2016-08-12

12 Август 2016 г., СЕДЕМНАДЕСЕТИ (17-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Август 2016 г. (Петък)

 

СЕДЕМНАДЕСЕТИ (17-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ

Защо САЩ убиха Планетарната Американска Мечта и

Защо Посолството на САЩ в България обезпечава безотговорност за престъпленията на българския клан на КГБ и Червената Мафия,

А НЕ ЗАЩИТАВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ?

 

            До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

 

            Ваше Превъзходителство,

            тук и сега надлежно Ви предоставям копие от текста на моето отворено писмо, датирано на 12 Август, адресирано до и надлежно регистрирано в офисите на Председателя на Народното събрание, Президента на България, Министър-Председателя, Главния прокурор и Министъра на вътрешните работи.

 

            Впрочем, Ваше Превъзходителство, за пореден път предявявам искането

да бъдат официално резсекретени,

да получат официален публичен характер и

ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ

от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ и

отнасящи се за мен и свързаните с мен лица.

 

***

            Припомням Ви, Ваше Превъзходителство, че в началото на Март 1984 г. домът на родителите ми в село Клисурица, област Монтана, бе посетен от политическия секретар на посолството на САЩ Джоузеф Кийл, и че по онова време това е било единственото посещение на американски дипломат в частен дом през цялото време на комунистическата власт в България.

 

            Припомням Ви, че само няколко дни след това по „предложение” на Окръжното управление на Държавна сигурност с осъдително Решение на Районния съд аз бех арестуван и принудително отведен с въоръжен конвой и въдворен (заточен) в трудовия концентрационен лагер в химическите заводи на град Девня, Варненски окръг.

 

            Припомням Ви, че два месеци след това, в края на Май 1984 г., аз бех арестуван и „настанен” в килийте на Главно следствено управление на Държавна сигурност (ГСУ на ДС),

            а само две седмици след това, на 06 Юни 1984 г. Държавния департамент на САЩ е излязъл със специален текст, с който аз съм обявен като пример на български гражданин, лишен от човешки права

            (текстът е проченет по радио „Свободна Европа” и е приложен към следственото и съдебното дело, по което съм осъден заради „вдъхновена от САЩ” антикомунистическа и антидържавна дейност срещу България, СССР, Варшавския договор и целия социалистически лагер).  

 

            Припомням Ви, че в продължение на цели ШЕСТ ЖЕСТОКО КОШМАРНИ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ аз бех политически затворник на комунизма,

            а най-близките ми хора беха подложени на неимоверно жестоки репресии, в резултат на които починаха.

 

            Припомням Ви, че само една година след излизането ми от затвора,

            през което време аз бех изключително активен участник в т. нар. Национална политическа „Кръгла маса” и депутат (сенатор) във Великото Народно събрание

            дипломатическата мисия на САЩ в България фактически ме обяви за persona non grata

            именно поради това, че пределно ясно дадох да се разбере, че

            никога няма да спра да настоявам за наказателна и репараторна отговорност

            за престъпната дейност на всеки отделен надлежно прецизно доказан престъпен деец на комунистическия и НЕО(ПОСТ)комунистическия режим.

 

            Припомням Ви, че именно по повод и във връзка с това още през 1991 г. аз започнах открито и публично да говоря и да пиша, че

            поне в България ЦРУ работи като филиал на КГБ

            и интензивно обезпечава пълната безотговорност за престъпленията на българския клан на КГБ и на Червената Мафия.

 

***

            Впрочем, Ваше Превъзходителство, с настоящето мое официално писмо-меморандум, адресирано лично до Вас,

             настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: съгласно текста.

12 Август 2016 г.                                                     Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .   

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар