2017-05-08

(09 Май 2017 г.) Тридесет и осмо (38-мо) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

09 Май 2017 г.

 

Тридесет и осмо (38-мо) официално отворено писмо

 

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );

 

 

І.

            На всичките вас, поредни престъпни български еничарски изверги официално и изрично ви припомням:

            ***че специално от тук визираната серия това е моето Тридесет и осмо (38-мо) официално отворено писмо и че до сега не съм получил никакъв отговор по повод и във връзка с предишните мои писма КАКТО от тази серия,        ТАКА  и от другите серии;

            ***че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас, не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно посочена и доказана противоправна дейност.

 

            При това абсолютно категорична е констатацията ми, че относно абсолютно всичките ДО СЕГА визирани от мен казуси

            КАКТО ЗА посегателствата спрямо (срещу) мен и свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            ТАКА И ЗА посегателствата, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора, 

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО НЕДОСЕГАЕМИ И БЕЗОТГОВОРНИ.

 

            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност, систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог е дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност;

            и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са непосредствено наказателно (пеналистично) отговорни за злодеянията, все пак са ВЪЗМЕЗДНО И РЕПАРАТОРНО ОТГОВОРНИ като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от отговорността.

 

            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо, с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

         в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

 

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

 

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА

„УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

 

българските мафиотски и държавни специални служби са изготвили специални т. нар.

              типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

              за провеждането на т. нар.

              остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се както на кретеноидната масова сугестивно манипулационна пропаганда, така и на провежданите срещу (върху) тех елиминационни мероприятия

  и са характеризирани като

ОПАСНА СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

 

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН Съветско/руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

КОНЦЛАГЕРНО-ПОЛИТИЧЕСКИ режим,

 

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от престъпните „бойни кадри” на класическия комунистически режим.

 

            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“, ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

 

            специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

            винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

         и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия”

         на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби,

         по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

 

тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО

„стари сметки за уреждане“ (фр.) и „стари кожи за дране“ (англ.),

 

продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси;

  в най-дълбоката основа на които казуси е заложена (проявена) предумишлената целенасочена геноцидна (тотална и селективна, стратегическа и тактическа) престъпна дейност на комунистическите и НЕО(ПОСТ)комунистическите български мафиотски и правителствени (държавни) специални (секретни) служби и техните ИНТЕР- и ТРАНС-национални господарствуващи партньори и сутеньри!

 

 

ІІ

            В частност, тук и сега се позовавам на АРГУМЕНТАЦИЯТА, съдържаща се в ТУК ПРИЛОЖЕНАТА ПАПКА, състояща се от 30 (тридесет) страници.

 

 

ІІІ

            Всичките вие, поредни престъпни еничарски изверги знаете или би трябвало да знаете, че още през 1990-1991 г., както в публичните ми изяви, така и в строго научните ми статии и книги официално започнах да обосновавам тезата, че

         „завихреният” от КГБ и ЦРУ т. нар. „Вихър на демокрацията” няма абсолютно нищо общо с демокрацията,

         а има характера на мащабно камуфлажно прикритие на зловещо съвместно оперативно мероприятие на „обсебените” от ИНТЕР- и ТРАНС-националното СВЕТОВНО ЗАДКУЛИСНО ЗЛО СЪВЕТСКИ И АМЕРИКАНСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ЕЛИТИ;

         което мероприятие е насочено към (за) трансформиране на конфронтацията между системите към НЕОКОЛОНИАЛНА конвергенция на БАНКСТЕРСКИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЛИТИ срещу собствените им народи

         чрез формиране и налагане на мащабно камуфлажно прикрит като „демократиечн” ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОЛИБЕРАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН

КОНЦЛАГЕРНО-ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.

 

 

            Като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на Интернационалния, но и на Транснационалния комунизъм

            и като акуратно документирал няколко хиляди юридически казуси,

 

         тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам пред вас един от хилядите  драстични казуси

 

         СЪВСЕМ НЕ ОТ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ВАШИТЕ ЗЛОВЕЩИ ИНСТИТУЦИИ,

 

         СЪВСЕМ НЕ И ПОРАДИ САМОЗАБЛУДНА ВЯРА ИЛИ НАДЕЖДА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СПОСОБНИ ДА ПОСТЪПИТЕ И ЧЕ ЩЕ ПОСТЪПИТЕ СПРАВЕДЛИВО И ПРАВОСЪОБРАЗНО,

 

         А ПОРАДИ ОБЪРНАТАТА КЪМ БЪДЕЩЕТО МОЯ НАДЕЖДА,

 

         ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО НА ВСИЧКИТЕ ВАС,

         НА ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СЪУЧАСТНИЦИ, ПАРТНЬОРИ И СУТЕНЬОРИ

          И НА ВСИЧКИТЕ (организационно, семейно и прочее) ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ВАШАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

         ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПОНЕСЕТЕ СВОЯТА СПРАВЕДЛИВА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

 

         МАКАР И НЕ НЕПРЕМЕННО ПРЕД ГИЛОТИНАТА И БЕСИЛОТО,

 

         МАКАР И ПРИ НАЙ-ХУМАННИ МОДЕРНИ УСЛОВИЯ (за съществуването и за характера на които и каквито хуманни условия вашите абсолютно невинни жертви не са имали и нямат абсолютно никаква представа!),

 

         НО ВСЕ ПАК ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ОТГОВАРЯТЕ ЗА ЗЛОДЕЯДНИЯТА СИ,

 

         И ЧЕ ПРЕЦИЗНО И АКУРАТНО ОПИСАНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ КУЗУСИ БИХА МОГЛИ ДА СПОМОГНАТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

 

ІV

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

 

         без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

V

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

 

Приложение: съгласно текста.

(04 Май 2017 г.) ЗАЯВЛЕНИЕ от Янко Николов Янков за регистриране на „Правозащитно фондационно Бюро Истина, Справедливост и Правосъдие””09 Май  2017 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар