2021-11-08

21 Октомври 2021 г., Сто и петнадесети (115-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

Роден в село Клисурица. община Монтана. Приет да следва в Софийския университет, първоначално във Факултета по славянски филологии със специалност „Българска филология“, а по-късно завършва висше образование в Юридическия факултет и се дипломира в специалността „Право“. Като студент по „Право” специализирал „Съдебна Медицина” и „Съдебна Психиатрия”.

Първите си научни разработки и публикации прави още като студент в трети курс, а след дипломирането си спечелва конкурс и започва научната си кариера като изследовател (научен сътрудник) в Института за държавни и правни науки при Българската академия на науките и като преподавател (асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет.

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (Сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска Академия на науките и изкуствата; /// Екс-Декан на Юридическия факултет в Европейския Универсистет в град Призрен, Косово.

Дописен член (член-кореспондент, член-кор) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи. /// Председател на Политическа Партия {ПЛК}, която по негово лично решение е „изведена от функционалност” поради органична несъвместимост с всички други партии и най-вече с политическата система.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com ///// Web site: http://iankov.blogspot.com/// ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ///

Няколко видеозаписи : http://vbox7.com/collection:708949 ///

Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///,

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков:

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Патриотизмът се състои в това да подкрепяш винаги страната си, а правителството – само когато заслужава!Янко Николов Янков –21 Октомври 2021 г., Сто и петнадесети (115-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум.

- - - - - - -

До Амнести Интернешънъл България @AmnestyBulgaria, Неправителствена организация (НПО), Address: 1 Easton Street, London, WC1X 0DW, UK, E-mail: contactus@amnesty.org ; /////

https://www.facebook.com/AmnestyBulgaria/ ; /////

https://www.facebook.com/AmnestyBulgaria/?ref=page_internal /////

Simren Dhaliwal - simren.dhaliwal@amnesty.org

Nota bene!!! Поръчан от Амнести Интернешънъл, посветен на правозащитната дейност на Янко Николов Янков филм на френската телевизия „TV ARTE G.E.I.E.“, за първи път излъчен на 15. 12. 1999 година (на френски език), http://vbox7.com/play:77aa4e19

- - - - - - -

До Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn, GERMANY, E-mail: bulgaria@dw.com .

До Свободна Европа, службата за България на Radio Free Europe, Софийско Бюро, E-mail: svobodnaevropa@rferl.org ;

До Би Би Си, Русская служба - Почтовая форма; BBC News Russian - Facebook, @bbcnewsrussian , russian@bbc.co.uk ,

До Российский совет по международным делам (РСМД), Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, E-mail: welcome@russiancouncil.ru, Фейсбук - facebook.com/russiancouncil,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Проклиням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация!!!

Проклиням ви защото имам абсолютно всичките необходими ми легитимни основания да бъда категоричен, че вие използувате Авторитета и Достойнството на Държавите, които са ви акредитирали като Посланици като камуфлажно прикритие, за да слугувате на Престъпният Световен banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall}. Бъдете Проклети до Девето Поколение!!!

Проклиням ви защото точно вие сте непосредствените НАСЛЕДСТВЕНИ И СУБРОГАТИВНИ директни поръчители и обезпечители на престъпната дейност на вилнеещата в България Президентско-Правителствено-Мафиотска Хунта, обезпечаваща и осъществяваща тоталната престъпна дейност на

Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ-ДС/ДАНС Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ днешният Български Селективен и Тотален, Терористичен и Геноциден, Либерално-Глобалистичен КонцЛагерен режим.

Проклиням ви защото лично вие откакто сте акредитирани в България в съответствие с Цивилизационните и Правните Принципи и Норми вие сте получили и получавате от мен голямо множество акуратни мои меморандуми, в които се съдържат конкретни посочвания и описания на съответни престъпления, включително и на перверзно жестоки брутални престъпления;

при което вие съзнателно, преднамерено и целенасочено драстично сте нарушили и нарушавате вашите Задължения (***)да извършите адекватно обективно проучване, (***)да се отграничите от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществите легитимно реагиране.

Всъщност, би трябвало да ви е ноторно известно, че съгласно Цивилизационните и Правните Принципи и Норми липсата на формален официален отговор съвсем не е липса на отговор, а е наличие на конклудентен (т.е. подразбиращ се) откровен отговор, потвърждаващ вашето фактическо приобщаване към лоното на престъпните Сатанински Изчадия.

Впрочем, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, Проклиням ви защото откакто вие сте акредитирани в България и фактически точно вие сте встъпили във функцияна на НЕПОСРЕДСТВЕНИ НАСЛЕДСТВЕНИ И СУБРОГАТИВНИ директни господари, поръчители и обезпечители на цялостната престъпната дейност на вилнеещата в България с модификациите още от 70–те, 80-те и 90-те години до днес, Комуноидна и Либерално-Глобалистично-Мафиотска Хунта

точно аз още през 70-те години ЛЕГИТИМНО ПРАВОЗАЩИНТО-ОФИЦИАЛНО СЕ ОПЪЛЧИХ срещу цялостната тази престъпна дейност.

При това, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, обръщам вашето внимание върху факта, че съвсем, съвсем наскоро, на 21 Септември 2021 г., Сто и трети (103-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум,

официално точно на вас съм предоставил съвсем съкратен вариант на моят съставен в продължение на половин век т. нар. Списък на 5541 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим.

При това, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, акуратно многократно съм ви писал, че

точно вие, точно вашите имена и точно тези мои списъци на казусите за търсене на отговорност,

са били посочени, казани и изтъкнати пред Президента Румен Радев от Почетния Консул на РФ Георги Гергов, и Генерал-Майор Пламен Узунов, член на масонската ложа на Георги Гергов и Съветник на Президента {впрочем, мой бивш студент, изпълнявал още тогава ССОМ насочени срещу мен!!!}, ЗА ДА УБЕДЯТ Президента Румен Радев, който също така е член на масонската ложа на Георги Гергов,

че съществува Секретно Споразумение между Специалните Служби на САЩ и Специалните Служби на РФ

да бъдат ликвидирани всички все още живи политически затворници, които не са се отказали да търсят отговорност за престъпленията

и че трябва да се започне именно чрез камуфлажно прикритото убийство на Янко Николов Янков.

Впрочем, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, дори и да ме ликвидирате, не се надявайте на победа - единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото въплътени в научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които, надявам се,

че би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Бъдете Проклети до Девето Поколение!!! Все пак приканвам ви да се Покаете и да изпълните Задължението си към Истината и Справедливостта!

Впрочем, акуратно ви уведомявам, че винаги съм готов да оттегля и прекратя моята наказателна процедура против вас пред Божието Правосъдие, ако се позовете на съответните легитимни основания.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България {26 септември 2019}, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно обезпечаващ пълна БезОтговорност за прилаганият в България Либерално-Глабалистичен Тероризъм и Геноцид.

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно официално съм се обръщал и дори интензивно лично съм контактувал с някои от Нейните Дипломатически Предшественици в България,

{при това през Март 1984 г. Политическият Секретар на Посолството на САЩ Джоузеф Кийл лично бе посетил моят роден дом в село Клисурица, за да се запознае и разговаря с Майка ми и Баща ми. Веднага след визираното Високопоставено Дипломатическо посещение в родният ми дом бех арестуван, изпратен в концлагер в химическите заводи в Девня до Варна, а после арестуван в Главно следствено управление на ДС {ГСУ ДС} и осъден на 12 години затвор при строг режим!!!},

при което съм посочил, описал и поискал СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси

{Виж: Официален Списък на 5541 т. нар. „Приоритетно-актуални казуси”, които всъщност, са само една съвсем малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим},

при което „в отговор” на всяко мое официално искане за спазване на Цивилизационните и Правните Принципи и Норми винаги съм получавал още по-голямо ожесточение.

Нещо повече - за пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”,

че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим;

при което, също така, пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане. {Виж: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

Така, тук и сега акуратно обръщам вниманието на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа на факта и обстоятелството, че още от момента на нейното встъпване в длъжността на Посланик в България, Тя СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния за (относно) които В ЧАСТНОСТ акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й голямо множество мой Меморандуми.

относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, също така съзнателно, преднамерено и целенасочено драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-Правните си Задължения (***)да извърши адекватно обективно проучване, (***)да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществи легитимно реагиране.

За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

Питам те, Херо Мустафа, това ли беше и това ли е Твоята Съкровена „Американска Мечта” - да използуваш Посланическият си (Дипломатическият си) статус като камуфлажно прикритие и „димна завеса”, за да слугуваш на Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“} като извършваш драстични престъпни нарушения на Цивилизационните и Международно-Правните си Задължения като реално и фактически обезпечаваш БезОтговорност за престъпленията, за (относно) които си надлежно официално информирана???

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното Право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че

когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната, хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 26 септември 2019 Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА САЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността ОБВИНЯВАМ Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ТЕРОРИСТИЧНА И ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Херо Мустафа СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега,

аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада, на който тя престъпно служи (слугува)

ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА Нейно Превъзходителство Херо Мустафа прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Впрочем, Херо Мустафа, ПРИПОМНЯМ ти: Виж: (20 Януари 2021г.), Четиредесет и втори (42-ви) персонален Меморандум. Казус: ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично послание. С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

Виж СЪЩО: (12 Февруари 2021 г.), Четиредесет и трети (43-ти) персонален Меморандум. Казус: ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око и очевино конклудентното „стратегическо и оперативно съгласие” на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично Послание.

С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

Впрочем, още на 10 Февруари 2020 г.), Девети (9-ти) Персонален Меморандум До Главния Прокурор Иван Гешев, ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛНО ДО ЮРИДИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК ПРИ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ И ФЕДЕРАЛЕН ПРОКУРОР ДЖЕСИКА КИМ, 5096-ти Приоритетно актуален казус

официално съм обосновал тезата, че става въпрос за Дейност, извършена от официалният Министър-Председател (Премиер) на три мандатни Правителства на България, генерал от МВР и Въоръжените сили; която дейност

ПЪРВО: се изразява в абсолютно недопустимо нарушение на изискващите безпрекословна уважителност и респект Принципи и Норми на Международното публично Право и в частност на Дипломатическото право; каквото нарушение, поне на мен не ми е известно до сега да е било осъществявано където и да е другаде по света, т.е. дейност, засягаща Националното Достойнство на Държавата и на Дипломатическата Институция на САЩ;

и ВТОРО: дейност, която, освен това, има характера на абсолютно недопудтимо нарушение на Строго Личното Достойнство на гражданското лице госпожа Херо Мустафа.

НО, странно или не, И ЗАЩО ЛИ, до днес нямам никакъв отговор КАКТО ОТ Българският Главен Прокурор, ТАКА И ОТ Посланика на САЩ {госпожа”?!?} Херо Мустафа, ТАКА И ОТ Джесика Ким, която също е адресат на визираният Меморандум.

При това, странно или не, но точно по същото време един друг български любител на същите недопустими екстремни ситуации (Кубрат Пулев) бе направил същото със една американска журналистка (Джени Суши)

и това „събитие” неимеворно силно разтърси не само САЩ, но и Светът, и последваха не само медийни скандали, но и абсолютно легитимни юридически процедури.

Питам те, Херо Мустафа, “Защо ти не защити Националното Достойнство на Държавата и на Дипломатическата Институция на САЩ и собственото си Строго Лично Достойнство?!? И как аз да очаквам от теб като Посланик да защитаваш Моето и на България Достойнство”?!?

Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Джесика Ким, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

***До Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Американския Съдружен Главен Надзирател на Либерално-Глобалистичния Концлагер България относно ефективността на българския екзекуционен концлагерен режим.

Акератно обръщам внимание на факта, че през Октомври т.г. ВЪЗОБНОВИХ И ВЪЗОБНОВЯВАМ моите Меморандумни серии, адресирани до Джесика Ким, които още след нейното акредитиране в България бех предприел с илюзорната надежда, че ще имам шанса да контактувам с един Истински Представител на една от двете най-високо благородни професии в Света – Юридическата Професия {другата е Медицинската},

НО РАЗОЧАРОВАНО ПРЕКЪСНАХ, когато ясно констатирах, че Нейната Съкровена Американска Мечта {American Dream} е тя да използува статуса си на Официален Високопоставен Юрист като камуфлажно прикритие на фактическата си Сатанинска Престъпна Дейност в полза на престъпният модернизиран Нео Либерален Троцкизъм, в полза на Световното ТНК - Транс-Национално Корпоративно Банково Задкулисие - Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“}.

Проклиням те Джесика Ким, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България {15 Януари 2021 г.} , Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно обезпечаващ пълна БезОтговорност за прилаганият в България Либерално-Глабалистичен Тероризъм и Геноцид.

{Уточнение: КГБ е служба, основана на 13 Март 1954 г. и действувала до 03 Декември 1991г. Заменена е от ФСБ {Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ Росси́и)}, която е реорганизирана на 01 Юли 2004 г., а от 12 Май 2008 г. нейн Ръководител е Бортников Александр Васильевич. Както ръководителите на тази Служба, така и Президента абсолютно никога не са се отграничавали, отказвали и отказали от дейността на Либерално-Глобалистичният Конгломерат – ЦРУ и КГБ/ФСБ. Нещо повече – Руската Централна Банка е част от Интегративната структура на Американската Централна Банка.}

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно съм посочил, описал и поискал от Нейните Дипломатически предшественици СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси, при което „в отговор” съм получил още по-голямо ожесточение.

Още от момента на Нейното встъпване в България Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ за (относно) които, В ЧАСТНОСТ, акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й множество мой Меморандуми; относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова,

драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-правните си задължения (***)да извърши адекватно обективно проучване, (***)да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществи легитимно реагиране.

За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че, всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и (както до сега, така и днес) в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАТИЧНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално, включително и в моите Меморандуми, съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната,

хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 15 Януари 2021 г. Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ

НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА РФ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ,

ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността

ОБВИНЯВАМ Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова

В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕВО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега, аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА НП Елеонора Митрофанова прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg; E-mail: welcome@russiancouncil.ru;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Интронизиран Престъпен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Либерално-Глобалистичен Концлагер България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (link sends e-mail);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България. Още от момента на неговото дипломатическо встъпване в България е осъществил НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Великобритания, които

КОНКРЕТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българска Компрадорска Либерално-Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен, Посланик на Конфедерация Швейцария в България. Още от момента на нейното дипломатическо встъпване в България е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Швейцария, които

КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Шипка” № 33, София 1504, E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Лаура Кьовеши, Първи Главен Прокурор на Прокуратурата на Европейския Съюз, ЧРЕЗ: Европейската комисия в България, ул. „Георги С. Раковски“ 124, 1000 Център, София, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu(link sends e-mail) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Виктор Орбан, Министър-Председател на Унгария, ЧРЕЗ: Нейно Превъзходителство г-жа Текла Харангозо, Посланик на Унгария; София 1000, ул. 6-ти септември 57, Email: mission.sof@mfa.gov.hu .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство Румен Радев, Президент на България, Армейски Генерал; още по времето, когато е работил във Военновъздушната база „Граф Игнатиево” е „станал” ДИСКРЕТЕН ЧЛЕН на легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце Ориент - Пловдив”. Секретен агент на Българските специални служби, както и на поне две чуждестранни такива.

През 1987 г. е завършил Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Долна Митрополия; по време на обучението си за офицер е приет в БКП. През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база „Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по „Стратегически проучвания“.

Фактически той, Президента Румен Радев, е поредната Долнопробна Престъпна Политическа Мадам {политическа хетера и наложница} на отдавна Приватизирания Български, Банкстерско-Глобалистичен, НеоКолониален, Президентски Политически Публичен Дом (Бардак).

Той, Президента Румен Радев Фактически е Високопоставен Обезпечител и Гарант за БезОтговорност за Цялостната Престъпна Дейност на формираният още през 70-те и 80-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ за реализиране на целите на Либерално-Глобалистичния Конгломерат.

Още от момента на неговото встъпване в Правомащията на Президент на България ПО ПРЕСТЪПНАТА ВОЛЯ НА ЗАДКУЛИСНИТЕ СИ ГОСПОДАРИ ПРЕДНАМЕРЕНО, СЪЗНАТЕЛНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО Е ЗАПОЧНАЛ БРУТАЛНО ДА НАРУШАВА ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ и под прикритието на ритуалните си президентски функции да осъществява и е осъществил КОЛОСАЛНА ШИРОКО-СПЕКТЪРНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и е осъществил НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния КАКТО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, ТАКА И ПРЕДИ ТОВА; относно всичките извършители на масови (тотални) и всичките извършители на селективно-специализирани ГЕНОЦИДНИ физически и икономически убийства и всякакви други престъпни посегателства, ИЗВЪРШЕНИ НЕ САМО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, НО И ПРЕДИ ТОВА.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и обезпечава БЕЗОТГОВОРНОСТ КАКТО ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) т. нар. знакови личности, ТАКА И ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) цялостният Български Национален субстрат;

ПРИ КОЕТО Е ОСЪЩЕСТВИЛ СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ И ВЪВ ВСИЧКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПАРАМЕТРИ НА

ЛИЧНО И СПЕЦИАЛНО МОИТЕ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН-ВЕКОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Интегративният Български Клан на функциониращата като Престъпна Държавна Власт Българска Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта.За пореден път те питам Височайши Престъпнико:

Защо ти Престъпнико Румен Радев, още когато аз се появих в твоят Президентски офис и поисках твоята помощ и защита да бъда спасен от престъпните секретни камуфлажно прикрити посегателства на Правителствено-Мафиотската Либерално-Глобалистична Хунта на Премиера Бойко Борисов да бъда убит чрез методите и средствата на камуфлажно прикритите убийства,

ЗАЩО ти веднага интензивно пое върху себе си функцията на ДИРЕКТНИЯТ ВИСОКОПОСТАВЕН УБИЕЦ;

И ПЪРВО именно в офиса на Президентството и после в охраняемият „Заден Двор на Президенствто” в продължение на повече от три часа ме подложи на специални РЕПРЕСИВНИ ДИРЕКТНИ ТРЕТИРАНИЯ;

А СЛЕД ТОВА, ТАКА И КАКТО ПРЕДИ, ДИРЕКТНО И ДЕМОНСТРАТИВНО ОБЕЗПЕЧАВАШЕ И ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ОБЕЗПЕЧАВАШ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за абсолютно всички престъпни посегателства на Специалните Служби на Интегративният Български Клан на Либерално-Глобалистичният Конгломерат ВЪРХУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА???

Защо ти Престъпнико, Румен Радев, до сега, до днес, не си дал абсолютно никакъв отговор (не си ми отговорил) на нито един от моите вече НЯКОЛКО СТОТИЦИ официални Меморандуми до теб

акуратно предоставени ти още от деня на твоето встъпване като Президент на България

и така фактически обезпечаваш пълна високопоставена защита и пълна БезОтговорност за всичките там посочени престъпни посегателства на Българската Правителствено-Мафиотска Либерално-Глобалистичната Хунта върху (срещу) цялостният Български Национален Субстрат?

Проклет да си Престъпнико Румен Радев,

Проклет да си до Седмо (7-мо) Поколение!!!

бул. „Княз Александър Дондуков“ 2, 1000 София , E-mail: priemna@president.bg .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До членовете на поредният нов състав на Президентско-Служебно-Правителствената Хунта, назначена на 16 Септември 2021 г.:

Осъзнавате ли чии ovarium или нещо друго крепите там???

Имате ли представа в каква суброгационна (суброгативна) ситуация сте се включили от момента на вашено институционализиране като членове на Служебно-Правителствената Хунта???

Стефан Янев - служебен министър-председател на Република България;

Гълъб Донев - служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика;

Бойко Рашков - служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;

Атанас Пеканов - служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства;

Валери Белчев - служебен министър на финансите;

Георги Панайотов - служебен министър на отбраната;

Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването;

Виолета Комитова - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;

Николай Денков - служебен министър на образованието и науката;

Светлан Стоев - служебен министър на външните работи;

Янаки Стоилов - служебен министър на правосъдието;

Велислав Минеков - служебен министър на културата;

Асен Личев - служебен министър на околната среда и водите;

Христо Бозуков - служебен министър на земеделието, храните и горите;

Христо Алексиев - служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Даниела Везиева - служебен министър на икономиката;

Андрей Живков - служебен министър на енергетиката;

Стела Балтова - служебен министър на туризма;

Андрей Кузманов - служебен министър на младежта и спорта.

E-mail: primeminister@government.bg ; E-mail: ms_priemna@government.bg . E-mail: ms_register@government.bg ; E-mail: gis@government.bg ; E-mail: pk_spvo@mvr.bg; E-mail: priemna@mvr.bg ; E-mail: press@mvr.bg . E-mail: ras@government.bg; E-mail: Evgeni.Stoyanov@justice.government.bg; E-mail: N.Prodanov@justice.government.bg; E-mail: Dessislava.Ahladova@justice.government.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Раздел Първи {І}

Проклиням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация!!! Бъдете Проклети до Девето Поколоние!!!

Не съм виновен аз, че КАКТО тук визираните адресати, ТАКА и техните институционални предшественици вече много, много години наред НЕИЗМЕННО И СИСТЕМАТИЧНО „показват” (меко казано) ПЪЛНА АМБИВАЛЕНТНА БЕЗПАМЕТНОСТ.

Поради това ПРИПОМНЯМ!!!

Припомням Ви, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК, официално посочените и описаните лично от мен И ПРАВОЗАЩИТНО ЗАЯВЕНИ ПРЕД:  Българските Държавни институции, пред акредитираните в България Чуждестранни Дипломатически Институции, пред множество други официални Чуждестранни и Международно-Правни Институции, пред редица изключително високопоставени Световни Лидери {включително и пред Президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и други}

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ, които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ОРГАНИЗАЦИОННО свързаните с мен лица; срещу (против) други отделни български личности и срещу (против) цялото българско население СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО;

ПРИ КОЕТО САМО акуратно официално легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности СА ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречениПриоритетно актуални казуси, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

До сега НИКАКЪВ официален легитимен отговор!!! Високо поставеното ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на пълна БезОгтоворност на (за) визираната престъпна дейност на Специалните служби Е ОЧЕВИДНА И ДОРИ ОЧЕВАДНА.!!!

Впрочем, все пак Специалните Служби СИСТЕМАТИЧНО И НАЗИДАТЕЛНО ми дават своят конклудентен отговор с факта, че предприемат срещу мен и свързаните с мен лица още по-жестоки ССОМ – Строго Секретни Оперативни Мероприятия.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Припомням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, Наследствени Съдружни Главни Надзиратели на КонцЛагер България.

В тук визираната документална серия става въпрос за „Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”, образувано ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, И БЛАГОДАРЕНИЕ ВА ВАС ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС, .

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304 на Първи отдел на Шесто управление на ДС: „вербуване на съседите и обкръжението на обекта и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Припомням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, Наследствени Съдружни Главни Надзиратели на КонцЛагер България.

Припомням ви, че съвсем наскоро, НЯКОЛКОКРАТНО ОФИЦИАЛНО СЪМ ПИСАЛ ДО ВАС, ЧЕ своевременно превъзходно узнах и зная, че Престъпният Интегративен Либерално-Глобалистичен Български Клан на КГБ и ЦРУ интензивно работи за осъществяването

на плавен преход (прехвърляне) на престъпното властово функциониране на Бойко Борисов към престъпно директно властово функциониране на Румен Радев.

При което главното съдържание на престъпната дейност Е И ЩЕ Е да бъдат срочно бързо осъществени ССОМ за създаванто на камуфлажно прикрити „естествени събития”,

чрез които да бъдат окончателно отстранени не само от „сцената”, но и от живота, тоест, да бъдат ликвидирани абсолютно всички последни все още живи политически затворници, които все още са мотивирани и не са се отказали да търсят наказателна и репараторна отговронст за престъпленията, извършени от Съдружните действия на създаденият още през 70-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ.

Припомням ви, че изрично и ясно ви писах, че ИМАМ И РАЗПОЛАГАМ С ПОНЕ ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ФАКТИТЕ, които във висока степен ми дават основанието да твърдя, че лично Почетният Консул на РФ Георги Гергов и Генерал-Майор Пламен Узунов, член на масонската ложа на Георги Гергов и Съветник на Президента

са убедили Президента Румен Радев, който също така е член на масонската ложа на Георги Гергов,

че лично новопостъпилият Посланик на РФ НП Елеонора Митрофанова е дала високо-авторитетната си информация, че на най-високо ниво е било постигнато споразумение между специалните служби на РФ и САЩ относно необходимостта да бъдат ликвидирани чрез специални камуфлажно прикрити секретни оперативни мероприятия

всички все още живи български политически затворници, които все още са мотивирани да търсят отговорност за извършените в България от САЩ и СССР/РФ селективни, общо-геноцидни и мафиотско-икономически престъпления;

ПРИ КОЕТО ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО Е БИЛО КАЗАНО, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН ЯНКО ЯНКОВ.Така, в контекста на това акуратно ви уведомявам, че

ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ УСПЯЛИ ДА МЕ ЛИКВИДИРАТЕ ЧРЕЗ ВАШИТЕ Камуфлажно Прикрити Строго Секретни Оперативни Мероприятия {КПССОМ},

КАКТО тук и сега ТАКА И докато все още съм жив

ЗА ПОРЕДЕН ХИЛЯДОКРАТЕН ПЪТ ПРЕЗ ВЕЧЕ ИЗТЕКЛИЯТ ПОЛОВИН ВЕК

предявавам и ще предявявам моето поредно официалното искане да получа легитимно правосъдие.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В частност, тук и сега виж: Казуси от №301 до №1290:


301.казус.Престъпна дейност, извършена от съдията от Софийски градски съд Богдана Желявска и Заместник-Главния Прокурор Камен Ситнилски, Преписки 17(18).11.2011 г., 04.07.2013 г., 25(22).08.201`3 г., 14.05.2014 г., 86 стр.; плюс хх стр.302.казус.Престъпна дейност, извършена от Заместник-Главния Прокурор Камен Ситнилски, Главният Прокурор Борис Велчев, Съдията Богдана Желявска и Главния Прокурор Сотир Цацаров, Преписка: 14(16).02.2009 г., 27(28).09.2011 г., 28(27). 11.2013 г., 31(20).05.2014 г., 40 стр.;303.казус.Престъпна дейност, извършена от съдия Росица Лолова по АПХ дело №302/1987 г. по описа на Районния съд гр. Девня, ІІ състав: моя „Жалба” от 14(15) Изх. № 13/15.03.1988 г. Софийския централен затвор; До Главния Прокурор, 16(12).09.2013 г., 14 стр.;304.казус.Престъпна дейност, извършена от съдиите „правораздавали” по гражданско съдебно дело №14700/2008 г.,

регистрирано като подадено от мен, КАКВОТО ИСКАНЕ И КАКВАТО РЕГИСТРАЦИЯ АЗ ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ И ИЗВЪРШВАЛ ПРЕД ТОЗИ СЪД.

Всъщност, касае се за абсолютна гавра не толково със самият мен, колкото именно с Правосъдието в България, както и за арогантна демонстрация на специалните служби относно техната татална престъпна всесилност и безотговорност.

От папката по делото Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че за да обезпечат безотговорност за (на) престъпната дейност на агентурата на специалните служби и на мафията, както и на Правителството и на неговите функционери, визираните в това дело 10 (десет) съдии са действували като престъпни агенти на специалните служби и на Мафията. Преписка: 25(27).09.2013 г., 14 стр.;305.казус.Престъпна дейност, извършена от съдии и прокурори в полза на престъпната комунистическа ДС и държавната власт; Искане за обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност, Преписки: 20(15).11.2013 г., 17(13).2014 г., 31 стр.;306.казус.Престъпна дейност, извършена от комунистическата ДС, описана от непосредствен свидетел и потърпевш, публикувана в пет (5) официални публични издания; Преписка: 19(15).11.2013 г.; 29(28).03.2014 г.;36 стр.;307.казус.Престъпна дейност, извършена от комунистическата ДС. Искания за разследване и отговорност: 03.12.1989 г.; 06(07).2011 г.; 28(20).05.2014 г.; 30 стр.;308.казус.Престъпна дейност, извършена от прокурор от Софийската градска прокуратура и други институционално-властови лица по повод и във връзка с прокорорска преписка №6054/2011г., искания за разследване и отговорност: 18(19).01.2012 г.; 20(17).04.2014 г.; 40 стр.;309.казус.Престъпна дейност, извършена от прокурор Н. Коцалиева; преписки: 20(21).09.2011 г.; 16(14).04.2014 г.; 34 стр.;310.казус.Престъпна дейност, извършена от полковника от комунистическата Държавна сигурност Бончо Асенов, както и престъпна дейност, извършена от посткомунистически прокурори, полицейски, съдебни и други институционално-служебни лица, обезпечаващи безотговорност за престъпленията на факционерите на комунистическия режим, включително и за престапленията на Бончо Асенов, Преписки: 16.02.1999, 26.10.2006, 20(21).06.2011, 11.04.2014 г.; 40 стр.;

- - - - - - -

311.казус.Престъпна дейност, извършена от прокурори от ВКП и СГП, възложили на СРП да извърши престъпление като извърши върху мен институционален властови шантаж и ме обвини в извършването на престъпление, изразяващо се в това, че съм написал писмо, адресирано до редица държавни органи и институции, с което съм извършил „набедяване в престъпление” без да е посочено кого съм набедил и в (за) какво съм го набедил; Преписки: 14.10.2011, 22.04.2014 г.; 31 стр.;

- - - - - - -

312.казус.Престъпна дейност, извършена от прокурори от ВКП, Военноокръжната прокуратура, СГП и СРП, изразяваща се в „прехвърляне” на престъпно разпореждане за престъпно прекратяване на преписката, при което СРП е прекратил преписката като се е позовал на Инструкция на Главния прокурор, която Инструкция, впоследствие е била официално отменена и обявена за нелегитимна и противоправна; без, обаче, преписката да е върната и без да е извършено легитимно разследване по нея, Преписки: 19.01.2012, 21(22).04.2014 г., 40 стр.;

- - - - - - -

313.казус.Престъпна дейност, извършена от прокурор от СРП, извършил престъпно прекратяване на преписка, адресирана не до него, а до Главния прокурор;

при това без да е посочено как преписката се е „озовала” в рамиките на неговата разпоредителна власт, какво е съдържанието на казуса и дали той е институционално компетентен (овластен) да се произнася по такъв тип казуси; и прочее.

Абсолютно престъпни действия извършени както от Главния Прокурор и другите прокурори от йерархията на прокуратурата, които именно са били институционално компетентни (овластени) да се произнасят по точно този тип казуси и точно този казус, но

ПО ПРЕСТЪПНЕ НАЧИН са възложили на районния прокурор да се произнесе по казус, по който той не е компетентин (няма институционално-йерархически правомощия) да се произнася и да прекрати преписката; Преписки: 12(11).10.2011 г.; 24(22).04.2014 г., 31 стр.;

- - - - - - -

314казус.Престъпна дейност, извършена против мен от специалните служби по строго секретно дело за оперативно наблюдение, разработване и шантаж; целта е била да бъдат провокативно създадени факти и основания, които да послужат НЕ ТОЛКОВА ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБВИНЕНИЕ, КОЛКОТО ИМЕННО ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА МОЩЕН МЕДИЕН СКАНДАЛ за наличие на мой корупционни мотиви и поведение, за да бъде предизвикано мое публично компрометиране.

Естествено, не само „по силата” на моята професия като високо квалифициран юрист, но и „по силата” на изключително интензивната ми няколкодесетилетна съпротива срещу специалните служби, НИТО ЕДНА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОВОКАЦИИ НЕ Е УСПЯЛА, но извършената срещу мен престъпна дейност е надлежно посочена. Преписки: 02.04.2007 г., 07.11.2011 г.; 25(22).04.2014 г., 47 стр.

- - - - - - -

315.казус.Престъпна дейност, извършена от Димитър Христов Иванов, легендарен високопоставен шеф на комунистическата ДС и още по-легендарен високопоставен шеф на Червената Мафия както и престъпна дейност, извършена от множество прокурорски и други институционални лица, насочена към обезпечаване на безотговорност на тук визираното престъпно лице и неговите съучастници. Преписки: отдел „Следствен” при Главната Прокуратура, №В.15891/95.ІІІ; 13(11).10.2011 г.; 16.08.2013 г.; 12(11).04.2014 г..316.казус.Престъпна дейност, извършена от специалните служби, както и престъпна дейност, извършена от множество прокурорски и други институционални лица, насочена към обезпечаване на безотговорност за престъпните лица от специалните служби; Преписки: ВКП-2006,ІІ,Соф.Военноокръжна прокуратура, 2007 г.,; 05(04).10.2011 г.; 08(05).09.2013 г.; 19(17).04.2014 г.;317.казус.Селективен геноцид и репресии лично спрямо мен, кретеноидно престъпно мотивирани разпореждания за провеждане на елиминационни мероприятия, Преписка: 26(24).03.2014 г.;318.казус.Селективен геноцид и репресии спрямо всичките мои най-близки хора, тотално блокиране и унищожаване на всички техни сфери на живота – битови, икономически, професионални и прочее; Периска: 02(04).03.2014 г.;319.казус.МВР и специалните служби са инструмент за силов рекет и политически шантаж; Преписки: 29.09.1998 г.; 21.09.2011 г.; 30(20).05.2014 г.;320.казус.Престъпна дейност на МВР и ДАНС, Преписки: *ВКП №8370/2008 г., VІ,06.04.2009 г.; *25(26).09.2011 г.; *29(20).05.2014 г.;321.казус.Селективен геноцид върху знакови личности. Децата на Атанас Буров – преди и сега, Преписки: *15(12).09.2013 г.; *10(11).04.2014 г.; *28(29).07.2014 г.; *22.04.2015 г.; *25.09.2015 г.;322.казус.Интензивна шантажно-рекетна престъпна дейност на МВР, прокуратурата и държавния апарат.

ПРЕСТЪПЕН АРЕСТ НА 10 ЮНИ 2011г., Преписки: *12(13).06.2011 г.; *11.10.2011 г.; *04(02).09.2013 г.; *19(21).01.2014 г.; *26(19).05.2014 г.; 82 стр.;323.казус.Престъпна дейност на ДС и държавния апарат срещу Ангел Георгиев Грънчаров от Ботевград, престъпно осъждане и престояване в затвора; изключително интензивна престъпна дейност на специалните служби СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, насочена за тотално елиминиране на Ангел Грънчаров не само от „сцената”, но и от живота и фактическо негово убийство чрез множество ежедневни интензивни мероприятия, Преписки: *14.12.1998 г.; *06.06.1999 г.; *07.06.1999 г.; *23.03.2002 г.; *25.03.2002 г.; *22.01.2007 г.; *06(07).2011 г.; *09(05). 09.2013 г.; *07.04.2014 г.; *13.04.2014г.; 117 стр.;324.казус.Престъпна дейност, извършена от Сергей Станишев в качеството му на лидер на управляващата политическа партия и Министър Председател на България; престъпна дейност, извършена от прокурорския слугинаж на Мафията за прикриване на визираната престъпна дейност; Преписки: *12(13).06.2013 г.; *20(19).03.2014 г.; 41 стр.;325.казус.Престъпна дейност, извършена от съдията от Върховния административен съд Веселина Тенева в полза на престъпните оперативни мероприятия на комунистическата Държавна сигурност, посткомунистическите специални служби и Мафията;

заради тази нейна престъпна дейност тя е била облагодетелствувана чрез конкретни имуществени придобивки и институционално кариерни назначения; престъпна едйност на Прокуратурата, съда и МВР изразяваща се в престъпен отказ за легитимно разследване на визираните факти”, Преписки: *22.01.2014 г.; *10.02.2014 г.; *16.05.2014 г.; 54 стр.;326.казус.Престъпна дейност, извършена от Камен Ситнилски като прокурор, включително и като заместник Главен Прокурор, както и от лицата, принадлежащи към негивия семеен, приятелски и мафиотско-организиран кръг, Преписки: *12(13).06.2011 г.; *20.03.2013 г.; *01.07.2013 г.; *02.07.2013 г.; *04.07.2013 г.; *10.09.2013 г.; *23.10.2013 г.; *29.11.2013 г.; *13(11).03.2014 г.; 231 стр.327.казус.Престъпна дейност, извършена от Борислав Сарафов, заместник-главен Прокурор, Преписка: *21.01.2014 г.; 23 стр.;328.казус.Престъпна дейност, извършена от Ася Петрова, заместник-главен Прокурор, Преписка: *15(16).06.2013 г.; препоръчана поща; 26 стр.;329.казус.Престъпна дейност, извършена от Първолета Никова, прокурор при Софийската градска прокуратура, ноторно МЕДИЙНО известна като скандален поръчков прокурор, Преписки: *10(11).10.2011 г.; *05(02).09.2013 г.; *18(21).01.2014 г.; 36 стр.;330.казус.Престъпна дейност, извършена от Малена Филипова, завеждащ отдел „Инспекторат” при Върховната касационна прокуратура, Преписки:*27.06.2007г.; *15(17).04.2013 г.; 11 стр.;331.казус.Престъпна дейност, извършена от военен прокурор генерал Николай Ганчев, заместник-началник на Софийската апелативна прокуратура, Преписки: *28.10.2011 г.; *06(05).09.2013 г.; 41 стр.;332.казус.ШЕСТ ЗНАКОВИ ГРУПИ КАЗУСИ относно публично медийно известна престъпна дейност, извършена от високопоставени прокурори,Преписка: *14.03.2014 г.;333.казус.Престъпна дейност, СИСТЕМАТИЧНО извършена и извършвана от цялостната система на прокуратурата,

изразяваща се в систематично замотаване на десетки и дори стотици хиляди преписки относно извършени престъпления, след което всичките тези преписки биват прекратявани с аргумент за „изтекла давност. Надлежно съм цитирал публично оповестената информация относно няколко такива МАСИВИ:

***ОТНОСНО 12 000 (дванадесет хиляди) дела;

***относно 7 000 (седем хиляди) дела;

относно: 22 164 (двадесет и де хиляди и сто шейсет и четири) дела;

относно: 762 809 (седемстотин и шейсет и две хиляди и осемстотин и десет) дела;

Преписки: *13(16).11.2011 г.; *27.06.2013 г.; *28.06.2013 г.; 80 стр.334.казус.Престъпна дейност срещу мен и членовете на семейството и фамилията ми, Преписки: *15(16).11.2011 г.; *10(11).07.2013 г.; *22.05.2014 г.; 66 Стр. 22 от 40335.казус.Престъпна дейност специално относно нарушенията на:

*Международният пакт за икономически, социални и културни права;

*Международната харта за правата на човека”;

Преписки: 29.09.2000 г.; *06.03.2001 г.; *07.11.2006 г.; *26.09.2011 г.; *22.10.2012 г.; *11.07.2013 г.; *17.11.2013 г.; 87 стр.; плюс хх стр.336.казус.Строго секретен правителствен пакет от мероприятия озаглавен „Логистична подкрепа на интересите на България в международните и европейските съдилища”;

Съгласно строго секретните правителствени предписания всички български специални служби са задължени да извършват събиране на всякъкъв вид и най-вече на компрометираща информация годна за шантаж на определени т. нар. „обекти”; която информация да бъде оперативно предоставяна на определените от Правителството лица, които да шантажират не само жалбоподателите пред съдилищата, но и съдиите;

Преписки: *22.02.2009 г.; *19.11.2011 г.; *22.06.2013 г.; *14.11.2013 г.; 21.03.2014 г.; 76 стр.; плюс преписки.337.казус.Концесионният договор за добив на злато, сребро и мед НЕ Е КОНЦЕСИОНЕН, а е престъпно корупционно споразумение, преписка: *14.09.2016 г.;338.казус.От 1990 г. до днес всички правителства са обезпечавали престъпната дейност на имотно-поземлената мафия.

Днес четири (4) процента от фермерите „стопанисват” 85% от земеделската земя; Най-крупният поземлен собственик в Европа е българин, който притежава и контролира над един (1) милион декари”, преписка: 16.09.2016 г..339.казус.Държавният дълг е НЕЛЕГИТИМЕН, не е държавен, а е частен, Преписка: *12.09.2016 г.340.казус.Престъпна дейност, насочена срещу жителите на град София, организирана, извършвана и системно провеждана от Софийската топлофикация; Преписки: *10(11).05.2006 г.; *15.06.2006 г.; *19(18).10.2013 г.; *17.03.2014 г.; 110 стр.;341.казус.Престъпна дейност на ЧЕЗ. Електроснабдителен геноцид,

Преписки: *18(19).02.2009 г.; *17(21).04.2009 г.; *24(25).05.2009 г.; *25.05.2009 г.; *25.05.2009 г.; *05.07.2009 г.; *15(16).07.2009 г.; *29.07.2009 г.; *31.07.2009 г.; *25(26).02.2013 г.; *28.02(01.03).2013 г.; *09(12).09.2011 г.; 04.03.2013 г.; 09(10).06.2013 .; *21.10.2013 г.; *12.12.2013 г.; *18(17).03.2014 г.;311 стр.;342.казус.БАНИ. Защита от дискриминация. Дело в Комисията –27.01.2014 г.; Дело в Административния съд – адм. Дело №8882/2014 г.;343.казус.Конституционен съд. Легитимният статус на политическата партия „Движение за права и свободи, ***03.06.2014 г.; ***29.08.2014 г.; ***27.10.2014 г.; 78 стр.;

- - - - - - -

344.казус.Престъпна дейност, извършена от съдиите Десислава Дражева, Ася Събева, Александър Цонев, Мария Яначкова, Емилия Василева, Албена Александрова и Димитър Димитров;

***първоинстанционно гражданско дело № 2614/2006 г., СРС, ГК, 75 с-в;

***второинстанционно гражданско дело №2714/2007 г., СГС,;

***касационно гражданско дело №1278/2007 г., САС, 7 с.в;

Делото се отнася за моето абсолютно противоправно уволнение от Института за Правни науки при БАН извършено по разпореждане на Специалните служби непосредствено по време и веднага след моето активно участие във високопаставена научна конференция в Истамбул, участие в интервю по турската телевизия, и срещите ми с изключително видните турски политици и лидери на на управляващата партия Ялчън Кочак и Реджеп Таип Ердоган;

по повод и във връзка с които срещи още веднага след завръщането ми в България спрямо мен беха предприети специални разследвания по специално оперативно дело по абсолютно идиотско шантажно обвинение, че „по нареждане” на видните турски лидери съм „имал намерението и задачата” да осъществя две терористични нападения за убийството на българския политик Ахмед Доган и на председателя на БАН акад. Юхновски.

Относно разследването ми по тези обвинения в Прокуратурата се намират множество мои официални искания за разследване на престъпната дейност на специалните служби по които мои искания до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор.

Относно абсолютно репресивното ми уволнение от Института за правни науки при БАН, извършено по нареждане на специалните служби, всичките тук визирани съдии се проявиха като абсолютно престъпно-перверзни слуги на специалните служби.

- - - - - - -

345.казус.„Престъпна дейност, извършена от Главния прокурор и функционери на прокуратурата по повод и във връзка със ШЕСТ (6) мои официални искания за разследване на престъпната дейност на съдиите-агенти на комунистическата ДС Петър Каменов, Александър Атанасов, Алекснандър Първанов и Тодор Въцковски за извършената от тех престъпна дейност по съдебно дело от 1984 г. по описа на Районния съд Михайловград, извършването на която престъпна дейност им е било възложено от Държавна сигурност”,

Преписки: Искания, адресирани до Главния Прокурор и озаглавени „Всички карти на масата и отговорност за извършените престъпления” №9, №23, №24, №65, №555, №615, № 649;

- - - - - - -

346.казус.Престъпна дейност, извършена от функционери на българските специални служби, членове на правителството, министри на вътрешните работи, прокуратурата, МВР и прочее по повод и във връзка с моето пребиваване в Лондон, Великобритания, за да регистрирам там т. нар. „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие””, за обезпечаване на процедури пред Британското Правосъдие за съдебна отговорност на онези български престъпници, които са недосегаеми за българското правосъдие”, Папка – 245 стр.;

- - - - - - -

347.казус.Софийската вода и геноцидът над софиянци, Прокурорска преписка, 290 стр.;

- - - - - - -

348.казус.Престъпна дейност, извършена от офицерите и агентиге на Държавна сигурност:

###по повод и във връзка с регистрираните в Дело №13304 по описа за 1976 г. ПРОУЧВАНИЯ И ПОДСЛУШВАНИЯ С РАДИОСТАНЦИИ, проведени в продължение на 180 дни (шест месеци, половин година!!!) срещу мен, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ;

###Престъпна съдийска дейност, извършена по гражданско дело №1703/1979 г. по описа на Софийския градски съд, ИМАЩО ЗА ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ;

Преписка – Главния прокурор, № 13033/13V, 15.10.2013 г.,

- - - - - - -

349.казус.Престъпна дейност, извършена от функционери на комунистическата Държавна сигурност, посткомунистическите специални служби, МВР, Прокуратурата; Преписки: *ВКП, №13377/2008, ГП/0510.20111 г.; *17.01.2012 г., *21.(23).05.2014 г.;350.казус.Престъпна дейност, извършена от специалните служби, МВР, Прокуратурата, Преписки: *16(18).03.2013 г.; *29.04.2013 г.; 16(12).11.2013 г.; *23(21).01.2014 г.; * 23(22).04.2014 г.- - - - - - -

Престъпна дейност, обезпечена от правителствено-мафиотската компрадорска хунта Борисов-Цацаров-Пеевски, непосредствено извършена от Министъра на вътрешните работи:

351.казус, рег.: *26.03.2018 г. (препоръчана поща);

352.казус, рег.: *28.03.2018 г. ;

353.казус, рег.: *29.03.2018 г. ;

354.казус, рег.: *30.03.2018 г. ; (препоръчана поща);

355.казус, рег.: *31.03.2018 г. ; (препоръчана поща);

356.казус, рег.: *01.04.2018 г. ; (препоръчана поща);

357.казус, рег.: *02.04.2018 г. ; (препоръчана поща);

358.казус, *препоръчана поща; *рег.;

Относно: престъпната дейност на: (1)комунистическата ДС; (2) ПОСТ(НЕО)комунистическите специални служби; (3)специализирания отдел при МВР за рутинни шантажи и убийства; (4)действуващият и днес, СЪЗДАДЕН ОЩЕ ПРЕЗ 70-те и 80-те години строго секретен високопрофесионално специализиран и профилиран

отдел за ЕКСТРЕМНИ ДИРЕКТНИ И КОСВЕНИ УБИЙСТВА В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА.

- - - - - - - -

359.казус, (*регистрация -03.04.2018 г.) относно престъпната дейност, разпоредена и организирана от специалната служба ДАНС и непосредствено изпълнена от охранително-пропускателната полицейска служба на входа на Централната съдебна палата в София, осъществена на 02 Април 2015 г.;

преписки ВКП, *02.04.2015 г.; *05.04.2015 г.;

относно: ПОД ПРЕДЛОГ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА извършено върху мен

КАКТО абсолютно непристойно ехидно, вулгарно, нагло, скандално и демонстративно ЛИЧНО ТЕЛЕСНО ОБИСКИРАНЕ,

ТАКА И счупване на моя телефонен GSM-апарат и отнемане на двете SIM-карти, едната от които е издадена в една евопейска държава, поддържащото плащане на сметките по която се осъществява именно върху територията на тази държава,

при което абсолютно всичките абонати, с които съм поддържал връзка с тази карта са лица, които не са български граждани и имат високопоставен професионален статус и авторитет както в своите сържави, така и в други държави.

Въпреки своевременните ми изрични и ясни писмени протести и легитимни искания до днес не ми е отговорено.

- - - - - - -

360.казус, (*препоръчано писмо-04.04.2018 г.); Относно констатирана и официално институционално и медийно оповестена от Председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБК СРС) Бойко Рашков престъпна дейност, извършвана от специалните спужби.361.казус, (*препоръчано писмо-05.04.2018г.); Относно престъпната дейност на 14 Областни дирекции на полицията, масово прикривали тежки престъпления като отказвали на гражданите да извършват надлежна регистрация.362.казус, (*препоръчано писмо-06.04.2018г.); Относно престъпна дейност на ДАНС, прокуратурата, ДКСИ и съдебната система по „Аферата Георги Гатев” относно „мръсна поръчка” срещу Бюрото за контрол върху СРС (специалните разузнавателни средства).363.казус, (*препоръчано писмо-07.04.2018г.); Относно систематична, методична престъпна дейност, извършвана от МВР и ДАНС, изразяваща се в рекет, шантаж, терор, репресии, извършвана селективно върху знакови личности и тотално („профилактично”) върху цялото население, извършвани по поръчение и в полза на мафиотски и политически структури.364.казус, (*препоръчано писмо-08.04.2018г.); Относно публично оповестената от генерал Тончо Михайлов информация за систематична, методична престъпна дейност, извършвана от министъра на вътрешните работи (Цветанов) изразяваща се в:

***престъпно възлагане на областните полицейски ръководители да извършват т. нар. „изчезване от терена” на определени лица,

***както и възлагане на полицейските шефове да извършват „обезпечаване” на извършването на престъпна дейност на затворници, които срещу обещано им освобождаване да извършват „изчезването от терена” на „неудобните лица”;

***също така възлагане на баретите и НАП на задачата да „отстраняват от теренана неудобните лица”.

- - - - - - -

365.казус, (*препоръчано писмо-09.04.2018г.); Относно публично оповестената от бившия Директор на Областна Дирекция на МВР генерал Тончо Михайлов информация за систематична, методична престъпна дейност, извършвана от МВР и ДАНС във връзка с така наречената

продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти, която „продукция”

не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността,

а е имала престъпното предназначение да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого, когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство.

- - - - - - -

366.казус, (*препоръчано писмо-10.04.2018г.); Относно публично оповестена престъпна дейност, обезпечена от институциите на държавната власт, изразяваща се

в престъпното обезпечаване на специализиран „бизнес”

относно престъпното „придобане” (изземване, снабдяване) на т. анр. „човешки тъкани” и „предоставянето” им на световния „пазар”;

съгласно публичната информация става въпрос за това, че в посткомунистическа България се обезпечава износът на човешко месо, количеството на което е неимоверно много по-голямо от количеството на изнасяното свенско и говеждо месо.

- - - - - - -

367-400.казус, 18 Май 2014 г.; Престъпна дейност, извършена от Главния прокурор и подчинените му прокурори от Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност; Преписка, регистрирана на 18 Май 2014 г.ОТНОСНО:

***престъпна дейност, извършена от голямо множество съдии, прокурори и други участници в съдебните процедури, по тук конкретно посочените 33 (тридесет и три) дела (казуси);

***престъпна дейност, извършена в полза на престъпните оперативни мероприятия на комунистическата ДС, на посткомунистическите специални служби, на българския клан на руската и международната мофия;

***престъпна дейност, за извършването на която конкретните изпълнителни извършители (ченгета, прокурори, съдии) са били облагодетелствувани от господарите им чрез голямо множество имуществени придобивки и институционално-кариерни назначения;

- - - - - - -

401-409.казус, Престъпна дейност, извършена от Главния прокурор и подчинените му прокурори от Върховната Касационна прокуратура (ВКП) и от Апелативната прокуратура (АП); Относно:

401 казус:официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 25.07.2016 г., с което съм поискал разследване на Министъра на вътрешните работи и на служителите на Министерството за извършената от тех престъпна дейност по 8 (осем) конкретно посочени преписки (казуси);

402 казус:***мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 22.07.2016 г., с което съм поискал разследване на престъпната дейност по две (2) мои регистрирани до Главния Прокурор преписки (казуси):

*казус, датиран на 19 Ноември, регистриран на 15 Ноември 2013 г., №13033/13,V-15.11.2013 г.;

*казус, датиран на 29 Март, регистриран на 28 Март 2014 г., №13033/13-28.03.2014 г.; отнасящи се за искане за разследване, предявено от моя близка, предявено още през Септември 1990 г. и още тогава публикувано в пет официални печатни и електронни издания;

нейните и моите искания за разследване са основани върху конкретно посочени факти относно извършена от комунистическата ДС и от посткомунистическите специални служби престъпна дейност, изразаваща се не само в нейното абсолютно неоснователно арестуване и продължително престояване в килиите на ДС, но и в химико-фармацевтични, медикаментозни и медицински посегателства върху нея след бутафорните промени, в резултат на което тя фактически бе убита.

403 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 28.07.2016 г., с което съм поискал разследване на Министъра на вътрешните работи заради мълчаливият му отказ да предостави документацията относно престъпната дейност на голямо множество (няколко десетки) отделни конкретно посочени престъпни високопоставени функционери на комунистическата ДС.

404 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 01.08.2016 г., с което съм поискал разследване на Министъра на вътрешните работи за извършеното от него покровителствуване на оперативните мероприятия на специалните служби, осъществени по 14 (четиринадесет) отделни конкретни казуси, надлежно описани и посочени в надлежно регистрирани в приемната на Министъра преписки.

405 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 12.08.2016 г., с което съм поискал разследване на престъпната дейност по корупционна сделка, по повод и във връзка с която Парламентарната Комисия за борба срещу корупцията с Протокол №55 от 19.04.2007 г. изрично и пределно ясно е констатирала, че става дума за безспорно установен факт на корупция, след което аз съм единственият, които е поискал от Прокуратурата отговорност за това престъпление, но до сега не е предприето абсолютно нищо; впрочем, в контекста на другите ми такива искания дсе пак е предприето нещо – моето и на близките ми хора тотално преследване.

406 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 15.08.2016 г., с което съм поискал разследване на престъпната дейност, надлежно посочена и описана от мен в 455 стр. с акуратно позиционирани факти и аргументи за извдършвана от комунистическата и от посткомунистическата държавна власт голямо множество отделни престъпни химико-медикаментозни посегателства и злоупотриба със субстанции, злаупотреба с медицински оперативни (хирургически) и други практики.

407 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 17.08.2016 г., с което съм поискал разследване на престъпната дейност, изразяваща се в злоупотреба с психиатрията, извършвана от строго секретен специализиран отдел при МВР, за съществуването и дейността на който отдел публично бе съобщено от ЕксМинистъра на вътрешните работи и ЕксПредседател на Парламента Йордан Соколов.

408 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 19.08.2016 г., с което съм поискал оставка и разследване на престъпната дейност, извършвана от Президента Плавнелиев, фактите и обстоятелствата във връзка с която престъпна дейност са позиционирани в Том 1 и Том 2, съдържащи общо 830 (осемстотин и тридесет) страници.

409 казус:***Мое официално писмо до Главния Прокурор, регистрирано на 24.08.2016 г., с което съм поискал разследване на конкретно посочената престъпна дейност, извършена от 7 (седем) конкретно посочени знакови високопоставени прокурорски лица.

Уточнявам, че тези 9 (девет) преписки са надлежно, ясно и точно адресирани именно до Главния прокурор и са регистрирани в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП).

Върху тех има оригинални резолюции с оригинален подпис на анонимен прокурор да бъдат изпратени на секретния при Прокуратурата „Отдел 06”; после, с официално писмо №3035/2016 г., 02.09.2016 г., подписано от прокурор Р. Слабакова при Апелативната прокуратура,

тези надлежно, ТОЧНО И ЯСНО адресирани именно до Главния Прокурор мои преписки са ми ВЪРНАТИ

с аргумента, че аз съм „объркал” адресата като ненадлежно съм ги бил предоставил на Апелативната прокуратура, която нямала правомощия да се произнася по тех.

А от самата документация е пределно ясно видно, че аз въобще не съм ги адресирвал и предоставял на Апелативната прокуратура, а съм ги адресирал и предоставил на Главния Прокурор, който именно е имал и има правомощията да се поизнася по тех.

Този престъпен административен и най-вече ЧЕНГЕДЖИЙСКИ ТРИК,

всъщност, е осъществен чрез разолюцията на ВКП за препращане към секретния прокурорски „Отдел 06”, откъдето именно са възложили на прокурор Р. Слабакова да извърши визираната престъпна дейност ИМА ХАРАКТЕРА

НЕ САМО ФАКТИЧЕСКИ ОТКАЗ ОТ ПРОИЗНАСЯНЕ И ПРИКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ЛИЦА,

НО И ПРЕСТЪНО „ИЗВЕЖДАНЕ ОТ АРХИВНО-ДОКУМЕНТАЛНИЯ ОБОРОТ” с престъпната цел при евентуална бъдеща проверка и ревизия на документация да липсват доказателства за тази извършена престъпна дейност.

- - - - - - -

410 - 502 казус: ,Престъпна дейност, извършена от високопоставени функционери на българския клан на съветската КГБ – българската Държавна сигурност (ДС).

Уточнявам, че според предварителните официални документални данни с които разполагам

само за (през) периода от 70-те до 90-те години става въпрос за повече от 250 (двеста и петдесет) души,

които по един или друг начин, в една или друга конкретно проявена форма, са участвували в престъпната дейност на българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност (ДС),

като, тук, обаче, именно поради предоставеният ми ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП до документацията и фактическият отказ да ми бъде даден пълен достъп до документацията аз се позовавам само на ЧАСТ ОТ ИМЕНАТА НА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ.

Впрочем, както ПРЕВЪЗХОДНО се знае, в крайна сметка, ВСИЧКИТЕ така наречени ДОКАЗАТЕЛСТВА за цялата тази строго секретна, следствена и съдебна дейност бяха признати от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд за абсолютно несъстоятелни от юридическа гледна точка и аз бех признат за невинно осъден при пълна липса на доказателствата, които са изискуеми от Закона и Правото.

Така, от страниците на Строго секретно дело № 13304/1976 г.“, архивен № 33464 е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени МНОГО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери и свързаните с тех агентурно зависими лица:

410 казус: полковник Найден Петров, началник отдел Първи, Шесто управление на ДС;

411 казус: офицер Гашев;

412 казус: офицер Младенов;

413 казус: офицер Б. Ангелов, началник отделение ІІІ;

414 казус: офицер Ив. Иовчев;

415 казус: офицер Иван Павлов;

416 казус: офицер Нешев;

417 казус: офицер Братанов;

418 казус: (09) офицер Челиев;

419 казус: (10) офицер капитан Кръстев;

420 казус: оперативна група начело с офицер Ивайло Петров;

421 казус: ОПЕРАТИВНА ГРУПА, ръководена от офицер Ангелов;

422 казус: полковник (ХХХ), началник на Първи отдел на Четвърто управление на ДС;


От страниците на Строго секретно дело, Том 1, № 21441, ДОР „Дракон“ е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

423 казус: офицер Йордан Василев;

424 казус: полковник Илия Шаренков;

425 казус: офицер Л. Костадинов;

426 казус: офицер Никифоров;

427 казус: офицер Младенов;

428 казус: офицер Г. Лилков;

429 казус: офицер Г. Петров;

430 казус: офицер Ц. Лозанов;

431 казус: офицер Иван Даскалов;

432 казус: офицер В. Вълчев;

433 казус: офицер Тодоров;

434 казус: офицер А. Павлов;

435 казус: генерал-лейтенант Петър Стоянов;

436 казус: генерал Мусаков;

437 казус: Полковник Т. Козловски;

438 казус: офицер Даскалов;

439 казус: офицер Малионов;

440 казус: началник на ГСУ при ДС полковник К. Коцалиев;

441 казус: офицер Румен Андреев;

442 казус: офицер Петър Бъчваров;

443 казус: полковник Чавдар Новански;

444 казус: офицер Любомир Иванов;

445 казус: офицер Е. Ангелов;

446 казус: полковник Ст. Стоянов;

447 казус: съдия Петър Каменов;


Том 2 от тук посоченото „строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и деянията им са не по-малко зловещи. От страниците на Строго секретно дело, Том 1, № 24491, ЛДОР „Твърдоглавия“ е видно, че срещу мен и свързаните с мен лица са били планирани и осъществени ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО отделни СЛОЖНО СЪСТАВНИ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ (престъпления), които са били извършени от тук посочените офицери, от техните високопоставени ръководители и от свързаните с тех агентурно зависими лица:

448 казус: офицер Сава Георгиев Денев;

449 казус: генерал-майор Петър Стоянов;

450 казус: полковник Я. Стефанов;

451 казус: капитан Стоил Колев;

452 казус: капитан Тодоров;

453 казус: капитан Василев;

454 казус: полковник Шаренков;

455 казус: началник поделение 72400;

456 казус: офицер Симеонов;

457 казус: ОР Лозанов;

458 казус: офицер Л. Костадинов;

459 казус: Първи заместник-министър на МВР генерал-полковник Григор Шопов;

460 казус: офицер Л. Костадинов;

461 казус: офицер Сава Савов;

462 казус: офицер Илич Томински;

463 казус: офицер В. Ангелов;

464 казус: офицер Б. Лилков;

465 казус: офицер Иван Денев;

466 казус: офицер Хр. Дончев;

467 казус: офицер Георги Петров;

468 казус: офицер Стефан Давидов;

469 казус: офицер Вълчо Вълчев;

470 казус: офицер Георги Петров;

471 казус: офицер Красимир Йосифов;

472 казус: офицер Николай Тонев;

473 казус: офицер Георги Богданов;

474 казус: офицер Димитър Атанасов;

475 казус: офицер Иван Атанасов;

476 казус: генерал-майор Б. Велинов;

477 казус: полковник А. Ценов;

478 казус: полковник Б. Калчев;

479 казус: полковник Митьо Йорданов;

480 казус: капитан Стефан Петров;

481 казус: полковник Цеко Лозанов;

482 казус: старши лейтенант В. Ангелов;

483 казус: полковник Киров;

484 казус: офицер Божидар Антов;

485 казус: полковник Ц. Георгиев;

486 казус: полковник Ат. Захов;

487 казус: полковник Ст. Младенов;

488 казус: майор П. Танчев;

489 казус: полковник Г. Христов;

490 казус: полковник П. Ангелов;

491 казус: майор Р. Илиева;

492 казус: полковник К. Коцалиев;

493 казус: офицер Ст. Колев;


Том 2 от тук посочено „Строго секретно дело” все още не ми е предоставен и нямам достъп до неговото съдържание, но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги имат внушителен брой и деянията им са не по-малко зловещи. От материалите от съдебното дело, по което съм осъден е видно, че предоставените на наказателния съд томове на материалите от следственото дело, което е било водено в Главно следствено управление при ДС са САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ВСИЧКИТЕ ОБЕМИСТИ СЛЕДСТВЕНИ ТОМОВЕ, по които аз и свързаните с мен семейно, фамилно и прочее мой близки хора сме били обект на строго секретното внимание КАКТО на извергите от оперативните отдели на ДС, ТАКА и на извергите Главно следствено управление при ДС. Все пак, ОТ ТАЗИ ОСКЪДНА част на доказателствената документация е видно, че в ПРЕСТЪПНАТА СЛЕДСТВЕНА ДЕЙНОСТ са участвували следните офицери от Главно следствено управление при ДС:

494 казус: офицер полковник Богдан Николов Калчев, Зам-началник на ГСУ при ДС;

495 казус: офицер генерал-майор Костадин Коцалиев, началник на ГСУ при ДС;

496 казус: офицер Митьо Йорданов;

497 казус: офицер Стефан Хаджиниколов;

498 казус: офицер Стефан Петров;

499 казус: офицер Владимир Петров Райковски;

500 казус: офицер Румен Андреев;

501 казус: офицер Чавдар Новански;

502 казус: офицер Петър Бъчваров.


Освен това от съдържанието на тук визираните „строго секретни дела” е видно, че аз съм бил обект на специализирано „строго секретно внимание” на още няколко такива дела, сред които са

Терорист“, „Гадния“, „Злобния“, „Непокорник“ и „Скитник“,

които все още не са ми предоставени за достъп и относно съдържанието на които нямам никаква конкретна представа,

но е напълно основателно да се направи извода, че и там престъпните изверги са приблизително толкова на брой и престъпните им деяния са не по-малко зловещи.

Тук и сега не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в оперативните мероприятия в „качеството” им на агент-доносители и агент-провокатори, КАКТО И НА ЛИЦАТА, КОИТО В ОФИЦИАЛНОТО ИМ „КАЧЕСТВОТО” НА ПРОКУРОРИ И СЪДИИ, И ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ИМ „КАЧЕСТВО” НА АГЕНТУРНО ПОДЧИНЕНИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ СА ИЗВЪРШИЛИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЕНА КАТО НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЪДНА ДЕЙНОСТ.

Също така тук и сега не съм посочил имената и броя на лицата, които са участвували в насочените против мен строго секретни оперативни мероприятия на ДС ПО ВРЕМЕТО НА ШЕСТГОДИШНОТО МИ ПРЕБИВАВАНЕ В ЗЛОВЕЩИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОРИ.

Също така тук и сега не съм посочил имената и броя на лицата, които ИМЕННО ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРИТЕ СА УЧАСТВУВАЛИ В НЕИМОВЕРНО ЗЛОВЕЩИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕЩУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

- - - - - - -

503 - 1290 казус: Под серията с наименование Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции”

считано от 08 юли 2010 г. до 18 Декември 2015 г.

надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор (Борис Велчев и Сотир Цацаров) точно 787 броя отделни официални прецизно аргументирани фактосъобразни и правосъобразни искания за разследвания на конкретно посочена и описана престъпна дейност.

- - - - - - -


Впрочем, виж: Тази тук визирана фотография е копие, направено от оригинала, който се намира в Следственото дело, по което съм осъден и пребивавах в Затвора в продължение на 6 (шест) години. Оригинала на тази фотография, както и оригиналите на множество други мои лични фотографии, писмени записки, включително и вещи

{множество стари (антикварни) и нови книги, два германски грамофони от 30-те и 40-те години, грамофонни плочи, музикалните инструменти на ПраДядо ми Димитър, Дядо ми Янко и Баща ми Никола, хоругва – т.е фамилно сватбено знаме на Баща ми и Майка ми и множество други вещи!!!},

иззети от дома ни в село Клисурица непосредствено след моето арестуване, които се намират в Следственото и Съдебното дело, по което дело ПРИСЪДАТА официално бе призната от Общото Събрание на Наказателните Колегии при Върховниья Съд за имаща абсолютно престъпен характер, извършен от ДС и другите Държавни институции.

Фейсбук, Вижте спомените си Янко Николов Янков

20 октомври 2019 г. ·

Като млад асистент в ЮФ на СУ преподавах политически науки включително и на този студент. С него възнамерявахме той да се кандидатира на депутат, но за съжаление в Михайловград тогава избраха за депутат друг мой студент - Владимир Т. Живков.

Когато ме арестуваха имам присъда включително и заради тази ми дейност. Очевидно е, на на този мой студент съм разяснявал съдържанието на Тезисите на ЦК на БКП.

Акуратно уточнявам, че след бутафорвите политически промени от 90-те години, включително и по времето, когато бех Депутат (Сенатор) във Великото Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента, многократно съм искал да получа (да ми бъдат върнати) всички иззети във връзка с арестуването ми документи и други вещи, НО ВИНАГИ МИ ОТКАЗВАХА.

Тук и сега настоявам пред Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация

ОФИЦИАЛНО ДА ЗАЯВЯТ ТЕХНАТА ЛЕГИТИМНА ПОЗИЦИЯ!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел Втори- ІІ

ІІ. (1)

ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

Баба ми Петкана е от същата фамилия, от която е ноторно публично известният Милан Дренчев, *завършил висше Икономическо и Юридическо образование, *член на БЗНС, *осъждан на доживотен затвор, *пребивавал в комунистическите концлагери и затвори в продължение на 13 години, *участник в Националната Политическа „Кръгла маса”, депутат (сенатор) във Седмото Велико Народно Събрание.

Дядо ми Янко е потомък на родените в село Клисура до Чипровци и обучените в Австрия и Италия военни специалисти, които именно са били организирали ноторно известното Чипровско Въстание; и които именно след опожаряването на родното им село са положили основите на моето родно село Клисурица {т.е „Малката Клисура”};

нещо повече, Дядо ми Янко е потомък на ноторно известният действуващ в този район Войвода Хайдут Вельо и е един от продължителите на фамилният клан Вельовци, Вельовски. {виж: Никола Намерански, Имената на селищата в Берковско, Михайловградско и Ломско, издателска къща „Иван Вазов”, София, 1991 г.}.

Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект; И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ, НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

Благодарение именно на ВСИЧКИТЕ тех аз съм това, което съм.

Благодарение именно на тех постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална, Канибалистична Държавна Власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ,

извършена спрямо (СРЕЩУ, ПРОТИВ)

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега НАПОМНЯМ на тук визираните ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ, че съгласно съвременните Цивилизационни и Правни Принципи и Норми както техните предшественици, така и самите те са имали и имат КОНКРЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по повод и във връзка с моите Меморандуми; и че техното МЪЛЧАЛИВО поведение СПРЯМО МЕН по същество има характера на така наречената

КОНКЛУДЕНТНА СУБРОГАЦИЯ, т.е. конклудентно, мълчаливо признаване, че те НЕ САМО и не съвсем „просто” са се приобщили като последващи съучастници и обезпечители на съответната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на съответните дейци; НО И ЧЕ по същество пределно ясно са показали своето изрично СУБРОГАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ, т.е заявяване, встъпване, самоидентифициране, със съответната рафинирана и високоопасна престъпна дейност на съответните дейци;

тоест, заявили са факта на своето ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в параметрите на Правата и Задълженията на всичките предшествуващи ги престъпни субекти относно всичките визирани от мен казуси.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нещо повече, искрено препоръчвам на тук визираните адресати на моите Меморандуми, да потърсят ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА прецизна юридическа консултация, от която ще узнаят, че макар и ОСНОВНАТА наказателна отговорност да е строго лична за всеки пряк или косвен престъпен деец, включително и за самите тех като суброгативно „набутали се” „И ПРИОБЩИЛИ СЕ” към Престъпните Участници в ситуацията, то РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНАСТ ЗА ЩЕТИТЕ, се разпростира върху всички НЕ САМО институционални, НО И лично-семейно и прочее свързани с тех лица; които лица, макар и косвено, са се възползвали от ефектите на престъпната дейност, извършената от суброгатора.

При което изрично и ясно подчертавам, че отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо

***базираните в България Дипломатически Мисии ***и спрямо определени Демагогско-Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции;

КОИТО ИМЕННО са встъпили като вдъхновители и директни поръчители на извършените в България ПОВЕЧЕ ОТ 6 000 (шест хиляди) ПОДБРАНИ ОТДЕЛНИ така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които казуси фактически конкретно извършените престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ – т.е ПОВЕЧЕ ОТ 60 000 са отделните фактически конкретно извършени престъпления.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати,

КАКТО всичките институционални предшественици, ТАКА И всичките актуални тук визирани адресати, КАКТО ДО СЕГА, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, ТАКА И СЕГА са имали и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ***прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси; ***да предприемат ефективни високоинституционални правозащитни действия; ***и да ми отговорят; ***И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАФИНИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА СВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ЛИЧНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че,

поради липсата на изрично и ясно опровержение, фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР, имащ характера на пределно ясно ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ с визираните престъпления И ПРИЗНАНИЕ за фактическо задкулисно вдъхновително, поръчително и обезпечително СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.ІІ. (2)

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ДО СЕГА НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

и че през последните две десетилетия съм провеждал АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРОТЕСТНИ ИСКАНИЯ както пред сградите на посолствата на САЩ, Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Италия и още поне десетина други такива, от които все пак преди това ИЛЮЗОРНО съм търсел помощ и закрила и наивно съм се надявал да получа внимание и загриженост;

ТАКА И ЧЕ КОГАТО ВСЕ ПАК ЗА ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ СЕ ПОЯВИХ ПРЕД СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ОЩЕ ВЕДНАГА след абсолютно легитимното ми появяване там, лично Посланика на РФ е бил искал да бъда арестуван, но полицията не посмя да напрпави това.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ОЩЕ през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа правозащитна и политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.); но истинското развихряне на което е от времето на трите класически (вербални) джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и евро-комунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа {в контекста именно на което през 1987 г. Михаил Горбачов официално бе заявил в Римския Клуб, че той и цялото Ръководство на СССР са поели Пътя към Новият Световен Ред, тъй като именно това е Пътят към Световният Комунизъм}.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.

СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че: поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, нека все пак отбележа, че към „Арсенала на моето Официално Въоръжение” несъмнено принадлежат обемистите ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ПАПКИ, съдържащи текстовете на моите ИНТЕНЗИВНИ официални „кореспонденции” КАКТО С българските институции, ТАКА И С Международно-Правните институции, и най-вече с дипломатическите и държавните институциите на множество държави.

В контекста на това акуратно Ви уведомявам, че

чрез моето официално Издателство „Янус ЕООД” съм предприел дейност по включването в официални книжни и електронни издания на всичките или поне почти всичките текстове на моите повече от 6 000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”. Акуратно Ви уведомявам;

в Българската Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методии” съществува така наречен „Национален регистър на издаваните книги в България”, който Регистър има специален електронен сайт; в този сайт съществува специален раздел относно авторите, при което на името на Янко Николов Янков са посочени (публикувани) заглавията и Международните издателски номера {ISBN} на досега издадените от мен научни и документални книги.

Също така акуратно Ви уведомявам, че отделно от това, съм се „погрижил” така визираната информация да бъде предоставена и надлежно регистрирана в определени авторитетни чуждестранни Национални и Академични библиотеки.ІІ. (3)

Така, тук и сега, в контекста на цялостна ми строго научна и практическа правозащитна ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА ДЕЙНОСТ още от 70-те и 80-те години

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

Първо: Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи: ***на българските специални служби; ***на специалните служби на САЩ; ***на специалните служби на СССР и респективно на РФ; ***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.Второ: .Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен ***КАКТО ПРЕД българските държавни институции; ***ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции; ***ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, ПРЕД КОИТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.Трето: Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са встъпили и са се проявили като функционери на Престъпният НеоКолониален Български Клан на САЩ, СССР/РФ и ЕС, условно или фигуративно казано на ЦРУ и КГБ,

които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и легитимно-организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ абсолютно категоричен е моят извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус,

водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ, който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.ІІ. (4)

За пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени;

на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.

Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

{Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

ІІІ.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

21 Октомври 2021 г. Янко Н. Янков

& Край на документаНяма коментари:

Публикуване на коментар