2019-03-05

(05 Март 2019 г.), Деветнадесети (19-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

05 Март 2019 г.

Деветнадесети (19-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

- - - - - - -  

            Преди всичко акуратно обръщам вашето височайше внимание върху факта, че тук визираният текст Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ на няколко мой предишни официални искания за разследване на КОНКРЕТНО ПОСОЧЕНА престъпна дейност,

            по повод и във връзка с които мои искания за разследване ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

            Акуратно посочвам, че по повод и във връзка с този казус става въпрос за:

            (01).17 Декември 2018 г.; Шести (6-ти) спциален меморандум (до всички вас!);

            (02).19.Декември 2018 г.; Седми (7-ми) специален меморандум  (до всички вас!);

            (03).27 Декември 2018 г.; До Председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

            (04).31.Декември 2018 г.; Осми (8-ми) специален меморандум  (до всички вас!).

 

            Акуратно посочвам, че в тези текстове изрично съм обосновал тезата, че

            КОНКРЕТНО ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ Петър Галев, журналист, за съществуването на когото никога не съм знаел,

            и неговият непсредствен корпоративен шеф д-р Петър Велев, за съществуването на когото отдавна съм знаел, но абсолютно никога не сме се срещали, разговаряли или контактували по какъвто и да е повод и начин

СА ИЗПЪЛНИЛИ И ИЗПЪЛНЯВАТ СТРОГО ВЪЗЛОЖЕН ИМ

ОТДЕЛЕН КОНКРЕТЕН ЕЛЕМЕНТ от престъпната дейност

на подчинените на правителствено-мафиотската хунта

Специални секретни служби, специализирани за провеждането на

камуфлажно прикрити (замаскирани убийства).

            Акуратно и пределно ясно посочвам, че в тези текстове изрично съм обвнил подчинените на същата хунта Министър на вътрешните работи (МВР), Главен Прокурор и прочее институционални функционери на престъпната компрадорска държавна власт, функционираща като корпорация в престъпна частна мафиотска полза за осъществяването на СИСТЕМАТИЧНА ИНТЕНЗИВНА ШЕРОКОСПЕКТЪРНА престъпна дейност по (за) обезпечаване на безотговорност на (от) конкретните престъпни лица.

            Акуратно и пределно ясно посочвам, че в тези текстове изрично съм обосновал тезата, че ИЗВЪРШЕНАТА ОТ КОНКРЕТНО ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ има характера на абсолютно точно копие на

схемата или сценария относно провеждането на специалните строго секретни оперативни мероприятия тип „Смъртоносен капан”,

който сценарии е посочен в един от лекционните курсове на генерал Иван Чобанов, специалист по т. нар. „Оперативна психология” в Академията на МВР.

 

            Акуратно и пределно ясно посочвам, че в множество мои предишни официални текстове до институциите (публикувани в документалните ми книги и в електронните ми сайтове) често пъти съм се позовавал, не само на разказаните ми лично от него, но и на официално публикуваните в медиите

изявления на бившия Министър на вътрешните работи Йордан Соколов

(който бе член на ръководеният от мен Съюз на юристите демократи),

който изрично и пределно ясно е посочил, че

по времето на неговият мандат като Министър на МВР

Е КОНСТАТИРАЛ, ЧЕ

специалните служби са прилагали няколковариантни схеми,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТОЧНО ТАКЪВ ВАРИАНТ;

            КАКТО НА (ЗА) ВКАРВАНЕ В ТЕРИТОРИАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕН КАПАН, (напр. фалшиви покани за делови разговори, консултации или журналистически интервюта, фалшиви призовки за разпити като свидетел или дори обвиняем)

            ТАКА И НА (ЗА) ПРИЛАГАНЕТО (спрямо влезлите в капаните „обекти”) на специфични ФАРМАЦЕВТИЧНИ, ХИМИЧЕСКИ, БИОПАТОГЕННИ, ВИРУСНИ, НАРКОТИЧНИ И ДРУГИ СУБСТАНЦИИ,

            КАКТО И ДИРЕКТНИ УБИЙСТВА и мотивиране на криминални престъпници да се признаят за извършители.

  {Виж: Библиография–2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html; Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с.; напр.. К. Мастръков, който „призна” за убийството на Володя Наков, което убийство бе извършено лично от полковник Топкаров, бе амнистиран със секретен указ на Държавния съвет;

  Също така (Виж:15 Октомври 2018 г., Втори специален меморандум) според моето изрично и официално заявено научно експертно мнение аналогично е и убийството на журналистката в град Русе.}

            Впрочем, сред членовете на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) битува изключително устойчиво споменаваната верия, че именно ЧРЕЗ пригалането на ТОЧНО ТАКАВА ДИНАМИЧНО ОПЕРАТИВНА ВАРИАНТНОСТ СЪВСЕМ НЕОТДАВНА Е БИЛ УБИТ Секретаря на БАНИ акад. Емил Александров. Всъщност, относно това убийство официално съм предявил точно три искания за разследване, по които до сега нямам абсолютно никакъв отговор.

05 Март 2019 г.                                                                  Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар