2019-03-07

(07 Март 2019 г.), Двадесети (20-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

07 Март 2019 г.

 

Двадесети (20-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І

            Преди всичко акуратно обръщам вашето височайше внимание върху факта, че в тук визираният КАЗУС става въпрос за следното:

            ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА, на 11 Септември 2017 г., надлежно съм регистрирал в офисите на:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България;

            *(07)Членовете на Висшия Адвокатски Съвет,

            моето официално искане да бъдат извършени съответните легитимни проверки и разследвания на

интензивно лансираното в общественото пространство

твърдение на бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров,

че в системата на подчиненото на Министерския съвет (Правителството)

Министерство на вътрешните работи (МВР)

ИМА СТРУКТУРИ ЗА МОКРИ ПОРЪЧКИ.

 

            Акуратно обръщам вашето височайше внимание на това, че моят официален текст се състои от 13 стр., 6 от които имат характера на акуратно посочване (цитиране) на няколко официално публикувани в медиите аргументационни изявления на бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров, в които пределно ясно е обосновано твърдението, че тези структури са директно подчинени на самият Министър на вътрешните работи, който, всъщност, е и ВицеПремиер.

            Акуратно обръщам вашето внимание върху факта, че винаги и навсякъде визираното авторитетно лице говори и пише за „структури”, т.е. думата е в множествено число.

            Акуратно обръщам вашето височайше внимание на факта, че в медииното обществено пространство съществуват МНОЖЕСТВО други официални изявления на същото лице, обосноваващи същата теза.

 

 

ІІ

            Акуратно обръщам вашето височайше внимание на това, че

            ЕДИНСТВЕНИЯТ така наречен „ОТГОВОР”, който съм получил от визираните изключително високопоставени държавно-властнически институции

            е от Върховната касационна прокуратура (ВКП), който е датиран на 18.09.2017 г. който „отговор” се състои от два реда, от които е видно, че моето т. нар. „писмо” е изпратено „по компетентност” на Софийската градска прокуратура (СГП).

 

            Пледирам да получа вашето височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

07 Март 2019 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар