2008-11-14

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (5)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

14 Ноември 2008 г.

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

http://iankov.blogspot.com/2008/11/5.html

„Върховният административен съд под червен фенер”

Чрез: политико-ченгеджийско-мафиотските проститутки

Ваня Пунева, Йовка Дражева и Таня Куцарова,

конституирани като тричленен състав на

Трето отделение на Върховния Административен съд,

„правораздавали” по образуваното по Частна жалба

адм. дело 12109/2008 г. и

издали Определение № 11200 от 27.10.2008 г.

До: Петчленен състав на

Върховния административен съд

(при които вероятността да имат друга качествена характеристика е нулева)

На 09.11. 2008 г. получих „Съобщение” и копие (екземпляр) от „Определение” № 11200 от 27.10.2008 г., постановено от посочените по-горе политико-ченгеджийско-мафиотски курви и проститутки, конституирани като тричленен състав на Трето отделение на Върховния Административен съд и „правораздавали” по образуваното по моя Частна жалба адм. дело 12109/2008 г.

С постановения абсолютно противоправен и необоснован съдебен акт тези върховни съдебни курви и проститутки на комунистическата Държавна сигурност и на нейните днешни мафиотски посткомунистически трансмутации фактически са преградили единствения ефективен път за търсене на отговорност от престъпниците от Министерството на вътрешните работи.

В предвидения законов срок обжалвам пред петчленен състав на Върховния съд посоченото „Определение”, при което изрично подчертавам, че правя това съвсем не защото имам някакво (каквото и да е, макар и минимално) доверие в петчленния състав на Върховния съд.

Макар и превъзходно да зная и да разбирам, че българските съдии са свързани с Правото дори в много по-малка степен и форма, отколкото сексуалните проститутки с Морала и Нравствеността, все пак изтъквам обстоятелството, че в своето „Определение” политико-ченгеджийско-мафиотските курви и проститутки Ваня Пунева, Йовка Дражева и Таня Куцарова по абсолютно никакъв начин не са разгледали и не са взели предвид фактите и аргументите, които са посочени и изтъкнати в моята Частна жалба.

И това, разбира се, съвсем не е случайно – отново подчертавам, че това техно „Определение” е постановено по делото, което аз съм завел срещу техните сутеньори и господари от Държавна сигурност, и с постановения от тях акт тези съдебни курви и проститутки фактически преграждат единствения ефективен път за търсене на отговорност от престъпниците от Министерството на вътрешните работи.

По този начин тези съдебни изчадия на Империята на Злото брутално са пренебрегнали произтичащото от чл. 13 на Европейската Конвенция за правата на човека и основните свободи имперетативно задължение за българската държава да гарантира ефикасна защита на правата на българските граждани, включително и когато тези права са нарушени от лица, действуващи в качеството си на представители на официалните власти.

14 Ноември 2008 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар