2019-05-17

(17 Май 2019 г.), До г-н Старши комисар Атанас Тр. Илков, Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив


ddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

17 Май 2019 г.

 

            До г-н Старши комисар Атанас Тр. Илков, Директор на Областната Дирекция на МВР гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ 7, 4000 Капана, Пловдив

към:

01.02.2018 г.; 03.02.2018 г.; 05.02.2018 г.;

07.02.2018 г.; 15.02.2018 г.; 18.06.2018 г.;

 

            Копие: До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ

 

            Копие: До Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка“ № 4, 1000, София

            Копие: До г-н Алекс Алексиев, отговорен редактор на Bulgaria Analytica.org, непосочен реален географски позициониран адрес, но посочени два виртуални адреси: тел. +359 889 416 343 и e-mail: bulgariaanalytica@gmail.com

 

 

І.

            Припомням Ви, г-н Старши комисар, че вече е отминала една година и няколко месеци, откакто пред Вас лично и институционално е възникнало ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ да обезпечите извършването на прецизна легитимна дейност, възложена Ви от Международното, Европейското и Българското Право по надлежно визираният пред Вас конкретен широкоспектърен юридически казус.

 

            Припомням Ви, че визираните по-горе мой точно СЕДЕМ пределно любезни и коректни ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ съдържат повече от ШЕСТДЕСЕТ страници, акуратно фактосъобразни НАЧАЛНИ (ИЗХОДНИ) описания, по повод и във връзка с които

ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА

НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

 

 

ІІ.

            Така, относно т. нар. генезис на самият казус „Камертон” ТУК И СЕГА АКУРАТНО ВИ ПРИПОМНЯМ, ЧЕ ВЕЧЕ ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ ПОСОЧИЛ,

              че този конкретен казус е един от голямото множество структурни елементи от ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНАТА ШИРОКОСПЕКТЪРНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на специалните държавни служби срещу мен и свързаните с мен лица.

              Нещо повече – изрично и пределно ясно Ви припомням, че във визираните по-горе СЕДЕМ акуратни изложения няколкократно съм посочвал, че ВЕЧЕ ПОНЕ ДВА ПЪТИ ПРЕДИ ТОВА съм бил „обект” на предшествуващи оперативни мероприятия със същото или аналогично кодово наименование.

 

            Също така обръщам внимание на обстоятелството, че ВЕЧЕ ИЗРИЧНО СЪМ ПОСОЧИЛ, ЧЕ

              ОЩЕ ПРЕЗ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2017 г. на мен ми беха пределно ясни, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ на конкретното широкоспектърно сложно-съставно оперативно мероприятие, предназначено ЗА МОЕТО ДРАСТИЧНО ЕЛИМИНИРАНЕ

              НЕ САМО ОТ СЦЕНАТА НА ВЕЧЕ ПОЛОВИН-ВЕКОВНАТА ИНТЕНЗИВНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

              НО И ОТ СЦЕНАТА НА САМИЯТ ЖИВОТ;

              ПРИ КОЕТО, макар че имах пределно ясната представа за (относно) конкретното „оръжие” което секретните служби възнамеряват да използуват срещу мен, все пак, обаче, все още не ми беха ясни параметрите на конкретната камуфлажна инсценировка, която ще бъде използувана.

 

              Така, ЕДВА когато пред мен се появиха „базираните” в град Пловдив напълно неизвестни за мен

              Þ„колоритният” Тони Бонд, представящ се за „собственик” на реномирана детективска агенция „SBond13 и „високопоставен” застрахователен функционер на „Лев Инс АД”,

              Þгастролиращата във Виена и Ню Йорк оперна певица и гражданка на САЩ Теодора Уинтърс и

              Þ„авторитетният” бизнесмен и мениджър Андрея Щерев,

 

              КОИТО РИТУАЛНО ТЪРЖЕСТВЕНО МИ НАПРАВИХА „КОЛОРИТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

    да бъда кум на брака, който ще бъде сключен във Виена между Бонд и Уинтърс

    и да бъда Председател на благодетелната фондация „Камертон”, която ще бъде регистрирана със офисно седалище във Виена и ще подпомага професионалното реализиране на ЕВРОПЕЙСКИТЕ музикални, артистични, научно-изследователски и културно-обществени таланти,

 

              НА МЕН ВЕЧЕ МИ СТАНА ПРЕДЕЛНО ЯСНО

              КАКТО ЗАЩО ИМЕННО ВИЕНА Е МЯСТОТО, КЪДЕТО ТРЯБВА ДА ЩРАКНЕ КАПАНЪТ, КОЙТО МИ Е ПРИГОТВЕН,

              ТАКА И КОНКРЕТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОВА, КОЕТО СЕ ЦЕЛИ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО ИМЕННО ВЪВ ВИЕНА.

 

            При това тук и сега изрично и пределно ясно посочвам, че ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА ЛИЧНО ВИЕ г-н Старши комисар Атанас Тр. Илков,

            ЧРЕЗ БРУТАЛНО ПРЕСТЪПНИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН САБОТАЖ, КОЙТО ИЗВЪРШВАТЕ,

            ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕТЕ ДА БЪДЕ РАЗКРИТО СЪДЪРЖАНИЕТО И ПАРАМЕТРИТЕ НА КАМУФЛАЖНИТЕ (ПРИКРИВАЩИТЕ, ЗАМАСКИРВАЩИТЕ) ЕЛЕМЕНТИ НА ОПЕРАТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ

         ВСЪЩНОСТ ЦЕЛИТЕ ДА НЕ ДОПУСНЕТЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО РАЗКРИВАНЕТО НА ГЛАВНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ПАРАМЕТРИ НА СЪРЦЕВИНАТА НА ОПЕРАТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ.

 

            Все пак, разбира се, надявам се, рано или късно да успея

            НЕ САМО да Ви „ПРИБУТАМ” до разкриването на това именно ГЛАВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕСТЪПНОТО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ,

            НО И ДО БЕЗСПОРНОТО ФАКТИЧЕСКО ОБОСНОВАВАНЕ НА ВАШАТА РОЛЯ НА СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ – като обезпечител на безотговорността на режисьорите, сценаристите и артистите.

 

 

ІІІ.

            Г-н Старши комисар, ТУК И СЕГА ПРЕД ВАС НЕ СЪОБЩАВАМ, НЕ ОБОСНОВАВАМ И НЕ КОМЕНТИРАМ МОЯТА ТЕЗА относно

„Какво точно е било планирано от престъпните специални служби да бъде осъществено

СРЕЩУ МЕН във Виена,

алтернативно в Бърно или Белград?”.

 

            ТУК И СЕГА ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО НАСТОЯВАМ да спазите задълженията си и по повод и във връзка с абсолютно всичките аспекти на моите изложения до Вас

ДА ИЗВЪРШИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ

И ДА МИ ДАДЕТЕ ПЪЛНИ КОПИЯ ОТ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО СТЕ ИЗВЪРШИЛИ.

 

            Също така тук и сега изрично ясно и пределно акуратно НАСТОЯВАМ ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ПРЕЦИЗНО ВНИМАНИЕ И НА

       АЛТЕРНАТИВНИЯТ ВАРИАНТ

       НА ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

            ОТНОСНО КОЙТО ДА БЪДЕ ПРИЗОВАН И ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛНО РАЗПИТАН

КАТО СЪУЧАСТНИК В МЕРОПРИЯТИЯТА ПО АЛТЕРНАТИВНИЯТ ВАРИАНТ НА КАЗУСА  

 

         Академик професор доктор на техническите науки, Николай Иванов Петров, роден в Ямбол през 1953 г., завършил висше образование през 1977 г. във факултет „Авиационен” в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново.

 

            Също така, по силата на юридическата коректност акуратно Ви уведомявам, че този текст

            НЕ САМО своевременно ще бъде разпространен сред повечето от базираните в София дипломатически представителства,

         чиято помощ ЩЕ ПРОДЪЛЖА ДА ТЪРСЯ до пълното изясняване на казус „Камертон”,

            НО И ще бъде публикуван в моите два интернет-сайтове.

17 Май 2019 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . .  . . .

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар