2019-03-18

(18 Март 2019 г.), Двадесет и четвърти (24-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

18 Март 2019 г.

 

Двадесет и четвърти (24-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І

            Акуратно обръщам вашето вниматие върху обстоятелството, че тук визираният казус се основава върху следният официален публичен текст:


За 30 години от България са изнесени

70 милиарда долара

публикувано на 08.03.2019 в 16:57 , Автор: Иван Лазов

            Изследването на финансовия анализатор Кольо Парамов доказва много сериозни нарушения в областта на финансите след 10-ти ноември 1989 год.

            Изследването доказва, че проверката веднага след свалянето на Тодор Живков от власт, страната ни е имала задължения към Лондонския клуб над 10 милиарда долара, към Парижкия клуб – над 1 милиард и задължения на Външно-търговските дружества - също над 1 милиард.

            Любопитна е подробността, че 705 души са имали достъп до средствата във Външно-търговските дружества. От тях само един човек е върнал на държавата 2 милиона лева. Останалите са присвоени.

            За съжаление държавата няма как да потърси изнесените в офшорни средства пари, защото са изтекли сроковете, в които това е имало как да стане.

            Причината за лошото състояние на нашата иконономика е и в това, че в годините след 10-ти ноември 1989 год. след  приватизацията немалко предприятия съзнателно са „подарени“ на некадърни ръководители, които са фалирали производствата, продали са машините в чужбина и сега част от тях все още работят и продават продукция, която купуват българските потребители.

            Разговора на Иван Лазов с финансовия анализатор Кольо Парамов можете да чуете в звуковия файл

            Акуратно обръщам вашето внимание върху констатацията на визираният високоавторитетен финансов анализатор, че:

при наличието на сериозни нарушения в областта на финансите

след 10-ти ноември 1989 год.от България са изнесени

70 милиарда долара

при което за съжаление държавата няма как да потърси изнесените в офшорни средства пари, защото са изтекли сроковете, в които това е имало как да стане.

 

            В контекста на визираният цялостен официален публичен текст настоявам ба бъдат извършени прецизни официални институционални проверки и разследвания, при които да бъде установено:

            Първо: имало ли е и има ли официални институции и институционални лица, които през визираното време са били длъжни и които днес (сега) са длъжни да наблюдават визираната сфера;

            Второ: Ако не е имало да бъде даден отговор на резонния въпрос „Защо не е имало?”;

            Трето: Ако е имало „Каква е техната ЗАСЛУГА ИЛИ ВИНА за визираната ситуация?”.

            Четвърто: Какъв е характерът или видът на осъществената (реализираната) престъпна дейност

            и съществуват ли български, европейски и международноправни норми, по силата на които изнеселите парични масиви да бъдат върнати в патримониума на България.

 

 

ІІ

            Пледирам да получа вашето височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация, ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

18 Март 2019 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

1 коментар: