2020-01-07

(07 Януари 2020 г.), Втори (2-ри) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Мадам, на Прокурорския бардак, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Правителствено-Мафиотска Хунта Борисов, Цацаров, Гешев, Пеевски; Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

07 Януари 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Втори (2-ри) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Мадам, на Прокурорския бардак, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Правителствено-Мафиотска Хунта Борисов, Цацаров, Гешев, Пеевски; Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания; които евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност не само от (за) непосредствените престъпни дейци, но и от (за) всички семейно-фамилно и институционално възползували се от ефектите и облагодетелствуванията от извършената престъпна дейност.

            Акуратно Ви уведомявам, че още ОТ ПРЕДИ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ официално в научните ми изследвания, в медиите, включително и в документалният филм на германската телевизия ZDF Vorwärts und nie vergessen. Ballade über bulgarische Helden съм обосновал и днес обосновавам тезата, че за разлика примерно от Италия, вътре в българската Държава няма Мафия, а е обратното, Държавата е вътре в Мафията;

            при това вътре в структурата на Мафията Държавата е разположена непосредствено под значението и авторитета на структурата за проституцията;

  поради което не само българският Главен Прокурор, но и Премиера и Президента фактически имат високопоставеният авторитетен статус на „Мадам” на съответният мафиотски бардак.

            Също така акуратно Ви уведомявам, че считано от 70-те години до днес, ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЛОВИН ВЕК, на вниманието на Вашите прокурорски предшественици и високопоставени държавно-властнически лица актуално съм предоставил повече от 50 000 (петдесет хиляди) отделни коректно посочени, описани, прецизно формулирани и предявени казуси относно извършени от официалната българска държавна власт престъпни посегателства;

  насочени не само лично срещу мен и семейно, фамилно и легитимно организационно свързаните с мен лица, но и срещу изключително голямо множество други лица, български граждани, репресивно подложени на селективно и тотално елиминиране от социалния и биологическия живот;

  единствената ВИНА на които се е състояла и се състои в това, че са носители на високо личностно, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство.

            Също така акуратно Ви уведомявам, че ВСЕ ПАК съм се постарал да извърша ПРИОРИТЕНТО-АКТУАЛЕН ПОДБОР, в разултат на който съм формулирал и предоставил не само на българската Прокурорска институция и институциите на българската официална държавна власт, но и на няколко десетки акредитирани в България чуждестранни дипломатически мисии, както и на поне една дузина други авторитетни държавни и международно-правни институции и частни лица

            т. нар. „Списък на 5 085 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалния и глобалистичния български концлагерен политически режим”.

            Също така акуратно Ви уведомявам, че ПОНЕ ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС текстовете на ПОЧТИ 90% от моите официални обръщения към българските и чуждестранните институции своевременно са били ПУБЛИКУВАНИ не само в моите електронни сайтове, не само в издаваният от мен в продължение на доста години официален книжен вестник и книжен бюлетин, НО И В МОИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ КНИЖНИ ИЗДАНИЯ (Виж: Библиография – Юни 2019 г., http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html)); КОИТО КНИЖНИ ИЗДАНИЯ акуратно са предоставени на множество български и чуждестранни национални и академични библиотеки.

 

ІІ.

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България, ТУК И СЕГА акуратно поставям на Вашето Височайше

            абсолютно НЕЛЕГИТИМНО Главно-Прокурорско Внимание

            моето АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНО ИСКАНЕ да проявите желание, воля и прецизна интензивна настоятелност и както да се Покаете пред Бога, така и да се Разкаете пред Правосъдието, и да покажете и докажете,

            че въпреки досегашното Ви изключително интензивно и дори яростно СЪУЧАСТИЕ в престъпната дейност на Вашият непосредствен предшественик и на другите Ваши предшественици,

            че Вие все пак разполагате със шанса и фактическата възможност ДА ПОСТАВИТЕ НОВ ЕТАП в Прокуратурата и да обезпечите фактическото реализиране на Върховенството на Цивилизационното изискване за категорично спазване на Принципите и Нормите на Справедливостта и Правосъобразността.

 

ІІІ.

            Вие несъмнено вече сте надлежно информиран, че още съвсем в първите дни на Вашето ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ като абсолютно нелегитимен Главен Прокурор, които дни, СЛУЧАЙНО ИЛИ НЕ:

            от една страна съвпаднаха С ХЕРМЕТИЧНО ПРОВЕДЕНИТЕ от Вас и вашите височайши благодетели РИТУАЛНИ СЛУЖЕБНО-КАСТОВИ ТЪРЖЕСТВА;

            и от друга страна съвпаднаха С ОФИЦИАЛНО ПРОВЕДЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ХРИСТИЯНСКАТА ОБЩНОСТ САКРАЛНИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ;

            и от трета страна съвпаднаха С ОФИЦИАЛНО ОТДАВНА НАУЧНО УСТАНОВЕНИЯТ ФАКТ, че открай време до наши дни, НЕ САМО В ХРИСТИЯНСКИЯТ СВЯТ НА ЕВРОПА, НО И В РЕДИЦА ДРУГИ СТРАНИ В СВЕТА

            задкулисните организатори и функционери на ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ТЕРОРИЗЪМ (т. нар. „Тайната Власт”, „Дълбоката Държава”, „Дълбоката Мафия”), винаги използуват по принцип всички масови или лични празници, НО НАЙ-ВЕЧЕ МАСОВИТЕ ВИСОКО САКРАЛНИ ПРАЗНИЦИ за извършване на

            ПУБЛИЧНИ ДЕМОНИЧНО САТАНИНСКИ ОТКРИТО ДЕМОНСТРАТИВНИ

            ИЛИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ РИТУАЛНИ ОТДЕЛНИ ПЕРСОНАЛНИ ИЛИ МАСОВИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ;

         и от четвърта страна съвпаднаха С ПРОВЕДЕНОТО ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН И СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО секретно оперативно мероприятие на специалните служби на неоколониалната компрадорска Правителствено-Мафиотската хунта Борисов, Цацаров, ГЕШЕВ, Пеевски, имащо характера на опит за камуфлажно прикрито РИТУАЛНО празнично жертвоприносително покушение и убийство;

         и от пета страна съвпаднаха С КОНТЕКСТА на неотдавна извършените в Нови Искър убийства; както и с КОНТЕКСТА на убийствата на журналистката в Русе, на убийствата или „случайната битова смърт” на редица други известни или знакови личности, включително и журналистаката Зурлева; и прочее.

 

            Вие несъмнено вече сте надлежно информиран, че по непосредствен повод и във връзка с това официално съм надлежно предявил и предоставил не само на непосредствените официални адресати, но и публично съм оповестил следните мои текстове:

            (25. Декември 2019 г.), До Началника на 01 РПУ-СДВР, ж.к Гео Милев, бул. „Шипченски проход” № 8 , София 1113            (26 Декември 2019 г.), До Старши комисар Георги Илиев Хаджиев, Директор на СДВР, ул. Антим І” № 5, София-1303, Зона Б-5-3            (30 Декември 2019 г.), Деветдесет и четвъри (94-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт            (02 Януари 2020 г.), Първи (1-ви) Персонален Меморандум До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен наложник на компрадорската неоколониална правителствено-мафиотска хунта,            (03 Януари 2020 г.), Деветдесет и пети (95-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум-Граждански Обвинителен Акт 

            Вие несъмнено вече сте надлежно информиран, че:

            Във визираната моя официална публично оповестена и акуратно институционално регистрирана документация съм обосновал тезата, че:

            ЧРЕЗ извършеното от лица, ангажирани към Мафиотския клан Тагарински в продължение на няколко дни спиране на парното отопления само в моят апартамент

            СЕ Е ЦЕЛЯЛО да бъде обезпечено (ПО ВРЕМЕ НА ТРИДНЕВНИТЕ ПОЧИВНИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ) МОЕТО ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА на 01 РПУ-СД-МВР;

            КЪДЕТО, съгласно ПЪРВИЯТ вариант на секретно-оперативният сценарии в обектива на две очевидни и една секретна видеокамери аз да бъда подложен на предизвикателно непристойно държание и отношение, чрез което да бъда провокативно предизвикан да кажа думи или да направя жестове, които да бъдат използвани като основание за прилагането спрямо мен на ДРАСТИЧНИ „усмирителни” МЕРКИ;

            КЪДЕТО, съгласно ВТОРИЯТ вариант на секретно-оперативният сценарии ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КЛАСИЧЕСКИЯТ, отдавна прилаган от специалните служби МЕТОД ЗА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ НА УБИЙСТВА, при който записите от камерите се изтриват така, че да липсват каквито и да са доказателства за моето влизане в тази сграда; след което да бъде обоснована тезата, че тялото ми е било намерено някъде си, в гората, в парковете, в наркоманските свърталища или където и да е другаде; и че определени лица от циганският или специфично криминалният контингент охотно са признали, че са ме убили; или пък мафиотските медицински експерти авторитетно да установят, че аз съм бил заклет дискретен наркоман, но съм починал от максимална доза наркотици.

 

           Изрично и ясно заявявам, че аз съм влязъл в сградата и известно време след това, категорично убеждавайки се, че съм попаднал в изключително опасно рисков за мен секретен оперативен сценарии, още преди неговата кулминация енергично съм побързал да изляза от приемното помещение и от сградата на 01 РПУ-СДВР;

           ПРИ КОЕТО времетраенето на присъствието ми там и станалите събития СА НАДЛЕЖНО ВИДЕО- И АУДИО- РЕГИСТРИРАНИ от две ОЧЕвидни камери и една секретна камера.

           ИСКАМ ЗАПИСИТЕ ОТ ТРИТЕ КАМЕРИ!!!

 

            При това изрично и ясно обръщам специално внимание на ноторно известният научно установен факт {който факт, впрочем, отдавна и многократно е споменаван и обосноваван акто от множество автори преди мен, така и в моите официално публикувани строго научни и документални изследвания}

            че открай време до наши дни задкулисните организатори и функционери на ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ТЕРОРИЗЪМ (т. нар. „Тайната Власт”, „Дълбоката Държава”, „Дълбоката Мафия”),

            винаги използуват по принцип всички празници, НО НАЙ-ВЕЧЕ САКРАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ

            за извършване КАКТО НА ПУБЛИЧНИ ОТКРИТО ДЕМОНСТРАТИВНИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ, ТАКА И НА КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИ РИТУАЛНИ ЕДИНИЧНИ ИЛИ МАСОВИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.

 

ІV.

            Тук и сега акуратно, официално, изрично ясно и категорично ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ПО СИЛАТА И БЛАГОДАРЕНИЕ

            КАКТО НА моята вече половинвековна специфична научно-изследователска университетска и академична професионална квалификация,

            ТАКА И НА моята вече половинвековна специфична непосредствено практическа отбранително-защитна ЛЕГИТИМНА ЮРИДИЧЕСКА ВОЙНА

            НЕ САМО ЗА непосредствено житейско оцеляване на семейно, фамилно и легитимно организационно свързаните с мен лица,

            НО И ЗА непосредствено спазване и реализиране на Принципите и Нормите на Светото Писание и на Съвременните постижения на Цивилизационното Право

вече доста отдавна имам ако не всичко, то поне една доста висока степен на онова, което е необходимо,

за да са ми прецизно високо ясни организационно-функционалните механизми и мероприятия на престъпната дейност на българският клан на т. нар.

Тайна Власт, Дълбоката Държава или Дълбоката Мафия.

 

            Така, акуратно Ви уведомявам, че в контекста на тези мои СПЕЦИФИЧНО ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНО-АНАЛИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ моята категорична теза специално относно извършеното СРЕЩУ МЕН по време на Коледните Празници секретно оперативно мероприятие, имащо характера на опит за камуфлажно прикрито ТРАДИЦИОННО РИТУАЛНО празнично жертвоприносително покушение и убийство Е СЛЕДНАТА:

 

            Така нареченият „Мозъчен тръст” на компрадорската неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта е „препоръчал” на Главатаря на Хунтата Бойко Борисов лично ДА УВЕДОМИ И ВЪЗЛОЖИ на Главният Прокурор Гешев ОТГОВОРНОСТТА И БЕЗОТГОВОРНОСТТА за провеждането на РАЗПОРЕДЕНОТО И ОРГАНИЗИРАНОТО от специалните служби на Хунтата предстоящо Секретно Оперативно Мероприятие насочено срещу мен и членовете на моето семейство;

            след което директното конкретно изпълнение на Мероприятието е било възложено на онези специфично мафиотски структури на ДАНС и МВР, които отдавна вече изпълняват ПРЕСТЪПНИ специфично мафиотски функции.

            Именно така във визираното, извършено само преди няколко дни, по време на Сакралните Коледни Празници оперативно мероприятие срещу мен и членовете на семейството ми са били включени именно онези мафиотски структури, които вече ОТДАВНА,

            още по времето на моето идване през 1993 г. да живея тук, са доминиращо действуващи в този район, и това са

структурите на Районното Полицейско Управление, на Столичната Дирекция на МВР, мафиотско-полицейските структури на Цветан Цветанов и мафиотските структури на братята Тагарински.

 

            При това изрично подчертавам отдавна известният и многократно посочван от мен „секретен” факт, че

още през началото на 90-те години, по време на моето

изключително активно участие на политическата сцена,

е било ФОРМУЛИРАНО И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНО действуващото и ДНЕС Правителствено-Мафиотско т. нар.

„Строго Секретно Оперативно Мероприятие

„Шестият етаж”;

при което Стратегическата Цел е била формулирана

„Превръщане на ежедневието на обекта и на неговото семейство

в перманентно бойно поле и създаване на екстремни ситуации

даващи възможност за елегантно прилагане

на камуфлажно прикрити остро-елиминационни мероприятия”.

 

При което още тогава, още по онова време,

ЕДНИ ОТ първите високо изявени лица, които са извършвали формулирането, планирането и организирането на стратегическите и тактическите операции срещу мен и членовете на моето семейство

ПО ТУК ВИЗИРАНОТО МЕРОПРИЯТИЕ „Шестият етаж” са били

Димитър Христов Иванов (Митьо Гестапото),

Венцислав Димитров Стефанов, Борислав Христов Дионисиев,

Бойко Методиев Борисов, Цветелина Бориславова Карагьозова,

Радослав Христов Вълчев.

{относно една малка част относно престъпната дейност

на тези лица виж: № 4809 Приоритенто актуален Казус}

            Впрочем, конкретно относно тези лица, още по онова време интензивно съм предявявал пред надлежните институции моите официални искания за разследване, текстовете на които искания още тогава са били не само надлежно регистрирани в институциите, но и са били публикувани в издаваният от мен в продължение на шест години официален печатен вестник, както и в моите документални книжни поредици.

 

         Всъщност, днес, в наши дни, изпълнението на така визираната Стратегическа Цел е възложена изключително на структурите на

на Столичната Дирекция на МВР, на Столичната община, на Цветан Цветанов и на братята Тагарински;

       при което обезпечението на безотговорността ДОСКОРО бе възложена на всички действуващи от 90-те години до днес главни прокурори,

       а понастоящем е възложена на абсолютно нелегитимно назначеният Главен Прокурор Иван Гешев,

който, впрочем, съвсем неслучайно, съвсем преднамерено е бил назначен именно по абсолютно нелегитимен начин, въпреки че Господарите на Тайната Власт все пак са разполагали с напълно реалната безпрепятствена възможност да го назначат по официалната, нке пак считана за легитимна процедурна.

 

 

ІV.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

 

            Господин нелегитимен Главен Прокурор на България,

            Пледирам за Вашето Височайше ангажиране за извършването на прецизно легитимно разследване на визираната престъпна дейност.

 

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да приложите към настоящето разследване абсолютно всички мои предишни официални искания

{пред 01 РПУ-СДВР, Районната и Столичната община, Районен прокурор, Министър на вътрешните работи}

за разследване на насочените срещу мен и членовете на моето семейство ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ

на функционерите на визираните мафиотски кланове и на специалните правителствени и мафиотски служби.

07 Януари 2020 г.                                                               Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар