2010-02-11

ИЗДИРВАН ЛИ СЪМ ОТ ПОЛИЦИЯТА И АКО ДА - ЗАЩО ПОЛИЦИЯТА ТОРМОЗИ СЪСЕДИТЕ, А НЕ СЕ ЗАНИМАВА ЛИЧНО С МЕН?

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://eastwestforum.co.uk./viewforum.php?f=5&sid=b751309f0c3a5cdec1f0131bb3f1589f

================================================================

10 Февруари 2010 г.

До г-н Цветан Г. Цветанов -

Заместник министър-председател

и Министър на вътрешните работи

ул. „6-ти Септември” № 29

1000 София

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите ИНТЕРНЕТ-адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Издирван ли съм от полицията и ако да – защо полицията тормози съседите, а не се занимава лично с мен?”.

http://iankov.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

*******

Господин Министър,

На 24 януари 2010 г. Ви изпратих с препоръчана поща писмен текст, имащ характера на „Жалба” по повод на това, че лицето, което живее в съседния до (срещу) моя апартамент (ап. 39) ми бе казал, че много добре знаел, че аз съм издирван от полицията.

При това, благоволете да отбележите, Господин Министър, че пределно ясно съм записал, че аз живея (като собственик) в ап. 38 и че въпросното лице – съседът - живее (като наемател) в ап. 39.

Главният мой въпрос към Вас бе: „Защо полицията не ми е казала на мен, че ме издирва, а е казала това на съседа?”; и дали това, всъщност, не е оперативно мероприятие, целящо да възбужда и да поддържа т. нар. „междусъседски войни”, каквато практика специалните служби прилагат спрямо определени политически ангажирани лица, които са обект на т. нар. „секретни оперативни мероприятия на политическото мафиотско или на полицейското политическо инженерство”.

*******

Днес имах крайно неприятното изживяване да бъда „уведомен” и дори „гневно обвинен” от съседката, живееща в ап. 35, която ми каза, че при нея са били ходили полицаи, които са настояли да влязат в жилището й, за да проверят дали там живеят руснаци; тя, естествено, отказала да ги пусне; те настояли, но накрая тя успяла да ги убеди, че в нейното жилище не живеят никакви руснаци.

Все пак, обаче, тези полицаи не само „казали”, но като „доказателство” дори „показали” на съседката от ап. 35 „писмен текст”, като „пояснили”, че това е написан от мен против нея текст, в който текст аз съм бил написал до Вас точно това обстоятелство, и че на тях им било наредено да го проверят.

Господин Министър,

Отдавна, в епохата на комунистическото управление на Червената армия, беше време, когато всякакви абсолютно неграмотни кретени ставаха милиционери и влизаха по домовете на хората, за да правят каквото си искат.

Днес, в епохата на управлението на Червената мафия, такива неграмотни полицаи няма, защото всички имат завършено не само средно образование, но и полувисше или висше специално полицейско училище (а някои дори имат и гражданско университетско образоважие);

което обстоятелство категорично говори в полза на съображението, че в нашия конкретен казус не е било възможно въпросните „посетители” да са били толкова тотално неграмотни и неадекватни, че да не могат да различат и да проумяват смисловото съдържание на цифрата „39”;

и то така, че вместо нея, ПО ШИЗОФРЕНЕН НАЧИН да „виждат” цифрата „35” (каквато цифра абсолютно никъде, никога и по никакъв повод не е била нито написвана, нито споменавана от мен където и да е и когато и да е !!!) и поради това да са били объркали вратите на апартаментите.

Или иначе казано: поне за мен е повече от очевидно, че „не е имало грешка” и че „е имало оперативно мероприятие”, ИМАЩО НЯКАКВА АКТУАЛНА И ДАЛЕКОБОЙНА ПРЕСТЪПНА ЦЕЛ, насочена срещу мен и моето семейство.

Но дори и „събитието” да е било имало характера на някаква действително досадна и неволна фактическа грешка, щеше да е нормално, ако полицаите, след като (поради „разсеяност”) са били констатирали, че неоснователно и безпричинно са били позвънили на вратата на друг апартамент, а не на този, за който става дума, то преди да си заминат, са били длъжни да се извинят на съседката за безпокойството и да й обяснят, че е станала „неволна” грешка.

Те, обаче, очевидно, не са били направили това.

Дори нещо повече: напълно очевидно е, че полицаите съвсем преднамерено и с оперативно-ПРЕСТЪПЕН умисъл са били целяли да постигнат и действително са били постигнали ефекта, при който са били оставили съседката с убеждението, че за причиненото й от тях безпокойство съм виновен именно аз, тъй като съм бил написал против нея неща, които не са верни.

Днес, при нашата съвсем случайна среща, съседката категорично бе убедена, че именно аз съм виновен за неприятностите, които тя е изживяла с полицията.

Съседката беше съвсем искрено разтревожена, силно притеснена и дори гневно настроена към мен и съпругата ми, и директно ме попита: „С какъв акъл си писал до полицията, че в моя дом живеят руснаци, след като много добре знаеш, че това не е вярно?”.

Господин Министър,

За мен е повече от очевидно, че в случая е било проведено ПРЕСТЪПНО специално оперативно мероприятие на секретните служби на ръководеното от Вас Министерство или на секретните служби на Мафията.

За мен е повече от очевидно, че в случая ЧРЕЗ неимоверно грубото и абсолютно неоснователното ЗАМЕСВАНЕ НА СЪСЕДКАТА, КОЯТО НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С НИЩО, И ЧРЕЗ ОСТАВЯНЕТО Й В СЪСТОЯНИЕ НА СТРАХ (от полицията) И ГНЯВ (към мен и моето семейство) е било проведено НОВО СПЕЦИАЛНО МЕРОПРИЯТИЕ, ЦЕЛЯЩО не само ДА ПРИКРИЕ ГАФА, КОЙТО ВЕЧЕ, ПРЕДИ ТОВА, Е БИЛ направен от специалните служби, НО И ЦЕЛЯЩО ДА МЕ ВЪВЛЕЧЕ В МЕЖДУСЪСЕДСКА ВОЙНА СЪС СЪСЕД, С КОГОТО ВИНАГИ (ДЕЛОВО И СДЪРЖАНО) СМЕ СЕ РАЗБИРАЛИ и с когото никога досега не сме имали никакви проблеми.

Протестирам!

Настоявам за изчерпателен и НЕЗАБАВЕН отговор!

Настоявам за пълна публичност на цялата документация, възникнала и създадена по повод на визирания от мен казус.

Настоявам да получа копие от всички документи, обособени в папката, свързана с казуса!!!

Като Ви пожелавам крепко здраве и европейска благоразумност, настоявам за НЕЗАБАВЕН и КАТЕГОРИЧЕН отговор от Ваша страна.

10 Февруари 2010 г. Янко Н. Янков:

Няма коментари:

Публикуване на коментар