2017-05-21

(22 Май 2017 г.) Четиредесето (40-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); *(06)Омбудсмана на България.


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

22 Май 2017 г.

 

Четиредесето (40-то) официално отворено писмо

 

До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ

КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );

            *(06)Омбудсмана на България.

 

 

І.

            Преди всичко, ваши престъпни регионални демони на Злото тук приложено ви предоставям копия от 6 (шест) страници, съдържащи текста на моят датиран на 15 Май и надлежно връчен т. нар. „Девети (9-ти) персонален Меморандум” до ГЛАВНИТЕ И ЕКЗЕКУЦИОННИТЕ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България.

            Уточнявам, че както всичките от 70-те години до днес мои официално институционно адресирани тексове, така и този, има публичен характер,

предстои да бъде публикуван в моите документални книги

и надлежно актуално е публикуван на следните електронни ИНТЕРНЕТ-адреси:

(15 Май 2017 г.) Девети (9-ти) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български ЕКЗЕКУЦИОННИ НАДЗИРАТЕЛИ (ПАЛАЧИ) в Концлагер България: ***Президента генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера) 

            Изрично и пределно ясно уточнявам, че през последните две години всяка седмица съм посещавал веднъж или няколко пъти т. нар. „Приемна” на Министерството на вътрешните работи (МВР), за да регистрирам моето поредно ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО КОНКРЕТНО ОБОСНОВАНО официално искане за решаване на отделни конкретни казуси,

            при което поне минимум двадесет пъти изрично и ясно съм казвал на дежурният комисар, че

            ЖЕЛАЯ ТОЙ ДА ДОКЛАДВА ПО ВЪЗМОЖНОСТ ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА,  

            че определни високоавторитетни бивши и настоящи високопоставени университетски, академични, държавно-управленски и обществено-ангажирани лица,

            с които се познаваме отдавна и

с които често се срещаме в т. нар. „кампус” на Софийския университет и Националната библиотека,

 

              СА МИ КАЗВАЛИ ЧЕ ИМ Е КАЗАНО ДА МИ КАЖАТ,

че ако не спра да настоявам пред българските и чуждестранните институции за наказателна и репараторна отговорност на извергите от комунистическите и сегашните държавни и мафиотски институции и специални служби,

                     ТО, КАКТО ДО СЕГА, ТАКА И СЕГА

                ВСИЧКИТЕ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА

                 НЕ САМО ЩЕ ПОСТРАДАТ,

НО И ЩЕ БЪДАТ ОТПРАТЕНИ В ОТВЪДНОТО.

 

 

ІІ.

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  

в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че

 

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

 

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

         без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които

ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК

са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

 

които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които

ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ДВЕТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ –

- ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР

И МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

 

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАДЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

              НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ

              ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК

ВЪВ ВЪШИТЕ ОФИСИ МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІІ. 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

Приложение: съгласно текста.

22 Май  2017 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар