2021-11-08

19 Октомври 2021 г., Сто и четиринадесети (114-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

Роден в село Клисурица. община Монтана. Приет да следва в Софийския университет, първоначално във Факултета по славянски филологии със специалност „Българска филология“, а по-късно завършва висше образование в Юридическия факултет и се дипломира в специалността „Право“. Като студент по „Право” специализирал „Съдебна Медицина” и „Съдебна Психиатрия”.

Първите си научни разработки и публикации прави още като студент в трети курс, а след дипломирането си спечелва конкурс и започва научната си кариера като изследовател (научен сътрудник) в Института за държавни и правни науки при Българската академия на науките и като преподавател (асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет.

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (Сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска Академия на науките и изкуствата; /// Екс-Декан на Юридическия факултет в Европейския Универсистет в град Призрен, Косово.

Дописен член (член-кореспондент, член-кор) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи. /// Председател на Политическа Партия {ПЛК}, която по негово лично решение е „изведена от функционалност” поради органична несъвместимост с всички други партии и най-вече с политическата система.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com ///// Web site: http://iankov.blogspot.com/// ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ///

Няколко видеозаписи : http://vbox7.com/collection:708949 ///

Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///,

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков:

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Патриотизмът се състои в това да подкрепяш винаги страната си, а правителството – само когато заслужава!Янко Николов Янков –19 Октомври 2021 г., Сто и четиринадесети (114-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум.

- - - - - - -

До Амнести Интернешънъл България @AmnestyBulgaria, Неправителствена организация (НПО), Address: 1 Easton Street, London, WC1X 0DW, UK, E-mail: contactus@amnesty.org ; ///// E-mail: careers@amnesty.org ; /////

https://www.facebook.com/AmnestyBulgaria/ ; /////

https://www.facebook.com/AmnestyBulgaria/?ref=page_internal /////

Nota bene!!! Поръчан от Амнести Интернешънъл, посветен на правозащитната дейност на Янко Николов Янков филм на френската телевизия „TV ARTE G.E.I.E.“, за първи път излъчен на 15. 12. 1999 година (на френски език), http://vbox7.com/play:77aa4e19

До Deutsche Welle, Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn, GERMANY, E-mail: bulgaria@dw.com .

До Свободна Европа, службата за България на Radio Free Europe, Софийско Бюро, E-mail: svobodnaevropa@rferl.org ;

До Би Би Си, Русская служба - Почтовая форма; BBC News Russian - Facebook,

До Российский совет по международным делам (РСМД), Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8, E-mail: welcome@russiancouncil.ru, Фейсбук - facebook.com/russiancouncil,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация!!! Бъдете Проклети до Девето Поколоние!!!

Проклиням ви защото точно вие сте непосредствените НАСЛЕДСТВЕНИ И СУБРОГАТИВНИ директни поръчители и обезпечители на престъпната дейност на вилнеещата в България Президентско-Правителствено-Мафиотска Хунта, обезпечаваща и осъществяваща тоталната престъпна дейност на

Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ-ДС/ДАНС Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ днешният Български Селективен и Тотален, Терористичен и Геноциден, Либерално-Глобалистичен КонцЛагерен режим.

Проклиням ви защото лично вие откакто сте акредитирани в България в съответствие с Цивилизационните и Правните Принципи и Норми вие сте получили и получавате от мен голямо множество акуратни мои меморандуми, в които се съдържат конкретни посочвания и описания на съответни престъпления, включително и на перверзно жестоки брутални престъпления;

при което вие съзнателно, преднамерено и целенасочено драстично сте нарушили и нарушавате вашите Задължения (***)да извършите адекватно обективно проучване, (***)да се отграничите от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществите легитимно реагиране.

Всъщност, би трябвало да ви е ноторно известно, че съгласно Цивилизационните и Правните Принципи и Норми

липсата на формален официален отговор съвсем не е липса на отговор,

а е наличие на конклудентен (т.е. подразбиращ се) откровен отговор, потвърждаващ вашето фактическо приобщаване към лоното на престъпните Сатанински Изчадия.

Впрочем, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, Проклиням ви защото откакто вие сте акредитирани в България и фактически точно вие сте встъпили във функцияна на НЕПОСРЕДСТВЕНИ НАСЛЕДСТВЕНИ И СУБРОГАТИВНИ директни господари, поръчители и обезпечители на цялостната престъпната дейност

на вилнеещата в България с модификациите още от 70–те, 80-те и 90-те години до днес, Комуноидна и Либерално-Глобалистично-Мафиотска Хунта

точно аз още през 70-те години ЛЕГИТИМНО ПРАВОЗАЩИНТО-ОФИЦИАЛНО СЕ ОПЪЛЧИХ срещу цялостната тази престъпна дейност.

При това, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, обръщам вашето внимание върху факта, че съвсем, съвсем наскоро, на 21 Септември 2021 г., Сто и трети (103-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум,

официално точно на вас съм предоставил съвсем съкратен вариант на моят съставен в продължение на половин век т. нар. Списък на 5541 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим.

При това, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, акуратно многократно съм ви писал, че точно вие, точно вашите имена и точно тези мои списъци на казусите за търсене на отговорност,

са били посочени, казани и изтъкнати пред Президента Румен Радев от Почетния Консул на РФ Георги Гергов, и Генерал-Майор Пламен Узунов, член на масонската ложа на Георги Гергов и Съветник на Президента, ЗА ДА УБЕДЯТ Президента Румен Радев, който също така е член на масонската ложа на Георги Гергов,

че съществува Секретно Споразумение между Специалните Служби на САЩ и Специалните Служби на РФ да бъдат ликвидирани всички все още живи политически затворници, които не са се отказали да търсят отговорност за престъпленията и че трябва да се започне именно чрез камуфлажно прикритото убийство на Янко Николов Янков.

Впрочем, Херо Мустафа, Джесика Ким, Елеонора Митрофанова, дори и да ме ликвидирате, не се надявайте на победа - единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото въплътени в научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които, надявам се,

че би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Бъдете Проклети до Девето Поколоние!!! Все пак приканвам ви да се Покаете и да изпълните Задължението си към Истината и Справедливостта!

Впрочем, акуратно ви уведомявам, че винаги съм готов да оттегля и прекратя моята наказателна процедура против вас пред Божието Правосъдие, ако се позовете на съответните легитимни основания.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България {26 септември 2019}, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно обезпечаващ пълна БезОтговорност за прилаганият в България Либерално-Глабалистичен Тероризъм и Геноцид.

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно официално съм се обръщал и дори интензивно лично съм контактувал с някои от Нейните Дипломатически Предшественици в България,

{при това през Март 1984 г. Политическият Секретар на Посолството на САЩ Джоузеф Кийл лично бе посетил моят роден дом в село Клисурица, за да се запознае и разговаря с Майка ми и Баща ми. Веднага след визираното Високопоставено Дипломатическо посещение в родният ми дом бех арестуван, изпратен в концлагер в химическите заводи в Девня до Варна, а после арестуван в Главно следствено управление на ДС {ГСУ ДС} и осъден на 12 години затвор при строг режим!!!},

при което съм посочил, описал и поискал СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси

{Виж: Официален Списък на 5541 т. нар. „Приоритетно-актуални казуси”, които всъщност, са само една съвсем малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим},

при което „в отговор” на всяко мое официално искане за спазване на Цивилизационните и Правните Принципи и Норми винаги съм получавал още по-голямо ожесточение.

Нещо повече - за пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”,

че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим;

при което, също така, пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане. {Виж: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

Така, тук и сега акуратно обръщам вниманието на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа на факта и обстоятелството, че още от момента на нейното встъпване в длъжността на Посланик в България, Тя СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния за (относно) които В ЧАСТНОСТ акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й голямо множество мой Меморандуми.

относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, също така съзнателно, преднамерено и целенасочено драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-Правните си Задължения (***)да извърши адекватно обективно проучване, (***)да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществи легитимно реагиране.

За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

Питам те, Херо Мустафа, това ли беше и това ли е Твоята Съкровена „Американска Мечта” - да използуваш Посланическият си (Дипломатическият си) статус като камуфлажно прикритие и „димна завеса”, за да слугуваш на Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“} като извършваш драстични престъпни нарушения на Цивилизационните и Международно-Правните си Задължения като реално и фактически обезпечаваш БезОтговорност за престъпленията, за (относно) които си надлежно официално информирана???

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното Право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че

когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната, хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 26 септември 2019 Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА САЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността ОБВИНЯВАМ Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ТЕРОРИСТИЧНА И ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Херо Мустафа СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега,

аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада, на който тя престъпно служи (слугува)

ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА Нейно Превъзходителство Херо Мустафа прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Впрочем, Херо Мустафа, ПРИПОМНЯМ ти: Виж: (20 Януари 2021г.), Четиредесет и втори (42-ви) персонален Меморандум. Казус: ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично послание. С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

Виж СЪЩО: (12 Февруари 2021 г.), Четиредесет и трети (43-ти) персонален Меморандум. Казус: ПРЕДИ ВСИЧКО приветствам Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, новоназначеният Посланик на Руската Федерация в България, и във връзка с това си позволявам да припомня, че още при пристигането на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България, под Зоркото Око и очевино конклудентното „стратегическо и оперативно съгласие” на ЦРУ и ФБР на нас ни бе дадено пределно ясно Семантично Послание.

С нетърпение очаквам да видя какво ще е Семантичното Послание на КГБ/ФСБ.

Впрочем, още на 10 Февруари 2020 г.), Девети (9-ти) Персонален Меморандум До Главния Прокурор Иван Гешев, ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ И СПЕЦИАЛНО ДО ЮРИДИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК ПРИ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ И ФЕДЕРАЛЕН ПРОКУРОР ДЖЕСИКА КИМ, 5096-ти Приоритетно актуален казус

официално съм обосновал тезата, че става въпрос за Дейност, извършена от официалният Министър-Председател (Премиер) на три мандатни Правителства на България, генерал от МВР и Въоръжените сили; която дейност

ПЪРВО: се изразява в абсолютно недопустимо нарушение на изискващите безпрекословна уважителност и респект Принципи и Норми на Международното публично Право и в частност на Дипломатическото право; каквото нарушение, поне на мен не ми е известно до сега да е било осъществявано където и да е другаде по света, т.е. дейност, засягаща Националното Достойнство на Държавата и на Дипломатическата Институция на САЩ;

и ВТОРО: дейност, която, освен това, има характера на абсолютно недопудтимо нарушение на Строго Личното Достойнство на гражданското лице госпожа Херо Мустафа.

НО, странно или не, И ЗАЩО ЛИ, до днес нямам никакъв отговор КАКТО ОТ Българският Главен Прокурор, ТАКА И ОТ Посланика на САЩ {госпожа”?!?} Херо Мустафа, ТАКА И ОТ Джесика Ким, която също е адресат на визираният Меморандум.

При това, странно или не, но точно по същото време един друг български любител на същите недопустими екстремни ситуации (Кубрат Пулев) бе направил същото със една американска журналистка (Джени Суши)

и това „събитие” неимеворно силно разтърси не само САЩ, но и Светът, и последваха не само медийни скандали, но и абсолютно легитимни юридически процедури.

Питам те, Херо Мустафа, “Защо ти не защити Националното Достойнство на Държавата и на Дипломатическата Институция на САЩ и собственото си Строго Лично Достойнство?!? И как аз да очаквам от теб като Посланик да защитаваш Моето и на България Достойнство”?!?

Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Джесика Ким, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

***До Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Американския Съдружен Главен Надзирател на Либерално-Глобалистичния Концлагер България относно ефективността на българския екзекуционен концлагерен режим.

Акератно обръщам внимание на факта, че през Октомври т.г. ВЪЗОБНОВИХ И ВЪЗОБНОВЯВАМ моите Меморандумни серии, адресирани до Джесика Ким, които още след нейното акредитиране в България бех предприел с илюзорната надежда, че ще имам шанса да контактувам с един Истински Представител на една от двете най-високо благородни професии в Света – Юридическата Професия {другата е Медицинската},

НО РАЗОЧАРОВАНО ПРЕКЪСНАХ, когато ясно констатирах, че Нейната Съкровена Американска Мечта {American Dream} е тя да използува статуса си на Официален Високопоставен Юрист като камуфлажно прикритие на фактическата си Сатанинска Престъпна Дейност в полза на престъпният модернизиран Нео Либерален Троцкизъм, в полза на Световното ТНК - Транс-Национално Корпоративно Банково Задкулисие - Световният banksterism {изразът е от 1932 г. на прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора и на Президента Рузвелт, „Glass-Steagall Act“}.

Проклиням те Джесика Ким, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България {15 Януари 2021 г.} , Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно обезпечаващ пълна БезОтговорност за прилаганият в България Либерално-Глабалистичен Тероризъм и Геноцид.

{Уточнение: КГБ е служба, основана на 13 Март 1954 г. и действувала до 03 Декември 1991г. Заменена е от ФСБ {Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ Росси́и)}, която е реорганизирана на 01 Юли 2004 г., а от 12 Май 2008 г. нейн Ръководител е Бортников Александр Васильевич. Както ръководителите на тази Служба, така и Президента абсолютно никога не са се отграничавали, отказвали и отказали от дейността на Либерално-Глобалистичният Конгломерат – ЦРУ и КГБ/ФСБ. Нещо повече – Руската Централна Банка е част от Интегративната структура на Американската Централна Банка.}

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно съм посочил, описал и поискал от Нейните Дипломатически предшественици СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси, при което „в отговор” съм получил още по-голямо ожесточение.

Още от момента на Нейното встъпване в България Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ за (относно) които, В ЧАСТНОСТ, акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й множество мой Меморандуми; относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова,

драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-правните си задължения (***)да извърши адекватно обективно проучване, (***)да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и (***)да осъществи легитимно реагиране.

За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че, всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и (както до сега, така и днес) в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАТИЧНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално, включително и в моите Меморандуми, съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната,

хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 15 Януари 2021 г. Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ

НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА РФ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ,

ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността

ОБВИНЯВАМ Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова

В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕВО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега, аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА НП Елеонора Митрофанова прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg; E-mail: welcome@russiancouncil.ru;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Интронизиран Престъпен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Либерално-Глобалистичен Концлагер България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (link sends e-mail);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България. Още от момента на неговото дипломатическо встъпване в България е осъществил НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Великобритания, които

КОНКРЕТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българска Компрадорска Либерално-Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен, Посланик на Конфедерация Швейцария в България. Още от момента на нейното дипломатическо встъпване в България е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Швейцария, които

КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Шипка” № 33, София 1504, E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Лаура Кьовеши, Първи Главен Прокурор на Прокуратурата на Европейския Съюз, ЧРЕЗ: Европейската комисия в България, ул. „Георги С. Раковски“ 124, 1000 Център, София, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu(link sends e-mail) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Виктор Орбан, Министър-Председател на Унгария, ЧРЕЗ: Нейно Превъзходителство г-жа Текла Харангозо, Посланик на Унгария; София 1000, ул. 6-ти септември 57, Email: mission.sof@mfa.gov.hu .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство Румен Радев, Президент на България, Армейски Генерал; още по времето, когато е работил във Военновъздушната база „Граф Игнатиево” е „станал” ДИСКРЕТЕН ЧЛЕН на легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце Ориент - Пловдив”. Секретен агент на Българските специални служби, както и на поне две чуждестранни такива. През 1987 г. е завършил Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Долна Митрополия; по време на обучението си за офицер е приет в БКП. През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база „Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ. През 2003 г. завършва Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по „Стратегически проучвания“.Фактически той, Президента Румен Радев, е поредната Долнопробна Престъпна Мадам на отдавна Приватизирания Български, Банкстерско-Глобалистичен, НеоКолониален, Президентски Политически Публичен Дом (Бардак). Той, Президента Румен Радев Фактически е Високопоставен Обезпечител и Гарант за БезОтговорност за Цялостната Престъпна Дейност на формираният още през 70-те и 80-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ за реализиране на целите на Либерално-Глобалистичния Конгломерат.

Още от момента на неговото встъпване в Правомащията на Президент на България ПО ПРЕСТЪПНАТА ВОЛЯ НА ЗАДКУЛИСНИТЕ СИ ГОСПОДАРИ ПРЕДНАМЕРЕНО, СЪЗНАТЕЛНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО Е ЗАПОЧНАЛ БРУТАЛНО ДА НАРУШАВА ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ и под прикритието на ритуалните си президентски функции да осъществява и е осъществил КОЛОСАЛНА ШИРОКО-СПЕКТЪРНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и е осъществил НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния КАКТО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, ТАКА И ПРЕДИ ТОВА; относно всичките извършители на масови (тотални) и всичките извършители на селективно-специализирани ГЕНОЦИДНИ физически и икономически убийства и всякакви други престъпни посегателства, ИЗВЪРШЕНИ НЕ САМО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, НО И ПРЕДИ ТОВА.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и обезпечава БЕЗОТГОВОРНОСТ КАКТО ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) т. нар. знакови личности, ТАКА И ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) цялостният Български Национален субстрат;

ПРИ КОЕТО Е ОСЪЩЕСТВИЛ СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ И ВЪВ ВСИЧКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПАРАМЕТРИ НА

ЛИЧНО И СПЕЦИАЛНО МОИТЕ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН-ВЕКОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Интегративният Български Клан на функциониращата като Престъпна Държавна Власт Българска Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта.За пореден път те питам Височайши Престъпнико:

Защо ти Престъпнико Румен Радев, още когато аз се появих в твоят Президентски офис и поисках твоята помощ и защита да бъда спасен от престъпните секретни камуфлажно прикрити посегателства на Правителствено-Мафиотската Либерално-Глобалистична Хунта на Премиера Бойко Борисов да бъда убит чрез методите и средствата на камуфлажно прикритите убийства,

ЗАЩО ти веднага интензивно пое върху себе си функцията на ДИРЕКТНИЯТ ВИСОКОПОСТАВЕН УБИЕЦ;

И ПЪРВО именно в офиса на Президентството и после в охраняемият „Заден Двор на Президенствто” в продължение на повече от три часа ме подложи на специални РЕПРЕСИВНИ ДИРЕКТНИ ТРЕТИРАНИЯ;

А СЛЕД ТОВА, ТАКА И КАКТО ПРЕДИ, ДИРЕКТНО И ДЕМОНСТРАТИВНО ОБЕЗПЕЧАВАШЕ И ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ОБЕЗПЕЧАВАШ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за абсолютно всички престъпни посегателства на Специалните Служби на Интегративният Български Клан на Либерално-Глобалистичният Конгломерат ВЪРХУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА???

Защо ти Престъпнико, Румен Радев, до сега, до днес, не си дал абсолютно никакъв отговор (не си ми отговорил) на нито един от моите вече НЯКОЛКО СТОТИЦИ официални Меморандуми до теб

акуратно предоставени ти още от деня на твоето встъпване като Президент на България

и така фактически обезпечаваш пълна високопоставена защита и пълна БезОтговорност за всичките там посочени престъпни посегателства на Българската Правителствено-Мафиотска Либерално-Глобалистичната Хунта върху (срещу) цялостният Български Национален Субстрат?

Проклет да си Престъпнико Румен Радев,

Проклет да си до Седмо (7-мо) Поколение!!!

бул. „Княз Александър Дондуков“ 2, 1000 София , E-mail: priemna@president.bg .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До членовете на поредният нов състав на Президентско-Служебно-Правителствената Хунта, назначена на 16 Септември 2021 г.:

Осъзнавате ли чии ovarium или нещо друго крепите там???

Имате ли представа в каква суброгационна (суброгативна) ситуация сте се включили от момента на вашено институционализиране като членове на Служебно-Правителствената Хунта???

Стефан Янев - служебен министър-председател на Република България;

Гълъб Донев - служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика;

Бойко Рашков - служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;

Атанас Пеканов - служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства;

Валери Белчев - служебен министър на финансите;

Георги Панайотов - служебен министър на отбраната;

Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването;

Виолета Комитова - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;

Николай Денков - служебен министър на образованието и науката;

Светлан Стоев - служебен министър на външните работи;

Янаки Стоилов - служебен министър на правосъдието;

Велислав Минеков - служебен министър на културата;

Асен Личев - служебен министър на околната среда и водите;

Христо Бозуков - служебен министър на земеделието, храните и горите;

Христо Алексиев - служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Даниела Везиева - служебен министър на икономиката;

Андрей Живков - служебен министър на енергетиката;

Стела Балтова - служебен министър на туризма;

Андрей Кузманов - служебен министър на младежта и спорта.

E-mail: primeminister@government.bg ; E-mail: ms_priemna@government.bg . E-mail: ms_register@government.bg ; E-mail: gis@government.bg ; E-mail: pk_spvo@mvr.bg; E-mail: priemna@mvr.bg ; E-mail: press@mvr.bg . E-mail: ras@government.bg; E-mail: Evgeni.Stoyanov@justice.government.bg; E-mail: N.Prodanov@justice.government.bg; E-mail: Dessislava.Ahladova@justice.government.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Раздел Първи {І}

Проклиням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация!!! Бъдете Проклети до Девето Поколоние!!!

Не съм виновен аз, че КАКТО тук визираните адресати, ТАКА и техните институционални предшественици вече много, много години наред НЕИЗМЕННО И СИСТЕМАТИЧНО „показват” (меко казано) ПЪЛНА АМБИВАЛЕНТНА БЕЗПАМЕТНОСТ.

Поради това ПРИПОМНЯМ!!!

Припомням Ви, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК, официално посочените и описаните лично от мен И ПРАВОЗАЩИТНО ЗАЯВЕНИ ПРЕД:  Българските Държавни институции, пред акредитираните в България Чуждестранни Дипломатически Институции, пред множество други официални Чуждестранни и Международно-Правни Институции, пред редица изключително високопоставени Световни Лидери {включително и пред Президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп и други}

СЛОЖНО-СЪСТАВНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ, които официалните български държавни институции и институционални лица са извършили

срещу (против) мен и непосредствено СРЕЩУ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ОРГАНИЗАЦИОННО свързаните с мен лица; срещу (против) други отделни български личности и срещу (против) цялото българско население СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО;

ПРИ КОЕТО САМО акуратно официално легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности СА ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречениПриоритетно актуални казуси, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

До сега НИКАКЪВ официален легитимен отговор!!! Високо поставеното ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на пълна БезОгтоворност на (за) визираната престъпна дейност на Специалните служби Е ОЧЕВИДНА И ДОРИ ОЧЕВАДНА.!!!

Впрочем, все пак Специалните Служби СИСТЕМАТИЧНО И НАЗИДАТЕЛНО ми дават своят конклудентен отговор с факта, че предприемат срещу мен и свързаните с мен лица още по-жестоки ССОМ – Строго Секретни Оперативни Мероприятия.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Днес, 19 Октомври 2021 г.

Припомням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, Наследствени Съдружни Главни Надзиратели на КонцЛагер България.

В тук визираната документална серия става въпрос за „Секретното Оперативно Дело „Шестият етаж”, образувано ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, И ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВАЩО И ДНЕС.

ЦЕЛ и ПЛАН, формулирани ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, през Октомври 1976 г. в „Строго секретно Дело № 13304 на Първи отдел на Шесто управление на ДС: „вербуване на съседите и обкръжението на обекта и превръщане на неговото и на семейството му ежедневие В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Припомням ви: Херо Мустафа, Посланик на САЩ; Джесика Ким, Федерален Прокурор, Официален Представител на Министъра на Правосъдието и Главен Прокурор на САЩ, Специален Юридически Съветник на Посланика на САЩ; Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация, Наследствени Съдружни Главни Надзиратели на КонцЛагер България.

Припомням ви, че съвсем наскоро, НЯКОЛКОКРАТНО ОФИЦИАЛНО СЪМ ПИСАЛ ДО ВАС, ЧЕ своевременно превъзходно узнах и зная, че Престъпният Интегративен Либерално-Глобалистичен Български Клан на КГБ и ЦРУ интензивно работи за осъществяването

на плавен преход (прехвърляне) на престъпното властово функциониране на Бойко Борисов към престъпно директно властово функциониране на Румен Радев.

При което главното съдържание на престъпната дейност Е И ЩЕ Е да бъдат срочно бързо осъществени ССОМ за създаванто на камуфлажно прикрити „естествени събития”,

чрез които да бъдат окончателно отстранени не само от „сцената”, но и от живота, тоест, да бъдат ликвидирани абсолютно всички последни все още живи политически затворници, които все още са мотивирани и не са се отказали да търсят наказателна и репараторна отговронст за престъпленията, извършени от Съдружните действия на създаденият още през 70-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ.

Припомням ви, че изрично и ясно ви писах, че ИМАМ И РАЗПОЛАГАМ С ПОНЕ ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ ФАКТИТЕ, които във висока степен ми дават основанието да твърдя, че лично Почетният Консул на РФ Георги Гергов и Генерал-Майор Пламен Узунов, член на масонската ложа на Георги Гергов и Съветник на Президента

са убедили Президента Румен Радев, който също така е член на масонската ложа на Георги Гергов,

че лично новопостъпилият Посланик на РФ НП Елеонора Митрофанова е дала високо-авторитетната си информация, че на най-високо ниво е било постигнато споразумение между специалните служби на РФ и САЩ относно необходимостта да бъдат ликвидирани чрез специални камуфлажно прикрити секретни оперативни мероприятия

всички все още живи български политически затворници, които все още са мотивирани да търсят отговорност за извършените в България от САЩ и СССР/РФ селективни, общо-геноцидни и мафиотско-икономически престъпления;

ПРИ КОЕТО ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО Е БИЛО КАЗАНО, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН ЯНКО ЯНКОВ.Така, в контекста на това акуратно ви уведомявам, че

ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ УСПЯЛИ ДА МЕ ЛИКВИДИРАТЕ

ЧРЕЗ ВАШИТЕ Камуфлажно Прикрити Строго Секретни Оперативни Мероприятия {КПССОМ},

КАКТО тук и сега ТАКА И докато все още съм жив

ЗА ПОРЕДЕН ХИЛЯДОКРАТЕН ПЪТ ПРЕЗ ВЕЧЕ ИЗТЕКЛИЯТ ПОЛОВИН ВЕК

предявавам и ще предявявам моето поредно официалното искане да получа легитимно правосъдие.

В частност, тук и сега виж:

- - - - - - -

187.казус.Папка вх. рег. №4379/18.09.2015 г.; Министерски съвет, вх. рег.№489702-3438/18.12.2015 г. МВР; вх. рег.№13033/13/18.12.2015 г. Върховна касационна прокуратура.

Съдържа: ***Искане да получа пълен списък на всички т. нар. „външни държавни заеми и кредити” с кратко посочване договорираната и получената парична сума; ***Искане да получа пълен достъп до и копия от цялостната документация относно приходите и разходите по правителствените външни държавни заеми и кредити. ***Изрично и ясно формулирано искането е мотивирано с предварителната работна теза, че всичките тези заеми и кредити имат дълбоко корупционен характер, подчинен на главната цел България и българските граждани да бъдат поставени в безизходно състояние, като паричните суми на практика да бъдат разпределени между чуждестранните банкстери и българските мафиотски кланове, а погасяването да бъде осъществено чрез тоталното ограбване на ценностите на гражданите и на националните ценности.

- - - - - - -

188.казус.Папка „Шантажи, заплахи, предупреждения, изнудвания, силови и психологически акции, провокации”, 162 стр.; До прокуратурата и другите официални инситуции.

- - - - - - -

189.казус.Папка „Покушението на 29 Декември 1995 г.”, Осакатяване, Средна телесна повреда, 449 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

190.казус.Папка „Медицинско-хирургически тероризъм (д-р Саид Раджаб). Относно: Възложен му от Специалните служби изключително интензивен опит, извършен през Ноември 2003 г. – Февруари 2004 г. да бъда подмамен да бъда опериран от рак на простатата и рак на черния дроб, каквито заболявания въобще не съм имал и до днес нямам”, 147 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

191.казус.Папка „Покушението на 21 Юни 2010 г.”, Възложено и осъществено от Специалните служби демонстративно извършено точно пред охранителните видеокамери на Централната съдебна палата. Осакатяване, Средна телесна повреда, 327 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

192.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Първа папка”, 313 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

193.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Втора папка”, 241 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

194.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Трета папка”, 131 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

195.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Четвърта папка”, 59 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

196.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Пета папка”, 83 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

197.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Шеста папка”, 71 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

198.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Седма папка”, 52 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

199.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Осма папка”, 72 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

200.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Девета папка”, 9 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

201.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Първа папка”, 121 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

202.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Втора папка”, 33 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

203.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Трета папка”, 73 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

204.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Четвърта папка”, 369 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

205.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Пета папка”, 161 стр. До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

206.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Първа папка”, 129 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

207.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Втора папка”, 68 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

208.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Трета папка”, 23 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

209.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Четвърта папка”, 105 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

210.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Пета папка”, 41 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

211.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Шеста папка”, 55 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

212.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Седма папка”, 309 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

213.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Осма папка”, 182 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

214.казус.Папка „АПХ дело №5/1984 г. – едно поредно доказателство за престъпната дейност на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби”, 272 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

215.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Първа папка”, 372 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

216.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Втора папка”, 261 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

217.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Трета папка”, 222 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

218.казус.„Папка №1.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”; Папката съдържа 189 стр.

***Съдебен иск, вх. №6029/08.05.2008 г., Дело №2745/2008 г., 15-ти състав, съдия Полина Якимова; съдебна документация стр. 1-175; Искът е предявен пред Административен съд София-град, срещу българската държава за отговорност за причинени вреди (репараторна отговорност).

***До Главния прокурор, 28(27).09.2013г., вх. рег. № 13033/13/27.09.2013г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 664“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите *Полина Якимова, *Владимир Николов, *Ваня Пунева, *Йовка Дражева, *Таня Куцарова, *пет души анонимни съдии - членове на петчленен състав, Първа колегия на Върховния административен съд (КОИТО, ЗА ДА СКРИЯТ ТЕКСТА НА СВОЯ ОФИЦИАЛЕН АКТ, КАКЪВТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ИЗДАЛИ, НО ВЕРОЯТНО НЕ СА, СА подписали адресирано до мен очевидно заплашително писмо №16607/2008 г. от 26.11.2008 г.), *Веселина Кълова, *Галина Христова и *Тодор Петков, *както и прокурор Тодор Мерджанов.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, както и участвуващият в процеса Прокурор, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

219.казус.„Папка №2.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”; Папката съдържа 61 стр.

***Съдебен иск, датиран на 08.05.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу българската държава, вх. №6062/08.05.2008 г., Дело №2875/2008 г., 13-ти състав, съдия Петя Стоилова; съдебна документация стр. 1-48;

***До Главния прокурор, 19(20).09.2013 г., вх. рег. № 13033/20.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 655“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите Петя Стоилова, Константин Пенчев, Анонимен съдия, издал Разпореждане от 09.07.2008 г., и Елица Райковска.

От папката по делото е видно, че за да обезпечат безотговорност за ответниците по делото (три държавни институции, официално ангажирани с правосъдната дейност на държавата, а именно Софийския градски съд, Висшия съдебен съвет и Министерството на провосъдието, които, обаче, по така визирания казус са действували в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията), тук визираните съдии също така са действували като агенти на специалните служби и на Мафията.

- - - - - - -

220.казус.„Папка №3.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа НЕИЗВЕСТЕН БРОЙ страници; Такъв съдебен иск аз не съм предявявал и завеждал.

От анонимен (непосочил името си и неподписал се съдия!!!) съм получил „Разпореждане от 09.07.2008 г., съгласно което по мое искане е образувано гражданско дело №16618/2008 г., І-во г.о., 34-ти състав, анонимен съдия.

По този повод датирано на 18 юли, изпратено с препоръчана поща на 19 юли 2008 г. съм написал до този „съдия“, наречен от мен Курветка Курвенска, официално изявление, съгласно текста на което НИКОГА НЕ СЪМ ПОДАВАЛ (предявявал и регистрирвал) ТАКЪВ ИСК ПРЕД ТОЗИ СЪД. Във връзка с тази „процедура“ надлежно съм датирал и изпратил с пропоръчана поща на 19 Август 2008 г. още едно официално становище, адресирано вече до съдия Елица Райковска.

- - - - - - -

221.казус.„Папка №4.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 54 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 22.05.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерството на вътрешните работи, вх. №6767/22.05.2008 г., Дело №3066/2008 г., І отд., 5-ти състав, съдия Владимир Николов; съдебна документация стр. 1-41;

***До Главния прокурор, 20(23).09.2013 г., вх. рег. № 13033/23.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 656“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Владимир Николов.

От папката по делото е видно, че за да обезпечи безотговорност за ответника по делото (Министерството на вътрешните работи, което, впрочем, по така визирания казус е действувало в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията), тук визираният съдия също така е действувал като агент на специалните служби и на Мафията.

- - - - - - -

222.казус.„Папка №5.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 45 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 10.10.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №13766/10.10.2008 г., Дело №5917/2008 г., І отд., 14-ти състав, съдия Пламен Горелски; съдебна документация стр. 1-31;

***До Главния прокурор, 27.09.2013 г., вх. №13033/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 663“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Пламен Горелски.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ,

ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОДА НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

- - - - - - -

223.казус.„Папка №6.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 49 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 16.10.2008 г., регистриран на 20.10.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Президента на България, Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №14193/20.10.2008 г., Дело №6113/2008 г., І отд., 5-ти състав, съдия Владимир Николов, съдебна документация стр. 1-35;

***До Главния прокурор, 26(27).09.2013 г., вх. №13033/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 662“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Владимир Николов.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Президента, на Правителството и на техните функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ,

ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОДА НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

- - - - - - -

224.казус.„Папка №7.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 57 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 16.08.2009 г., регистриран на 17.08.2009 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №14757/17.08.2009 г., Дело №5735/2009 г., І отд., 19-ти състав, съдия Румяна Лилова, съдебна документация стр. 1-43;

***До Главния прокурор, 23(24).09.2013 г., вх. №13033/24.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 659“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на на съдиите: Румяна Лилова, Доброслав Руков, Йордан Константинов, Мариника Чернева и Мирослав Мирчев. От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и не неговите функционери,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

- - - - - - -

225.казус.„Папка №8.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 168 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 23.09.2009 г., регистриран на 23.09.2009 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №16331/23.09.2009 г., Дело №6516/2009 г., ІI отд., 37-ти състав, съдия Славина Владова, съдебна документация стр. 1-154;

***До Главния прокурор, 04.10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 670“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на на съдия Славина Владова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

226.казус.„Папка №9.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 134 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 28.09.2009 г., регистриран на 28.09.2009 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №16638/28.09.2009 г., Дело №6642/2009 г., ІI отд., 22-ти състав, съдия Десислава Корнезова, съдебна документация стр. 1-120;

***До Главния прокурор, 04.10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 660“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите: Десислава Корнезова, Цвета Желязкова, Красимир Влахов, Николай Урумов, Сребрина Христова и Йорданка Костова.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби

- - - - - - -

227.казус.„Папка №10.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 151 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 19.11.2010 г., регистриран на 19.11.2010 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21840/19.11.2010 г., Дело №8593/2010 г., І отд., 4-ти състав, съдия Весела Павлова, съдебна документация стр. 1-138;

***До Главния прокурор, 16(15).10.2013 г., вх. №13033/15.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 682“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Весела Павлова, Първо отделение, 4-ти състав, Административен съд София-град, и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

228.казус.„Папка №11.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 120 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21880/22.11.2010 г., Дело №8609/2010 г., І отд., 18-ти състав, съдия Росица Драганова, съдебна документация стр. 1-106;

***До Главния прокурор, 02(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 668“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Росица Драганова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

229.казус.„Папка №12.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 80 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21924/22.11.2010 г., Дело №8631/2010 г., І отд., 6-ти състав, съдия Боряна Бороджиева, съдебна документация стр. 1-67;

***До Главния прокурор, 13(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 679“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Боряна Бороджиева, Първо отделение, 6-ти състав, Административен съд София-град, Анонимен съдия, идентифицирал се като „Председател, Трето отделение на ВАС, постановил „Разпореждане от 09 юни 2011 г.“ и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

230.казус.„Папка №13.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 185 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №22306/22.11.2010 г., Дело №8746/2010 г., І отд., 16-ти състав, съдия Ралица Романова, съдебна документация стр. 1-171;

***До Главния прокурор, 03(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 669“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Ралица Романова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

231.казус.„Папка №14.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 69 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 07.12.2010 г., регистриран на 07.12.2010 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №23251/07.12.2010 г., Дело №23251/2010 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-55;

***До Главния прокурор, 05(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 671“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

232.казус.„Папка №15.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 42 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 14.12.2010 г., регистриран на 14.12.2010 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №23750/14.12.2010 г., Дело №23750/2010 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-29;

***До Главния прокурор, 10(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 676“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

233.казус.„Папка №16.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 143 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 14.02.2011 г., регистриран на 14.02.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №3317/14.02.2011 г., Дело №3317/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-130;

***До Главния прокурор, 07(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 673“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

234.казус.„Папка №17.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 135 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 14.03.2011 г., регистриран на 14.03.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №5225/14.03.2011 г., Дело №5225/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-122;

***До Главния прокурор, 12(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 678“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

235.казус.„Папка №18.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 43 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 10.11.2008 г., регистриран на 11.11.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на Република България, вх. №15690/11.11.2008 г., Дело №6752/2008 г., І отд., 19-ти с-в, съдия Румяна Лилова, съдебна документация стр. 1-29;

***До Главния прокурор, 30.09.(01).10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 666“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Румяна Лилова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

236.казус.„Папка №19.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 77 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 31.08.2009 г., регистриран на 31.08.2009 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителсктвото) на България, вх. №15367/31.08.2009 г., Дело №6035/2009 г., І отд., 16-ти с-в, съдия Ралица Романова, съдебна документация стр. 1-63;

***До Главния прокурор, 29.09.(01).10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 665“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите Ралица Романова, Бисерка Коцева, Румяна Монова, Донка Чакърова и прокурор Михаил Кожарев, както и Председателя на ВАС Константин Пенчев.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

237.казус.„Папка №20.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 78 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 01.03.2011 г., регистриран на 01.03.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №4564/01.03.2011 г., Дело №4564/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-64;

***До Главния прокурор, 01.10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 667“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

238.казус.„Папка №21.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 158 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 07.02.2011 г., регистриран на 07.02.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №2774/07.02.2011 г., Дело №996/2011 г., ІІ отд., 30-ти с-в, съдия Любка Стоянова, съдебна документация стр. 1-145;

***До Главния прокурор, 15.10.2013 г., вх. №13033/15.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 681“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Любка Стоянова, и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

239.казус.„Папка №22.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 126 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 14.02.2011 г., регистриран на 14.02.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №3316/14.02.2011 г., Дело №3316/2011 г., зам. председател на адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-113;

***До Главния прокурор, 09(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 675“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

240.казус.„Папка №23.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 142 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 16.02.2011 г., регистриран на 16.02.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №3552/16.02.2011 г., Дело №3552/2011 г., зам. председател на адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-129;

***До Главния прокурор, 08.10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 674“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

241.казус.„Папка №24.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 177 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 24.02.2011 г., регистриран на 24.02.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №4263/24.02.2011 г., Дело №1565/2011 г., ІІ отд., 25-ти с-в, съдия Боряна Петкова, съдебна документация стр. 1-164;

***До Главния прокурор, 14(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 680“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Боряна Петкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

242.казус.„Папка №25.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 82 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 14.03.2011 г., регистриран на 14.03.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №5226/14.03.2011 г., Дело №5226/2011 г., зам. пред. Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-68;

***До Главния прокурор, 06(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 672“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

243.казус.„Папка №26.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 161 стр.;

***Съдебен иск, датиран на 24.03.2011 г., регистриран на 24.03.2011 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №6131/24.03.2011 г., Дело №6131/2011 г., зам. пред. Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-148;

***До Главния прокурор, 11(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 677“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

244-245.казус.С Преписка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) №4459/2007 г. ІІ-1 и Преписка№6414/2007 г. съм положил началото на сравнително систематично изложение на голямо множество отделни факти, обосноваващи наличието на

престъплението ГЕНОЦИД, извършвано от българския паравоенен банкстерско-ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим;

- - - - - - -

246.казус.С Преписка от 16 Януари 2014 г., озаглавена „Всички карти на масата и отговорност ... – 743“ прецизно съм посочил 34 (тридесет и четири) отделно обособени преписки (казуси), съдържащи няколко хиляди страници документация и аргументация относно систематично провеждана от всичките досегашни комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства зловеша практика на

държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически геноцид, социално-медицински и медикаментазен геноцид, образователно-професионален геноцид, пенсионен геноцид, извънсъдебни убийства и множестгво други форми на геноцидно и държавно-терористично насилие над и изтребление на гражданите на България;


247-264.казус.С Преписка от 17 Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №3“ надлежно съм уточнил, че цялата представена от мен в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКС) документация относно

държавно-терористичното и геноцидното посегателство върху българските граждани е групирана в 18 (осемнадесет) тома или папки, съдържащи няколко хиляди страници;


265-266.казус.С Преписка от 21 (20) Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №5“ надлежно съм уточнил, че съм обособил 2 (две) отделни преписки относно наличието на организирана и систематично провеждана

зловеща практика на селективен геноцид специално над децата на България;


267.казус.През 2010 г., съм издал книгата Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2,;


268-272.казус. по повод и във връзка с част от цялостната документация през 2014 г. съм подготвил за печатно книжно изаване следните ПЕТ ТОМА на книгата:

Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2014 г., ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),

Том 1, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 2, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 3, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 4, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

Том 5, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.

Днес уточнявам, че:

*досега ПРОКУРАТУРАТА НЕ Е РАЗСЛЕДВАЛА АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОТ ФАКТИТЕ, които са посочени и описани във визираната документация и не ми е дала абсолютно нито един легитимен отговор;

*визираните подготввени за печат пет (5) тома не са издадени в печатно книжно издание и вероятно скоро няма да бъдат издадени (ако въобще някога бъдат издадени), ИМЕННО ПОРАДИ ВИЗИРАНАТА ЖЕСТОКА ГЕНОЦИДНА ПРАКТИКА, един от основните аспекти на която е именно тоталната липса на финансови възможности не само за издаването на книги,но и за най-обикновени битово-ежедневни нужди за биологично оцеляване.


273.казус.„Юридическата легитимност на обществено-политическите субекти”. Папка 1, Съдебна преписка. гр. д. №4013/91 г., 160 стр.,;

Установителен съдебен иск срещу БКП/БСП. Първата съдебна инстанция постанови, че по действуващото до 10.04.1990 г. законодателство БКП не е съществувала като легитимно юридическо лице; следователно нейния „правоприемник” БСП не е легитимно действуващо юридическо лице.

Втората съдебна инстанция отмени това решение.

Всички съдии и прокурори, участвуващи във Втората и в Надзорната съдебна инстанция бяха агентура на комунистическата ДС. Виж отделната прокурорска преписка относно престъпната дейност на участвуващите във Втората и в Надзорната съдебна инстанция.


274.казус.„Юридическата легитимност на обществено-политическите субекти”. Папка 2, Прокурорска преписка. 151 стр..


275.казус. 12 прокурорски преписки относно предприетата от мен безуспешна процедура пред Пето РПУ (25.03.1993 г.) и пред Националната следстване служба (сл. д. № 42/1995 г.) ОТНОСНО:

*повече от 200 (двеста) отделни престъпни посегателства от 1970 г. до 1989 г. и

*повече от 200 (двеста) отделни престъпни посегателства от 1990 г. до 2011 г.

ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, МИЛИЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА, СЪД, ПРАВИТЕЛСТВО И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ. 465 стр.

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица.


276.казус.Папка 1. 126 стр. Пет прокурорски преписки {13(19).12.2011, 21(19).08.2013, 10(08).11.2013, 01(02).12.2013, 29(30).04.2014}. ОТНОСНО:

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации. ИЗВЪРШЕНА от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,


277.казус.„Папка 2. 88 стр. Четири прокурорски преписки {04-07.12.2011, 05-07.12.2011, 18-19.08.2013, 26-25.04.2014}. ОТНОСНО:

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,


278.казус.Папка 3. 130 стр. Седем прокурорски преписки {10-14.12.2011, 11-14.12.2011, 12-14.12.2011, 18.03.2013, 19.08.2013, 11-08.2013, 28-25.04.2013}. ОТНОСНО:

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,


279.казус.Папка 4. 98 стр. Пет прокурорски преписки {06-07.12.2011, 09-14.12.2011, 20-19.08.2013, 09-08.11.2013, 27-25.04.2014}.

ОТНОСНО: Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,


280.казус.Папка 5. 200 стр. Множество документални копия. ОТНОСНО: Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,


281.казус.„Оставка и съд за Президента Плавнелиев”. Множество отделни казусни прокурорски преписки от 06-07.05. 2013 г. до 12-11.03.2014 г.; Том 1, стр.1 -404; Том 2, стр. 405 830.;Общо – 830 (осемстотин и тридесет) стр.ОТНОСНО: Политически нелегитимна и юридически широкоспектърна (поликазусна) престъпна дейност, извършена от Президента Плавнелиев и ръководените от него държавни институции и институционални лица, както и от лица, принадлежащи към неговият семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг.


282.казус.Оставка, разследване, съдебна и репараторна отговорност на Главния Прокурор Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния неоколониален ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим тип хунта. 15 отделни казусни преписки от 18.06 2013 г. до 22.08.2016 г., 481 стр.


283.казус.Престъпна дейност, извършена от високопоставени държавни длъжностни лица по повод и във връзка със създаването и утвърждаването на Европейския политехнически университет със седалище град Перник, 76 плюс хх стр.; Преписки: 23-25.06.2013; 18-17.04.2014; 07.09.2016.


284.казус.Престъпна дейност на специалните държавни служби – ДАНС, НСО, ГДБОП, НРС, 16 плюс хх отделни казусни преписки, 184 плюс хх стр. – начало – ВКП 05.03.2013 г.


285.казус.Престъпна дейност, 43 стр. 21.11.2016, 03.01.2017;


286.казус.Прецизно официално-медийно отразена (описана) престъпна дейност, извършена от високопоставени недосегаеми за правосъдието политически ангажирани лица; Три (3) преписки (17-18.11.2013, 03.12.2013 и 05.12.2013 г.), , 50 плюс хх стр.;


287.казус.Две преписки - 27(30).01.2012 г. и 04 (07) 2014 г. – относно престъпна дейност, извършена в Смолян от високопоставен офицер от МВР срещу лице, обвинено в (за) ръководене на група от 65 души, участвували в напълно официално легитимен антиправителствен протест в София; престъпна дейност – отказ от (за) разследване на казуса, 40 стр.;


288.казус.Престъпна дейност извършена от специалната служба ГДБОП и лично от Директора Станимир Флоров, с която са засегнати мои и на близките ми хора права и интереси”; пет (5) отделни преписки (27.05.2013, 10.06.2013, 25.10.2013, 20(21).01.2014, 14.03.2014, 131 стр.;плюс хх преписки и хх стр.


289.казус.Престъпна дейност извършвана от специалните служби. Как специалните служби обезпечават фалшиви свидетели на Провосъдието. Генерал Любен Гоцев официално е оповестил, че Директора на Националната служба за сигурност (НСС) ген. Иван Чобанов и полковник Драшков са оказали върху него НАТИСК, макар и деликатен, да извърши ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ”, 83 стр.; Пита се: Дали специалните служби са толкова деликатни и към обикновините граждани?!? Плюс хх преписки и хх стр.


290.казус.Престъпна дейност, извършена от множество конкретни офицерски и агентурни лица, изразяваща се в престъпно третиране, престъпно осъждане, престъпно настаняване и третиране в затвора и УБИЙСТВО на Володя Ангелов Наков; както и в престъпен отказ за легитимно разследване”, 205 стр.;


291.казус.Убийството на 19-годишната Юлия П. Данева; Известният специалист по съдебна медицина проф. д-р Георги Цеков е категоричен, че за да бъде прикрит убиеца, който е бивш секретен офицерски служител на комунистическата ДС и офицер от новите специални служби следователите и прокурорите са извършвали съставянето на такива фалшиви доказателства, че дори Жул Верн би могъл да завиди на фантазията на престъпните служители на специалните служби. Това гледище, впрочем, е изрично записано на стр. 87 от книгата на проф. Г. Цеков. Преписката съдържа 156 стр.;


292.казус.Остро смъртоносно елиминационно мероприятие (т.е убийство) на военния специалист Първи клас и инструктор на специалните част старши сержант Росен Григоров Стоянов от поделение 14900-Враждебна; Пет (5) мои искания за разследване: 06(08).05.2006 г., 26.09.2006 г., 30.01.2007 г., 10(12).01.2012 г., 17.04.2014 г., общо - 134 стр.;


293.казус.Престъпна дейност, извършена от множество конкретни офицерски и агентурни дейци на ДС, на изпълнителната власт, прокуратурата и съда за обезпечаване на абсолютно противоправното (престъпното) третиране, осъждане, и инквизиционно репресиране в затвора В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ (25) години на Асен Методиев Андонов; Папката съдържа 63 стр.;


294.казус.Престъпна дейност на ДС. Отвличания и опити за отвличания от чужбина на определени български емигранти: Борис Арсов; съпругата и сина на Стефан Свръдлев; Димитър Инкьов, Преписката съдържа 59 стр.;


295.казус.Престъпна дейност на ДС. Убийства в чужбина. Георги Марков – убит от генерал Владимир Тодоров, Преписката съдържа 35 стр.;


296.казус.Престъпна дейност. Извършено от специалните служби убийство на адв. Надежда Георгиева и шантажните медийни спекулации срещу Главния прокурор Никола Филчев, за да го държат в страх и подчинение, за да обезпечава безотговорноста на специалните служби за извършваните от тех голямо множестно престъпления, Папката съдържа 35 стр., Плюс хх процедури и хх стр.


297.казус.Престъпна дейност на комунистическата ДС, извършена от 22 Май 1984 г. до 31 Октомври 1989 г. по време на моето абсолютно престъпно пребиваване в затвора в продължение на цели шест (6) календарни години. Престъпна дейност на „демократическата” държавна власт, извършена от Ноември 1989 г. ДО ДНЕС обезпечаваща безотговорност за визираната престъпна дейност, Папката съдържа 319 стр.;


298.казус.Престъпна дейност на комунистическата ДС, извършена през 1984 г. срещу мен по ДВЕ следствени дела по описа на Главно следствено управление при ДС (ГСУ-ДС) - сл. д.№49/1984 г., сл.д.№206/1984 г., преписка ВКП 24.07.2014; плюс хх преписки и хх стр.


299.казус.Престъпна дейност на съдия Тотка Янева, високопоставен офицер от комунистическата ДС и посткомунистическите „демократически” специални служби. В тази папка се съдържат доказателства за нейното „възнаграждаване” както от комунистическата, така и от „демократическата” държавна власт заради извършената от нея в „качеството” й на съдия по наказателни дела, включително и във Върховния съд, систематична престъпна дейност както срещу мен, така и срещу други лица. Папката, надлежно депозирана в офиса на Главния Прокурор, съдържа 90 стр.;


300.казус.За пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на тотална (наказателна, репараторна и всякаква друга)

отговорност за престъпната съдииска дейност на всеки съдия, по НОХ дело № 30-СА от 1984 г. по описа на наказателната колегия на Софийския градски съд.

Отнася се за ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКА СЕЛЕКТИВНО ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ срещу всички носители на висок хуманистичен Дух, Човешко Достойнство и Противопоставителност срещу комунистическото Зло.

Отнася се и за Отговорност на (за) всички институционални лица, участвували и участвуващи вече ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ във фарсовия съдебен, държавно-властови и политически театър, обезпечаването на безотговорност за непосредствените злодеяния, Преписка (14)12.09.2013 г.;

- - - - - - - - - - - -

Следва продължение

- - - - - - - - - - - -

Раздел Втори- ІІ

ІІ. (1)

ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

Баба ми Петкана е от същата фамилия, от която е ноторно публично известният Милан Дренчев, *завършил висше Икономическо и Юридическо образование, *член на БЗНС, *осъждан на доживотен затвор, *пребивавал в комунистическите концлагери и затвори в продължение на 13 години, *участник в Националната Политическа „Кръгла маса”, депутат (сенатор) във Седмото Велико Народно Събрание.

Дядо ми Янко е потомък на родените в село Клисура до Чипровци и обучените в Австрия и Италия военни специалисти, които именно са били организирали ноторно известното Чипровско Въстание; и които именно след опожаряването на родното им село са положили основите на моето родно село Клисурица {т.е „Малката Клисура”};

нещо повече, Дядо ми Янко е потомък на ноторно известният действуващ в този район Войвода Хайдут Вельо и е един от продължителите на фамилният клан Вельовци, Вельовски. {виж: Никола Намерански, Имената на селищата в Берковско, Михайловградско и Ломско, издателска къща „Иван Вазов”, София, 1991 г.}.

Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект; И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ, НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

Благодарение именно на ВСИЧКИТЕ тех аз съм това, което съм.

Благодарение именно на тех постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална, Канибалистична Държавна Власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ,

извършена спрямо (СРЕЩУ, ПРОТИВ)

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега НАПОМНЯМ на тук визираните ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ, че съгласно съвременните Цивилизационни и Правни Принципи и Норми както техните предшественици, така и самите те са имали и имат КОНКРЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по повод и във връзка с моите Меморандуми; и че техното МЪЛЧАЛИВО поведение СПРЯМО МЕН по същество има характера на така наречената

КОНКЛУДЕНТНА СУБРОГАЦИЯ, т.е. конклудентно, мълчаливо признаване, че те НЕ САМО и не съвсем „просто” са се приобщили като последващи съучастници и обезпечители на съответната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на съответните дейци; НО И ЧЕ по същество пределно ясно са показали своето изрично СУБРОГАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ, т.е заявяване, встъпване, самоидентифициране, със съответната рафинирана и високоопасна престъпна дейност на съответните дейци;

тоест, заявили са факта на своето ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в параметрите на Правата и Задълженията на всичките предшествуващи ги престъпни субекти относно всичките визирани от мен казуси.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нещо повече, искрено препоръчвам на тук визираните адресати на моите Меморандуми, да потърсят ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА прецизна юридическа консултация, от която ще узнаят, че макар и ОСНОВНАТА наказателна отговорност да е строго лична за всеки пряк или косвен престъпен деец, включително и за самите тех като суброгативно „набутали се” „И ПРИОБЩИЛИ СЕ” към Престъпните Участници в ситуацията, то РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНАСТ ЗА ЩЕТИТЕ, се разпростира върху всички НЕ САМО институционални, НО И лично-семейно и прочее свързани с тех лица; които лица, макар и косвено, са се възползвали от ефектите на престъпната дейност, извършената от суброгатора.

При което изрично и ясно подчертавам, че отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо

***базираните в България Дипломатически Мисии ***и спрямо определени Демагогско-Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции;

КОИТО ИМЕННО са встъпили като вдъхновители и директни поръчители на извършените в България ПОВЕЧЕ ОТ 6 000 (шест хиляди) ПОДБРАНИ ОТДЕЛНИ така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които казуси фактически конкретно извършените престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ – т.е ПОВЕЧЕ ОТ 60 000 са отделните фактически конкретно извършени престъпления.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати,

КАКТО всичките институционални предшественици, ТАКА И всичките актуални тук визирани адресати, КАКТО ДО СЕГА, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, ТАКА И СЕГА са имали и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ***прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси; ***да предприемат ефективни високоинституционални правозащитни действия; ***и да ми отговорят; ***И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАФИНИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА СВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ЛИЧНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че,

поради липсата на изрично и ясно опровержение, фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР, имащ характера на пределно ясно ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ с визираните престъпления И ПРИЗНАНИЕ за фактическо задкулисно вдъхновително, поръчително и обезпечително СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.ІІ. (2)

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ДО СЕГА НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

и че през последните две десетилетия съм провеждал АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРОТЕСТНИ ИСКАНИЯ както пред сградите на посолствата на САЩ, Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Италия и още поне десетина други такива, от които все пак преди това ИЛЮЗОРНО съм търсел помощ и закрила и наивно съм се надявал да получа внимание и загриженост;

ТАКА И ЧЕ КОГАТО ВСЕ ПАК ЗА ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ СЕ ПОЯВИХ ПРЕД СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ОЩЕ ВЕДНАГА след абсолютно легитимното ми появяване там, лично Посланика на РФ е бил искал да бъда арестуван, но полицията не посмя да напрпави това.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ОЩЕ през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа правозащитна и политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.); но истинското развихряне на което е от времето на трите класически (вербални) джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и евро-комунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа {в контекста именно на което през 1987 г. Михаил Горбачов официално бе заявил в Римския Клуб, че той и цялото Ръководство на СССР са поели Пътя към Новият Световен Ред, тъй като именно това е Пътят към Световният Комунизъм}.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.

СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че: поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, нека все пак отбележа, че към „Арсенала на моето Официално Въоръжение” несъмнено принадлежат обемистите ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ПАПКИ, съдържащи текстовете на моите ИНТЕНЗИВНИ официални „кореспонденции” КАКТО С българските институции, ТАКА И С Международно-Правните институции, и най-вече с дипломатическите и държавните институциите на множество държави.

В контекста на това акуратно Ви уведомявам, че

чрез моето официално Издателство „Янус ЕООД” съм предприел дейност по включването в официални книжни и електронни издания на всичките или поне почти всичките текстове на моите повече от 6 000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”. Акуратно Ви уведомявам;

в Българската Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методии” съществува така наречен „Национален регистър на издаваните книги в България”, който Регистър има специален електронен сайт; в този сайт съществува специален раздел относно авторите, при което на името на Янко Николов Янков са посочени (публикувани) заглавията и Международните издателски номера {ISBN} на досега издадените от мен научни и документални книги.

Също така акуратно Ви уведомявам, че отделно от това, съм се „погрижил” така визираната информация да бъде предоставена и надлежно регистрирана в определени авторитетни чуждестранни Национални и Академични библиотеки.ІІ. (3)

Така, тук и сега, в контекста на цялостна ми строго научна и практическа правозащитна ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА ДЕЙНОСТ още от 70-те и 80-те години

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

Първо: Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи: ***на българските специални служби; ***на специалните служби на САЩ; ***на специалните служби на СССР и респективно на РФ; ***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.Второ: .Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен ***КАКТО ПРЕД българските държавни институции; ***ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции; ***ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, ПРЕД КОИТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.Трето: Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са встъпили и са се проявили като функционери на Престъпният НеоКолониален Български Клан на САЩ, СССР/РФ и ЕС, условно или фигуративно казано на ЦРУ и КГБ,

които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и легитимно-организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ абсолютно категоричен е моят извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус,

водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ, който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.ІІ. (4)

За пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени;

на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.

Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

{Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

ІІІ.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

19 Октомври 2021 г. Янко Н. Янков

& Край на документаНяма коментари:

Публикуване на коментар