2017-05-11

(11 Май 2017 г.) Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); ИНФОРМАЦИОННО КОПИЕ до банкстерите (банкерите-гангстери) от УниКредит Булбанк


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

11 Май 2017 г.

 

Тридесет и девето (39-то) официално отворено писмо

 

До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );

ИНФОРМАЦИОННО КОПИЕ до

банкстерите (банкерите-гангстери) от


 

І.

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма,

            не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  

в които акуратно и прецизно съм посочил и описал НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

 

на всичките вас тук визирани еничарски изверги

за пореден път ви заявявам, че

         като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален,

но и на четвъртвековния Транснационален (глобалистичен) комунизъм

 

         тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам пред вас един от няколкото хиляди ЖЕСТОКИ И ПЕРВЕРЗНО ДРАСТИЧНИ казуси

 

         СЪВСЕМ НЕ ОТ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ВАШИТЕ ЗЛОВЕЩИ ПРЕСТЪПНИ ИНСТИТУЦИИ,

 

         СЪВСЕМ НЕ И ПОРАДИ САМОЗАБЛУДНА ВЯРА ИЛИ НАДЕЖДА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СПОСОБНИ ДА ПОСТЪПИТЕ И ЧЕ ЩЕ ПОСТЪПИТЕ СПРАВЕДЛИВО И ПРАВОСЪОБРАЗНО,

 

         А ПОРАДИ ОБЪРНАТАТА КЪМ БЪДЕЩЕТО МОЯ НЕИМОВЕРНО КРЕХКА НАДЕЖДА,

 

         ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО НА ВСИЧКИТЕ ВАС,

         НА ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СЪУЧАСТНИЦИ, ПАРТНЬОРИ И СУТЕНЬОРИ

          И НА ВСИЧКИТЕ (организационно, семейно и прочее) ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ВАШАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

 

         ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПОНЕСЕТЕ СВОЯТА СПРАВЕДЛИВА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

 

         МАКАР И НЕ НЕПРЕМЕННО ПРЕД ГИЛОТИНАТА И БЕСИЛОТО,

         МАКАР И ПРИ НАЙ-ХУМАННИ МОДЕРНИ УСЛОВИЯ

(за съществуването и за характера на които и каквито хуманни условия вашите абсолютно невинни жертви НЕ САМО В МИНАЛОТО, НО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС не са имали и нямат абсолютно никаква представа!),

 

         НО ВСЕ ПАК ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ОТГОВАРЯТЕ ЗА ЗЛОДЕЯДНИЯТА СИ,

 

         И ЧЕ ПРЕЦИЗНО И АКУРАТНО ОПИСАНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ВИЗИРАНИТЕ КУЗУСИ

БИХА МОГЛИ ДА СПОМОГНАТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

 

ІІ.

            Припомням ви, че само преди един  ден, на 09 Май,  надлежно съм регистрирал в офисите на вашите престъпни институции моето поредно писмо (от една от многобройните поредни „специализирани еписторални серии”!!!),

            към което писмо съм приложил ЕСЕНЦИАЛНО КРАТЪК ТЕКСТ, съдържащ моето официално заявление, че се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,

            съгласно текста на които правни норми 

         без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС

            БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И

            ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

Виж:

(09 Май 2017 г.)

Тридесет и осмо (38-мо) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); 

(04 Май 2017 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ от Янко Николов Янков за регистриране на „Правозащитно фондационно Бюро Истина, Справедливост и Правосъдие”” 

 

ІІІ. 

            Посочвам и акцентирам върху факта и обстоятелството, че още същият ден, на 09 Май, междувременно в процеса на регистрацията на текста на визираното мое официално заявление до всичките вас,

         констатирах че съм обект на ЕДИН ОТ отдавна добре планирани строго секретни СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ

         на същите онези строго секретни оперативни мероприятия на държавните и мафиотските специални служби,

          които още от 70-те години до днес фактически са мое ЗЛОВЕЩО ЕЖЕДНЕВИЕ.

 

            ПРИ ТОВА ТОЗИ ИМЕННО ЕЛЕМЕНТ  

            ИМА СЕМАНТИЧНИЯ ОПЕРАТИВЕН ХАРАКТЕР

            НА ЕДИН ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЪЩИТЕ ОНЕЗИ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЪРВИ ОТДЕЛ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДС,

 

            ЧРЕЗ КОЙТО ИМЕННО още по времето на връхната точка на престъпната дейност на българския клан на съветската КГБ,

            бе обезпечено АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНОТО ОТНЕМАНЕ НА МОЕТО СОФИЙСКО ЖИЛИЩЕ,

         при това съвсем не като краен елемент на едно престъпно деяние,

         А ИМЕННО КАТО НАЧАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ШИРОКОСПЕКТЪРНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДС

            НЕ САМО ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА МОЕТО ПРЕСТЪПНО ПРОГОНВАНЕ ОТ СОФИЯ, КОНЦЛАГЕРНО ИНТЕРНИРАНЕ, ПРЕСТЪПНО ОСЪЖДАНЕ И МНОГОГОДИШНО ЗАТВОРЯНЕ В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРИ,

 

            НО И НАЙ-ВЕЧЕ – ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИМЕННО НА ОНЗИ НАЙ-ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ,

            ЕСЕНЦИАЛНАТА СЪЩНОСТ НА КОЙТО Е ПОСОЧЕНА ИМЕННО ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПО-ГОРЕ МОЕ така наречено

            ЗАЯВЛЕНИЕ от Янко Николов Янков за регистриране на „Правозащитно фондационно Бюро Истина, Справедливост и Правосъдие””.

 

 

ІV. 

            Тук и сега изрично и пределно ясно посочвам, че веднага, в процеса на регистрацията на моето поредно официално писмо, посетих офиса на приемната на Министерството на вътрешните работи,

            и разказах на началника на Приемната

            ежедневно дежурния Комисар, с когото се познаваме отдавна именно поради факта, че той е главното институционално лице, което е надлежно регистрирало повече от сто (100) мои официални заявления до предишните няколко министри на МВР,

            И ИЗРИЧНО И ЯСНО ЗАЯВИХ МОЕТО КАТЕГОРИЧНО ИСКАНЕ ТОЙ ДА ИЗВЪРШИ НЕ САМО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ МУ МОИ ПИСМЕН ТЕКСТ,

     НО И ЛИЧНО ДА ДОКЛАДВА НА ВСИЧКИ ПО ВЕРИГАТА НАГОРЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА, ВСИЧКИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

            КОИТО СЪМ МУ РАЗКАЗАЛ ОТНОСНО МНОГОБРОЙНИТЕ ИНТЕНЗИВНИ ШИРОКОСПЕРКЪРНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕКРЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА ДОКЛАДВА МОЕТО

            РАЗКОНСПИРАТИВНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ

            НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ТАКТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНОТО МЕРОПРИЯТИЕ НА КОЕТО СЪМ СТАНАЛ ОБЕКТ САМО ПРЕДИ БРОЕНИ МИНУТИ.

 

    НЕСЪМНЕНО тук и сега няма да се спирам на отделните конкретни факти и обстоятелства, които разказах и за които посочих, че са ми станали известни само преди броени минути.

 

            Тук и сега, че посоча само това, че:

            ***в продължение на вече много години моята единствена банкова карта е използувана само и единствено за получаването на моята абсолютно мизерна пенсия, която служи за абсолютно мизерното обезпичаване на ежедневното оцеляване на семейството ми;

 

            ***този факт НЕСЪМНЕНО винаги е бил надлежно известен като официално отбелязан в приходно-разходната документация на визираната банка;

 

            ***същота банка АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ МЕ Е УВЕДОМЯВАЛА за наличиено на каквито и да са запорни процедури върху мизерната сума на банковата ми сметка;

 

            ***във визираният ден, опитвайки се да получа чрез банкоматният апарат мизерната си пенсия аз получих банкоматен фищ, в който е отбелязано, че е запорирана цялата мизерна сума на пенсията ми и е отбелазана сумата, която банката претендира, че съм длъжен да й изплатя чрез тоталното блокиране на пенсионната ми сметка;

 

            ***при поисканата от мен справка точно три банкови служителки НАЗИДАТЕЛНО, С ВЛАСТНИЧЕСКИ РИТОРИЧЕН АПЛОМБ НА ЗАТВОРНИЧЕСКО-КОНЦЛАГЕРНИ НАДЗИРАТЕЛИ

            ми „обясниха”, че имам наложен запор от частен съдебен изпълнител

            и че единственият начин да започна да получавам пенсията си е, да подпиша „споразумение”, съгласно текста на което

            чрез визираната запорна сума банката и частният съдебен изпълнител стават СЪСОБСТНЕЦИЦИ на едиствената моя собственост – мизерното жилище, в което живея със семейството си;

 

            ***тъй като веднага поисках копия от документацията, на която банковите изроди се позовават, на мен ми бе отказано даването на всякаква банкова документация;

 

            ***при това не само абсолютно безуспешно бе искането ми да получа каквата и да е банкова информация

            НО И АБСОЛЮТНО БЕЗЕФЕКТНО БЕ МОЕТО ПОЗАВАВАНЕ НА ФАКТА,

            ЧЕ АБСОЛЮТНО НИКОГА НЕ СЪМ УВЕДОМЯВАН И НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРОЦЕДУРА ПРЕД ДЪРЖАВЕН ИЛИ ЧАСТЕН СЪД

            И НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО НАЛИЧИЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРОЦЕДУРА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ;

 

     ***НЕЩО ПОВЕЧЕ – ВСИЧКИТЕ МИ ОПИТИ ДА ПОЛУЧА КАКВАТО И ДА Е ПИСМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ БАНКАТА

ЗАВЪРШИХА С ТОВА ЧЕ ТОЧНО ТРИ БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛКИ ФАКТИЧЕСКИ МЕ ОБВИНИХА ЗА ПРЕСТЪПНИК

И ИЗВИКАХА УНИФОРМЕН СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА НА БАНКАТА,

КОЙТО ИМЕННО С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ АПЛОБМ НА ЗАТВОРНИЧЕСКИ НАДЗИРАТЕЛ

МИ ЗАПОВЯДА ДА НАПУСНА БАНКАТА

И СИЛОВО МЕ „СЪПРОВОДИ” ДО ИЗХОДА НА БАНКАТА.

 

 

V.  

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

11 Май  2017 г.                                                         Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар