2017-05-14

(15 Май 2017 г.) Девети (9-ти) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ; До поредните български ЕКЗЕКУЦИОННИ НАДЗИРАТЕЛИ (ПАЛАЧИ) в Концлагер България: ***Президента генерал Румен Радев и ***Министър-Председателя (Премиера)


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

15 Май 2017 г.

 

Девети (9-ти) персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на

Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ;

 

            До поредните български ЕКЗЕКУЦИОННИ НАДЗИРАТЕЛИ (ПАЛАЧИ) в

Концлагер България:

            ***Президента генерал Румен Радев и

            ***Министър-Председателя (Премиера)

 

І.

            Преди всичко, Ваши концлагерно-надзирателни величия,

            тук приложено ви предоставям копия от 45 (четиредесет и пет) страници документацзия, съдържаща текстовете на 4 (четири) мои официални писма, надлежно регистрирани в офисите на престъпните български институции, намиращи се под вашето високопоставено властническо разпореждане на ГЛАВНИ И ЕКЗЕКУЦИОННИ НАДЗИРАТЕЛИ на Концлагер България.

            Тези текстове, впрочем, както и абсолютно всички предишни (от 70-те години до днес!!!) мои текстове, имат публичен характер и са надлежно регистрирани на следните електронни ИНТЕРНЕТ адреси и предстоят да бъдат надлежно публикувани в моите документални книжни издания:

(12 Май 2017 г.) До г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България, ул. „Георг Вашингтон” № 22, София – 1202 

(11 Май 2017 г.) Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България;       *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); ИНФОРМАЦИОННО КОПИЕ до банкстерите (банкерите-гангстери) от УниКредит Булбанк 

(09 Май 2017 г.) Тридесет и осмо (38-мо) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); 

(04 Май 2017 г.) ЗАЯВЛЕНИЕ от Янко Николов Янков за регистриране на „Правозащитно фондационно Бюро Истина, Справедливост и Правосъдие”” 

            СЪЩО ТАКА, изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че

            КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ,

            ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ,

            включително и СЕГА, ПО ВРЕМЕТО НА СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

 

            именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

            специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

 

            превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота;

            ПРИ КОЕТО САМО ПРЕДИ БРОЕНИ ДНИ

            ИМЕННО ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

    Е ИЗВЪРШЕНО БРУТАЛНО ТЕЖКО ОСАКАТЯВАЩО ПРЕСТЪПНО ПОКУШЕНИЕ НАД МОЯТ СИН,

 

            КОЕТО ПОКУШЕНИЕ Е ТРИВИАЛНО КАМУФЛИРАНО ПРИКРИТО

            КАТО ИЗВЪРШЕНО ОТ ОСЪЖДАНИ ЗАКОРАВЕЛИ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ И КАТО ИМАЩО ЗА ЦЕЛ ГРАБЕЖ.

 

            Впрочем, тъй като по времето на 6 (шестгодишният) ми „престой” в затворите съм имал възможността да спечеля доверието на НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМ БРОЙ КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, на които съм оказвал висококвалифицирана юридическа помощ или консултации,

            и тъй като поне 50 души от същите изрично са ми признавали, че често пъти или дори постоянно са били шантажирани и използувани именно от специалните служби, които са ги принуждавали да извършват

            НЕ ПРОСТО И САМО определени поръчкови силови нападения над определени хора, НО ДОРИ И ДА ИЗВЪРШВАТ ПОРЪЧКОВИ УБИЙСТВА,

 

     НА МЕН МИ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ ВИЗИРАНОТО БРУТАЛНО ПОКУШЕНИЕ НАД МОЯ СИН

     ИМА ТОЧНО ТАКЪВ ПОРЪЧКОВ ХАРАКТЕР НА ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

     И ИМА СЕМАНТИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА СВОЕОБРАЗНО ПОСЛАНИЕ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

 

            ТАКА, в контекста КАКТО НА ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ, ТАКА И НА ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО изрично и ясно ви уведомявам и ви заявявам,

            че в съответствие с принципите и нормите на международното, европейското и българското Право относно

            т. нар. „уведомителен режим”,

            КАКТО във вашите офиси, ТАКА И В офиса на Министерството на вътрешните работи надлежно съм регистрирал голямо множество мои официални писма, в които изрично и пределно ясно съм заявил:

 

            *ЧЕ ОТКРИТО И ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕТАТА от мен

още преди половин век ЛЕГИТИМНА ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНА  СЪПРОТИВА НЕ Е СЛОМЕНА И ПРОДЪЛЖАВА

            КАКТО срещу престъпната дейност на българския клан на КГБ/СССР и

            ТАКА И СРЕЩУ ИНСПИРИРАНАТА ОТ ПРЕСТЪПНОТО СВЕТОВНО БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКО СЪДРУЖИЕ

            ПРЕСТЪПНА СИМБИОЗА между КГБ/СССР, ЦРУ и техните европейски метастази.

 

            *И че В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

            както и в имено на болките и страданията на всичките мой познати или лично непознати съчувствено близки хора (чиито казуси, също така, акуратно са посочени и описани от мен пред надлежните институции),

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото;

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото, чиито функционери сте всичките вие,

и ще продължа да настоявам за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност на съответните корпоративни и индивидуални субекти.

 

              За пореден път припомням, че моите вече отдавна официално обявени и утвърдени ПИСМЕНИ и НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНИ ПРОТЕСТНИ И ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ изяви

              КАКТО пред българските институции,

              ТАКА И пред посланическите мисии

              МАКАР И ДОБРОНАМЕРЕНО ВРЕМЕННО ДА СЪМ СПИРАЛ САМО ТЕХНОТО ИНТЕНЗИВНО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРИСЪСТВЕНО ПРОЯВЛЕНИЕ,

              ВСЕ ПАК НИКОГА НЕ СЪМ ГИ ПРЕКРАТЯВАЛ И ТЕ СА ИМАЛИ И ИМАТ БЕЗСРОЧЕН ХАРАКТЕР,

  и това безспорно е видно от голямото множество мой надлежно връчени меморандуми.

 

              ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ВЪОРЪЖЕН КАКТО със Словото и позоваването на Истината, Справедливостта и Правото,

                 ТАКА И със знамето на моя личен и фамилен Суверенитет, върху което са изписани думите „Истина и Правосъдие”,

ПРОДЪЛЖАВАМ 

гарантираните от Принципите, Ценностите, Нормите и универсалната прецедентна Практика на

Международното, Европейското, Световното Цивилизационно и Българското Право

лично-индивидуални, Пристойни и Правосъобразни протестно-бунтовни защитно-отбранителни

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПРИСЪСТВИЯ И ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ

пред българските държавно-властови институции,

пред представителните дипломатически институции и

най-вече ПРЕД ПОСОЛСТВАТА

на Руската федерация и на САЩ.

 

              За пореден път Ви припомням, че МАКАР И ДА СЪМ КАТЕГОРИЧЕН ПРИВЪРЖЕНИК НА ВСИЧКИТЕ ТЕКСТОВЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ

              и несъмнено на нейната Втора поправка,

              все пак ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

  Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

  Право на Бунт и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

 

  при което обръщам внимание върху обстоятелството, че

  Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

  че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че „чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

  че съвсем неслучайно в СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ЦИВИЛИЗОВАНА,

  ВКЛЮЧИТЕЛНО И В АМЕРИКАНСКАТА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА е прието, че

към Словото принадлежат и всичките онези легитимни,

пристойни, протестни, бунтовни

и отбранително-защитни Действия,

  чрез които жертвите на престъпленията биха могли и могат категорично, ясно и непоколебимо

НЕ САМО ДА КАЖАТ, НО И ДА ПОКАЖАТ

на управляващите престъпници, че са длъжни да спазват Правото!

 

            Припомням ви, че МНОГОКРАТНО И ИЗРИЧНО ЯСНО съм ви писал, че се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права,

извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

Половин век ИНТЕРнационален и

повече от четвърт век ТРАНСнационален ГЕНОЦИД

стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

         Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ

         НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ

         ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ

         ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

15 Май 2017 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар