2010-02-27

КАКВО И КОИ ПРИКРИВА НАЧАЛНИКЪТ НА СОФИЙСКОТО ПЪРВО РУ НА МВР?

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Ianko

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

27 февруари 2010 г.

До: г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник Министър-Председател

и Министър на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” № 29

1000 София

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в София, България от:

1) Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия;

2) Кралство Белгия;

3) Федерална Република Германия;

4) Република Франция;

5) Кралство Холандия;

6) Делегацията на Европейската комисия;

7) Съединените Американски Щати; и

8) Конфедерация Швейцария.

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите ИНТЕРНЕТ-адреси можете да прочетете и писмата ми до Министъра на вътрешните работи от 24 януари и от 10 февруари, в които е визирана ХРОНОЛОГИЯТА НА КАЗУСА, при и по повод на който с настоящите редове се обръщам към Вас:

Виж: "ИЗДИРВАН" - ОТ ПОЛИЦИЯТА ИЛИ ОТ МАФИЯТА? , 2010-01-25 , http://iankov.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

http://www.eurochicago.com/2010/01/izdirvan-ot-politsiyata-ili-ot-mafiyata/

Виж: ИЗДИРВАН ЛИ СЪМ ОТ ПОЛИЦИЯТА И АКО ДА - ЗАЩО ПОЛИЦИЯТА ТОРМОЗИ СЪСЕДИТЕ, А НЕ СЕ ЗАНИМАВА ЛИЧНО С МЕН?, 2010-02-11, http://iankov.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

На същите ИНТЕРНЕТ-адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое писмо:

Виж: „Какво и кои прикрива началникът на Софийското Първо РУ на МВР?

http://iankov.blogspot.com/2010/02/blog-post_27.html

*******

Господин Министър,

Вчера, 26 февруари 2010 г., получих препоръчано писмо, изпратено до мен с изходящ номер, регистриран на 22 февруари, което писмо е подписано от Началника на 01 РУ- СДВР Евгени Игнатов.

Длъжен съм да възпроизведа съдържанието на посоченото писмо, състоящо се от точно пет редове, пълният текст на което е: „Във връзка с Вашата жалба депозирана до Министъра на вътрешните работи, възложена за проверка на 01 РУ-СДВР Ви уведомяваме, че вследствие на извършената пълна и обстойна проверка не са събрани данни за извършено престъпление от общ характер, както и данни за нарушаване на обществения ред”.

Освен това, Господин Министър, длъжен съм да обърна Вашето внимание върху факта, че като хабилитиран университетски преподавател и автор на голямо множество дебели книги, сред които са и книгите ми по т. нар. „Психология на правото”, намирам, че т. нар. психопрофилен анализ на посоченото писмо (и най-вече липсата на онзи съдържащ две-три думи първи епистоларен ред, принадлежащ към задължителната за цял свят универсална ритуална полицейска етика) категорично и недвусмислено подсказва наличието на имплицитно изразена преднамереност както към самия мен, така и към самия казус; този тип факти, впрочем, са твърде многозначителни, и съвсем неслучайно специалистите от ръководеното от Вас Министерство ги използуват „на въоръжение” при обосноваването на механизма на мотивите на авторите на съответните епистоларни текстове.

*******

На второ место, уважаеми Господин Министър, редно е изрично, ясно и категорично да обърна Вашето внимание върху факта, че като професионален юрист нямам абсолютно никакво намерение да приема и да се съглася с тезата, която е заложена в текста на писмото на въпросния „началник”, съгласно която теза неговото писмо е с претенцията да има характера на „отговор” на визираните от мен проблеми.

Като „добър стопанин на собствените си дела” (който отдавна и кетегорично е отхвърлил комунистическата теза, че „стопанин на моите дела е МВР”),

в контекста именно на техната защита от всяка, включително и полицейска, престъпна преднамереност,

съм длъжен да Ви кажа, че от юридическа гледна точка въпросното писмо на въпросния полицейски началник

НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН КАЗУС,

и следователно категорично не може да има претенциите за отговор, непосредствено и ясно свързан именно с визирания казус.

*******

Господин Министър,

Обръщам Вашето внимание върху факта, че:

във въпросното писмо на въпросния полицейски началник

НЕ СЕ съдържат абсолютно никакви данни и параметри, отнасящи се до визирания от мен казус,

поради което обстоятелство въпросното писмо няма абсолютно никаква друга юридическа стойност,

освен стойността на автентично доказателство, че в интерес на престъпниците този началник се е опитал да прикрие същността на казуса.

Предвид така визираната същност на казуса Ви приканвам, уважаеми Господин Министър, да разпоредите на въпросната персона

ИЛИ да ми изпрати пълни копия от цялата документация, свързана с извършената от МВР т.нар. „пълна и обстойна проверка”,

ИЛИ да признае, че тази документация има статуса на „класифицирана информация” („държавна тайна” или „мафиотска тайна”), съдържаща доказателства за НЕГОВАТА фунция на укривател на извършените от Мафията или от ДАНС престъпни посегателстгва върху моите права и правата на членовете на семейството ми.

*******

Впрочем, уважаеми Господин Министър, моля Ви да обърнете внимание върху следните факти:

тъй като водещите аргументи на моите две писма до Вас са центрирани именно около тезата, че деянията, за които става въпрос, са дело именно или на полицията, или на Мафията;

тъй като от писмото на въпросния началник е видно, че той въобще не е оспорил моите аргументи нито относно самите деяния, нито относно визираните от мен дейци, принадлежащи именно или към полицията, или към Мафията;

тъй като от писмото на въпросния началник е видно, че той е оспорил единствено правната квалификация на визираните от мен факти и визираните дейци, като е акцентирал единствено върху тезата, че „няма данни за извършено престъпление от общ характер” и „няма данни за нарушение на обществения ред”;

аз приемам, че неговото писмо до мен все пак има известна доказателствена стойност, и тя се състои в неговото имплицитно и конклудентно признание, че извършените деяния са дело именно или на полицията, или на Мафията.

*******

Господин Министър,

ТЪЙ КАТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ И САМИЯТ АЗ ВСЕ ПАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ НАМИРАМЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА НА НАШЕТО ЗДРАВЕ И НА НАШИЯ ЖИВОТ ,

пледирам за Вашето разпореждане за ПРАВОСЪОБРАЗНО решаване на визирания от мен казус.

27 Февруари 2010 г. Янко Н. Янков:

Няма коментари:

Публикуване на коментар