2019-03-15

(15 Март 2019 г.), Двадесет и трети (23-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

15 Март 2019 г.

 

Двадесет и трети (23-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І

            Преди всичко акуратно обръщам вашето височайше внимание върху факта, че

тук визираният казус

„Шестият етаж. ОМ (оперативно мероприятие)

Янко Николов Янков, кмет на град Елин-Пелин”

СЕ ОСНОВАВА върху следната документалност:

            (01)Датиран на 02.02.2016 г. официален текст, адресиран до и регистриран в офиса на Министъра на вътрешните работи;

            (02)Датиран на 01.08.2016 г. официален текст, адресиран до и надлежно рагистриран в офисите на:

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”,

            *Президента на България,

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството,

            *Главния Прокурор,

            *Министъра на вътрешните работи;

            (03)Датиран на 14.10.2016 г. официален текст, адресиран до и надлежно регистриран в офиса на Министъра на вътрешните работи;

            (04)Датиран на 12.07.2017 г. официален текст, адресиран до и надлежно регистриран в офисите на:

            *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *Президента на България;

            *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *Главния Прокурор;

            *Министъра на вътрешните работи;

            *Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

            (05)Датирано на 18.07.2017 г. адресирано до мен писмо, изпратено от ВКП за препращане по компетентност на Софииската градска прокуратура;

            (06)Датиран на 24.07.2017 г. официален текст, адресиран до и надлежно регистриран в офисите на:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

            (07)Датирано на 10.08.2017 г. адресирано до мен писмо, изпратено от Омбудсмана.

 

            Уточнявам, че тук визираната преписка съдържа описанието на

НЯКОЛКО ОТДЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ

СЛОЖНО-СЪСТАВНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

В РАМКИТЕ НА ЕДИННАТА КОМПЛЕКСНА, ШИРОКОСПЕКТЪРНА,

МНОГОПОСОЧНА СТРАТЕГИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

„Шестият етаж”;

при което ГЛАВНАТА ЦЕЛ (ЗАДАЧА) на специалните служби е насочена към това

ЦЯЛОСТНОТО ЕЖЕДНЕВНО ОБКРЪЖЕНИЕ НА „ОБЕКТА”

ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТО В

ПЕРМАНЕНТНО ИНТЕНЗИВНО „БОЙНО ПОЛЕ”.

 

            Уточнявам, че С ОГЛЕД НА СПЕЦИФИКАТА НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ ОТДЕЛЕН СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ на широкоспектърната многопосочна стратегическа разработка „Шестият етаж”

            ТУК ВНИМАНИЕТО Е ФОКУСИРАНО САМО ВЪРХУ ОТДЕЛНОТО СПЕЦИФИЧНО „ОМ” (оперативно мероприятие) относно

причините и обстоятелствата за убийството

на моя съсед от ап. 40

и пълен съименник Янко Николов Янков,

кмет на град Елин-Пелин.

 

            Преди всичко акуратно обръщам вашето внимание върху специфичният характер на моята изключително обемиста така наречена „книжна продукция”, при което акуратно ви посочвам моята официална т. нар. „Библиография”, при това САМО НА КНИГИТЕ (статиите и прочее други научни изяви отдавна не ги броя).

Библиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

 

            При това акуратно уточнявам, че ОТДЕЛНО ОТ ТОВА

СПЕЦИАЛНО В ДОКУМЕНТАЛНИЯТ МАСИВ ПО ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС

изрично и пределно ясно съм посочил, че

            в продължение на вече много години съм положил СПЕЦИАЛНИ неимеворни усилия да проуча световната практика

от сферата на дейността на специалните служби

относно манипулативно-фалшификаторската им дейност,

свързана със

съвпаденията на пълните паспортни имена

и едновременно с това

и съвпаденията на адресите по местоживеене

на определени т. нар. „оперативно интересни лица”.

 

            В частност, става въпрос за това, че в световната литература не е отбелязан абсолютно нито един случай,

            при който двама души с ОФИЦИАЛНО-ПАСПОРТНИ (три-именни) идентификационни имена да са били заплитани в секретни оперативни мероприятия така, че с оглед бъдещите цели на оперативните мероприятия,

            в крайна сметка да се окаже, че и двамата,

            БЕЗ предварително да знаят това,

            И БЕЗ това да се знае от който и да е друг освен от специалните служби

  са се оказали съжителствено живееци в апартаменти на един и същи етаж, при това разположени един срещу друг.

           Става дума за това, че от гледна точка на математическата теория на (за) вероятностите такъв вид съвпадения в реалната световна практика

           СА СЪС СТЕПЕН НА ЕСТЕСТВЕНА ВЕРОЯТНОСТ АБСОЛЮТНА НУЛА,

           НО СА РЕАЛНИ САМО ПРИ ЕДНО ЕДИНСТВЕНО УСЛОВИЕ – АКО СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛНИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ТАКАВА ИМЕННО СИТУАТИВНА КОНФИГУРАЦИЯ.

 

 

ІІ

            Акуратно обръщам вашето внимание върху следните (НАДЛЕЖНО ОТРАЗЕНИ В КАЗУСНАТА ДОКУМЕНТАЛНОСТ) обстоятелства:

            Първо: по мое официално, регистрирано в офиса на Министъра на вътрешните работи ИСКАНЕ, съм поискал

разследване на престъпната дейност на МВР и ДАНС

срещу пребиваващ в България

холандски депутат от Европейския Парламент,

с когото сме обсъждали моят план за регистриране в Швейцария на Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие” за документално обезпечаване пред европеиски и други съдилища на искове за отговорност на недосегаемите в България престъпници.

            Още по време на нашите срещи визираният холандски депупат от Европейския Парламент проведе делови разговори с ръководството на неговата парламентална група и същите интензивно задвижиха обезпечаването в Швейцария на жилище и офис.

            Именнно по повод и във връзка с този наш, ВЕЧЕ ОБЩ ПЛАН, още по времето на пребиваването му в България

         специалните служби на МВР и ДАНС проведоха срещу визираният холандски депутат от Европейския Парламент няколко абсолютно престъпни оперативни мероприятия,

            по повод и във връзка с (на) които няколкократно официално съм искал провеждане на разследване.

 

            Второ: Във визираната КАЗУСНА ДОКУМЕНТАЛНОСТ изрично и ясно съм записал, че при моето и на семейството ми пристигане в Швейцария

            в официалната написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските власти документация ИЗРИЧНО СЪМ ПОСОЧИЛ ИМЕТО НА

ВИСОКОПОСТАВЕН МАГИСТРАТ,

МОЙ ПРИЯТЕЛ ОТ СТУДЕНТСКИТЕ ГОДИНИ,

КОЙТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ НАШЕТО ЗАМИНАВАНЕ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ МИ КАЗА, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ Е

ПЛАНИРАНО УБИЙСТВОТО НА ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ,

ЖИВЕЕЩ НА ШЕСТИЯ ЕТАЖ В БЛОК 4 В КВАРТАЛ ДИАНАБАД.

 

            Трето:Във визираната КАЗУСНА ДОКУМЕНТАЛНОСТ съм приложил копие от официална статия, публикувана във в-к „Поглед”, в която е визирана т. нар. „Седма версия” относно убийството на кмета на Елин-Пелин,

            в която статия е обоснована версията за наличие на създадена от специалните служби „странна” „връзка” между съвпаденията на имената на двамата Янко Николов Янков;

            при което авторът на статията изрично и ясно е написал, при това в самото заглавие на статията, че

МВР премълчава СЕДМАТА ВЕРСИЯ,

         при което в текста на статията изрично и ясно е дадено да се разбере, че

МВР никога няма да посмее да разследва тази версия.

 

            Четвърто: ОБАЧЕ най-странното, или дори МИСТЕРИОЗНОТО в случая е това, че

            КАКТО ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА УБИЙСТВОТО,

            ТАКА И ДЪЛГО ВРЕМЕ (ПОНЕ ДВЕ ГОДИНИ) СЛЕД УБИЙСТВОТО,

            НИКОЙ НЕ Е ЗНАЕЛ, ЧЕ ЛИЦЕ, НОСЕЩО АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТРИ ОФИЦИАЛНИ ПАСПОРТНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ИМЕНА КАТО МОЕТО

            Е ЗАКУПИЛО АПАРТАМЕНТ, НАМИРАЩ СЕ В СЪЩИЯТ ЖИЛИЩЕН БЛОК, НА СЪЩИЯТ ЕТАЖ, В КОЙТО ЖИВЕЯ И АЗ;

            ПРИ ТОВА В НЕПОСРЕДСТВЕНО СЪСЕДЕН АПАРТАМЕНТ,

            КОЙТО АПАРТАМЕНТ, СЛУЧАЙНО ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕНО, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛГО ВРЕМЕ (преди и след купуването)

            Е НЕОБИТАЕМ.

 

            Всичкото това, несъмнено ми дава АБСОЛЮТНО ЛОГИЧЕСКОТО И ЛЕГИТИМНОТО ОСНОВАНИЕ ДА БЪДА АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ В СЛУЧАЯ СТАВА ВЪПРОС ЗА

СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ НА НЯКОИ ОТ

ОТДЕЛИТЕ ЗА УБИЙСТВА,

ПОДЧИНЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЛИТИКО-МАФИОТСКИ ИСТАБЛЕЙШМЪНТ.

 

            Пето:Нещо повече: ТУК И СЕГА за първи път официално съобщавам, че

високопоставеният магистрат,

            който НЕПОСРЕДСТВЕТО ПО ВРЕМЕТО НА МОИТЕ ИНТЕНЗИВНИ СРЕЩИ С ХОЛАНДСКИЯ ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРМАЛЕНТ

            МЕ ПРЕДУПРЕДИ, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ Е ПЛАНИРАНО ИМЕННО МОЕТО УБИЙСТВО

името на когото официално, изрично и ясно е посочено от мен

пред специалните служби на Швейцария

по времето на моето и на семейството ми пребиваване Е

Камен Ситнилски.

            Уточнявам, че по-късно, когато в личен разговор с него аз го попитах относно убийството на кмета на град Елин-Пелин и му казах, че е мистериозен факта, че същият е закупил апартамент, непосредствено до моят апаратамент,

той, Камен Ситнилски, бе неимоверно изненадан

и каза че въобще не е знаел за това обстоятелство.

 

 

ІІІ

            Пледирам да получа вашето височайше държавно-властническо гледище или мнение по визираният казус.

            Настоявам КАКТО да получа абсолютно пълна информация, ТАКА И да бъдат реализирани изискванията на Принципите и Нормите на Правото.

15 Март 2019 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар