2020-01-02

(02 Януари 2020 г.), Първи (1-ви) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник на компрадорската неоколониална правителствено-мафиотска хунта,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

02 Януари 2020 г.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Първи (1-ви) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник на компрадорската неоколониална правителствено-мафиотска хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

 

І.

   

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че считано от 70-те години до днес, ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК, на вниманието на Вашите прокурорски предшественици и високопоставени държавно-властнически лица актуално съм предоставил минимум 50 000 отделни коректно посочени, описани, прецизно формулирани и предявени казуси относно извършени от официалната българска държавна власт престъпни посегателства;

            насочени не само лично срещу мен и семейно, фамилно и легитимно организационно свързаните с мен лица, но и срещу изключително голямо множество други лица, български граждани, репресивно подложени на селективно и тотално елиминиране от социалния и биологическия живот,

  единствената ВИНА на които се е състояла и се състои в това, че са носители на високо личностно, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство.

            Също така акуратно Ви уведомявам, че ВСЕ ПАК съм се постарал да извърша ПОДБОР, в разултат на който съм формулирал и предоставил не само на българската Прокурорска институция и институциите на българската официална държавна власт, но и на няколко десетки акредитирани в България чуждестранни дипломатически мисии, както и на поне една дузина други авторитетни държавни и международно-правни институции и частни лица

            т. нар. „Списък на 5 083 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалния и глобалистичния български концлагерен политически режим”.

            Също така акуратно Ви уведомявам, че ПОНЕ ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС текстовете на ПОЧТИ 90% от моите официални обръщения към българските и чуждестранните институции своевременно са били ПУБЛИКУВАНИ не само в моите електронни сайтове, не само в издаваният от мен в продължение на доста години официален книжен вестник и книжен бюлетин, НО И В МОИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ КНИЖНИ ИЗДАНИЯ (Виж: Библиография – Юни 2019 г., http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)); КОИТО КНИЖНИ ИЗДАНИЯ акуратно са предоставени на множество български и чуждестранни национални и академични библиотеки.

 

ІІ.

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България,

            несъмнено Вие вече сте надлежно информиран относно адресираният лично до Вас и регистриран само преди няколко дни във Вашият офис мои т. нар. Деветдесет и четвърти (94-ти) Специален Меморандум”, в който съм обосновал моят

            № 5083-ти приоритетно актуален казус: Извършена срещу мен и членовете на семейството ми престъпна дейност на специалните служби на Правителствено-Мафиотската Хунта Борисов, Цацаров, Пеевски при обезпечителното ангажиране на структурите на Мафиотския клан Тагарински и на МВР”.

 

            В който казус съм обосновал тезата, че

            ЧРЕЗ извършеното от лица, ангажирани към Мафиотския клан Тагарински в продължение на няколко дни спиране на парното отопления само в моят апартамент

            СЕ Е ЦЕЛЯЛО да бъде обезпечено (ПО ВРЕМЕ НА ТРИДНЕВНИТЕ ПОЧИВНИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ) МОЕТО ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА на 01 РПУ-СДВР;

            КЪДЕТО, съгласно ПЪРВИЯТ вариант на секретно-оперативният сценарии в обектива на две очевидни и една секретна видеокамери да бъда подложен на предизвикателно непристойно държание и отношение, чрез което да бъда провокативно предизвикан да кажа думи или да направя жестове, които да бъдат използвани като основание за прилагането спрямо мен на ДРАСТИЧНИ „усмирителни” МЕРКИ;

            КЪДЕТО, съгласно ВТОРИЯТ вариант на секретно-оперативният сценарии ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КЛАСИЧЕСКИЯТ, отдавна прилаган от специалните служби МЕТОД ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ НА УБИЙСТВА, при който записите от камерите се изтриват така, че да липсват каквито и да са доказателства за моето влизате в тази сграда; след което да бъде обоснована тезата, че тялото ми е било намерено някъде си; и че определени лица от циганският или специфично криминалният контингент охотно са признали, че са ме убили.

         Изрично и ясно заявявам, че аз съм влязъл в сградата и известно време след това съм излязъл; ПРИ КОЕТО времетраенето на присъствието ми там и станалите събития СА НАДЛЕЖНО ВИДЕО- И АУДИО- РЕГИСТРИРАНИ от две ОЧЕвидни камери и една секретна камера. ИСКАМ ЗАПИСИТЕ ОТ ТРИТЕ КАМЕРИ!!!

         При това изрично и ясно обръщам специално внимание на ноторно известният научно установен факт

            (който факт, впрочем, отдавна и многократно е споменаван и обосноваван в моите официално публикувани строго научни изследвания),

         че открай време до наши дни задкулисните организатори и функционери на ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ТЕРОРИЗЪМ (т. нар. „Тайната Власт”, „Дълбоката Държава”, „Дълбоката Мафия”),

         винаги използуват по принцип всички празници, НО НАЙ-ВЕЧЕ САКРАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ

         за извършване на ПУБЛИЧНИ ОТКРИТО ДЕМОНСТРАТИВНИ ИЛИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ РИТУАЛНИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.

 

            Всъщност, Господин нелегитимен Главен Прокурор на България, припомням Ви този съвсем „пресен”, само от преди няколко дни, казус, за да илюстрирам АКТУАЛНАТА ЕЖЕДНЕВНА СИТУАЦИЯ, в която „благодарение” на Вас и на такива като Вас специалните секретни служби на престъпната българска компрадорска неоколониална Правителствено-Мафиотска хунта „си развяват байрака” както си искат.

 

ІІІ.

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България, ТУК И СЕГА поставям на Вашето Височайше Внимание следният казус.

            Притежавам и активно ползувам ДВА ИНТЕРНЕТ САЙТА, които използувам за публикуване КАКТО НА мои отделни фрагменти от широкоспектърните ми научни изследвания, ТАКА И НА отделни фрагменти от моята широкоспектърна абсолютно легитимна ЮРИДИЧЕСКА ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНА ВОЙНА (БИТКА) за Справедливост и Правосъобразност.

            Единият от тези сайтове е http://iankov.blogspot.com/ . Съвсем наскоро, именно в контекста на моята интензивна съпротива срещу престъпната дейност на неоколониалната компрадорска българска Правителствено-Мафеотска Хунта

            в този сайт са били осъществени следните две официално регистрирани В САМИЯТ САЙТ престъпни вмешателства от абсолютно неизвестни за (на) мен престъпни субекти (лица).

            В резултат на тези две престъпни вмашателства в този сайт са оставени (поставени) следните две доказателства:


2019-10-17


I'm so excited


Hello.

I'm so thrilled to show you the stuff I've just bought, please take a peek web site

Sent from my iPhone, Ilann Monfils

.

***


2019-12-23


Security Alert. Your accounts was hacked by criminal group.


Hello!

As you may have noticed, I sent you an email from your account.

This means that I have full access to your device.

I've been watching you for a few months now.

The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.

If you are not familiar with this, I will explain.

Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.

This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it.

I also have access to all your contacts and all your correspondence.

Why your antivirus did not detect malware?

Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.

I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched.

With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.

I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.

If you want to prevent this,

transfer the amount of $852 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: "Buy Bitcoin").

My bitcoin address (BTC Wallet) is: 1F3mAYuD3sEjufi5pPgDjAAM6SJPN6bFvn

After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.

I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.

I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.

Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin address.

I do not make any mistakes.

If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.

Best regards!

.

- - - - - - -

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България,

            Пледирам за Вашето Височайше ангажиране за извършването на прецизно легитимно разследване на визираната престъпна дейност.

 

ІV.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички факти и обстоятелства и обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност от (за) всички КАКТО директно и косвено участвували в престъпната дейност, ТАКА И в престъпното следствено-прокурорско обезпечаване на безотговорност;

            както и репараторна отговорност от всички институционално, личностно и семейно-фамилно възползували се от облагодетелствуването, резултатите, ефектите, последиците и прочее от дейността КАКТО НА непосредствените престъпни дейци, ТАКА И от дейността на следствените, прокурорските и прочее лица, ОБЕЗПЕЧАВАЩИ БЕЗОТГОВОРНОСТ за престъпната дейност!!!

02 Януари 2020 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар