2008-11-14

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (6)

Address for letters:

Ianko Iankov

Dianabad,

Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.com

Bulgaria

***************************

14 Ноември 2008

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/2008/11/6.html

Заглавие: ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО - 2

До Административен съд-

София-град

І-во отделение, 14-ти състав,

Адм. дело № 5917/2008 г.,

Съдия-Докладчик Пламен Горелски

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

Получих постановеното от Вас „Разпореждане” от 23.10.2008 г. и в установения от Закона срок изразявам следното „Писмено становище”.

Първо, Вашето пространно „Указание”, съдържащо се в обозначения от Вас пункт 1 е напълно лишено от каквото и да е основание, тъй като онова, което искате да бъде допълнително уточнено, всъщност е пределно ясно и в достатъчно пълен обем уточнено в текста на самия ИСК от 10 октомври 2008 г., предявен срещу Министерския съвет (Правителството) и неговите престъпни съучастници и деликтни другари и съответници.

Вашето твърдение, че посочените от Вас аспекти на иска не са уточнени, не отговарят на истината и представляват абсолютно неоснователен процедурен трик, разкриващ Вашата долнопробна принадлежност и съучастност към престъпната клика, визирана в моя Иск.

Вашето твърдение за наличието на „неуточненост” и „неконкретизираност” по своята съдържателна същност представлява престъпен процедурен опит: да не допуснете призоваването на конституираните от мен ответници; да не допуснете да бъде поискано от ответниците да изразят своето гледище относно моя иск; и в крайна сметка да не допуснете разглеждането на делото по същество в открито съдебно засадение.

Вие, сте длъжен: да изпратите моя иск на ответниците; да дадете на ответниците възможност те да изтъкнат своите аргументи и съображения, а не чрез неоснователни и фалшиво предпоставени процедурни трикове Вие да встъпвате в техната функция или като техен фактически и пристрастен защитник; в открито съдебно заседание да разгледате делото по същество; и едва тогава имате право да вземете „становището”, което се опитвате да вземете сега, за да спасите от отговорност сутеньорите и господарите си от Правителството, което функционира като нискойерархичен структурен компонент от системата на руската Червена Мафия и поскомунистическата Нова Империя на Злото.

Второ, съдържащото се в пункт 2 Ваше „Указание” за уточняване и конкретизиране носи същия дефект, както и посоченият по-горе друг Ваш опит, и отново и допълнително Ви характеризира като долнопробен слуга на престъпни сутеньори и господари.

Предявеният от мен Иск е пределно ясно формулиран, и Вашият нескопосан опит да ме мотивирате към „иск за разделно осъждане на ответниците” отново е опит да се опитате да спасявате от отговорност своите престъпни сутеньори и господари от Правителството и неговите престъпни съучастници и деликтни другари и съответници.

Трето, съдържащото се в пункт 3 Ваше „Указание” за необходимост от посочване на всички доказателства отново е лишено от всякаква фактическа и правна основателност, тъй като всичко, което е необходимо, е посочено в самия Иск, и Ваше задължение е да го изпълните, а не да се опитвате да внушавате наличие на непълнота и на други дефекти.

Четвърто, Вашето твърдение за наличие на „нередовности” на Иска, неотстраняването на които ще доведе до „връщане” на Иска и до неговото неразглеждане по същество в открито съдебно заседание, отново Ви разкрива като долнопробен слуга на престъпниците от Правителството.

14 Ноември 2008 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар