то писмо, 8 стр., регистрации: ***08.08.2017 г.;

1954.казус, 55-то писмо, 6 стр., регистрации: ***15.08.2017 г.;

1955.казус, 56-то писмо, 6 стр., регистрации: ***18.08.2017 г.;

1956.казус, 57-мо писмо, 6 стр., регистрации: ***21.08.2017 г.;

1957.казус, 58-мо писмо, 11 стр., регистрации: ***01.09.2017 г.;

1958.казус, 59-то писмо, 7 стр., регистрации: ***04.09.2017 г.;

1959.казус, 60-то писмо, 9 стр., регистрации: ***07.09.2017 г.;

1960.казус, 61-во писмо, 13 стр., регистрации: ***11.09.2017 г.;

1961.казус, 62-ро писмо, 22 стр., регистрации: ***19.09.2017 г.;

1962.казус, 63-то писмо, 33 стр., регистрации: ***28.09.2017 г.;

--- --- ---

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски,

непосредствено извършена от Президента на България,

по които казуси тук визираното високо институционално

държавно-властническо лице фактически е извършило престъпна дейност,

като е встъпило като КОНКЛУДЕНТЕН ПОКРОВИТЕЛСТВУВАЩ СЪУЧАСТНИК, ОБЕЗПЕЧАВАЩ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

1963.казус,Първи персонален Меморандум, 03 стр., рег. 29.11.2017 г.;

1964.казус,Втори персонален Меморандум, 06 стр., рег. 07.12.2017 г.;

1965.казус,Трети персонален Меморандум, 05 стр., рег. 13.12.2017 г.;

1966.казус,Четвърти персонален Меморандум, 20 стр., рег. 11.01.2018 г.;

1967.казус,Пети персонален Меморандум, 04 стр., рег. 12.01.2018 г.;

1968.казус,Шести персонален Меморандум, 16 стр., рег. 17.01.2018 г.;

1969.казус,Седми персонален Меморандум, 05 стр., рег. 18.01.2018 г.;

1970.казус,Осми персонален Меморандум, 13 стр., рег. 24.01.2018 г.;

1971.казус,Девети персонален Меморандум, 10 стр., рег. 26.01.2018 г.;

1972.казус,Десети персонален Меморандум, 04 стр., рег. 30.01.2018 г.;

1973.казус,Единадесети персонален Меморандум, 18 стр., рег. 14.02.2018 г.;

1974.казус,Дванадесети персонален Меморандум, 02 стр., рег. 16.03.2018 г.;

1975.казус,Тринадесети персонален Меморандум, 02 стр., рег. 19.03.2018 г.;

1976.казус,Четиринадесети персонален Меморандум, 31 стр, рег. 02.04.2018 г.;

1977.казус,Петнадесети персонален Меморандум, 27 стр., рег. 10.04.2018 г.;

1978.казус,Шестнадесети персонален Меморандум, 03 стр., рег. 27.09.2018 г.;

1979.казус,Седемнадесети персонален Меморандум, 18 стр., рег. 01.10.2018 г.;

1980.казус,Осемнадесети персонален Меморандум, 04 стр., рег. 05.10.2018 г.;

- - - - - - -

КАЗУСИ, адресирани ПЕРСОНАЛНО

до Главния Прокурор Сотир Цацаров,

по които казуси тук визираното високо институционално

държавно-властническо лице е извършило престъпна дейност,

като е встъпило като ПОКРОВИТЕЛСТВУВАЩ СЪУЧАСТНИК,

ОБЕЗПЕЧАВАЩ БЕЗОТГОВОРНОСТ

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ

1981.казус,Първи персонален Меморандум, 02 стр., рег. 13.09.2018 г.;

1982.казус,Втори персонален Меморандум, 03 стр., рег. 14.09.2018 г.;

1983.казус,Трети персонален Меморандум, 03 стр., рег. 17.09.2018 г.;

1984.казус,Четвърти персонален Меморандум, 03 стр., рег. 18.09.2018 г.;

1985.казус,Пети персонален Меморандум, 03 стр., рег. 19.09.2018 г.;

1986.казус,Шести персонален Меморандум, 04 стр., рег. 20.09.2018 г.;

1987.казус,Седми персонален Меморандум, 38 стр., рег. 25.09.2018 г.;

1988.казус,Осми персонален Меморандум, 04 стр., рег. 28.09.2018 г.;

1989.казус,Девети персонален Меморандум, 13 стр., рег. 02.10.2018 г.;

1990.казус,Десети персонален Меморандум, 06 стр., рег. 04.10.2018 г.;

--- --- ---

787 (седемстотин и осемдесет и седем) КАЗУСИ,

датирани от 26 Април 2011 г. до 18 Декември 2015 г.,

озаглавени „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента и на другите държавни институции”, адресирани ПРЕДИ ВСИЧКО до Главния Прокурор,

и СИТУАТИВНО до Министър-Председателя, Мистъра на вътрешните работи, други Министри, Народното събрание и множество от Акредитираните в България дипломатически мисии,

1991.казус.(№001-26.04.2011г.); До Върховната касационна прокуратура;

1992.казус.(№002-09.05.2011г.); До Борис Велчев – внук и син на световно известни комунистически престъпници, вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС и на посткомунистическите НСС и ДАНС, ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския клан на руската Червена мафия и на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим, изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

(... ... ... ... ); (... ... ... ... ); (... ... ... ... );

2778.казус.(№787-18.12.2015г.);До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, перверзно престъпен високопоставен слуга на НЕОКОЛОНИАЛНИЯ банкстерско-ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим, №787-18.12.2015 г.

--- --- ---

84 (осемдесет и четири) КАЗУСИ,

датирани от 29 Септември 2005 г. до 21 Юни 2007 г.,

озаглавени „Писма”, адресирани до 51

акредитирани в България посланически мисии и

до Президента, Министър-Председателя, Главния Прокурор

2779.казус.(№001-29.09.2005 г.);

(... ... ... ... ); (... ... ... ... ); (... ... ... ... );

2862.казус.(№084---21.06.2007 г.);

2863.казус.56-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 15.09.2015 г., вх.№ 13033/13;

2864.казус.57-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Премиера Бойко Борисов, 17.09.2015, вх. № 4379/18.09.2015 г.;

2865.казус.58-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 23.09.2015 г., вх. № 13033/13;

2866.казус.59-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 28.09.2015 г., вх. № 13033/2013;

2867.казус.60-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 29.09.2015, вх. № 13033/13-06;

2868.казус.61-ви Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 02.10.2015 г., вх. № 13033/2013;

2869.казус.64-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 16.10.2015 г., вх. № 13033/13;

2870.казус.65-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 26.10.2015 г., вх. № 13033/2013;

2871.казус.66-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 28.10.2015 г., вх. № 13033/13;

2872.казус.67-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 02.11.2015 г., вх. № 13033/13;

2873.казус.68-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 03.11.2015 г., вх. № 13033/13;

2874.казус.69-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 04.11.2015 г., вх. № 13033/13;

2875.казус.70-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 06.11.2015 г., вх. № 13033/13;

2876.казус.71-ви Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 26.11.2015 г., вх. № 13033/13;

2877.казус.72-ви Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 10.12.2015 г., вх. № 13033/13;

2878.казус.73-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 18.12.2015 г., вх. № 13033/13;

2879.казус.74-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 15.04.2016 г., вх. № 13033/13;

2880.казус.74-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Премиера Бойко Борисов, 15.04.2016 г., вх. № 4379;

2881.казус.75-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Премиера Бойко Борисов, 01-03 Май 2016 г., вх. № 4379103;

2882.казус.75-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, вх. № 13033/13;

- - - - - - -

2883.казус.(01.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

2884.казус.(02.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

2885.казус.(03.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

2886.казус.(04.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

2887.казус.(05.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

2888.казус.(06.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

2889.казус.(07.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

- - - - - - -

2890.казус.(11.10.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

2891.казус.(11.10.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(15);

2892.казус.(11.10.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379/03;

2893.казус.(11.10.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-3518;

2894.казус.(11.10.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 55261;

2895.казус.(15.10.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

2896.казус.(15.10.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(16);

2897.казус.(15.10.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379/03;

2898.казус.(15.10.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-9564;

2899.казус.(15.10.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 55893;

2900.казус.(30.10.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

2901.казус.(30.10.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(17);

2902.казус.(30.10.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379;

2903.казус.(30.10.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-3799;

2904.казус.(30.10.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 59232;

2905.казус.(09.11.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

2906.казус.(09.11.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(20);

2907.казус.(09.11.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4397/03;

2908.казус.(09.11.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-5934;

2909.казус.(09.11.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 61490;

2910.казус.(15.11.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

2911.казус.(15.11.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(21);

2912.казус.(15.11.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379/03;

2913.казус.(15.11.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-4008;

2914.казус.(15.11.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 62660;

- - - - - - -

Казуси, озаглавени

Персонални Меморандуми до поредните български държавно-властови (екзекуционни) надзиратели (палачи) на Концлагер България”

Уточнение:

тук визираните казуси са съставна част от серията персонални меморандуми

До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

Анатолий Анатолиевич Макаров и Ерик Сет Рубин”

2915.казус.(30.01.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268;

2916.казус.(30.01.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2917.казус.(01.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(1);

2918.казус.(01.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2919.казус.(03.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(2);

2920.казус.(03.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2921.казус.(06.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(3);

2922.казус.(06.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2923.казус.(08.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(4);

2924.казус.(08.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2925.казус.(13.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(5);

2926.казус.(13.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2927.казус.(15.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(6);

2928.казус.(15.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2929.казус.(27.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(7);

2930.казус.(27.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2931.казус.(15.05.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(11);

2932.казус.(15.05.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

2933.казус.(29.05.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(15);

2934.казус.(29.05.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

--- --- ---

Казуси, озаглавени „Отворено писмо до 18 посолства, Премиера и Главния Прокурор”

2935.казус.(02.05.2012 г.), Премиера, вх. №4379;

2936.казус.(02.05.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №3704/12,ІІ;

2937.казус.(03.09.2012 г.), Премиера, вх. №4379;

2938.казус.(03.09.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №3704/12;

2939.казус.(10.09.2012 г.), Премиера, вх. №4379;

2940.казус.(10.09.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №3704/12;

2941.казус.(22.09.2012г.), Премиера, Препоръчана поща, 23.09.2012;;

2942.казус.(22.09.2012 г.), Главния Прокурор, Препоръчана поща, 23.09.2012;

--- --- ---

Казуси, озаглавени „Отворено писмо до 10 посолства, Премиера и Главния Прокурор”

2943.казус.(03.10.2012 г.), Премиера, вх. №4379/04.10.2012;

2944.казус.(03.10.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №13377/08/5/04.10.2012;

2945.казус.(10.10.2012 г.), Премиера, вх. №4379/;

2946.казус.(10.10.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №12489/11,V;

2947.казус.(22.10.2012 г.), Премиера, вх. №4379/23.10.2012;

2948.казус.(22.10.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №42913/06///23.10.2012;

2949.казус.(12.11.2012 г.), Премиера, вх. №4379/;

2950.казус.(12.11.2012 г.), Главния Прокурор, вх. №156621/06,VІ;Казуси, позиционирани в съдържащите НЯКОЛКО ХИЛЯДИ страници 21 тома (папки) озаглавени

Българският демократичен геноцид”;

Впрочем, виж: Библиография:

http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

част от текстовете отдавна са планирани да бъдат публикувани в следното книжно издание:

65. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, Том 5, С., „Янус”, ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

В тези официални надлежно институционално регистрирани текстове става въпрос за казуси, взети най-вече от публичното пространство и квалифицирани от мен като относящи се за

ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА ПРЕСТЪПНА ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,

извършвана от официалната българска компрадорска неоколониална държавна власт.

Това са казуси, които изрично и пределно ясно са формулирани като отнасящи се за организирана и системно провеждана от всички досегашни така наречени „Демократични” български правителства зловеща практика на

*държавен тероризъм; *евгеника *социално-икономически геноцид; *социално-медицински и медикаментозен геноцид; *химико-медикаментозен тероризъм и геноцид; *злоупотреба със субстанции и медицински оперативни и други практики; *образователно-професионален геноцид; *пенсионен геноцид; *селективен геноцид над децата на България; *извънсъдебни камуфлажно прикрити убийства; и *множество други форми на геноцидно и терористично насилие над и изтребление на гражданите на БългарияТом 1.

2951.казус.(12.03.2007г.), Министър-Председател Сергей Станишев, вх.№405/12.03.2007 г.;

2952.казус.(16.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/16.03.2007 г.;

2953.казус.(16.03.2007г.), Министър на здравеопазването, вх.№97-Я-7/16.03.2007 г.;

2954.казус.(23.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07/23.03.2007 г.;

2955.казус.(26.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07/ІІ/26.03.2007 г.;

2956.казус.(27.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07/ІІ/27.03.2007 г.;

2957.казус.(28.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07/ІІ/28.03.2007 г.;

2958.казус.(29.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07/ІІ/29.03.2007 г.;

2959.казус.(10.04.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№6419/07//10.04.2007 г.;

2960.казус.(16.04.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07//16.04.2007 г.;

2961.казус.(18.05.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/07//18.05.2007 г.;

2962.казус.(26.05.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№5484//26.05.2007 г.;

2963.казус.(25.06.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№25707/06/ІІ//26.06.2007 г.;

2964.казус.(01.07.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№11512/07///02.07.2007 г.;

2965.казус.(08.06.2008г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№8370/08///09.06.2008 г.;

2966.казус.(29.06.2008г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№4459/ІІ/04///30.06.2008 г.;

2967.казус.(21.09.2008г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№13377////23.09.2008 г.;

2968.казус.(02.07.2009г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№8370////02.07.2009 г.;

2969.казус.(30.08.2009г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№8370/08///31.08.2009 г.;

2970.казус.(30.08.2009г.), Министър-Председател, вх.№4379//31.08.2009 г.;

2971.казус.(02.09.2009г.), Министър-Председател, вх.№4379//02.09.2009 г.;

2972.казус.(24.09.2009г.), Софийска градска прокуратура, вх.№9316/09//24.09.2009 г.;

2973.казус.(24.09.2009г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№8370/08/, ///24.09.2009 г.;

2974.казус.(24.09.2009г.), Министър-Председател, вх.№4379//24.09.2009 г.;

2975.казус.(30.07.2010г.), Главен Прокурор, ВКП, препоръчана поща;

2976.казус.(01.08.2010г.), Главен Прокурор, ВКП, препоръчана поща, 02.08.2010г.;

Уточнение: Тук визираните текстове

специално до българските институции са официално публикувани в следната книга:

Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

Отделно от това, в същата книга са публикувани и текстовете, които са адресирани специално до (и само до) дипломатическите мисии в България.Том 2.

2977.казус.(16.08.2012г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№13285/10ІІ, //16.08.2012 г.;

2978.казус.(16.08.2012г.), Премиер (МС), вх.№4379/16.08.2012 г.;

2979.казус.(20.08.2012г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№25707/06-ІІ,//20.08.2012 г.;

2980.казус.(20.08.2012г.), Премиер (МС), вх.№4379/20.08.2012 г.;

2981.казус.(21.10.2011г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№13285/10//21.10.2011 г.;Том 3.

2982.казус.(10.05.2006г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№5484 //11.05.2006 г.;

2983.казус.(05.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№25707/06//05.03.2007 г.;

2984.казус.(27.03.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№25707/06//22.03.2007 г.;

2985.казус.(26.05.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№25707/06//28.05.2007 г.;

2986.казус.(25.06.2007г.), Главен Прокурор, ВКП, вх.№25707/06//26.06.2007 г.;

2987.казус.(11.08.2010г.), Софийска градска прокуратура, Препоръчана поща;

2988.казус.(12.08.2010г.), Софийска градска прокуратура, Препоръчана поща;

2989.казус.(13.08.2010г.), Софийска градска прокуратура, Препоръчана поща, 14.08.2010 г.;

2990.казус.(03.09.2010г.), Софийска градска прокуратура, вх.№3592/07/03.09.2010 г.;

2991.казус.(03.09.2010г.), Народно събрание, Комисия за контрол на ДАНС, Препоръчана поща;

2992.казус.(21.12.2010г.), Софийска градска прокуратура, вх.№3592/07/21.12.2010 г.;

2993.казус.(24.01.2011г.), Софийска градска прокуратура, вх.№3592/07/24.01.2011 г.;

2994.казус.(28.03.2011г.), Софийска градска прокуратура, вх.№3592/07/28.03.2011 г.;

2995.казус.(28.03.2011г.), Софийска градска прокуратура, вх.№529/11/28.03.2011 г.;

2996.казус.(27.06.2012г.), Главен прокурор, вх.№25707/06-ІІ///27.06.2012 г.;

- - - - - - -

Уточнение: До тук текта е издаден като книга:

Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., „Янус”, 2012, 217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);- - - - - - -

2997.казус.(20.10.2013г.), Главен прокурор, вх.№13033/13///18.10.2013 г.;

2998.казус.(27.11.2013г.), Главен прокурор, вх.№13033/13///27.11.2013 г.;

2999.казус.(27.11.2013г.), Народното събрание, Председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията, вх.№ПГ-3194-Я-11///27.11.2013 г.;

3000.казус.(11.12.2013г.), Народното събрание, Председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията, вх.№ПГ-3194-Я-51///11.12.2013 г.;

3001.казус.(11.12.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№13033/13///11.12.2013 г.;

3002.казус.(19.03.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№13033/13///17.03.2014 г.;Том 4-5.

3003.казус.(23.08.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№25707/06///23.08.2012 г.;

3004.казус.(23.08.2012г.), Министър-Председател, МС, вх.№4379//23.08.2012 г.;

3005.казус.(27.08.2012г.), Министър-Председател, МС, вх.№4379//27.08.2012 г.;

3006.казус.(27.08.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№25707/06/27.08.2012 г.;Том 6.

3007.казус.(29.08.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№25707/06/29.08.2012 г.;

3008.казус.(29.08.2012г.), Министър-Председател, МС, вх.№4379//29.08.2012 г.;Том 7-8.

3009.казус.(31.08.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132/06/31.08.2012 г.;

3010.казус.(31.08.2012г.), Министър-Председател, МС, вх.№4379//31.08.2012 г.;

3011.казус.(25.09.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№14281//25.09.2006 г.;

3012.казус.(17.09.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№14281//19.09.2011 г.;

3013.казус.(16.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132/06/17.10.2011 г.;

3014.казус.(14.09.2012г.), Главен прокурор, ВКП, Препоръчана поща;

3015.казус.(14.09.2012г.), Премиер, МС, Препоръчана поща;Том 9.

3016.казус.(15.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132//14.10.2011 г.;

3017.казус.(17.09.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132/06/17.09.2012 г.;

3018.казус.(17.09.2012г.), Премиер, МС, вх.№4379//17.09.2012 г.;Том 10.

3019.казус.(24.11.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132/06/25.11.2011 г.;

3020.казус.(06.10.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132/06/08.10.2012 г.;

3021.казус.(06.10.2012г.), Премиер, МС, вх.№4379//08.10.2012 г.;Том 11.

3022.казус.(03.10.2012г.), Премиер, МС, вх.№4379//04.10.2012 г.;

3023.казус.(03.10.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№13377/08///04.10.2012 г.;

3024.казус.(08.10.2012г.), Премиер, МС, вх.№4379//08.10.2012 г.;

3025.казус.(08.10.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№15132/06///08.10.2012 г.;Том 12.

Том 13.

3026.казус.(02.05.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№14281///07.05.2013 г.;

3027.казус.(30.05.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№38257/06//30.05.2013 г.;

3028.казус.(05.06.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№38257/06//05.06.2013 г.;

3029.казус.(05.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№5252//08.04.2013 г.;

3030.казус.(06.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх.№5254//08.04.2013 г.;

3031.казус.(27.06.2013г.), Главен прокурор, ВКП, Препоръчана поща, 28.06.2013, приел: Петя Янкова, час: 10:19:41, тегло 48 грама, 1 лев и 30 ст.;

3032.казус.(28.06.2013г.), Главен прокурор, ВКП, Препоръчана поща, 29.06.2013, приел: Здравка Антонова, час: 14:37:09, тегло 80 грама, 1 лев и 35 ст.;

3033.казус.(30.06.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13285///02.07.2013 г.;Том 14.

3034.казус.(28.07.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//29.07.2013 г.;

3035.казус.(14.07.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//17.07.2013 г.;Том 15.

3036.казус.(30.08.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//30.08.2013 г.;

3037.казус.(31.08.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//30.08.2013 г.;

3038.казус.(21.11.2012г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06/22.11.2012 г.;

3039.казус.(24.10.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//25.10.2013 г.;

3040.казус.(16.12.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//16.12.2013 г.;

3041.казус.(16.12.2013г.), Председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията при 42-то Народно събрание, вх.рег.№ПГ-3194-Я-16///16.12.2013 г.;

3042.казус.(20.12.2013г.), Председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията при 42-то Народно събрание, вх.рег.№ПГ-3194-Я-16///06.01.2014 г.;

3043.казус.(20.12.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//19.12.2013 г.;

3044.казус.(13.01.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//13.01.2014 г.;

3045.казус.(14.01.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//13.01.2014 г.;

3046.казус.(15.01.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//13.01.2014 г.;Том 16.

3047.казус.(05.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№5252//08.04.2013 г.;

3048.казус.(06.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№5254//08.04.2013 г.;

3049.казус.(02.04.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//31.03.2014 г.;

3050.казус.(03.04.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//31.03.2014 г.;

3051.казус.(21.04.2015г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//20.04.2015 г.;

3052.казус.(16.01.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//16.01.2014 г.;

3053.казус.(15.03.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//14.03.2014 г.;

3054.казус.(29.07.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//29.07.2014 г.;

3055.казус.(17.04.2015г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//17.04.2015 г.;

3056.казус.(20.04.2015г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//20.04.2015 г.;

3057.казус.(23.04.2015г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033//22.04.2015 г.;Том 17.

3058.казус.(15.09.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№6639/99 ІІІ//15.09.2011 г.;

3059.казус.(01.06.2004г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3114//01.06.2004 г.;

3060.казус.(15.01.2007г.), Главен прокурор, ВКП, вх№6527/06//15.01.2007 г.;

3061.казус.(18.09.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№6405/06//20.09.2011 г.;

3062.казус.(03.11.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06//03.11.2011 г.;

3063.казус.(11.11.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06//10.11.2011 г.;

3064.казус.(23.11.2012г.), Главен прокурор, ВКП, Препоръчана поща;

3065.казус.(17.03.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№6639/99//18.03.2013 г.;

3066.казус.(29.03.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//29.03.2013 г.;

3067.казус.(29.03.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//01.04.2013 г.;

3068.казус.(31.03.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//01.04.2013 г.;

3069.казус.(01.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//01.04.2013 г.;

3070.казус.(02.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//01.04.2013 г.;

3071.казус.(03.05.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//07.05.2013 г.;

3072.казус.(07.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№5253//08.04.2013 г.;

3073.казус.(22.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№5307/13/24.04.2013 г.;

3074.казус.(29.07.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13/29.07.2013 г.;

3075.казус.(30.10.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13/29.10.2013 г.;

3076.казус.(24.05.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13/19.05.2014 г.;Том 18.

3077.казус.(27.06.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№4866/11/27.06.2011 г.;

3078.казус.(30.05.2008г.), Главен прокурор, ВКП, Препоръчана поща, 31.05.2008 ;

3079.казус.(30.05.2008г.), Директор на Националната следствена служба, 31.05.2008 г.;

3080.казус.(09.09.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13285/10/12.09.2011 г.;

3081.казус.(24.09.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№4063/10/26.09.2011 г.;

3082.казус.(14.11.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06/16.11.2011 г.;

3083.казус.(03.12.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06/07.12.2011 г.;

3084.казус.(26.07.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/23/26.07.2013 г.;

3085.казус.(26.07.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/23/26.07.2013 г.;

3086.казус.(29.10.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13///29.10.2013 г.;

3087.казус.(25.05.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13///19.05.2014 г.;Том 19.

3088.казус.(02.06.2004г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3124///02.06.2004 г.;

3089.казус.(28.06.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№9717///28.06.2006 г.;

3090.казус.(31.07.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№9717///31.07.2006 г.;

3091.казус.(22.08.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№1737///22.08.2006 г.;

3092.казус.(29.08.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3124/04//28.08.2006 г.;

3093.казус.(19.10.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№9717/06//19.10.2006 г.;

3094.казус.(25.10.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№16196///25.10.2006 г.;

3095.казус.(06.11.2006г.), Районна прокуратура, Монтана, вх№2553///06.11.2006 г.;

3096.казус.(09.03.2007г.), Главен прокурор, ВКП, вх№41219/06//09.03.2007 г.;

3097.казус.(01.03.2010г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3637///01.03.2010 г.;(вх.№8231/08/ІІ)

3098.казус.(08.03.2010г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3637///08.03.2010 (вх.№8231/08ІІ);

3099.казус.(19.10.2010г.), Главен прокурор, ВКП, вх№8231/08-ІІ//21.10.2010

4100.казус.(19.10.2010г.), МВР, вх№ж-11933І//21.10.2010

4101.казус.(19.05.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№8231/08-ІІ//19.05.2011

4102.казус.(11.08.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//12.08.2013

4103.казус.(02.11.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//01.11.2013

4104.казус.(13.05.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//10.05.2014Том 20.

4105.казус.(23.09.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№8231/08//26.09.2011

4106.казус.(02.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06//04.10.2011

4107.казус.(07.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№8231/08//07.10.2011

4108.казус.(23.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№30977/06//24.10.2011

4109.казус.(24.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№30977/06//25.10.2011

4110.казус.(26.10.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06//25.10.2011

4111.казус.(23112011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06//25.11.2011

4112.казус.(20.04.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№5307/13//24.04.2013

4113.казус.(23.08.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3307/13//19.08.2013

4114.казус.(08.11.2013г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//08.11.2013

4115.казус.(27.03.2014г.), Главен прокурор, ВКП, вх№13033/13//28.03.2014Том 21.

4116.казус.(06.06.2011г.), Главен прокурор, ВКП, вх№4670/11//06.06.2011

4117.казус.(15.04.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3342///17.11.2006

4118.казус.(14.08.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3372///14.08.2006

4119.казус.(03.10.2006г.), Главен прокурор, ВКП, вх№3372/06//03.10.2006

4120.казус.(18.05.2008г.), Главен прокурор, ВКП, Препоръчана поща, 19.05.2008;

4121.казус.(18.05.2008г.), Районен прокурор, Монтана, Препоръчана поща, 19.05.2008;

4122.казус.(27.06.2008г.), Главен прокурор, ВКП, вх№15132/06//30.06.2008

4123.казус.(27.06.2008г.), Национална следствена служба, вх№ДП-42/95/06//30.06.2008 ;

4124.казус.(13.02.2009г.), Главен прокурор, ВКП, вх№2539///13.02.2009

4125.казус.(19.06.2010г.), Министър-Председател, вх№4379///21.06.2010

4126.казус.(17.07.2010г.), Министър-Председател, Препоръчана поща;

4127.казус.(17.07.2010г.), МВР, Министър, Препоръчана поща, 19.07.2010;

4128.казус.(17.07.2010г.), МВР, Главен прокурор, Препоръчана поща, 19.07.2010;

4129.казус.(22.07.2010г.), Народно събрание, Председател на Комисията за контрол на ДАНС, 23.07.2010г.;

4130.казус.(22.07.2010г.), Министър-председател, 23.07.2010г;

4131.казус.(22.07.2010г.), МВР, Министър, 23.07.2010г;

4132.казус.(22.07.2010г.), Главен прокурор, 23.07.2010г;

4133.казус.(09.08.2010г.), ОД МВР Монтана, 09.08-2010 г;

4134.казус.(21.03.2011г.), районен прокурор, Монтана, 21.03.2011 г;

4135.казус.(18.04.2011г.), Главен прокурор, вх.№4670///18.04.2011 г.;

4136.казус.(16.11.2011г.), Главен прокурор, вх.№15132/06//16.11.2011 г.;

4137.казус.(30.07.2013г.), Главен прокурор, вх.№3307/13//31.07.2013 г.;

4138.казус.(17.12.2013г.), Главен прокурор, вх.№13033/13//16.12.2013 г.;

4139.казус.(01.04.2014г.), Главен прокурор, вх.№13033/13//31.03.2014 г.;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Следва продължение!!!

Впрочем:

Защо да следва продължение, след като

тук визираният по-горе текст е част от

Официален Списък на 5541 приоритетно-актуални казуси

относно една малка част от престъпленията

на регионалният и глобалистичният

български концлагерен политически режим;

който Официален Списък

вече няколкократно е бил предоставян на

тук визираните адресати

които са несъмнена част от Легията на Сатанинските Изчадия

и са отказали да изпълнят и не са изпълнили

Легитимните си Задължения???Припомням, че разбира се, поне аз през изтеклият вече

повече от Половин Век Всяка Секунда от Живота си

превъзходно съм знаел и разбирал коварната психологическа стратегия

не само на този тотално прилаган подход

спрямо всички такива като мен,

но и тотално прилаганият подход за камуфлажно прикритие

на систематичното ликвидиране на всички такива като мен.Припомням, че това не само не ме е обезсърчавало,

но и интензивно ме е мотивирвало

да поддържам в прецизна изправност и да усъвършенствувам

моето единствено оръжие

Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел Втори- ІІ

ІІ. (1)

ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

Баба ми Петкана е от същата фамилия, от която е ноторно публично известният Милан Дренчев, *завършил висше Икономическо и Юридическо образование, *член на БЗНС, *осъждан на доживотен затвор, *пребивавал в комунистическите концлагери и затвори в продължение на 13 години, *участник в Националната Политическа „Кръгла маса”, депутат (сенатор) във Седмото Велико Народно Събрание.

Дядо ми Янко е потомък на родените в село Клисура до Чипровци и обучените в Австрия и Италия военни специалисти, които именно са били организирали ноторно известното Чипровско Въстание; и които именно след опожаряването на родното им село са положили основите на моето родно село Клисурица {т.е „Малката Клисура”};

нещо повече, Дядо ми Янко е потомък на ноторно известният действуващ в този район Войвода Хайдут Вельо и е един от продължителите на фамилният клан Вельовци, Вельовски. {виж: Никола Намерански, Имената на селищата в Берковско, Михайловградско и Ломско, издателска къща „Иван Вазов”, София, 1991 г.}.

Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект; И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ, НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

Благодарение именно на ВСИЧКИТЕ тех аз съм това, което съм.

Благодарение именно на тех постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална, Канибалистична Държавна Власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ,

извършена спрямо (СРЕЩУ, ПРОТИВ)

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега НАПОМНЯМ на тук визираните ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ, че съгласно съвременните Цивилизационни и Правни Принципи и Норми както техните предшественици, така и самите те са имали и имат КОНКРЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по повод и във връзка с моите Меморандуми; и че техното МЪЛЧАЛИВО поведение СПРЯМО МЕН по същество има характера на така наречената

КОНКЛУДЕНТНА СУБРОГАЦИЯ, т.е. конклудентно, мълчаливо признаване, че те НЕ САМО и не съвсем „просто” са се приобщили като последващи съучастници и обезпечители на съответната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на съответните дейци; НО И ЧЕ по същество пределно ясно са показали своето изрично СУБРОГАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ, т.е заявяване, встъпване, самоидентифициране, със съответната рафинирана и високоопасна престъпна дейност на съответните дейци;

тоест, заявили са факта на своето ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в параметрите на Правата и Задълженията на всичките предшествуващи ги престъпни субекти относно всичките визирани от мен казуси.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нещо повече, искрено препоръчвам на тук визираните адресати на моите Меморандуми, да потърсят ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА прецизна юридическа консултация, от която ще узнаят, че макар и ОСНОВНАТА наказателна отговорност да е строго лична за всеки пряк или косвен престъпен деец, включително и за самите тех като суброгативно „набутали се” „И ПРИОБЩИЛИ СЕ” към Престъпните Участници в ситуацията, то РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНАСТ ЗА ЩЕТИТЕ, се разпростира върху всички НЕ САМО институционални, НО И лично-семейно и прочее свързани с тех лица; които лица, макар и косвено, са се възползвали от ефектите на престъпната дейност, извършената от суброгатора.

При което изрично и ясно подчертавам, че отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо

***базираните в България Дипломатически Мисии ***и спрямо определени Демагогско-Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции;

КОИТО ИМЕННО са встъпили като вдъхновители и директни поръчители на извършените в България ПОВЕЧЕ ОТ 6 000 (шест хиляди) ПОДБРАНИ ОТДЕЛНИ така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които казуси фактически конкретно извършените престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ – т.е ПОВЕЧЕ ОТ 60 000 са отделните фактически конкретно извършени престъпления.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати,

КАКТО всичките институционални предшественици, ТАКА И всичките актуални тук визирани адресати, КАКТО ДО СЕГА, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, ТАКА И СЕГА са имали и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ***прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси; ***да предприемат ефективни високоинституционални правозащитни действия; ***и да ми отговорят; ***И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАФИНИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА СВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ЛИЧНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че,

поради липсата на изрично и ясно опровержение, фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР, имащ характера на пределно ясно ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ с визираните престъпления И ПРИЗНАНИЕ за фактическо задкулисно вдъхновително, поръчително и обезпечително СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.ІІ. (2)

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ДО СЕГА НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

и че през последните две десетилетия съм провеждал АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРОТЕСТНИ ИСКАНИЯ както пред сградите на посолствата на САЩ, Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Италия и още поне десетина други такива, от които все пак преди това ИЛЮЗОРНО съм търсел помощ и закрила и наивно съм се надявал да получа внимание и загриженост;

ТАКА И ЧЕ КОГАТО ВСЕ ПАК ЗА ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ СЕ ПОЯВИХ ПРЕД СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ОЩЕ ВЕДНАГА след абсолютно легитимното ми появяване там, лично Посланика на РФ е бил искал да бъда арестуван, но полицията не посмя да напрпави това.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ОЩЕ през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа правозащитна и политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.); но истинското развихряне на което е от времето на трите класически (вербални) джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и евро-комунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа {в контекста именно на което през 1987 г. Михаил Горбачов официално бе заявил в Римския Клуб, че той и цялото Ръководство на СССР са поели Пътя към Новият Световен Ред, тъй като именно това е Пътят към Световният Комунизъм}.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.

СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че: поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, нека все пак отбележа, че към „Арсенала на моето Официално Въоръжение” несъмнено принадлежат обемистите ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ПАПКИ, съдържащи текстовете на моите ИНТЕНЗИВНИ официални „кореспонденции” КАКТО С българските институции, ТАКА И С Международно-Правните институции, и най-вече с дипломатическите и държавните институциите на множество държави.

В контекста на това акуратно Ви уведомявам, че

чрез моето официално Издателство „Янус ЕООД” съм предприел дейност по включването в официални книжни и електронни издания на всичките или поне почти всичките текстове на моите повече от 6 000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”. Акуратно Ви уведомявам;

в Българската Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методии” съществува така наречен „Национален регистър на издаваните книги в България”, който Регистър има специален електронен сайт; в този сайт съществува специален раздел относно авторите, при което на името на Янко Николов Янков са посочени (публикувани) заглавията и Международните издателски номера {ISBN} на досега издадените от мен научни и документални книги.

Също така акуратно Ви уведомявам, че отделно от това, съм се „погрижил” така визираната информация да бъде предоставена и надлежно регистрирана в определени авторитетни чуждестранни Национални и Академични библиотеки.ІІ. (3)

Така, тук и сега, в контекста на цялостна ми строго научна и практическа правозащитна ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА ДЕЙНОСТ още от 70-те и 80-те години

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

Първо: Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи: ***на българските специални служби; ***на специалните служби на САЩ; ***на специалните служби на СССР и респективно на РФ; ***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.Второ: .Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен ***КАКТО ПРЕД българските държавни институции; ***ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции; ***ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, ПРЕД КОИТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.Трето: Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са встъпили и са се проявили като функционери на Престъпният НеоКолониален Български Клан на САЩ, СССР/РФ и ЕС, условно или фигуративно казано на ЦРУ и КГБ,

които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и легитимно-организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ абсолютно категоричен е моят извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус,

водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ, който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.ІІ. (4)

За пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени;

на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.

Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

{Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

ІІІ.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

22 Октомври 2021 г. Янко Н. Янков

& Край на документаНяма коментари:

Публикуване на коментар