2018-11-20

(20 Ноември 2018 г.), Двадесет и първи (21-ви) персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

20 Ноември 2018 г.

Двадесет и първи (21-ви) персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България  

 

І.

            Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ ПОСОЧЕНИ в предишните ми (13-ти, 14-ти, 15-ти, 16-ти, 17-ти, 18-ти, 19-ти и 20-ти) Меморандуми,

            тук Ви ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ по които пред надлежните инстанции, акуратно съм посочил и описал абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания ПО КОИТО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

--- --- ---

            2863.казус.56-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 15.09.2015 г., вх.№ 13033/13;

            2864.казус.57-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Премиера Бойко Борисов, 17.09.2015, вх. № 4379/18.09.2015 г.;

            2865.казус.58-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 23.09.2015 г., вх. № 13033/13;

            2866.казус.59-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 28.09.2015 г., вх. № 13033/2013;

            2867.казус.60-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 29.09.2015, вх. № 13033/13-06;

            2868.казус.61-ви Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 02.10.2015 г., вх. № 13033/2013;

            2869.казус.64-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 16.10.2015 г., вх. № 13033/13;

            2870.казус.65-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 26.10.2015 г., вх. № 13033/2013;

            2871.казус.66-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 28.10.2015 г., вх. № 13033/13;

            2872.казус.67-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 02.11.2015 г., вх. № 13033/13;

            2873.казус.68-ми Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 03.11.2015 г., вх. № 13033/13;

            2874.казус.69-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 04.11.2015 г., вх. № 13033/13;

            2875.казус.70-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 06.11.2015 г., вх. № 13033/13;

            2876.казус.71-ви Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 26.11.2015 г., вх. № 13033/13;

            2877.казус.72-ви Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 10.12.2015 г., вх. № 13033/13;

            2878.казус.73-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 18.12.2015 г., вх. № 13033/13;

            2879.казус.74-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, 15.04.2016 г., вх. № 13033/13;

            2880.казус.74-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Премиера Бойко Борисов, 15.04.2016 г., вх. № 4379;

            2881.казус.75-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Премиера Бойко Борисов, 01-03 Май 2016 г., вх. № 4379103;

            2882.казус.75-ти Меморандум до 51 посланически мисии и до Главния Прокурор Сотир Цацаров, вх. № 13033/13;

- - - - - - -

 

            2883.казус.(01.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

            2884.казус.(02.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

            2885.казус.(03.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

            2886.казус.(04.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

            2887.казус.(05.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

            2888.казус.(06.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

            2889.казус.(07.11.2018 г.), До Младен Маринов, Министър на вътрешните работи (МВР), изпратен с препоръчана поща;

- - - - - - -

 

            2890.казус.(11.10.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

            2891.казус.(11.10.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(15);

            2892.казус.(11.10.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379/03;

            2893.казус.(11.10.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-3518;

            2894.казус.(11.10.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 55261;

 

            2895.казус.(15.10.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

            2896.казус.(15.10.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(16);

            2897.казус.(15.10.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379/03;

            2898.казус.(15.10.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-9564;

            2899.казус.(15.10.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 55893;

 

            2900.казус.(30.10.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

            2901.казус.(30.10.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(17);

            2902.казус.(30.10.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379;

            2903.казус.(30.10.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-3799;

            2904.казус.(30.10.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 59232;

 

            2905.казус.(09.11.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

            2906.казус.(09.11.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(20);

            2907.казус.(09.11.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4397/03;

            2908.казус.(09.11.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-5934;

            2909.казус.(09.11.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 61490;

 

            2910.казус.(15.11.2018 г.), До Председателя на НС, вх.№ ПГ-7194-Я-1;

            2911.казус.(15.11.2018 г.), До Президента, вх.№ 94-00-111(21);

            2912.казус.(15.11.2018 г.), До Премиера, вх.№ 4379/03;

            2913.казус.(15.11.2018 г.), До Министър, МВР, вх.№ 489700-4008;

            2914.казус.(15.11.2018 г.), До Главния Прокурор, вх.№ 62660;

 

Следва продължение

 

 

ІІ.

            Пак Ви питам Ви, Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

            „Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от ДВЕ години, ПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО, но фактически и конклудентно изключително интензивно участвувате като ПОДСТАВЕН НИСКОЙЕРАРХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК и фактически съдействувате за своето собствено дискредитиране и обезпечавате своят собствен морален импийчмънт?”.

            Впрочем, питам Ви, „Вие, всъщност,  питате ли се „Чии ovarium крепите там, където сте?”.

            Вие, всъщност, питате ли се „Как другите генерали-президенти „по света” преди Вас са преодолявали кризисните ситуации на собствените си държави?”.

            Впрочем, благоволете да си отбележите, че във всичките мои т. нар. Меморандуми до посланиците на РФ и САЩ аз многократно, изрично и пределно ясно съм писал, че:

  Видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа правозащитна дейност след бутафорните политически промени

от 90-те години ДО ДНЕС,

аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

спрямо КГБ и ЦРУ

и техните ПРЕСТЪПНИ български кланове

лично аз имам

НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

НО И (по колоритния израз на американските трапери) – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

20 Ноември 2018 г.                                                             Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар