2018-11-29

(29 Ноември 2018 г.), Двадесет и втори (22-ри) персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

29 Ноември 2018 г.

 

Двадесет и втори (22-ри) персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България  

 

І.

            Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ ПОСОЧЕНИ в предишните ми (13-ти, 14-ти, 15-ти, 16-ти, 17-ти, 18-ти, 19-ти, 20-ти и 21-ви) Меморандуми,

            тук Ви ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ по които пред надлежните инстанции, акуратно съм посочил и описал абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания ПО КОИТО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

--- --- ---

Казуси, озаглавени „Персонални Меморандуми до поредните български държавно-властови (екзекуционни) надзиратели (палачи) на Концлагер България”

Уточнение:

тук визираните казуси са съставна част от серията персонални меморандуми

„До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

Анатолий Анатолиевич Макаров и Ерик Сет Рубин”

            2915.казус.(30.01.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268;

            2916.казус.(30.01.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2917.казус.(01.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(1);

            2918.казус.(01.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2919.казус.(03.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(2);

            2920.казус.(03.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2921.казус.(06.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(3);

            2922.казус.(06.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2923.казус.(08.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(4);

            2924.казус.(08.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2925.казус.(13.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(5);

            2926.казус.(13.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2927.казус.(15.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(6);

            2928.казус.(15.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2929.казус.(27.02.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(7);

            2930.казус.(27.02.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2931.казус.(15.05.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(11);

            2932.казус.(15.05.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

            2933.казус.(29.05.2017 г.), До Президента, вх. № 94-00-268(15);

            2934.казус.(29.05.2017 г.), До Премиера, вх. № 4379;

 

Следва продължение

 

 

ІІ.

            Пак Ви питам Ви, Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

            „Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от ДВЕ години, ПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО, но фактически и конклудентно изключително интензивно участвувате като ПОДСТАВЕН НИСКОЙЕРАРХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК и фактически съдействувате за своето собствено дискредитиране и обезпечавате своят собствен морален импийчмънт?”.

            Впрочем, питам Ви, „Вие, всъщност,  питате ли се „Чии ovarium крепите там, където сте?”.

            Вие, всъщност, питате ли се „Как другите генерали-президенти „по света” преди Вас са преодолявали кризисните ситуации на собствените си държави?”.

            Впрочем, благоволете да си отбележите, че във всичките мои т. нар. Меморандуми до посланиците на РФ и САЩ аз многократно, изрично и пределно ясно съм писал, че:

  Видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа правозащитна дейност след бутафорните политически промени

от 90-те години ДО ДНЕС,

аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

спрямо КГБ и ЦРУ

и техните ПРЕСТЪПНИ български кланове

лично аз имам

НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

НО И (по колоритния израз на американските трапери) – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

29 Ноември 2018 г.                                                             Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар