2015-10-27

Шестдсет шесто (66-то) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария; до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие; До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000 Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; /// Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г., Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г., /// Към: (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г., Към: (05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г., /// Към (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г., Към: (07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г., Към: (08) настоящият текст е предоставен на дежурния офицер в Министерството До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София Към: ВКП №13033/2013, 06 Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции – №780 --- 28.10.2015 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз
(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право
– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,
Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
-------
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
-------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
28 Октомври 2015 г. (Сряда)
Шестдсет шесто (66-то)
Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ
            до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица -
посланиците на Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;
            до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие;
            До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000
Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; ///  Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.,
Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г., ///  Към: (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.,
Към: (05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г., /// Към (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.,
Към: (07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.,
Към: (08) настоящият текст е предоставен на дежурния офицер в Министерството
            До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на банкстерско-ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции – №780 --- 28.10.2015 г.

***
Една дълга агония! ... Бедни, бедни Македонски!
Защо не загина при Гредетин? ...
(Иван Вазов, „Немили-недраги“, XVII.)
***

І.
            Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум,
            Вие, разбира се, превъзходно знаете ако не конкретното съдържание на неимоверно обемистата ми документация, то поне факта, че
         още от момента на „освобождаването“ ми преди повече от четвърт век, на 31 Октомври 1989 г., от РЕГИОНАЛНО-ИМПЕРИАЛНИЯ СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗАТВОР     
         за мен и за всичките мои близки хора започна
         НОВА И МНОГО ПО-ЗЛОВЕЩА ЕРА – ЕРАТА НА НАШЕТО НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКО ПРЕБИВАВАНЕ В ГЛОБАЛНИЯ СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКО-ЕВРОПЕЙСКИ ЗАТВОР (характеризиращ се като „затвор от глобално териториално отворен тип“ или „затвор от глобално териториален концлагерен тип“),
         съпроводено с тоталното ни подлагане на много по-перверзни и много по-чудовищни репресивни третирания на всички, които
         отказахме да се подчиним на НОВИТЕ ДЕМОНИ НА НОВАТА, ГЛОБАЛНАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО, и
         отказахме да спрем да търсим Справедливост и Правосъдие за престъпленията и на двата типа политически режими.

            Впрочем, не съм единственият, който отдавна е проумял и е започнал да обосновава тезата, че:
            ***още в деня на рухването на „Берлинската стена“  всъщност рухна не регионално-империалната съветска комунистическа система, а капиталистическата система, и фактически бе наложена системата на не по-малко жестокия, но много по-перверзен глобален банкстерско-мафиотски комунизъм;
            *** още в деня на рухването на „Берлинската стена“ всъщност  рухна издигнатата от Адамс и непоколебимо въвъдената от Рузвелт като семантичен знак” на най-дълбоката същност на държавната власт т. нар. „Американска мечта“, съгласно която не само всеки американски гражданин, но и всеки гражданин на планетата има правото на равни и неограничени възможности за много по-добър живот, при което единствените „естествени граници” за реализуемостта на това са пределите на индивидуалните трудови способности;
            всъщност, именно ритуалният момен на падането на „Берлинската стена“ встъпи в историята като официален ритуален момент, в който съгласно предварителната банкстерско-мафиотска договореност между икономическите и политическите елити и официалните държавни власти на Съединените щати на Америка, на СССР и на Европа
            бе убита основаната върху почтените трудови усилия автентичнаАмериканска и планетарна мечта
            и бе превърната в мечта на транстериториалните комуноидни банкстерско-мафиотски престъпници, издигнали именно престъпността като фактор на ежедневното битие
            (Виж: стр.687-768 от книгата Янко Янков, „Политически и правни учения. Основи на политикоправния генезис, Том 5, Книга 2, С., „Янус“, 2007);
Виж: Световна криза: „Руската идея“ кастрира „Американската мечта“, http://iankov.blogspot.bg/2008/10/blog-post_25.html );
            ***така именно след падането на „Берлинската стена“ дори там, като например САЩ, където държавата (държавната власт) наистина бе принадлежна на гражданите, тя стана принадлежна на банкстерските транснационални корпорации и мафии.

            Така, в контекста на това, разбира се, на мен ми е пределно ясна пълната обреченост на моята високопринципна юридическа съпротива срещу съвременните НЕО(ПОСТ)комунистически ДЕМОНИЧНИ СИЛИ.
И все пак,
В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА
НА МЪРТВИТЕ И
В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА
НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ
мои близки хора,
в съответствие с и в изпълнение на
принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото,
няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото
и ще продължа да настоявам
за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност
на съответните корпоративни и индивидуални лица.

ІІ.
            Макар че в отделните тематични контексти на многобройните ми писма да всичките Вас многократно съм се позовавал на някои от фактите, специално тук и сега отново ще се позова на някои от тях.
            В частност, тук и сега за пореден път ще акцентирам специално и конкретно върху  
зловещата престъпна дейност,
извършена от институционалните дейци на
българската НЕО(ПОСТ)комунистическа
ПАРАВОЕННА банкстерско-мафиотска държавна власт
точно по времето на и под егидата на
визираните транснационални Главни Демони на Злото,
т.е. извършена
от 1989/1990 г. до днес
специално върху (спрямо) мен.

            В частност, тук и сега се позовавам на съдържанието и посочвам следните надлежно регистрирани в системата на българските държавни институции  4 (четири) броя папки, съдържащи общо 1085 (хиляда и осемдесет и пет) страници документация и аргументация.

            Първа папка, озаглавенаШантажи, заплахи, предупреждения, изнудвания, силови и психологически акции, провокации“,
съдържаща 162 (сто и шестдесет и две) страници;
**до  Главен прокурор и до 16 посолства, 19(20).09.2011 г.:
приложение: -до Главен прокурор, 23.10.2003 г.; -до Главен прокурор, 19.11.2003 г.;
**до Главен прокурор, 07(05).09.2013 г.,  
приложение: -до Главен прокурор, Министър на МВР и Първо РПУ, 25.09.2008 г.; -до Заместник-Главен прокурор, Софийски районен прокурор по преписка № 57247/2008 г., до посланиците на държавите-членове на ЕС и до Европол, 17.02.2009 г.; също: 22(23).02.2009 г.;
**до Главен прокурор и до 16 посолства, 30.09.2011 г.; 
**До Главен прокурор, до заместник-главен прокурор и до 16 посолства, 18.11.2011 г.,
приложение: до Заместник-главен прокурор, Софийски районен прокурор по преписка 572447/2008 г., до посланиците на държавите-членове на ЕС и до Европол, 17.02.2009 г.;
**до Главен прокурор, 13(12).11.2013 г.;
**до Главен прокурор, 20(23).05.2014 г.


            Втора папка, озаглавенаПокушението на 29 Декември 1995 г.“,
извършено с ОСАКАТЯВАНЕ – СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА;
папката съдържа 449 (четиристотин и четиредесет и девет) страници;
**до Главен прокурор и до 16 посолства, - 09.05.2011 г.(стр.1-206);
Приложение: -до Главен прокурор, Министър на МВР, посланиците на европейските държави, 04.10.1994 г.; -до посланиците на европейските държави, 29.03.1995 г.; -до Глаовен прокурор, Министър на МВР, посланиците на европейските държави, 26.06.1995 г.; -до посланиците на европейските държави, 04.09.1995 г.; -до Главен прокурор, до Министър  на МВР, до посланиците на европейските държави, 28.09.1995 г.; -до Главен прокурор, до Министър на МВР, до посланицете на европейските държави, 03.10.1995 г.; -до Главен прокурор, до Министър на МВР, до Директора на Централната служба за борба с организираната престъпност, до посланиците на европейските държави, 04.10.1995 г.; -до Главен прокурор, до членовете на ВСС, до посланиците на европейските държави, до Софийска районна прокуратура преписка № 1724/95 г.;
            В ОТГОВОР НА ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ, посочени в приложението ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА 29 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. ВЪРХУ МЕН БЕ ИЗВЪРШЕНО ПОКУШЕНИЕ С ОСАКАТЯВАНЕ – СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА.
            КАТО ПРИЛОЖЕНИ в тази папка следват многобройни искания за разследване, по които досега не е извършено абсолютно нито една легитимна процедурна дейност и фактически въобще не е извършвано разследване.
            Тук и сега все пак ще посоча още следните мои официални искания за разследване:
            **до Главен прокурор и до 16 посолства - 17.10.2011 г. (стр. 207-232);
            **до Главен прокурор и до 16 посолства - 20(21).10.2011 г. (стр. 233-293);
            **до Главен прокурор и до 16 посолства - 04(03).11.2011 г. (стр. 294-334);
            **до Главен прокурор - 08(14).12.2011 г. (стр. 335-417);
            **до Главен прокурор  - 18(19).04.2013 г. (стр. 418-431);
            **до Главен прокурор  - 15(17).07.2013 г. (стр. 432-438);
            **до Главен прокурор  - 01(07).05.2014 г. (стр. 439-449).


            Трета папка, озаглавенаИзключително интензивен опит, извършен през Ноември 2003 г. – Февруари 2004 г.  да бъда подмамен да бъда опериран от рак на простатата и рак на черния дроб, каквито заболявания въобще не съм имал и до днес нямам;
папката съдържа 147 (сто и четиредесет и седем) страници;
**до Главния прокурор и до Президента, -06.11.2006 г. (стр. 1-13);
**до Главния прокурор и до 16 посолства, -07.06.2011г. (стр. 14-41);
**до Главния прокурор и до 16 посолства, -30(28).10.2011г. (стр. 42-99);
**до Главния прокурор, -24.04.2013г. (стр. 100-116);
**до Главния прокурор, -09.08.2013г. (стр. 117-123);
**до Главния прокурор, -31.10 (01.11).2013г. (стр. 124-138);
**до Главния прокурор, -03(07).05.2014г. (стр. 139-147).


            Четвърта папка, озаглавенаПокушението на 21 Юни 2010 г.“;
извършено точно пред охранителните видеокамери на Централната съдебна палата;
извършено с ОСАКАТЯВАНЕ – СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА;
папката съдържа 327 (триста и двадесет и седем) страници;
**до Министър-Председателя и до 8 посолства, -20.05.2010, вх. рег. № 4379.
В текста изрично и пределно ясно се съдържат думите, че едно лице (посочено), което е кадрови офицер от бившите и сегашните специални служби при МВР добронамерено ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата си, спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми;
**до Министър-Председателя, до Министъра на МВР, до Главния прокурор, -18.06.2010.
В текста е посочено извършването на първата наказателна акция, имаща характера и на семантично заплашителрно послание  - покушение върху имота ми; 
**до Министър-Председателя, до Министъра на здравеопазването, до Главния прокурор и до 8 посолства, -08(09).07.2010 г.
В текста изрично и ясно е посочено,
че на 21 Юни 2010 г. две очевидно професионално обучени лица са ме нападнали точно пред Съдебната палата и със железен предмет са счупили рамото ми на пет парчета;
че прокуратурата е била сезирана както от медиите, така и от мен, но не е предприела абсолютно нищо за разследване на покушението;
изрично и ясно е записано, че в контекста на предупрежденията, за които надлежно съм сезирал институциите, това покушение очевидно е дело на Специалните служби и институциите очевидно обезпечават безотговорността на нападателите.
Изрично е посочено, че целта на нападателите е била да бъда ударен по главата и да бъда убит, но че само внезапното ми инстинктивно отместване на главата само със сантиметри е отклонило удара и го е стоварило върху рамото, и по този начин убийството е било „заменено“ с осакатяване.
Папката съдържа следните ОБОБЩАВАЩИ искания за разследване,
по които до сега не е извършена абсолютно нито една легитимна процедура
**До Главния прокурор и 16 посолства, 26.04.2011 г., стр. 1-182;
**До Главния прокурор и 16 посолства, 20(19).01.2012 г., стр. 183-213;
**До Главния прокурор и 16 посолства, 21(23).01.2012 г., стр. 214-244;
**До Главния прокурор, 04(05).06.2013 г., стр. 245-281;
**До Главния прокурор, 16(17).07.2013 г., стр. 282-289;
**До Главния прокурор, 23(24).07.2013 г., стр. 290-295;
**До Главния прокурор, 26(25).10.2013 г., стр. 296-313;
**До Главния прокурор, 02(07).05.2014 г., стр. 314-327.


ІІІ.
            За пореден път Ви припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че
тъй като имам голямо множество
„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),
настоявам за Правосъдие по абсолютно всички
надлежно и акуратно описани от мен казуси!
            За пореден път Ви Припомням, че
            статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че
         този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“
            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола;
            Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31;
            Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че
Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на
ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН
на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,
поставени вече „на съвместна тройна езда“
и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,
участвувахте и продължавате да участвувате
в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,
конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически мисии имат безсрочен характер,
            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано
            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),
            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небитието“.
            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)
Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,
Право на Бунт и
Право на Юридическа Отбранително-Защитна война
е Словото и Правото;
при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че
Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;
че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че
чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;
че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че
към Словото принадлежат и всичките онези
легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия,
чрез които жертвите на престъпленията
биха могли и могат
категорично, ясно и непоколебимо
да покажат на управляващите престъпници,
че са длъжни да спазват Правото!
За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:
Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България
е абсолютна фикция,
държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.
45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и
25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!
Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!
28 Октомври 2015 г.                                                                       Янко Н. Янков
& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар